giáo án TD 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

    Ngày soạn: 27/8/18                                          
    Ngày giảng: 7a 28/8/18 
                   7b,7c  30/8/18
TIẾT 01
LÝ THUYẾT: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT
 
I/ MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Giúp HS biết ý nghĩa của việc phòng, tránh chấn thương khi hoạt động TDTT
- Kĩ năng:  Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu.
- Thái độ: + Có ý thức tự giác học.
                 + Chú ý nghe giảng, ghi chép những điều cần ghi nhớ.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
        - Lớp học, SGK, giáo án.
III/ NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1. Ổn định lớp
2. Bài mới.
               * PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG  TDTT                                          
                1. Ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.
-  Mục đích của việc tập luyện TDTT là nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực ở mỗi người.
- Có một số chấn thương như:
+    Xây xát nhẹ chưa hoặc có chẩy máu ít ngoài da.
+    Choáng, ngất.
+    Tổn thương khớp và sai khớp.
+    Giập hoặc gẫy xương.
+    Chấn thương não hay cột sống.
Để sảy ra chấn thương là làm ảnh hưởng sấu đến sức khoẻ, thể lực, đến kết quả học tập hiện tại cũng như lao động và công tác sau này, là đi ngược lại với mục đích khi tham gia tập luyện TDTT. Do đó có thể nói chấn thương là kẻ thù của TDTT, phòng tránh chấn thương là yêu cầu quan trọng trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT.
             3/ Phần kết thúc
- GV cùng HS hệ thống lại nội dung vừa học.
- GV nhận xét , đánh giá kết quả giờ học.
- BTVN: Ôn lại nội dung vừa học.
 
Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................
..............................................................................................................................................
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

..............................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

Ngày soạn: 27/8/18                                          
Ngày giảng:
7a ......./9/18 
   7b,7c  01/9/18
TIẾT 02
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ(ĐHĐN)  - CHẠY NHANH
 
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc; dóng  hàng ngang, Đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
2/ Kĩ năng:
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc; dóng  hàng ngang, Đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Chạy nhanh: Thực hiện được chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
3/ Thái độ:
HS luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực tập luyện.
  II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
          1 - Địa điểm: Tại sân trường
          2 - Phương tiện: SGK, giáo án. còi
  III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1/ Phần mở đầu
- GV nhận lớp và kiểm tra sĩ số
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Kiểm tra sức khoẻ HS.
- Khởi động:
    + Chạy nhẹ nhàng từ 2 - 3 vòng sân trên sân trường
    + Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai, cánh tay...
   + Tập các động tác: tay, chân, lườn, bụng, vặn mình.
     + Thực hiện tại chỗ: Chạy bước nhỏ,  chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
     + Ép dọc , ép ngang.
 
2/ Phần cơ bản:
ĐHĐaa  a/ ĐHĐN: Ôn các nội dung sau
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng ngang.
6 -  8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 - 30’
14 - 15‘
Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang, báo cáo.
 
  
 
                    x   x   x   x   x   x   
                    x   x   x   x   x   x  
                    x   x   x   x   x   x  
 
Từ 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động.
 
 
 
 
 
 
 
 
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

- Đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- Quay phải, quay trái, quay đằng sau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 b/  Chạy nhanh:
Ôn các động các bổ trợ :
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
 
 
 
 
 
 
- Học : Chạy đạp sau
 
 
3/ Phần kết thúc                            
- Thả lỏng: Giũ chân, tay, cúi người thả lỏng.
- GV nhận xét giờ học
-  BTVN: ôn lại các  ND vừa học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 -15 ’
 
3* 20m
3* 20m
3* 20m
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 7’
- GV hô cho cả ôn lại các nội dung 2 - 3 lần
- Phân nhóm luyện tập do tổ trưởng điều khiển, GV đi giúp đỡ các nhóm
 
 
 
           x   x   x               x   x   x   
           x   x   x                x   x   x  
           x   x   x                x   x   x                      
 
- Gv quan sát, sửa sai cho Hs
 
 
 
 
x x x x x    -------20m--------- >
x x x x x    ---------------------  > 
 
 
 
 
- Gv hướng dẫn Hs thực hiện
- HS quan sát tranh, GV hướng dẫn HS thực hiện.
 
- HS vừa đi vừa thực hiện các động tác thả lỏng.
 
 
                    x   x   x   x   x   x   
                    x   x   x   x   x   x  
                    x   x   x   x   x   x                      
 
Rút kinh nghiệm:  ……………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………….
 
 
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

 
Ngày soạn:04/9/18                                          
Ngày giảng:
7a ......./9/18 
   7b,7c  06/9/18
                            TIẾT 03     
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ(ĐHĐN)  -  CHẠY NHANH
X
 
 
 
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, dồn hành; Biến đổi đội hình 0 - 2- 4; 0 - 3 - 6 - 9
- Chạy nhanh: Biết cách thực hiện trò chơi " chạy tiếp sức" một số động tác bổ trợ; bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh.
2/ Kĩ năng:
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng  hàng ngang, dồn hành và thực hiện được biến đổi đội hình 0 - 2- 4; 0 - 3 - 6 - 9
- Chạy nhanh: Thực hiện được trò chơi " chạy tiếp sức" một số động tác bổ trợ; bài tập bổ trợ phát triển sức nhanh.
3/ Thái độ:
- HS luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực tập luyện.
  II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
          1 - Địa điểm: Tại sân trường
          2 - Phương tiện: SGK, giáo án. Còi
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP .
                              Nội dung
   Định lượng
                Phương pháp lên lớp
1. Phân mở đầu
- Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số HS
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Kiểm tra sức khoẻ HS
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng từ 2 - 3 vòng sân
+ Xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, gối.
+ Ép dọc, ép ngang
+ Tại chỗ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
 
2/ Phần cơ bản:
a/ĐHĐN:
* Tập hợp hàng ngang:
* Dóng hàng:
6 -  8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 - 30’
14 - 15’
 
 
Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang, báo cáo.
 
 
x   x   x   x   x   x                                     x   x   x   x   x   x  
                  x   x   x   x   x   x  
 
Từ 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động
 
 
 
 
                    x   x   x   x   x   x   
                    x   x   x   x   x   x  
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

* Điểm số:
* Dóng hàng ngang:
* Dồn hàng:
* Dàn đội hình 0 - 2 - 4
- Khẩu lênh: “ Từ phải( trái) điểm số theo chu kỳ 0 -2 - 4.   điểm số”.
“ Theo số đã điểm bước..”.
Số 0 đứng yên, số 2 tiến 2 bước, số 4 tiến 4 bước.
 
* Dàn đội hình 0 - 3 - 6 - 9
- Khẩu lênh: “ Từ phải( trái) điểm số theo chu kỳ 0 - 3 - 6 - 9 điểm số”.
“ Theo số đã điểm bước..”.
Số 0 đứng yên, số 3 tiến 3 bước, số 6 tiến 6 bước, số 9 tiến 9 bước.
 
* Củng cố: Dàn đội hình 0 - 2 - 4
 
b/ Chạy Nhanh:
* Trò chơi “ Chạy tiếp sức”.
G/V hướng dân cách chơi, luật chơi cho h/s, h/s chơi thử và thi đấu.
 
* Một số động tác bổ trợ bài tập phát triển sức nhanh.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau.
 
 
3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh: rũ chân, rũ tay
- Củng cố
- Nhân xét giờ học
- BTVN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 -15 ’
 
 
 
 
2* 20m
2* 20m
2* 20m
 
 
 
 
5 - 7’
                    x   x   x   x   x   x  
 
                     LT   X
  0      2     4      0      2       4        
  X      X      X      X       X       X  
 
 
 
 
 
- GV giảng giải và làm mẫu.
- Hs quan sát, thực hành.
-  Chia nhóm để ôn luyện .
- GV quan sát sửa sai cho HS.
 
 
-  Gọi 1 - 2 nhóm lên trình diễn
-  Gv, HS quan sát, nhận xét.
 
Chia lớp làm 4 nhóm, các nhóm thi đấu với nhau
 
 
 
x x x x x    -------20m--------- >
x x x x x    ---------------------  > 
 
 
-   Chia nhóm để ôn luyện .
-   GV quan sát sửa sai cho HS.
 
- HS vừa đi vừa thực hiện các động tác thả lỏng.
 
 
 
x   x   x   x   x   x                                     x   x   x   x   x   x  
                 x   x   x   x   x   x                                                   
 
Rút kinh nghiệm: ...........................................................................................................
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày soạn:06/9/18                                          
Ngày giảng:
7a ......./9/18 
   7b,7c  08/9/18
                              TIẾT 04     
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ(ĐHĐN)  -  CHẠY NHANH
X
 
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; dàn hàng, dồn hàng. Biến đổi đội hình 0 - 2- 4; 0 - 3 - 6 - 9
- Chạy Nhanh: Biết cách thực hiện trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”, tại chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
2/ Kĩ năng:
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng và thực hiện được biến đổi đội hình 0 - 2- 4; 0 - 3 - 6 - 9
- Chạy nhanh: Thực hiện được trò chơi “chạy tiếp sức chuyển vật”, các động tác chỗ đánh tay, đứng mặt hướng chạy xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
3/ Thái độ:
- HS luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
          1 - Địa điểm: Tại sân trường
          2 - Phương tiện: SGK, giáo án. Còi
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
                              Nội dung
Định lượng
                Phương pháp lên lớp
1. Phân mở đầu
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung- yêu cầu giờ học
- Kiểm tra sức khỏe HS
- Khởi động: chạy nhẹ nhàng từ 2 - 3 vòng sân
+ Xoay các khớp cổ tay, chân, vai, hông, gối.
+ Ép dọc, ép ngang
+ Tại chỗ chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
+ Tập các động tác TD.
 
5 -  8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang, báo cáo.
                
 
x   x   x   x   x   x                                     x   x   x   x   x   x  
                 x   x   x   x   x   x  
 
 
Từ 3 hàng ngang giãn cách thực hiện các động tác khởi động
 
 
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

Kiểm tra miệng:  Điều khiển và thực hiện biến đổi đội hình 0 -2 - 4
 
 
2/ Phần cơ bản:
a/ĐHĐN:
* Tập hợp hàng ngang:
* Dóng hàng:
* Điểm số:
* Dóng hàng ngang:
* Dồn hàng:
* Dàn đội hình 0 - 2 - 4
* Dàn đội hình 0 - 3 - 6 – 9
 
 
* Củng cố: Dàn đội hình 0 - 2 - 4; 0 - 3 - 6 - 9
 
 
b/ Chạy Nhanh:
Ôn : - Tại chỗ đánh tay
        -  Đứng mặt hướng chạy xuất phát
   -  Chạy bước nhỏ.
-  Chạy nâng cao đùi
 
 
 
 
 
 
* Trò chơi:  “Chạy tiếp sức chuyển vật”.
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi thử và chơi chính thức, xen kẽ GV nhận xét uốn nắn.
 
 
3, Phần kết thúc
- Hồi tĩnh: Giũ chân, rũ tay
- Củng cố
- Nhân xét giờ học
- BTVN
 
 
 
 
28 - 30’
14 - 15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 -15 ’
 
3* 30m
2* 20m
2* 20m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 7’
Gọi từ 3 - 4 HS lên thực hiện.
 
 
 
                    x   x   x   x   x   x   
                    x   x   x   x   x   x  
                    x   x   x   x   x   x  
 
  -   Chia nhóm để ôn luyện .
  -   GV quan sát sửa sai cho HS.
 
 
 
 
 
-   Gọi 1 - 2 nhóm lên trình diễn
-   Gv, HS quan sát, nhận xét.
 
 
 
 
x x x x x    -------20m--------- >
x x x x x    ---------------------  > 
 
 
 
   - Chia nhóm để ôn luyện.
   - GV quan sát sửa sai cho HS.                      
 
                                                               
                                 
 
x   x     x       x                          
 
x   x     x       x                          
 
- HS vừa đi vừa thực hiện các động tác thả lỏng
 
 
x   x   x   x   x   x                                     x   x   x   x   x   x  
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

 
 
            x   x   x   x   x   x                                                   
Rút kinh nghiệm: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ngày soạn:11/9/18                                          
Ngày giảng:
7a ......./9/18 
   7b,7c  13/9/18
TIẾT 05
LÝ THUYẾT: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT ( MỤC 2)
 
 
 
I/ MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra tránh chấn thương và cách phòng ngừa.
- Kĩ năng:  Vận dụng để phòng, tránh khi tập luyện và thi đấu.
- Thái độ: + Có ý thức tự giác học.
      + Chú ý nghe giảng, ghi chép những điều cần ghi nhớ.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
        - Lớp học, SGK, giáo án.
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp
2. Bài mới.
 
          2. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN ĐỂ XẢY RA TRÁNH CHẤN THƯƠNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH:
               a/ Một số nguyên nhân
-  Không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện và thi đấu.
+  Nguyên tắc hệ thống ( tập luyện thường xuyên, kiên trì).
+  Nguyên tắc tăng tiến ( tập từ nhẹ đến nặng, không ngẫu hứng, tuỳ tiện).
+  Nguyên tắc vừa sức ( phù hợp với sức khoẻ, khả năng của mỗi người).
                -    Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong tập luyện.
+  Địa điểm , phương tiện khôngđảm bảo an toàn vệ sinh.
+  Trang phục tập luyện không phù hợp.
+  Môi trường tập luyện không đảm bảo yêu cầu.
+  Ăn, uống quá nhiều ngay trước hoặc sau khi tập.
-   Không tuân thủ nội quy, kỷ luật trong tập luyện và thi đấu.
                 b/  Cách phòng tránh.
                 + Khi bắt đầu 1 buổi tập hoặc trước khi thi đấu nhất thiết phải tiến hành khởi động để  cơ thể thích nghi dần với trạng thái vận động.
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

+  Không tập  các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn. 
+     Kết thúc buổi tập nhất thiết phải tiến hành thả lỏng.
+  Không nên ngồi chỗ thông gió hoặc tắm nước lạnh ngay sua khi tập vì rất đễ bị cảm.
+ Mỗi HS cần tạo cho mình một nếp sống lành mạnh.
       + Trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu, nếu thấy sức khỏe không bình thường, cần báo cáo để GV biết và có biện pháp xử lí phù hợp.
                      + Không tham gia thi đấu khi chưa có một quá trình tập luyện nhất định.
      + GV và HS cần tổ chức dọn sân tập và kiểm tra phương tiện tập luyện trước khi iến hành buổi tập.
      + Mỗi HS cần tạo cho mình có một nếp sống lành mạnh, tập TDTT thường xuyên, không uống rượu bia, không hút thuốc lá và dùng các chất ma túy.
   3/ PHẦN KẾT THÚC
- GV cùng HS hệ thống lại nội dung vừa học.
- GV nhận xét , đánh giá kết quả giờ học.
- BTVN: Ôn lại nội dung vừa học.
 
Rút kinh nghiệm: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Trường THCS TT Chi Lăng                                                                      Giáo án thể dục 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn: 10/9/18                                          
Ngày giảng:7a 12/9/18
7b 14/9/18; 7c 15/9/18
TIẾT 06
ĐHĐN  -  CHẠY NHANH
 
 

 
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
- ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và cách điều khiển của người chỉ huy.
- Chạy nhanh: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
2/ Kĩ năng:
- ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng ngang, dóng hàng và cách điều khiển của người chỉ huy.
- Chạy nhanh: Thực hiện được các động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
3/ Thái độ:
- HS luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác, tích cực tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
      1 - Địa điểm: Tại sân trường.
      2 - Phương tiện: - HS vệ sinh sân bãi
                                 - GV chuẩn bị giáo án, còi.
  III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp lên lớp
1. Phân mở đầu
- Gv nhận lớp phổ biến nội dung- yêu cầu giờ học
- Kiểm tra sức khỏe Hs
- Khởi động: Chạy nhẹ nhàng từ 2-3 vòng sân
5 -  8’
 
 
 
 
 
      Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang, báo cáo.
 
 
 
x   x   x   x   x   x                                     x   x   x   x   x   x  
 
 1           Nguyễn Thị Ly
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-05-05 15:59:08 | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.95 M | File type: doc
lần xem

giáo án giáo án TD 7, Giáo án khác. Trường THCS TT Chi Lăng Giáo án thể dục 7 Ngày soạn: 27/8/18 Ngày giảng: 7a 28/8/18 7b,7c 30/8/18 TIẾT 01 LÝ THUYẾT: PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG KHI HOẠT ĐỘNG TDTT I/ MỤC TIÊU: - Kiến thức: Giúp HS biết ý

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/giao-an-td-7.y6o50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác