Lịch báo giảng tự động lớp 5 dạy 2 buổi / ngày

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Chương trình lịch báo giảng tự động do Lê Định Quyền thiết kế- Tháng 15/09/2012

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHƯƠNG TRÌNH LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG LỚP 5 - DẠY 2 BUỔI / NGÀY
Vào sheet SBG IN
Chương trình lịch báo giảng tự động do Lê Định Quyền thiết kế- - ở cột “MÔN” nhập phân môn theo đúng thời khóa biểu của bạn.
-Ở cột “Tiết” nhập tiết theo đúng thứ tự tiết trong tuần của môn đó.
VD: +Tiếng Việt mỗi tuần có 8 tiết thì thứ tự tiết trong tuần như sau:
MÔN Tiết
TẬP ĐỌC 1 Gởi tặng theo yêu cầu của một bạn giáo viên ở BMT
CHÍNH TẢ 2 (Gần trường Đảng)
LT&C 3 Cái này mình độ lại từ một lịch báo giảng tự động dạy 2 buổi / ngày
TẬP ĐỌC 4 còn lưu trên máy tính của mình năm trước nên không nhớ là của ai cả
KỂ CHUYỆN 5 gởi lên để các bạn có cái mà xài .
TLV 6
LT&C 7
TLV 8 Lê Định Quyền - Trường THCS Võ Văn Kiệt - Đăkr`Lấp - Đăk Nông

+ Toán mỗi tuần có 5tiết :
TOÁN 1
TOÁN 2
TOÁN 3
TOÁN 4
Nhớ coppi PPCT đang dạy dán đè lên đúng các môn trong Sheet PPCT nhé TOÁN 5

+ Khoa học mỗi tuần có 2 tiết: + THỂ DỤC tương tự KHOA HỌC
MÔN Tiết
KHOA HỌC 1
KHOA HỌC 2


"- Riêng ở cột Tiết của các môn: + MỸ THUẬT , KĨ THUẬT , ĐẠO ĐỨC, LỊCH SỬ nhập số 1 "
" +ÂM NHẠC, ĐỊA LÝ nhập số 2 "
"VD với TKB của tui mới làm , đã nhập như sau:"

MÔN Tiết
CHÀO CỜ
TẬP ĐỌC 1
TOÁN 1
LỊCH SỬ 1
ĐẠO ĐỨC 1
THỂ DỤC 1
TOÁN 2
CHÍNH TẢ 2
LT&C 3
KHOA HỌC 1
TOÁN 3
KỂ CHUYỆN 4
TẬP ĐỌC 5
MỸ THUẬT 1
THỂ DỤC 2
TLV 6
TOÁN 4
LT&C 7
ĐỊA LÝ 2
ÂM NHẠC 2
TOÁN 5
TLV 8
KHOA HỌC 2
KĨ THUẬT 1

*      Lưu ý : Tên môn phải nhập đúng chính tả như mẫu (TKB ở cả 3 Excel ).
-Vào sheet LỊCH DẠY nhập ngày đầu tiên của tuần 1 – Enter.
"Tương tự : 2,3,4,5,6,…. Cứ thử gõ vào mà xem "
Như vậy bạn đã hoàn thành lịch báo giảng của mình.
Bây giờ muốn có chương trình tuần nào bạn chỉ việc
nhập số tuần vào dòng TUẦN ở đầu trang của sheet
SBG IN và Enter là xong.
(Các bạn có thể vào sheet PPCT để nhập thêm vào cột HĐTT- nếu cần)
Chương trình lịch báo giảng tự động do Lê Định Quyền thiết kế- Tháng 15/09/2012
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới
Đăng ngày 2012-09-16 00:15:04 | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 137 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.03 M | File type: xls
lần xem

giáo án Lịch báo giảng tự động lớp 5 dạy 2 buổi / ngày, Giáo án khác. Chương trình lịch báo giảng tự động do Lê Định Quyền thiết kế- Tháng 15/09/2012 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG LỚP 5 - DẠY 2 BUỔI / NGÀY Vào sheet SBG IN Chương trình lịch báo giảng tự động do Lê Định Quyền thiết kế- - ở cột “MÔN” nhập phân môn theo đúng thời khóa biểu của bạn. -Ở cột “Tiết” nhập tiết theo đúng thứ tự tiết trong tuần của môn đó. VD: +Tiếng Việt mỗi tuần có 8 tiết thì thứ tự tiết trong tuần như sau: MÔN Tiết TẬP ĐỌC 1 Gởi tặng theo yêu cầu của một bạn giáo

https://tailieuhoctap.com/giao-an/lich-bao-giang-tu-dong-lop-5-day-2-buoi-ngay.sxtgyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác