Modul TH 13

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 (Mã mô đun TH13)
 
KĨ NĂNG LẬP KH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC
Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học:
Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học cần được thực hiện theo các định hướng sau:
Bám sát mục tiêu giáo dục.
Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể.
Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS.
Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học của nhà trường.
Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.
Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống.
Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin.
Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học.
1. Yêu cầu đối với HS:
- Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn.
- Mạnh dạn trình bày và bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho bản thân, cho thầy, cho bạn; biết tự đánh giá và đánh giá các ý kiến, quan điểm, các sản phẩm hoạt động học tập của bản thân và bạn bè.
- Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm.
2. Yêu cầu đối với GV:
- Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn .
- Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS được tham gia một cách tích cực , chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức.
- Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý, hiệu quả.
III. Quy trình chuẩn bị và thực hiện một giờ học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học.
1.Các bước thiết kế một giáo án:
- Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng và yêu cầu về thái độ trong chương trình.
- Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan để:
+ Hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học.
+ Xác định những kiến thức, kĩ năng, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở HS.
+ Xác định trình tự logic của bài học.
_ Xác định khả năng đáp ứng nhiệm vụ nhận thức của HS:
+ Xác định những kiến thức, kĩ năng mà HS đã có và cần có.
+ Dự kiến những khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết.
- Lựa chọn phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức.
- Thiết kế giáo án
2. Cấu trúc của một giáo án được thể hiện ở các nội dung sau:
- Mục  tiêu bài học
- Chuẩn bị về phương pháp và phương tiện dạy học:
- Tổ chức các hoạt động dạy học:  Trình bày rõ cách thức triển khai các hoạt động dạy học cụ thể. Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ:
+ Tên hoạt động.
+ Mục tiêu của hoạt động.
+ Cách tiến hành hoạt động.
+ Thời lượng để thực hiện hoạt động.
+ Kết luận của GV về: Những kiến thức, kĩ năng, thái độ HS cần có sau hoạt động; những tình huống thực tiễn có thể vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ đã học để giải quyết; những sai sót thường gặp; những hậu quả có thể xảy ra nếu không co cách giải quyết phù hợp…
- Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối: Xác định những việc HS cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để củng cố, khắc sâu, mở rộng bài cũ hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mới.
3. Một giờ dạy học cần thực hiện theo các bước cơ bản sau:
a. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS:        - Kiểm tra tình hình nắm vững bài học cũ.
                                                            - Kiểm tra tình hình chuẩn bị bài mới.
b. Tổ chức dạy và học bài mới:
- GV giới thiệu bài mới
- GV tổ chức, hướng dẫn HS suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá và lĩnh hội nội dung bài học.
c. Luyện tập củng cố:
GV hướng dẫn HS củng cố, khắc sâu những kiến thức, kĩ năng, thái độ đã có.
d. Đánh giá:
e. Hướng dẫn HS học bài và làm bài ở nhà:
 
IV. DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
   *Hình thành “Mẫu thiết kế bài học”        TÊN BÀI HỌC
Các hoạt động
Hoạt động cụ thể
Hoạt động 1:
A.Mục tiêu: .........
B.Phương pháp: ......
C.Đồ dùng dạy học: ..
 
Hoạt động nhóm (đôi, 3, 4, 5 hoặc cả lớp)
+ Giao việc: .....................
+ Thảo luận:
+ Trình bày:
+ Lớp góp ý, nhận xét, bổ sung.
+ GV kết luận: ...................
Hoạt động 2:
A.Mục tiêu: .........
B.Phương pháp: ......
C.Đồ dùng dạy học: ..
 
Hoạt động nhóm (đôi, 3, 4, 5 hoặc cả lớp)
+ Giao việc: ......................
+ Thảo luận:
+ Trình bày:
+ Lớp góp ý, nhận xét, bổ sung.
+ GV kết luận: .........................
 
 
 
1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-01-31 09:42:22 | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 71 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

giáo án Modul TH 13, Giáo án khác. (Mã mô đun TH13) KĨ NĂNG LẬP KH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học: Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học cần được thực hiện theo các định hư

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/modul-th-13.7gu5zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác