kế hoạch già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2018-2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 136/KH-MNMH
                Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2018 - 2019;
Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc kiểm tra, già soát CSVC chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ CB - GV - NV và số lượng học sinh đã được tuyển sinh mà phòng GD&ĐT Thanh Oai đã phê chuẩn. Để chuẩn bị tốt cho công tác đón trẻ vào trường và công tác khai giảng năm học mới, trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Thuận lợi:
Cở vật chất của nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng khu Trung Tâm theo mô hình trường chuẩn Quốc gia. Các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hiện đại đáp ứng với nhu cầu học tập của các cháu mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Nhà trường đã được UBND Thành phố chính thức công nhận danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” ngày 19/12/2017.
 Có nhiều phụ huynh trong trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác CS&GD cho trẻ MN, nên đã quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho nhà trường.
2. Khó khăn:
 Cơ sở vật chất của nhà trường tuy đã được trang bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhưng do hệ thống điều hòa trong bản thiết kế khi lắp chưa phù hợp với tình hình thực tế, các cục nóng của điều hòa được lắp ở trong khu vực kho của các lớp, nên không đảm bảo trong quá trình sử dụng cho các cháu trong mùa hè.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Nhiệm vụ chung:
1

 


PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số: 136/KH-MNMH
                Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2018 - 2019;
Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc kiểm tra, già soát CSVC chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ CB - GV - NV và số lượng học sinh đã được tuyển sinh mà phòng GD&ĐT Thanh Oai đã phê chuẩn. Để chuẩn bị tốt cho công tác đón trẻ vào trường và công tác khai giảng năm học mới, trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
1. Thuận lợi:
Cở vật chất của nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội, UBND Huyện Thanh Oai quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng khu Trung Tâm theo mô hình trường chuẩn Quốc gia. Các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hiện đại đáp ứng với nhu cầu học tập của các cháu mầm non trong giai đoạn hiện nay.
Nhà trường đã được UBND Thành phố chính thức công nhận danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” ngày 19/12/2017.
 Có nhiều phụ huynh trong trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác CS&GD cho trẻ MN, nên đã quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho nhà trường.
2. Khó khăn:
 Cơ sở vật chất của nhà trường tuy đã được trang bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhưng do hệ thống điều hòa trong bản thiết kế khi lắp chưa phù hợp với tình hình thực tế, các cục nóng của điều hòa được lắp ở trong khu vực kho của các lớp, nên không đảm bảo trong quá trình sử dụng cho các cháu trong mùa hè.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Nhiệm vụ chung:
1

 


- Kiểm tra, già soát, tu bổ và sửa chữa đồ dùng, thiết bị dạy học đáp ứng mọi hoạt động trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Góp phần thực hiện đổi mới phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường.
- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có cũng như bảo quản, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm kịp thời phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND Huyện Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng tập trung giải quyết và hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác CS,ND, giảng dạy và các hoạt động trong nhà trường.
- Tiếp tục đầu tư kinh phí tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện với chủ đề “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”.
- Tiếp tục đầu tư và nâng cấp các trang thiết bị về công nghệ thông tin như máy tính, cải tạo nâng cấp mạng internet, nâng cấp phần mềm phổ cập GD, phần mềm công tác tuyển sinh, phần mềm dinh dưỡng và phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý giáo dục… phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ.
- Huy động thêm nguồn kinh phí từ công tác XHH và từ nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường, trang bị thêm tài liệu, sách tham khảo phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của nhà trường. Đầu tư cải tạo bồn hoa, cây xanh, công trình nước và nhà vệ sinh.
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị dạy học hiện có. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị đồ dùng theo Thông tư 02 quy định về trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho trẻ MN.
3. Kế hoạch cải tạo, tu sửa CSVC và mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị:
(Dự kiến nguồn kinh phí sẽ thực hiện từ nguồn hỗ trợ của UBND xã, một phần từ nguồn ngân sách nhà nước và tự nguyện đóng góp cho các cháu trong năm học).
- Dự kiến năm học 2018 - 2019 mở 15 nhóm, lớp: 485 cháu
+ Nhà trẻ: 3 nhóm = 66 cháu
+ Mẫu giáo: 9 lớp = 419 cháu
- Khắc phục chống thấm tầng 2, cải tạo khu rửa bát khu Quảng Minh: 25.000.000đ
- Sửa chữa các bồn vệ sinh, thay khóa nước, vòi nước hỏng:                 6.000.000đ
- Thay mới và bổ sung các loại biểu bảng, trang trí:                               5.000.000đ
- Chuyển cục nóng điều hòa ra ngoài khu vực kho các lớp:                 56.880.000đ
- Bảo dưỡng điều hòa các lớp:                                                               5.000.000đ
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 21:36:11 | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án kế hoạch già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2018-2019, Giáo án. PHÒNG GD& ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 136/KH-MNMH Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH Già soát, tu sửa và bổ sung cơ sở vật

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/ke-hoach-gia-soat-tu-sua-va-bo-sung-co-so-vat-chat-chuan-bi-cho-nam-hoc-2018-2019.d7l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác