Nội dung sinh hoạt tháng 8/2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 8/2018
I/ Mở đầu:
- Tuyên bố lí do
- Cử thư kí
- Thông báo tình hình đảng viên
- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt:
II/ Tiến hành sinh hoạt
1. Báo cáo nội dung sinh hoạt:
1.1. Công tác chính trị tư tưởng
- Giáo dục chịu nhiều tai tiếng trong kì thi quốc gia vừa qua.
- Tư tưởng Đảng viên ổn định
1.2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
a. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hè
* Ưu điểm:
- Đã chỉ đạo nghỉ hè vui vẻ, an toàn
- Chỉ đạo Hoàn thành mọi báo cáo nộp PGD đúng tiến độ.
- Chỉ đạo Tuyển sinh tốt (3 lớp 103 em).
- Chỉ đạo Tham gia thi đấu bóng chuyền cụm đạt giải nhất.
 * Hạn chế
- Có GV vi phạm KHHGĐ
* Nguyên nhân:
- Chỉ đạo việc tuyên truyền thực hiện KHHGĐ chưa tốt
* Cách khắc phục:
- Làm tốt hơn công tác tuyên truyền
b. Đánh việc thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII.
- Đa số đảng viên và quần chúng thực hiện tốt.
c. Nhiệm vụ chi bộ tháng 8:
* Chỉ đạo công tác nhân sự cho cả năm học:
- Các tổ chuyên môn: Gồm 2 tổ
- Tổ giám thị
* Chỉ đạo tốt công tác chuyên môn:
- Tổ chức thi lại cho học sinh.
- Phân công chuyên môn và thời khóa biểu.
- Tham gia các đợt tập huấn do cấp trên tổ chức.
- Ổn định dạy và học đầu năm.
* Chỉ đạo tốt công tác Chủ nhiệm:
- Phân công chủ nhiệm
- Ổn định nề nếp đầu năm học
* Chỉ đạo công tác Đoàn thể:
+ Chia tay GV về hưu và chuyển trường
+ Phổ biến các quy chế, quy ước thi đua.
+ Thành lập ban chỉ đạo các PT thi đua trong năm học.
+ Làm tốt công tác nề nếp đầu năm.
+ Soạn thảo và phát nội quy học sinh cho GVCN.
+ Thành lập đội cờ đỏ theo dõi nề nếp từ đầu năm.

* Chỉ đạo công tác Lao động- CSVC.
- Chịu trách nhiệm về cảnh quan môi trường trước khi vào năm học mới.
- Kiểm tra CSVC từng lớp để bàn giao cho GVCN( ngày 19/8)
* Chỉ đạo công tác Tổ giám thị: Phân công theo dõi nề nếp GV và HS từ đầu năm
* Chỉ đạo công tác Tổ Văn phòng
- Mua văn phòng phẩm, HS cấp cho GV và mua sắm bổ sung cơ sở vật chất cần thiết.
- Cho GV mượn sách và ĐDGD.
* Công tác phát triển Đảng:
- Xét kết nạp đảng cho đ/c Hoàng Văn Nghị
- Đề nghị quần chúng ưu tú vào Đảng:
* Công tác khác:
- Chuẩn bị cho công tác giám sát của đảng ủy.
2. Thảo luận của đảng viên
III. Kết thúc:
- Tổng hợp ý kiến
- Thông qua nghị quyết
- Đánh giá chất lượng SH chi bộ
- Trình bày biên bản chi bộ

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-09-15 16:08:38 | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

giáo án Nội dung sinh hoạt tháng 8/2018, Giáo án. NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 8/2018 I/ Mở đầu: - Tuyên bố lí do - Cử thư kí - Thông báo tình hình đảng viên - Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt: II/ Tiến hành sinh hoạt 1. Báo cáo nội dung sinh

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/noi-dung-sinh-hoat-thang-8-2018.m5u10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác