modul 13

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI
TRƯỜNG TH HỒNG THÁI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A Lưới, ngày 27 tháng 4 năm 2014BÁO CÁO NỘI DUNG 3 (TH 13)
KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

A. NHẬN THỨC VỀ KHDH TÍCH CỰC
1. Khái niệm KHDH
- Lập kế hoạch dạy học chính là xây dựng kế hoạch DH cho một bài cụ thể, làm sao thể hiện được mối quan hệ tương tác giữa giáo viên với học sinh, giữa HS với HS nhằm giúp HS đạt được mục tiêu của bài học.
2. Ý nghĩa của lập KHDH
Thực tế đã chứng minh để ứng dụng tốt những nguồn tài liệu vào bài giảng một cách khoa học đòi hỏi người GV phải đầu tư thời gian để lập KHDH. Điều đó chứng tỏ lập KHDH có một vai trò đặc biệt quan trọng, trước hết nó giúp GV quản lí được thời gian dành cho mỗi bài học. Đồng thời lập KHDH giúp ta vạch ra rõ ràng đơn vị bài học cần được chú trọng, phần nào là cơ bản trọng tâm bắt buộc HS phải biết. Trên cơ sở đó GV dễ dàng hơn trong việc điều chỉnh khung thời gian, tăng giảm nội dung giảng dạy.
Nếu chúng ta lập KHDH tốt là chúng ta đã xác định một hướng đi rõ ràng, một thời khóa biểu và bản đồ dẫn đường cho hướng đi của một tiết học thành công, đạt hiệu quả. Lập KHDH chúng ta sẽ được cung cấp một nguồn tham khảo, thông qua đó nắm vững hơn nội dung của bài học và giúp người GV đảm bảo được trật tự khoa học của thông tin, đưa ra kĩ năng học tập được sử dụng trong giờ và các phương tiên hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của bài học.
Lập KHDH theo hướng DH tích cực sẽ giúp cho giờ học phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo của cả học sinh và giáo viên nhằm nâng cao tri thức, bồi dưỡng năng lực hợp tác, vận dụng tri thức vào thực tiễn; bồi dưỡng phương pháp tự học; tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đem lại niềm đam mê học tập cho người học.
3. Yêu cầu của một KHDH theo hướng tích cực
- Thể hiện được mục tiêu của chương trình
- Chú ý đến việc phát huy tính tích cực của học sinh
- Thể hiện được nội dung đề cương bài dạy
- Thể hiện được việc tổ chức HĐ của HS trong giờ học.
- Phải sử dụng dễ dàng khi lên lớp
- Phải mang tính chất mở.
4. Các loại bài học ở tiểu học:
Ở chương trình tiểu học có 4 loại bài học như sau: Loại bài hình thành kiến thức mới; loại bài luyện tập, ôn tập; bài thực hành; bài kiểm tra.
5. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học
a. Cách triển khai loại bài hình thành kiến thức mới
* Thực hiện giờ dạy học
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS( có thể đầu giờ hoặc đan xen trong bài mới)
- Tổ chức dạy và học bài mới: Nêu nhiệm vụ học tập cách thức để đạt mục tiêu bài học; tổ chức, hướng dẫn để HS khám phá tri thức, chiếm lĩnh tri thức
- Luyện tập củng cố: Hướng dẫn HS củng cố khắc sâu kiến thức, kí năng, thái độ qua hoạt động thực hành
- Đánh giá: Dự kiến câu hỏi, BT để tổ chức cho HS tự đánh giá kết quả.
- Hướng dẫn HS làm bài, làm việc ở nhà:
b. Cách triển khai loại bài luyện tập
- Kiểm tra bài cũ
- Tổ chức cho HS luyện tập
+ Giao việc cho HS: Cho Hs trình bày y/cầu câu hỏi, đề nghị HS tóm tắt yêu cầu; cho các em thực hiện một phần câu hỏi, bài tập trong SGK sau đó giúp các em
nắm vững cách làm. Tóm tắt nhiệm vụ, nêu những điều HS cần chú ý khi làm bài
+ Giúp các em chữa một phần BT nếu cần thiết
+ Tổ chức cho HS luyện tập: Theo nhóm, cá nhân; lưu ý theo dõi kiểm tra để giúp đỡ các em thực hiện đúng yêu cầu
+ Tổ chức cho các em báo cáo kết quả trước lớp ( báo cáo trước nhóm, trước lớp…Báo cáo bằng miệng, bảng, phiếu
+ Tổ chức cho HS đánh giá kết quả
c. Cách triến khai loại bài thực hành
- Giao việc cho HS. Nội dung cụ thể:
+ Cho HS trình bày yêu cầu câu hỏi, bài tập SGK(tóm
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-05-01 08:48:43 | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 81 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

giáo án modul 13, Giáo án khác. PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI TRƯỜNG TH HỒNG THÁICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc A Lưới, ngày 27 tháng 4 năm 2014 BÁO CÁO NỘI DUNG 3 (TH 13)KĨ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO HƯ

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/modul-13.o4c9zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác