danh mục thiêt bị hiên còn 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
DANH MỤC THIẾT BỊ HỎNG
NĂM HỌC :2016-2017
STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Dây nhảy cá nhân dây 50
2 Dây nhảy tập thể dây 4
3 Vợt đánh cầu cái 30
4 lưới cầu lông cái 1
5 Vợt Cây 6
6 Bóng mém trái 2
7 tranh bộ 3
8 Bộ chữ tiếng việt thực hành bộ 6
9 Bộ thực hành toán bộ 5
10 Hàm răng cái 1
11 khai hình chữ nhật 4 cái 1
12 Thực hành toán 4 hộp 6
13 bình thông nhau cái 2
tc


Lập Bảng
Huỳnh Thị Hưởng

Có thể download miễn phí file .xls bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 13:52:54 | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 0.13 M | File type: xls
lần xem

giáo án danh mục thiêt bị hiên còn 2017-2018, Giáo án khác. DANH MỤC THIẾT BỊ HỎNG NĂM HỌC :2016-2017 STT TÊN THIẾT BỊ ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG GHI CHÚ1 Dây nhảy cá nhân dây 50 2 Dây nhảy tập thể dây 4 3 Vợt đánh cầu cái 30 4 lưới cầu lông cái 1 5 Vợt Cây 6 6 Bóng

https://tailieuhoctap.com/giao-an/danh-muc-thiet-bi-hien-con-2017-2018.9xtx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan