Kế hoạch chuyên môn tuần 23

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc  
Hưng Lợi, ngày 10 tháng 02 năm 2019

 
 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 23 (Sau tết)
Từ ngày 11 đến ngày 17/02/2019
 
 
 
Ngày
Nội dung công việc
Phụ trách
Thực hiện, quản lý
Thứ hai
(11/02)
- HT kiểm tra tình hình thực hiện nề nếp, VSMT, dạy phụ đạo, BD HSG, huấn luyện TDTT, dạy 2 buổi lớp 12, dạy nghề đến hết tuần
- Gửi tờ trình đề nghị thành lập HĐT về Phòng TTCB SGD
HT
 
VT, HT
Thứ ba
(12/02)
- HT thành lập tổ theo dõi tình hình thực hiện nề nếp CB, GV, NV
- Lập kế hoạch dạy phụ đạo bám sát cho một số học sinh lớp 9, 12
HT
HT
Thứ tư
(13/02)
- PHT lập, triển khai kế hoạch rà soát, vận động HS trở lại lớp
PHT, HT
Thứ năm
(14/02)
- HT làm việc tại cơ quan, PHT đi học
- Học sinh vào học bình thường
- Báo cáo rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 về SGD
- Lập phương án tổ chức thi nghề phổ thông
- Khởi gửi đăng ký mua sách ôn thi THPT về SGD
PHT, HT
HS, GV, HT
HT
HT
Khởi, HT
Thứ sáu
(15/02)
- HT làm việc tại cơ quan, PHT đi học
- HT làm việc với CTCĐ về việc lập kế hoạch phối hợp tổ chức kỉ niệm ngày 8/3, lúc 7 giờ 30, tại phòng làm việc
- HT làm việc với BTĐ về việc lập kế hoạch phối hợp đưa HS đi hướng nghiệp, lúc 8 giờ 00, tại phòng làm việc
- HT họp GVCN khối sáng, lúc 8 giờ 40, tại thư viện
- HT họp GV BDHSG THPT lúc 9 giờ 40, tại thư viện
- HT họp GVCN khối chiều, lúc 14 giờ 30, tại thư viện
- PHT báo cáo về trật tự ATGT về SGD
- Nộp phương án tổ chức thi nghề phổ thông về SGD
- Thông báo kế hoạch làm việc của LĐ, công tác chuyên môn tuần sau
PHT, HT
HT
 
HT
 
HT
HT
HT
PHT, HT
HT
HT
Thứ bảy
(16/02)
- PHT và GV Văn THCS dự Hội nghị CĐ tại trường THCS DTNT
- PHT dạy phụ đạo học sinh lớp 12 tiết 2-5
GV Văn, PHT
PHT, HT
Chủ nhật
(17/02)
 
 

 
* Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thư mời những cuộc họp do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng chủ trì.
 
 
Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG
- Các HT và PHT;
- Trưởng các bộ phận;
- Các TT và TP chuyên môn;  
- Website trường; 
- Lưu: CM, VT.  Lê Tuấn Mãi

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:16:04 | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
lần xem

giáo án Kế hoạch chuyên môn tuần 23, Giáo án khác. SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG TRƯỜNG THCS&THPT HƯNG LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng Lợi, ngày 10 tháng 02 năm 2019 LỊCH LÀM VIỆC CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 23 (Sau tết) Từ ngày 11 đến ngày 17/02/2019 Ngày Nội dung công việc Phụ trách Thực hiện, quản lý Thứ hai (11/02) - HT kiểm tra tình hình thực hiện nề nếp, VSMT, dạy phụ đạo, BD HSG, huấn luyện TDTT, dạy 2 buổi lớp 12, dạy nghề đến hết tuần - Gửi tờ trình đề nghị thành lập

https://tailieuhoctap.com/giao-an/ke-hoach-chuyen-mon-tuan-23.skb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác