GIÁO ÁN NGLL 9 CẢ NĂM-TÂN HIỆP

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Giáo án:  HĐNGLL 9                                                                                 Lữ Văn Mai
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày dạy: 16/9/2016
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9:
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 
* Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh
- Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS.
- Tự hào và trân trọng truyền thống tốt đẹp của trường, lớp.
- Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
* Họat động 1: THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ
CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
I/ Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh
- Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
- Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hóan thành tốt các nhiệm vụ đó.
- Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhịêm vụ của năm học.
II/ Nội dung và hình thức:
1/ Nội dung:
- Nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.
- Tầm quan trọng của việc hòan thành tốt nhiệm vụ đó.
- Các biện pháp thực hiện.
2/ Hình thức:  Trao đổi và thảo luận.
3/ Chuẩn bị:
a/ Về phương tiện:
- (Điều 13, 28, 29, 31 công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em - Xem tài liệu tham khảo).
- Một số câu hỏi thảo luận.
 Câu 1: Theo công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì?
Câu 2: Là học sinh lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt nhiệm vụ gì?
Câu 3: Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
Câu 4: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, cần những biện pháp gì?
- Một số tiết mục văn nghệ.
b/ Về tổ chức:
- GVCN phổ biến yêu cầu, nội dung, kế họach họat động.
- Cán bộ lớp phân công các việc cụ thể:
+ Xây dựng chương trình.
+ Cử người dẫn chương trình, thư kí.
+ Mời đại biểu, phân công trang trí lớp, kê bàn ghế ...
+ Phân công tiết mục văn nghệ.
4/ Tiến hành họat động:
Thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
 
DCT
 
 
 
 
 
 
 
DCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCT
- Cùng lớp hát tập thể.
- Tuyên bố lí do: Các bạn ơi! Năm nay đã là năm học cuối cấp của lớp chúng ta và bây giờ là đầu năm học mới, bản thân mình bâng khuâng không biết làm sao để học thật tốt trong năm nay. Và mình nghĩ đến các bạn, mình muốn các bạn chia sẽ cùng mình một trong những bâng khuâng lo lắng. Các bạn sẽ cùng mình thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS nhé.
- Giới thiệu đại biểu, thư kí.
1/ Thảo luận:
Câu 1: Theo công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì?
 Trả lời: Có 4 nhóm quyền
-         Quyền sống còn.
-         Quyền phát triển.
-         Quyền bảo vệ.
-         Quyền tham gia.
Câu 2: Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt nhiệm vụ gì?
Trả lời: Ta cần phải thực hiện
-         Hòan thành tốt nhiệm vụ học tập mà nhà trường qui định.
-        Phát huy truyền thống nhà trường, hòan thành tốt chương trình học tập.
-        Hòan thành các môn học và đạt kết quả tốt.
-        Chấp hành nội qui, nề nếp.
Câu 3: Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó như thế nào?
Trả lời: Các tầm quan trọng như là
-          Tạo cho mỗi học sinh có ý thức vươn lên, định hướng trong học tập và rèn luyện tốt.
-         Có kiến thức vững vàng để đạt kết quả tốt nghiệp cao.
-          Là điều kiện quan trọng giúp học sinh rèn luyện đạo đức và lối sống tốt.
-          Xây dựng, phát huy các truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
-          Đáp ứng được nhu cầu giáo dục của nhà trường.
Câu 4: Theo bạn để thực hiện tốt những nhiệm vụ năm học
cuối cấp này, tập thể lớp, mỗi cá nhân học sinh cần có
những biện pháp gì?
Trả lời: Tập thể, mỗi cá nhân học sinh cần
-          Mỗi học sinh phải đúc kết, hợp tác, cùng chia sẽ giúp đỡ nhau hòan thành tốt nhiệm vụ của trường, lớp giao cho.
-          Học đều, học tốt các môn, rèn luyện phương pháp học tập để có kết quả cao.
-          Tự bản thân phải thi đua nhau, không nhúc nhát giấu đi cái dốt của mình.
-          Cán bộ lớp phải gương mẫu, năng động, có uy tín ..
   * Văn nghệ giải trí:
2/ Trò chơi giải ô chữ:
     * Câu hỏi gợi ý:
 Câu 1: (Gồm 10 ô chữ) Quyền sống còn, quyền phát triển, quyền tham gia, quyền được bảo vệ gọi chung là gì? “Quyền trẻ em”.
 Câu 2: (Gồm 7 ô chữ) Từ đồng nghĩa với từ siêng năng? “Chăm học”.
 Câu 3: (Gồm 7 ô chữ) Một trong 4 nhóm quyền của trẻ em? “Tham gia”.
 Câu 4: (Gồm 10 ô chữ) Khi học giỏi cuối năm học sinh sẽ được nhà trường khen tặng? “lÜnh thưởng”.
 Câu 5: (Gồm 7 ô chữ) Gồm 2 từ chỉ những học sinh cuối năm được khen tặng? “Học giỏi”.
 Câu 6: (Gồm 8 ô chữ) Nhiệm vụ bắt buột mỗi học sinh trước khi vào lớp học? “Thuộc bài”.
 Câu 7: (Gồm 13 ô chữ) Khi hòan thành kết quả học tập, học sinh đã đạt được điều gì mà nhà trường đặt ra? “Yêu cầu giáo dục”.
 Câu 8: (Gồm 5 ô chữ) Một trạng thái thường bắt gặp khi học sinh đạt điểm 10? “Vui vẻ”.
 Câu 9: (Gồm 7 ô chữ) Một hành vi không được hay mà thường xảy ra đối với học sinh lười biếng hay thầy cô còn gọi là học sinh cá biệt? “Trốn học”.
 Câu 10: (Gồm 13 ô chữ) Trong giờ học tích cực xây dựng bài gọi là gì? “Phát biểu ý kiến”.
 Câu 11: (Gồm 5 ô chữ) Học không thuộc hết bài chỉ học một vài câu và đóan ý câu hỏi của giáo viên để trả lời gọi là gì? “Học tủ”.
 Câu 12: (Gồm 6 ô chữ) Họat động học tập thường xen kẽ với văn nghệ thì họat động đó sẽ như thế nào? “Hấp dẫn”.
 Câu 13: (Gồm 9 ô chữ) Một khẩu hiệu thường được dán ở các lớp học? “Học tập tốt”
 
Q
U
Y

N
T
R

E
M
 
 
 
C
H
Ă
M
H

C
 
 
T
H
A
M
G
I
A
 
 
L
Ã
N
H
T
H
Ư

N
G
 
 
 
 
H

C
G
I

I
 
T
H
U

C
B
À
I
 
 
Y

U
C

U
G
I
Á
O
D

C
 
 
 
 
V
U
I
V

 
 
 
T
R

N
H

C
P
H
Á
T
B
I

U
Ý
K
I

N
 
 
 
H

C
T

 
 
 
 
H

P
D

N
H

C
T

P
T

T
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Họat động 2:                        THI VIẾT, VẼ CA NGỢI
                                         TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
   
I/ Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh
- Hiểu về truyền thống của lớp, của trường.
- Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
- Phát triển tư duy ngôn ngữ, kĩ năng viết, vẽ, giao tiếp và hợp tác.
II/ Nội dung và hình thức:
1/ Nội dung: Ca ngợi truyền thống của lớp, của trường.
2/ Hình thức:
- Thi viết, vẽ và làm thơ.
- Trò chơi.
3/ Chuẩn bị:
a/ Phương tiện:
- Giấy khổ lớn, bút màu và băng dính.
- Lựa chọn chủ đề.
+ Giúp đỡ bạn có hòan cảnh khó khăn.
+ Cảnh sinh họat của lớp, của trường.
+ Chân dung những học sinh giỏi.
+ Chân dung những thầy cô giáo giỏi.
- Biểu điểm:
- Một số tiết mục văn nghệ.
b/ Về tổ chức:
- GVCN nêu chủ đề họat động, gợi ý một số chủ đề.
- Lớp thảo luận:
+ Thống nhất nội dung, yêu cầu họat động.
+ Phân công người dẫn chương trình, thư kí.
+ Cử Ban Giám Khảo.
+ Phân công trang trí lớp, một số tiết mục văn nghệ.
4/ Tiến hành:
Thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCT
- ( Trước khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp) Dẫn chương trình cùng hát bài hát tập thể.
- Tuyên bố lý do: Các bạn thân mến! Là học sinh, lúc nào chúng ta cũng có nề nếp học tập riêng, được sống trong 1 tập thể bạn bè thân, thầy cô thương yêu. Đặc biệt ở trường THCS An Khánh với 1 không khí trong lành. Mình biết tất cả chúng ta tự hào về điều ấy. Hôm nay, chúng ta có dịp ca ngợi những cái hay, cái đẹp ấy của trường qua hướng dẫn: Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.
- Giới thiệu đại biểu, dẫn chương trình, thư kí, BGK, các tổ tham dự.
- Giới thiệu chương trình
1. Sáng tác theo chủ đề: Thơ – Văn – Tranh
- Từng tổ lựa chọn chủ đề và vẽ tranh theo quy định.
- Trưng bài tranh của các tổ trước lớp.
    ( Ban giám khảo chấm điểm hình thức – nội dung so với đề tài đã chọn)
 * Chơi trò chơi
2. Bình luận tác phẩm dự thi:
 - Các đội lần lượt trình bày, giới thiệu sáng tác của đội mình, văn, thơ, tranh ảnh (nội dung, ý nghĩa của tác phẩm gắn với chủ đề đã lựa chọn)
 - ( Dẫn chương trình mời các đội khác có ý kiến hoặc có câu hỏi thêm của đội vừa trình bày)
 - Ban gián khảo chấm điểm bình luận
        Để Ban giám khảo tổng hợp điểm 2 vòng: Dẫn chương trình có thể đan xen tiết mục văn nghệ cho sinh động.
* Kết thúc hoạt động:
 - Giáo viên chủ nhiệm phát thưởng cho đội đạt giải.
 - Mời ý kiến nhận xét hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’
 
 
 
 
15’
 
 
 
 
 
 
 
 
5’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày giảng: ...../10/2016
  Chủ điểm tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI  
* Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh:
- Nhận thức sâu sắc những lời dạy của Bác Hồ trong thư gởi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tháng 9/1945 và thư gửi ngành giáo dục 10/10/1968.
- Xác định trách nhiệm học tập tích cực theo lời Bác dạy để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Biết đoàn kết giúp dỡ nhau học giỏi và rèn luyện tiến bộ.
 
Hoạt động 1:     LÊ ĐĂNG KÝ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT
 
1.Yêu cầu giáo dục:
* Giúp học sinh
- Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập của lớp và xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao.
- Ủng hộ các phong trào thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên.
- Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
2. Nội Dung và hình Thức
a) Nội dung
- Đưa ra các chỉ tiêu học tập
- Các tổ, cá nhân phải đăng ký thi đua.
- Một số tiết mục văn nghệ.
b) Hình thức: Lễ đăng ký thi đua và văn nghệ.
3. Chuẩn Bị
a) Phương tiện
- Bảng đăng ký thi đua cá nhân, tổ, lớp.
- Một số tiết mục văn nghệ
b)Tổ chức
* Giáo viên chủ nhiệm: Yêu cầu, kế họach, tổ chức hoạt động “Lễ đăng ký thi đua học tập tốt”
- Giao nhiệm vụ cho lớp chuẩn bị thực hiện.
- Giúp học sinh bổ sung, hiệu chỉnh kế hoach.
* Học sinh: - Lớp trưởng cùng lớp thao luận.
- Mỗi cá nhân xây dựng bảng đăng ký thi đua (tổ trưỏng thu lại đề ra kế họach tổ, cả lớp)
- Người dẫn chương trình, mời đại biểu, phân công trang trí lớp.
4. Tiến Hành
Thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cùng lớp hát bài hát tập thể.
- Giới thiệu lý do
 + Học tập là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cá nhân học sinh, là nhiệm vụ chung của tập thể lớp ta. Kết quả học tập của mổi người phụ thuộc và ảnh hưởng đến kết quả chung của tổ, của lớp. Vì vậy, các bạn trong lớp cần có hướng phấn đấu học tập cho mình, ®ång thêi góp phần vào phong trào chung của lớp. Trong tiết họat ®éng hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau đăng ký thi đua, thảo luận chỉ tiêu thi đua về học tập của lớp.
+ Giới thiệu khách mời
+ Giới thiệu chương trình
Đăng ký - Mời đại diện tổ, cá nhân đăng ký
 Tổ 1:     Tæ 2:  Tổ 3:
Thảo luận - Lớp trưởng nêu chỉ tiêu của lớp
 HK: Tốt = 74 %                 HL: Giỏi = 7 % 
                                                    Khá = 33 % 
                                                    TB = 56 %
                                                            Yếu = 4 %
- Biện pháp thực hiện
 + Mỗi cá nhân vào lớp nghe giảng bài, về nhà làm bài tập.
 + Tổ trưởng kiểm tra bài tập của các bạn trong tổ vào đầu các buổi học.
 + Không thuộc bài 3 lần hạ hạnh kiểm
 + Vào lớp tích cực phát biểu ý kiến.
 Vi phạm nội qui hạ hạnh kiểm
- Lớp thảo luận và biểu quyết:
 
 
Hoạt động 2:   TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ
1, Yêu Cầu Giáo Dục:
Giúp Học sinh:
- Nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền đươc hưởng giáo dục của học sinh
và thấm nhuần ý nghĩa những lời dạy của Bác Hồ
- Kính yêu Bác Hồ, trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác Hồ dành cho các em.
- Biết thực hiện lời dạy của Bác Hồ để học tập tốt, rèn luyện tốt.
2. Nội dung và hình thức
a) Nội Dung
- Những lời của Bác được thể hiện trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tháng 9/1945.
- Các quyền trẻ em được Bác quan tâm trong nội dung thư Bác.
b) Hình Thức
- Thi hỏi đáp và thảo luận ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác Hồ.
- Một số tiết mục văn nghệ.
3. Chuẩn Bị
a)Phương Tiện
- Thư Bác gửi học sinh nhân ngày khai trường tháng 09/1945.
- Những bài hát, bài thơ về Bác, mái trường.
- Một số câu hỏi thảo luận.
- Điều 28, 29 Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.
b) Tổ Chức
- Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề hoạt động.
- Lớp trưởng, cán bộ lớp tìm tìm đọc thư Bác gửi, Điều 28, 29 công ước LHQ.
- Xây dựng chương trình họat động.
- Phân công dẫn chương trình, thư ký, ban giám khảo.
- Thống nhất thang điểm.
- Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.
- Dự kiến mời đại biểu.
4. Tiến trình hoạt động:
Thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
- Hát bài hát tập thể về Bác
- Tuyên bố lý do
 Cách mạng tháng 8 thành công đã đem lại cho nhân dân ta, độc lập, tự do, trẻ em được đến trường…Ngay từ ngày khai trường đầu tiên, cho đến lúc trước khi đi xa, Bác Hồ luôn chăm lo, quan tâm đến việc học tập, tu dưỡng của học sinh. trong buổi họat động hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác Hồ qua cuộc thi: "Thi tìm hiểu thư Bác"
- Giới thiệu đại biểu - BGK - thư ký.
- Giới thiệu chương trình
1.Thi hỏi đáp và thảo luận
- Đọc lại thư Bác
- Nghe và trả lời câu hỏi
Câu 1: Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của một nền giáo dục mới. Bạn hãy đọc lại lời thư đó của Bác?
Trả lời: "............... từ phút này trở đi ..............hoµn toµn Việt Nam ................... một nền giáo dục .................sẵn có của các em"
Câu 2: Trong thư Bác nói về vai trò của trách nhiệm của mỗi học sinh, bạn hãy chỉ ra câu nói của Bác?
Trả lời: "Sau 80 năm nô lệ ................................học tập của các em"
Câu 3: Trong thư năm 1968, Bác căn dặn thầy trò các em về công tác chuyên môn và học tập như thế nào?
Trả lời: "Dù khó khăn ........................KHKT"
Câu 4: Quyền được hưởng giáo dục của các em thể hiện trong thư Bác như thế nào?
Trả lời: Quyền được hưởng giáo dục và quyền cơ bản trong sự hình thành, phát triển tài năng và nhân cách của trẻ em. Trong thư Bác viet tháng 9/1945 thể hiện ở đọan " 1 nền giáo dục sẽ tạo các em ......... năng lực sẵn có của các em". BGK công bè điểm vòng 1.
2. Thi văn nghệ
- Mời các tổ lần lượt trình bày bài hát
- BGK cho điểm sau mỗi lần tổ trình bày.
* Mời BGK công bố điểm vòng 2.
* Mời đại biểu phát thưởng.
3. Kết thúc hoạt động:
- Người dẫn chương trình mời GV nhận xét, tổng kết hoạt động
 
 
 
 
Ngày giảng: ...../11/2016                                     Chủ điểm tháng 11 : “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” * Mục tiêu giáo dục: Giúp Học sinh: - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa "Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11" và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.
- Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo
- Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo"
Hoạt động 1: ĐĂNG Ký TUẦN HỌC TỐT, THÁNG HỌC TỐT
1. Yêu Cầu Giáo Dục
Giúp học sinh: - Nhận thức sâu sắc ý nghĩa "Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11" và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.
- Tích cực hưởng ứng tham gia lễ đăng ký thi đua.
- Đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện tốt kế hoạch thi đua.
2. Nội Dung và Ý Thức
Nội Dung
- Các chỉ tiêu học tập và rèn luyện của các cá nhân, tổ, lớp.
- Kế hoạch thi đua.
- Biện pháp thực hiện.
Hình Thức
- Trao đổi, thảo luận.
3. Chuẩn Bị
Phương Tiện
- Chương trình hoạt động của cá nhân, tổ, lớp.
Tổ Chức
- Giáo viên chủ nhiệm định hướng xây dựng kế hoạch của 1 tuần, 1 tháng.
- Học sinh:
+ Họp cán bộ lớp, xây dựng kế hoạch thi đua của lớp
+ Tổ xây dựng kế hoạch thi đua dựa trên kế hoạch của lớp.
+ Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
+ Đề cử, thư kí, trang trí lớp
4. Tiến Hành
Thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
DCT
- Cùng lớp hát bài hát tập thể và những bài hát về thầy cô giáo.
- Tuyên bố lý do. Đất nước chúng ta đang phát triển, nền giáo dục Việt Nam nói chung, các thầy cô nói riêng đã có công lao rất lớn nhưng không thể thiiếu việc học tập tích cực của mổi học sinh chúng ta. Trong tiết hoạt động hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau thảo luận về tuần học tốt, tháng học tốt, đăng ký thi đua, của mỗi cá nhân, chỉ tiêu phấn đấu giữa các tổ và giao ước thi đua vói nhau.
- Giới thiệu khách mời.
- Giới thiệu chương trình hoạt động. 
A. Thảo luận về tuần lễ học tập tốt.
Nêu câu hỏi thảo luận chung cho cả lớp và mời ý kiến đóng góp cho từng câu hỏi.
Thế nào là tuần học tốt, thánh học tốt?
- Chấp hành nội quy lớp, trường (Đi học đúng giờ, thuộc bài, trang phục gọn gàng, huy hiệu đầy đủ)
- Vào lớp: thuộc bài củ, làm bài tập về nhà, nghiêm túc học tập, chăm chú nghe giảng bài, tích cực xây dựng bài mới, không nói chuyện trong lớp.
- Phải đạt tiết học tốt: tiết A
Tác dụng của tuần học tốt, tiết học tốt
- Học sinh ý thức tốt về vai trò người học, tự tìm hiểu để có kiến thức cho bản thân.
- Lớp tiến bộ, nề nếp, trường được phát triển.
Để đạt được học sinh cần phải làm gì?
- Ý thức nhiệm vụ học là của chính bản thân (nề nếp, trang phục đúng, vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài).
- Vâng lời, nghe thầy cô giảng bài: tích cực học, tích cực ở các phong trào.
* Thư ký tổng kết.
* Văn nghệ
B. Đăng ký chỉ tiêu của tổ, ở tuần, ở tháng, chỉ tiêu của lớp.
Tổ 1:......................................  
Tổ 2: .....................................
Tổ 3: .....................................  
Tổ 4: .....................................
- Thu nhận chỉ tiêu cùng lớp trưởng.
5'
 
 
 
 
 
 
 
 
25'
 
 
 
 
 
 
 
 
5'
 
 
 
10'
 
 
 
 
 
 
 
5'
 
Hoạt động 2:  BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
                                              NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh:
- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa về giá trị của truyền thống "Tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt nam"
- Tích cực tham gia và phát huy sáng tạo trong hoạt động văn hoá – nghệ thuật.
- Rèn luyện kỷ năng hoạt động tập thể.
Nội Dung và Ý Thức
Nội Dung
-         Một số tác phẩm viết về người giáo viên.
-         Sáng tác tự biên, tự diễn của học sinh.
Hình Thức
- Liên hoan văn nghệ
- Triển lãm.
Chuẩn Bị
a. Phương Tiện
- Một số bài hát, tác phẩm, bài thơ hoặc tiểu phẩm.
- Các tư liệu học sinh sưu tầm được về chủ đề người thầy.
- Tập san của lớp.
- Làm thiệp của lớp chuẩn bị thi ngày 20-11.
     b. Tổ Chức
- GVCN: Gợi ý các nội dung chính trong hoạt động (văn nghệ và triển lãm), giúp học sinh phân bố thời gian phù hợp.
- Học sinh:   + Đăng ký tiết mục văn nghệ biểu diễn.
  + Trình bày các thiệp đẹp của lớp chuẩn bị dự thi.
  + Phân công dẫn chương trình, trang trí lớp và mời đại biểu.
Tiến Hành
Người TH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
TG
DCT
- Hát tập thể một bài hát.
- Tuyên bố lý do
 Tình cảm thầy trò là rất cao quí, ai cũng muốn thể hiện và có rất nhiều cách, điều đó phụ thuộc vào điều kiện, khả năng, sở thích của mỗi người- như viết văn, làm thơ, vẽ tranh, chụp ảnh, ca hát, đọc thơ ...Hôm nay, trong tiết hoạt động này, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho mọi người biểu lộ tình cảm đó.
- Giới thiệu khách mời
- Giới thiệu chương trình của tiết.
1. Triển lãm (Treo các thiệp lên bảng)
Mời đại diện tổ giới thiệu ý nghĩa của tấm thiệp mà các bạn trong tổ đã trình bày ở nhà.
Trình bày sáng tác cá nhân (nếu có)
2. Biểu diễn văn nghệ:
  Mời lần lượt cá nhân biểu diễn văn nghệ hoặc trò chơi.
* Kết thúc hoạt động:
 + Ban tổ chức nhận xét chung về kết quả, tham gia của các tổ.
 + Ban giám khảo công bố kết quả và trao phần thưởng.
 + Ban cán sự lớp cảm ơn sự giúp đỡ, tham gia của các thầy cô giáo.
5'
 
 
 
 
 
 
 
15'
 
 
 
20'
 
5'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ngày giảng: ...../12/2016
 
Chủ điểm tháng 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
 
* Mục tiêu giáo dục:
Giúp học sinh
- Nhận thức được truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của quân đội ta.
- Biết tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
- Kính trọng biết ơn bộ đội cụ Hồ và các gia đình có công với cách mạng.
- Biết ngày Truyền thống của trường THCS Tân Hiệp, ngày 27/12 hàng năm và ý nghĩa của ngày này là 14 năm ngày thành lập trường THCS Tân Hiệp ( 27/12/2002 – 27/12/ 2016 ).
Hoạt động 1:   THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC
I/ Yêu Cầu Giáo Dục:  Giúp học sinh:
- Hiểu truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.
- Tự hào và tự xác định trách nhiệm phải học tập tốt để phát huy truyền thống đó.
II/ Nội Dung và hình Thức
1/ Nội Dung
- Truyền thống cách mạng kiên cường của quân và dân ta để giành độc lập, tự do.
- Các gương chiến đấu tiêu biểu
2/ Hình Thức
- Giới thiệu truyền thống đấu tranh của cách mạng.
- Kể chuyện về gương chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ.
III/ Chuẩn bị:
1/ Phương Tiện:
- Sưu tầm tư liệu về truyền thống cách mạng của quân và dân ta.
- Kể chuyện, đó vui ca ngợi con người, quê hương, đất nước.
2/ Tổ Chức:
- Cán bộ lớp phân công tìm hiểu truyền thống cách mạng.
- Cán bộ lớp xây dựng chương trình: dẫn chương trình, trang trí lớp, tiết mục văn nghệ...
IV/ Tiến Hành:
Người TH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
TG
DCT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCT
* Cùng lớp hát bài hát tập thể có liên quan đến hoạt động, chủ điểm.
* Tuyên bố lí do:
     Để có được độc lập, tự do, hòa bình như ngày hôm nay dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Trong các cuộc kháng chiến đó, dân tộc ta đã giành những chiến công vang dội, có biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hi sinh tuổi thanh xuân của mình, có biết bao bà mẹ tiển con ra trận mà không trở về với mẹ, có biết bao người thương binh đã để lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường... Những chiến công như vậy, những con người ưu tú đó có ở khắp mọi miền Tổ Quốc và có ở địa phương chúng ta. Hôm nay, trong buổi hoạt động này, chúng ta sẽ ôn lại truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc qua các cuộc trò chuyện, kể lại cho nhau nghe về những con người cao cả ấy.
- Giới thịêu khách mời và giới thiệu chương trình của buổi hoạt động.
1/ Thảo luận: (Trình bày tư liệu sưu  tầm: nếu có)
- Trình bày tư liệu sưu tầm.
- Thảo luận câu hỏi: Học sinh lớp 9 cần làm gì và làm như thế nào để phát huy truyền thống cách mạng của cha anh?
- Mời các bạn trả lời, tranh luận.
- Dẫn chương trình tóm tắt lại kết quả thảo luận.
2/ Kể chuyện, đố vui
- Mời sự biểu diễn của lần lượt 2-4 đội.
  * Mời BGK công bố kết quả.
* Ý kiến của GVCN: Mời GVCN nêu nhận xét.
 
5'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15'
 
 
 
 
 
20'
 
 
 
5'
 
Hoạt động 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÚP ĐỠ
                        CÁC GIA ĐÌNH CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.
I/ Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh
 - Biết được một số gia đình có công với cách mạng và ca ngợi, qúi trọng.
 - Biết quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh.
II/ Nội dung và hình thức:
 1/ Nội dung:
 - Thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng ở địa phương (nếu có).
 - Xây dựng kế hoạch giúp đỡ.
 2/ Hình thức:
 - Báo cáo kết quả tìm hiểu (nếu có).
 - Thảo luận xây dựng kế hoạch giúp đỡ.
III/ Chuẩn bị:
 1/ Phương tiện:
 - Thống kê số liệu.
 2/ Tổ chức:
 - GVCN hướng dẫn học sinh tìm hiểu.
 - Cán bộ lớp: phân công người điều khiển chương trình, trang trí.
IV/ Tiến hành:
 
Người TH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
TG
DCT
- Cùng hát tập thể một bài hát.
 * Tuyên bố lí do: Trong các cuộc kháng chiến cứu quốc của dân tộc, đã có hàng triệu thanh niên rời làng quê, phố phường của mình lên đường nhập ngũ để dành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc. Nhiều người trong số họ đã không bao giờ trở về, nhiều gia đình đã không tiếc sức lực, tiền của mà đóng góp cho kháng chiến. Hôm nay, trong tiết hoạt động, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về những gia đình có công với cách mạng và tìm cách giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn.
- Giới thiệu khách mời.
- Giới thiệu chương trình hoạt động.
 1/ Báo cáo kết quả tìm hiểu (nếu có).
2/ Xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Thảo luận:
- Lớp ta có thể giúp đỡ gia đình khó khăn nào?
- Cần tổ chức việc giúp đỡ như thế nào? (Thời gian, công việc).
  * Kết thúc hoạt động:
- Mời ý kiến của GV.
- Mời ý kiến của khách dự.
5'
 
 
 
 
 
 
 
 
5'
15'
 
 
 
15'
 
 
5'
 
Hoạt động 3: KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG –
NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG LẦN THỨ  III  NĂM 2016.
I/ Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh
- Biết ngày Truyền thống của trường THCS Tân Hiệp, ngày 27/12 hàng năm và ý nghĩa của ngày này là 14 năm ngày thành lập trường THCS Tân Hiệp ( 27/12/2002 – 27/12/ 2016 ).
II/ Nội dung và hình thức:
 1/ Nội dung:
 - Tổ chức thi Văn nghệ, ca ngợi.
 2/ Hình thức:
 - Tìm hiểu ngày Truyền thống của trường.
 - Thi đua trình diễn Văn nghệ.
III/ Chuẩn bị:
 1/ Phương tiện:
 - Thống kê số liệu.
 - Một số tiết mục văn nghệ.
 2/ Tổ chức:
 - GVCN hướng dẫn học sinh tìm hiểu.
 - Cán bộ lớp: phân công người điều khiển chương trình, trang trí.
 - Mỗi tổ chuẩn bị tối đa 2 tiết mục.
IV/ Tiến hành:
 
Người TH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
TG
DCT
- Cùng hát tập thể một bài hát.
 * Tuyên bố lí do: Trường THCS Tân Hiệp nằm trên địa bàn vùng sâu của xã biên giới, thuộc ấp II, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Trường được thành lập từ năm 2002 ( tách ra từ trường cấp 1-2 Tân Hiệp) với tên gọi là Trường THCS Tân Hiệp theo quyết định số 1780/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của UBND huyện Thạnh Hóa. Hôm nay chúng ta chuẩn bị để tham gia kỷ niệm ngày Truyền thống của trường THCS Tân Hiệp lần thứ III năm 2016 và 14 năm ngày thành lập trường THCS Tân Hiệp ( 27/12/2002 – 27/12/ 2016 ).
- Giới thiệu khách mời.
- Giới thiệu chương trình hoạt động.
 1/ Báo cáo Tìm hiểu ngày Truyền thống của trường
 2/ Thi biểu diễnVăn nghệ:
      Giới thiệu trình diễn các tiết mục văn nghệ và chọn ra 2 tiết mục tham gia thi vòng trường ngày 27/12.
 * Kết thúc hoạt động:
- Mời ý kiến của GV.
- Mời ý kiến của khách dự.
5'
 
 
 
 
 
 
 
 
10'
30'
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
Ngày giảng: ...../01/2017
 
Chủ điểm tháng 1 và 2
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
 
                                 Ho¹t ®éng 1:  t×m hiÓu vÒ ®¶ng
1.Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Gióp häc sinh
- NhËn thøc ®­îc ý nghÜa ngµy thµnh lËp §¶ng (3 - 2) ; c¸c mèc lín vµ sù kiÖn lÞch sö truyÒn thèng vÎ vang cña §¶ng.
- BiÕt ¬n vµ tù hµo vÒ §¶ng, vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña d©n téc do §¶ng l·nh ®¹o.
- Häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n cña §¶ng.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- LÞch sö ngµy thµnh lËp §¶ng (3 - 2 - 1930).
- C¸c sù kiÖn lÞch sö cña §¶ng.
- C¸c bµi th¬ bµi h¸t vÒ §¶ng.
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
-Thi t×m hiÓu theo tæ.
3  ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
*GVCN:  H­­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch­­¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
 STT
Néi dung c«ng viÖc
Ng. thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
   1
DÉn ch­­¬ng tr×nh
Líp tr­­ëng
B¶n dÉn ch­­¬ng tr×nh
   2
Th­­ kÝ
L.phã häc tËp
GiÊy,  bót
  3
Ban gi¸m kh¶o
C¸n bé líp
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm
  4
Mêi ®¹i biÓu
Líp tr­­ëng
GiÊy mêi
  5
Trang trÝ líp,b¶ng
HS nam
PhÊn mµu, giÊy mµu...
  6
TÝn hiÖu tr¶ lêi
Nhãm tr­­ëng
Cê, trèng...
  7
V¨n nghÖ
Líp phã VTM
Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... víi chñ ®Ò “ Mõng §¶ng, mõng xu©n”
   8
S­­u tÇm t­ liÖu, c©u ®è c©u hái vÒ §¶ng
TËp thÓ líp
C©u hái th¶o luËn
   9
   Cè  vÊn ch­¬ngtr×nh
GV lÞch sö
KiÕn thøc lÞch sö
  10
PhÇn th­­ëng
C¸n bé líp
TÆng phÈm
  11
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
 
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
a) Khëi ®éng: H¸t tËp thÓ bµi h¸t “ líp chóng m×nh ”
b) Cuéc thi
_ Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh lÇn l­­ît nªu c¸c c©u hái, c©u ®è...Sau mçi c©u hái, c©u ®è, ®éi nµo bÊm hiªô sím nhÊt sÏ ®­­îc tr¶ lêi tr­íc, gi¸m kh¶o rung chu«ng b¸o giê. NÕu ®éi ®ã tr¶ lêi kh«ng ®óng sÏ dµnh phÇn tr¶ lêi cho cæ ®éng viªn.
_ Ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm c«ng khai sau khi ®· nªu ®¸p ¸n (®iÓm tõng ®éi ®­­îc ghi lªn b¶ng). Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh th­­êng xuyªn c«ng bè tæng sè ®iÓm tõng ®éi.
_ §èi víi c©u khã cã thÓ mêi cè vÊn gi¶i ®¸p; ®èi víi cæ ®éng viªn th× nÕu cã c©u tr¶ lêi hay sÏ cã quµ tÆng.
_ Trong qu¸ tr×nh cuéc thi, ng­­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ. Cïng víi ban gi¸m kh¶o vµ ban cè vÊn, ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh phèi hîp nhÞp nhµng, ®ång bé lµm cho cuéc thi s«i næi, hÊp dÉn, ®éng viªn ®­îc nhiÒu häc sinh tham gia...
_ C«ng bè kÕt qu¶ cuéc thi.
_ Trao phÇn th­­ëng cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®­îc gi¶i
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Ng­­êi dÉn  tr­­¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña c¶ líp, biÓu d­¬ng vµ rót kinh nghiÖm.
- Ng­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.
 
Ho¹t ®éng II:   thi viÕt, ca ngîi vÒ ®¶ng vµ quª h­¬ng
 
1.Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Gióp häc sinh:
_ Cñng cè vµ kh¾c s©u c«ng ¬n cña §¶ng ®èi víi quª h­¬ng ®Êt n­íc
_ Tù hµo vÒ §¶ng, thªm yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc
_ RÌn luyÖn ãc t­­ duy s¸ng t¹o, trÝ t­ëng t­îng vµ phong phó  RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng viÕt.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- Nh÷ng bµi th¬, bµi v¨n, tiÓu phÈm, tranh vÏ... ca ngîi c«ng ¬n cña §¶ng vµ vÎ ®Ñp quª h­­¬ng, ®Êt n­íc.
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
_ Thi viÕt vÏ theo chñ ®Ò trªn.
_ Tr­ng bµy, giíi thiÖu nh÷ng s¸ng t¸c cña c¸ nh©n, nhãm, tæ theo chñ ®Ò ho¹t ®éng.
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
GvcN : H­­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch­­¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
 STT
Néi dung c«ng viÖc
Ng. thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
   1
DÉn ch­­¬ng tr×nh
Líp tr­­ëng
B¶n dÉn ch­­¬ng tr×nh
   2
Th­­ kÝ
L. phã häc tËp
GiÊy,  bót
   3
Ban gi¸m kh¶o
GV v¨n vµ C.bé líp
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm
   4
Mêi ®¹i biÓu
Líp tr­­ëng
GiÊy mêi
    5
Trang trÝ líp, b¶ng
HS nam
PhÊn mµu, giÊy mµu...
   6
ChuÈn bÞ c¸ nh©n
TËp thÓ líp
GiÊy, bót, mùc vÏ, bót vÏ
   7
ChuÈn bÞ cña tæ

Mét s¸ng t¸c viÕt  theo chñ ®Ò “  ca ngîi vÒ §¶ng vµ quª h­­¬ng“
   8
Ban tæ chøc cuéc thi
C¸n bé líp
B¶n ghi sè l­­îng c¸c s¸ng t¸c dù thi.
   9
PhÇn th­ëng
C¸n bé líp
TÆng phÈm cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ
  10
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
 
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
a) Khëi ®éng: H¸t tËp thÓ bµi h¸t “ líp chóng m×nh ”
b) Thi tr­­ng bµy s¶n phÈm dù thi
_ C¸c tæ vÒ vÞ trÝ ®· c«ng bè.
_ Theo hiÖu lÖnh cña ng­­êi ®iÒu khiÓn, c¸c tæ tr­­ng bµy s¶n phÈm dù thi ®· ®­îc chuÈn bÞ tõ tr­­íc gåm c¸c t¸c phÈm dù thi cña tæ vµ cña c¸ nh©n. Thêi gian tr­­ng bµy lµ 5 phót.
_ Ban gi¸m kh¶o lÇn l­­ît chÊm ®iÓm tr­­ng bµy cña c¸c tæ theo tiªu chÝ nh­»m ®¶m b¶o thêi gian , khèi l­­îng t¸c phÈm dù  thi,...theo thang ®iÓm 10.
_ C«ng bè ®iÓm c«ng khai vµ ghi lªn b¶ng sau cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
c) ThÓ hiÖn t¸c phÈm dù thi
_ LÇn l­­ît c¸c tæ tr×nh bµy ý t­­ëng cña m×nh qua s¶n phÈm viÕt theo chñ ®Ò trªn
 _ Ban gi¸m kh¶o nhËn xÐt vµ cho ®iÓm
_ C¸ nh©n nµo cã s¶n phÈm dù thi sÏ xung phong tr×nh bµy ý t­­ëng s¸ng t¸c cña m×nh theo chñ ®Ò (tù b×nh th¬, b×nh v¨n ),
-  Ban gi¸m kh¶o lÇn l­­ît cho ®iÓm.
_ Nªu sè l­­îng c¸ nh©n xung phong (cã t¸c phÈm dù thi) nhiÒu, ban gi¸m kh¶o ®Ò nghÞ mçi tæ chän 1 ®Õn 2 t¸c phÈm thÓ hiÖn.
_ Ban giam kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ cuéc thi, chän ra c¸c tæ vµ c¸c c¸ nh©n ®¹t gi¶ nhÊ,t nh×, ba.
_ Trao phÇn th­­ëng cho tæ vµ c¸ nh©n ®¹t gi¶ cuéc thi
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Ng­­êi DCT nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña líp, biÓu d­­¬ng vµ rót kinh nghiÖm.
- Ng­­êi dÉn ch­¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.
 
Ho¹t ®éng III:  Chóng em ca h¸t mõng ®¶ng, mõng xu©n
1. Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Gióp häc sinh:
- Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n nghÖ cña líp; biÕt ®­­îc nhiÒu bµi h¸t ca ngîi §¶ng, ca ngîi quª h­­¬ng, ®Êt n­­íc vµ mïa xu©n cña d©n téc.
- Cµng tin yªu §¶ng, Yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc.
- RÌn luyÖn phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ, tù tin, l¹c quan, yªu cuéc sèng.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- C¸c bµi h¸t, bµi th¬, ®iÖu móa,... ca ngîi  §¶ng, ca ngîi quª h­­¬ng, ®Êt n­­íc vµ mïa xu©n.
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
- C¸c c¸ nh©n, nhãm, tæ biÓu diÔn c¸c tiÕt môc ®· ®­­îc ®¨ng kÝ vµ chän läc.
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
GvcN : H­­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
STT
Néi dung c«ng viÖc
Ng­­êi thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
  1
DÉn ch­­¬ng tr×nh
Líp tr­­ëng
B¶n dÉn ch­­¬ng tr×nh
  2
Th­­ kÝ
Líp phã häc tËp
GiÊy,  bót
  3
Ban gi¸m kh¶o
C¸n bé líp
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm
  4
Mêi ®¹i biÓu
Líp tr­ëng
GiÊy mêi
  5
Trang trÝ líp, b¶ng
HS nam
PhÊn mµu, giÊy mµu...
  6
Trang phôc vµ nh¹c cô
Nhãm tr­­ëng
C¸c trang phôc biÓu diÔn
  7
V¨n nghÖ
Líp phã VTM
Bµi h¸t, th¬, chuyÖn...ca ngîi §¶ng
  8
TËp luyÖn
TËp thÓ líp
B¶n ch­­¬ng tr×nh biÓu diÔn
  9
PhÇn th­­ëng
C¸n bé líp
 
10
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
a) Khëi ®éng: H¸t tËp thÓ bµi h¸t “ líp chóng m×nh ”
- H¸t tËp thÓ.
- Tuyªn bè lÝ do vµ giíi thiÖu ®¹i biÓu.
- Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn.
b) BiÓu diÔn v¨n nghÖ
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh lÇn l­ît giíi thiÖu c¸c c¸ nh©n hoÆc nhãm, tæ lªn tr×nh diÔn tiÕt môc ®· ®¨ng kÝ (giíi thiÖu tªn bµi hat, t¸c gi¶, ng­­êi thÓ hiÖn)
- C¸ nh©n hoÆc nhãm lªn biÓu diÔn (thÓ hiÖn phong c¸ch tù tin, trang phôc ®Ñp...)
- Sau mçi tiÕt môc cã tÆng hoa, c¶ líp cæ vò ®éng viªn.
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­­êi dÉn ch­¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Ng­­êi DCT nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña líp, biÓu d­­¬ng vµ rót kinh nghiÖm.
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.
Ho¹t ®éng iv: giao l­­u víi c¸c ®¶ng viªn tr­ong tr­êng
1.Yªu cÇu gi¸o dôc:
- Gióp häc sinh:
- HiÓu biÕt thªm nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ chi bé vµ c¸c ®¶ng viªn ­ cña chi bé ®¶ng nhµ tr­­êng
- T«n träng, tin t­ëng, tù hào vÒ chi bé nhà trường, c¬ së §¶ng ®Þa phu­¬ng, tù tin vµo sù l·nh ®¹o cña ®¶ng.
-  Häc tËp, rÌn luyÖn, theo c¸c g­­¬ng tèt cña ®¶ng.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- Häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh vÒ môc ®Ých, lÝ t­­ëng, nhiÖm vô cña Đảng, vÒ vai trß, nhiÖm vô cña ng­­êi Đảng viªn, thanh niªn hiÖn nay; nhËn thøc vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña Đảng; ý nghÜa ngµy thµnh lËp Đảng 3/2
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
- Tæ chøc diÔn ®µn vµ th¶o luËn
- C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
GvcN : H­­íng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
StT
Néi dung c«ng viÖc
   Ng.thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
1
DÉn ch­¬ng tr×nh
Líp tr­­ëng
B¶n dÉn ch­­¬ng tr×nh
 2
Th­­ kÝ
L.phã häc tËp
GiÊy,  bót
3
Kh¸ch mêi
GVCN vµ c¸n bé líp
Danh s¸ch kh¸ch mêi
4
Mêi ®¹i biÓu
Líp tr­­ëng
GiÊy mêi
5
Trang trÝ líp, b¶ng
HS nam
PhÊn mµu, giÊy mµu...
  6
X©y dùng ch­¬ng tr×nh giao l­­u
Ban chØ huy chi ®éi
Thu thËp c©u hái giao l­u
7
V¨n nghÖ
Líp phã VTM
Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷ ... ca ngîi §¶ng
8
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
a) Khëi ®éng: H¸t tËp thÓ bµi h¸t “ líp chóng m×nh ”
b) Giao lưu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh lÇn l­­ît nªu c¸c c©u hái (cña c¸c häc sinh trong líp), c¸c ®¹i biÓu ®¶ng viªn tr¶ lêi.
- Häc sinh cã thÓ nªu c©u hái ®Ó giao l­­u trùc tiÕp víi ®¹i biÓu §¶ng viªn
- C¸c ®¹i biÓu tr¶ lêi c©u hái, gi¶i thÝch, kÓ chuyÖn... theo yªu cÇu cña häc sinh trong líp . §ång thêi ®¹i biÓu còng cã thÓ ®Æt c©u hái hoÆc ®­a ra mét yªu cÇu nµo ®ã ®èi víi líp, líp sÏ cö häc sinh ®¹i diÖn tr¶ lêi hoÆc ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®ã
c) V¨n nghÖ
- Ng­­êi ®iÓu khiÓn ch­­¬ng tr×nh v¨n nghÖ giíi thiÖu mét sè tiÕt môc (®¬n ca, song ca, ng©m th¬...) ®Ó t¹o kh«ng khÝ vui tư¬i, s«i næi cho ho¹t ®éng
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Ng­­êi DCT nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña líp, biÓu d­­¬ng vµ rót kinh nghiÖm.
 
   Ngày giảng: ...../...../2017
                                           Chñ ®iÓm th¸ng 3    TiÕn b­­íc lªn §oµn
 Ho¹t ®éng i: T×m hiÓu vµ thi viÕt vÒ ®oµn 26/3
1. Yªu cÇu gi¸o dôc:  Gióp häc sinh
- NhËn thøc vµ c¶m nhËn ®­­îc nh÷ng biÓu t­­îng tèt ®Ñp vÒ tæ chøc §oµn, vÒ nh÷ng ®oµn viªn ­u tó ®· ph¸t huy vai trß tiªn phong cña §oµn trong häc tËp, lao ®éng, x©y dùng vµ b¶o vÖ TQ.
- Tù hµo vµ tr©n träng nh÷ng h×nh ¶nh, nh÷ng biÓu t­­îng tèt ®Ñp vÒ tæ chøc ®oµn, vÒ phong c¸ch tèt ®Ñp cña ng­­êi ®oµn viªn
- Cã kÜ n¨ng s¸ng t¸c th¬, viÕt v¨n, vÏ...
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- Nh÷ng bµi th¬, truyÖn ng¾n, tiÓu phÈm, bµi viÕt vÒ ng­­êi thËt viÖc thËt, nh÷ng tranh, ¶nh... do häc sinh s¸ng t¸c vÒ §oµn, vÒ ngµy thµnh lËp §oµn 26 - 3
- Nh÷ng lêi b×nh vµ ®¸nh gi¸ c¸c s¸ng t¸c trªn cña häc sinh
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
           Thi viÕt vÏ vµ tr­­ng bµy t¸c phÈm s¸ng t¸c trªn cña häc sinh qua h×nh thøc b¸o t­­êng
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
STT
Néi dung
Ng­­êi thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
1
DÉn ch­­¬ng tr×nh
Líp tr­­ëng
B¶n dÉn ch­¬ng tr×nh
2
Th­­ kÝ
Líp phã häc tËp
GiÊy,  bót
3
Ban gi¸m kh¶o
C¸n bé líp
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm
4
Mêi ®¹i biÓu
Líp tr­­ëng
GiÊy mêi
5
Trang trÝ líp,b¶ng
HS nam
PhÊn mµu, giÊy mµu...
6
Cè vÊn
GV v¨n, mÜ thuËt
 
7
ChuÈn bÞ giÊy, bót mµu...
Theo tæ
B¸o t­­êng
8
PhÇn th­ëng
C¸n bé líp
TÆng phÈm
9
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
a) Khëi ®éng: H¸t tËp thÓ bµi h¸t “ líp chóng m×nh ”
b)  Tr­­ng bµy vµ giíi thiÖu s¶n phÈm dù thi
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh ®Ò nghÞ c¸c tæ mang b¸o t­­êng cña tæ m×nh lªn vÞ trÝ tr­ng bµy. C¸c tê b¸o ®­îc treo ë phÝa tr­­íc b¶ng ®Ó c¶ líp cã thÓ quan s¸t ®­îc dÔ dµng
- LÇn l­­ît mêi ®¹i diÖn c¸c tæ lªn giíi thiÖu kh¸i qu¸t tê b¸o t­êng tæ m×nh.
- §¹i diÖn tæ giíi thiÖu tªn tê b¸o, ý t­­ëng chän tªn tê b¸o . ý t­­ëng trang trÝ; sè bµi th¬, bµi v¨n, sè tranh ¶nh; ý t­­ëng thÓ hiÖn n«i dung; sè b¹n trong tæ tham gia... Mçi tæ cã thêi gian 3-5 phót ®Ó giíi thiÖu tê b¸o cña m×nh - ®ång thêi ban gi¸m kh¶o vµ ban cè vÊn sÏ chÊm ®iÓm
c) B×nh b¸o vµ v¨n nghÖ
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh ®Ò nghÞ mçi tæ chän mét bµi viÕt hay nhÊt (v¨n, th¬, truyÖn...) vµ mét bøc tranh hoÆc mét bøc ¶nh cã ý nghÜa nhÊt ®Ó b×nh luËn tr­íc líp
- LÇn l­­ît ®¹i diÖn c¸c tæ lªn thÓ hiÖn s¸ng t¸c ®­îc chän víi néi dung sóc tÝch, ng¾n gän, cã ý nghÜa... Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm
- Sau khi kÕt thóc, ban gi¸m kh¶o c«ng bè ®iÓm cho tõng tæ vµ nhËn xÐt c¶ hai ho¹t ®éng 2 vµ 3
- Cuèi cïng lµ phÇn tr×nh diÔn mét vµi tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp
- Ban gi¸m kh¶o c«ng bè tæng sè ®iÓm cña tõng tæ (®iÓm tr­­ng bµy giíi thiÖu vµ ®iÓm binh chän t¸c phÈm hay nhÊt).
- Trao phÇn th­­ëng cho tæ vµ c¸ nh©n ®¹t gi¶ nhÊt, nh×, ba
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Ng­­êi DCT nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña líp, biÓu d­­¬ng vµ rót kinh nghiÖm.
- Ng­­êi dÉn ch­­¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.
Ho¹t ®éng ii: Tæ chøc lÔ kØ niÖm ngµy thµnh lËp ®oµn 26/3
1. Yªu cÇu gi¸o dôc:  Gióp häc sinh:
- HiÓu néi dung, ý nghÜa của ngày thành lập Đoàn 26/3
- Cã kü n¨ng tham gia th¶o luËn, bµn b¹c kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cho lễ kỷ niệm, biÕt ®iÒu khiÓn mét ho¹t ®éng cô thÓ.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- KÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp thực hiện nhiÖm vô ®­­îc giao ®Ó chuÈn bÞ cho lễ kỷ niệm.
- C¸c néi dung ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ thao ®Ó tham gia hoạt động 26/3 của líp
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
- Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ 26/3
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
STT
Néi dung c«ng viÖc
Ng­êi thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
1
B¶n kÕ ho¹ch hoạt động
Líp tr­­ëng
Néi dung b¶n th«ng b¸o
2
Th¶o luËn néi dung chuÈn bÞ
GV, tËp thÓ líp
V¨n nghÖ, thÓ thao, trß ch¬i...
3
X©y dùng kÕ ho¹ch tham gia
TËp thÓ líp
B¶n kÕ ho¹ch
4
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
a) Khëi ®éng: H¸t tËp thÓ bµi h¸t “ líp chóng m×nh ”
b) Th¶o luËn néi dung tham gia
- Ng­­êi ®iÒu khiÓn lÇn l­­ît nªu c¸c néi dung tham gia cña líp m×nh như thi ®Êu thÓ thao, biÓu diÔn v¨n nghÖ, tham gia c¸c trß ch¬i... ®Ó líp bµn b¹c, th¶o luËn
- Häc sinh th¶o luËn vÒ kh¶ n¨ng tham gia cña líp, ph¸t hiÖn nh÷ng c¸ nh©n cã kh¶ n¨ng tham gia c¸c néi dung cô thÓ...
- Tæ chøc ®¨ng kÝ tham gia theo nhu cÇu, høng thó cña häc sinh
- Thµnh lËp c¸c nhãm, ®éi (vÝ dô: ®éi thi ®Êu thÓ thao, nhãm v¨n nghÖ..)
- X©y dùng vµ thèng nhÊt kÕ ho¹ch tËp luyÖn...
c)Th¶o luËn vÒ h×nh thøc hoạt động:
- Ng­­êi ®iÒu kiÓn nªu yªu cÇu chung, ®Ò nghÞ c¶ líp th¶o luËn, bµn b¹c, thiÕt kÕ h×nh thøc hoạt động cña líp
- Cuèi cïng ng­­êi ®iÒu khiÓn tæng kÕt lùa chän một m« h×nh chung vµ lÊy biÓu quyÕt cña c¶ líp
- Ph©n c«ng mçi tæ chuÈn bÞ một phÇn viÖc cô thÓ.
5. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- Ng­­êi dÉn ch­¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn.
- Ng­­êi DCT nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña líp, biÓu d­­¬ng vµ rót kinh nghiÖm.
- Ng­­êi dÉn ch­¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.
       Ngày giảng: ...../...../2017
Chñ ®iÓm th¸ng 4: Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ
HOẠT ĐỘNG 1: TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP I. YÊU CẦU GIÁO DỤC GIÚP HS
- Nâng cao hiểu biết về vấn đề hoà bình, ý nghĩa của hoà bình đối với sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc. Khắc sâu kiến thức về một số vấn đề mà nhân loại quan tâm như: môi trường, đói nghèo, chiến tranh;
- Có kĩ năng phân biệt các sự kiện, các tình huống có liên quan đến hoà bình; biết bày tỏ quan điểm của mình một cách tự nhiên về một vấn đề toàn cầu nào đó.
- Biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tích cực, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác.
- Biết thêm được những kiến thức mới trong học tập, trong ôn thi học kì;
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm học tập.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
1. Nội dung:
- Kiến thức của một số môn học mà kết quả đạt được chưa cao, hoặc kiến thức của những môn học do lớp quyết định chọn để đưa vào hoạt động học tập.
- Một số ND cơ bản trong công ước LHQ về QTE;
- Hoà bình và sự cần thiết phải bảo vệ và gìn giữ  hoà bình trong bối cảnh hiện nay. Trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần gìn giữ hoà bình;
2. Hình thức:
- Diễn đàn: Trình bày những suy nghĩ và quan  điểm của cá nhân, của nhóm;
- Thi giải câu đố, thi giải nhanh bài tập, tình huống ứng xử, sự kiện lịch sử của dân tộc;
- Một số tiết mục văn nghệ xen kẽ .
III CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG.
1. Về phương tiện:
- Bản trình bày ý kiến của cá nhân, của nhóm về chủ đề hòa bình và hữu nghị;
- Một số điều trong 4 nhóm QTE;
- Một số bài hát, tiểu phẩm, trò chơi . . . .
2. Về tổ chức:
- Phân công mỗi cá nhân chuẩn bị ý kiến của mình;
- Mỗi tổ nhóm định hướng trả lời câu hỏi và cử người trình bày ý kiến;
- Chuẩn bị một số tiết mục VN xen kẽ giữa các câu hỏi;
- Xây dựng chương trình  buổi diễn đàn và phân công người DCT - Trang trí lớp .
IV-           TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Khởi động:
 - Cho lớp hát tập thể bài “ Nối vòng tay lớn” ;
 - Tuyên bố lí do – Giới thiệu thành phần tham dự ;
2.. Toạ đàm về “ hoà bình và hữu nghị”
 - DCT: Giới thiệu lần lượt đại diện từng tổ lên trình bày ý kiến của mình:
 + Tổ 1: Nêu suy nghĩ về ý nghĩa của hoà bình đối với sự ổn định và phát triển của xã hội;
 + Tổ 2 và 3: Trình bày trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần gìn giữ hoà bình của xã hội (phải thể hiện ở mọi lúc, mọi nợi tinh thần hoà bình trong các mối quan hệ và giao tiếp hàng ngày giữa con người );
 + Tổ 4 : Trình bày trách nhiệm của hs trong việc góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường.
 - Phần trình bày của đại diện các tổ xong;
 - DCT mời một số bạn trong lớp bổ sung thêm ý kiến;
 - Sau mỗi tổ trình bày DCT giới thiệu 1 số tiết mục văn nghệ xen kẽ .
2.Thi trả lời đúng:
 - DCT mời 2 nhóm thi vào vị trí thi và phát lệnh thi;
 - Đại diện mỗi nhóm lên hái hoa, đọc to câu hỏi. Nhóm trao đổi trong 1 phút. Nhóm nào có tín hiệu trước được quyền trả lời. Nếu không trả lời thì không ghi điểm. Quyền trả lời thuộc nhóm tiếp theo điểm số tính cho nhóm trả lời đúng .
 - Bắt đầu thi :
 + Câu1: Đối với bạn, môn học nào là khó khăn hơn cả? Bạn có thể cho lớp biết dự định của mình về kế hoạch phấn đấu cho môn học đó .
 + Câu 2 : Có ý kiến cho rằng “ Gần đến ngày thi học cũng kịp, lo gì” theo bạn ý kiến đó đúng hay sai ? Hãy cho biết quan điểm của bạn.
Thi đố vui:
 - DCT nêu các câu đố vui học tập, yêu cầu 2 đội cử đại diện bốc thăm trả lời.
     + Câu 1 :                Cậu em một tuổi đi đầu
                                 Ba anh lên chín theo sau thẳng hàng
                                      Riêng anh chín cuối rất  “ngang”
                                Trồng cây chuối ngược cho làng “ biết tay”
                                                                                       (  Là số nào ? ) ( 1996)
 + Câu 2:                  Để nguyên - ai cũng lặc lè
                              Bỏ nặng, thêm sắc - ngày hè chói trang .
                                                                            ( Là chữ gì? )   (Chữ nặng )
     +   Câu 3 :        Vua nào đại thắng quân Thanh
                          Đống Đa lưu dấu - sử xanh muôn đời ?
                                                               ( Là vua nào ? )   (Vua Quang Trung )
3. Văn nghệ: Giới thiệu 1 số bài hát về hoà bình – Hữu nghị .
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
  - Mời 1 – 2 bạn phát biểu cảm nghĩ ;
  - Mời GVCN nhận xét, dặn dò chuẩn bị cho HĐ 2 “ Tổ chức hội vui học tập” ;
  - Tuyên bố kết thúc hoạt động./.
Ho¹t ®éng ii:   V¨n nghÖ chµo mõng ngµy 30 /4
1. Yªu cÇu gi¸o dôc:  Gióp häc sinh:
- NhËn thøc ®­­îc gi¸ trÞ lÞch sö vµ ý nghÜa quèc tÕ cña ngµy gi¶i phãng hoµn toµn MiÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­­íc.
- RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng cña tËp thÓ.
- Tù hµo, phÊn khëi, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng kØ niÖm ngµy gi¶i phãng hoµn toµn MiÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n­­íc 30 - 4.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
a) Néi dung
- Gi¸ trÞ lÞch sö vµ ý nghÜa quèc tÕ cña ngµy 30 - 4.
- Nh÷ng diÔn biÕn chÝnh cña chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh dÉn tíi ngµy gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam 30 - 4 - 1975.
b) H×nh thøc ho¹t ®éng
- Ph¸t biÓu c¶m t­­ëng, nªu lªn nh÷ng nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ ngµy 30 - 4.
- BiÓu diÔn ch­­¬ng tr×nh v¨n nghÖ.
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
a) Về phương tiện .
 - Bài hát , bài thơ , tiểu phẩm  . . . ;
 - Các nhạc cụ ( Nếu có ) ;
 - Khẩu hiệu trên bảng “ Mừng ngày giải phóng hoàn toàn MN 30- 4” ;
b). Về tổ chức .
     - Mỗi tổ chuẩn 3 hoặc 4 tiết mục văn nghệ theo các thể loại khác nhau .Hát, đọc thơ , kể truyện. . . báo cáo cho cán bộ lớp về một số tiết mục của tổ để tập hợp xây dựng chương trình;
 - Cán bộ lớp sắp xếp các tiết mục đăng kí của các tổ và xây dựng chương trình biểu diễn;
 -  Phân công người điều khiển chương trình , trang trí lớp , mời đại biểu .
STT
Néi dung c«ng viÖc
Ng­êi thùc hiÖn
Ph­­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
1
DÉn ch­­¬ng tr×nh
Líp tr­­ëng
B¶n dÉn ch­­¬ng tr×nh
2
Th­­ kÝ
L. phã häc tËp
GiÊy,  bót
   3
Cè vÊn
GV v¨n, lÞch sö
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm
   4
Mêi ®¹i biÓu
Líp tr­­ëng
GiÊy mêi
   5
Trang trÝ líp, b¶ng
HS nam
PhÊn mµu, giÊy mµu...
   6
ViÕt c¶m nghÜ ngµy 30/4
TËp thÓ líp
Bµi viÕt c¶m nghÜ vÒ ngµy 30/4
   7
V¨n nghÖ
Líp phã VTM
Bµi h¸t, chuyÖn, tiÓu phÈm ...
   8
Ban gi¸m kh¶o
C¸n bé líp
§¸p ¸n, biÓu ®iÓm
   9
PhÇn th­­ëng
C¸n bé líp
TÆng phÈm
   10
Tæng duyÖt
GVCN
TÊt c¶ c¸c néi dung trªn
4) . TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
1. Khởi động :
 - PVTM cho lớp hát tập thể bài “ Nối vòng tay lớn” ;
     - DCT tuyên bố lí do – Giới thiệu đại biểu  : GVCN – Tập thể lớp;
    - Giới thiệu chương trình gồm hai phần chính :
      + Biểu diễn văn nghệ;
      + Trình bày tiểu phẩm .
2 . Biểu diễn văn nghệ:
 - DCT : Giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ của các tổ lên trình diễn; -- Sau mỗi tiết mục văn nghệ DCT động viên để cho bầu không khí sôi nổi ;
   - Giữa các tiết mục văn nghệ xen kẽ một số câu đố vui;
 + Câu 1 :                 Nửa tối thì nửa sáng;  Có biển rộng núi cao
                                      Quay tròn không chóng mặt; Đố là quả gì nào ?  ( Là quả đất )
+ Câu 2 :                         Không dấu - làm bạn với răng  
                                    Thêm huyền - con vật sống bằng lá dâu .
                                          Thêm sắc - kì cọ trước sau
                         Nên dùng nước ấm; đoán mau chữ gì ? (Là chữ tăm ? )
3. Trình bày tiểu phẩm : DCT giới thiệu lần lượt  TP của các đội lên trình diễn .
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
  -  Toàn lớp hát tập thể một bài;
 - Ý kiến của 1- 2 bạn;
 -   Mời GVCN nhận xét - dặn dò chuẩn bị cho hoạt động tháng 5 và kết thúc hoạt động ./.
Ngày giảng: ...../...../2017
 
CHỦ ĐỀ THÁNG 5:   “BÁC HỒ KÍNH YÊU”
                              HOẠT ĐỘNG 1: “THI TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ”  
I. YÊU CẦU GIÁO DỤC GIÚP HS .
- Nhận thức được sự quan tâm của BH về quyền được hưởng giáo dục của hs và thấm nhuần ý nghĩa những lời dạy trong thư Bác;
- Kính yêu Bác, trân trọng và biết ơn sự quan tâmcủa Bác dành cho các em;
- Biết thực hiện lời dạy của Bác Hồ để học tập tốt , rèn luyện tốt .
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 1. Nội dung :
- Những lời dạy của Bác được thể hiện trong thư gửi cho hs nhân ngày khai trường tháng 9 năm 1945 và thư gửi ngành GD 16-10 - 1968;
- Các quyền trẻ em được Bác quan tâm.
2. Hình thức :
- Thi hỏi - đáp và thảo luận ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác Hồ ;
- Một số tiết mục VN.
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG 1. Phươngtiện:
- Hai lá thư của Bác ( 9-45 và 16-10-68);
- Câu hỏi và gợi ý đáp án;
- Bài hát về Bác, về mái trường.
2. Về tổ chức:
- GVCN nêu mục đích yêu cầu của chủ đề hđ, giao cho LT tổ chức thực hiện;
- LT họp cán bộ lớp dự thảo kế hoạch - thống nhất chương trình hoạt động.
- Phân công chuẩn bị :
+ Xây dựng chương trình hoạt động: LT- BCSL;
      + BGK 3 bạn …;
      + Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục VN;
+ LT báo cáo kế hoạch và kết quả chuẩn bị với GVCN.
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG .
 1. Khởi động
- DCT: Cho lớp hát bài “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” ;
 - DCT tuyên bố lí do: Lúc sinh thời, Bác hồ của chúng ta từng nói “ Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bực là làm sao cho đất nước ta được Hoà bình độc lập, đồng bào ta ai cùng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” ;
- Vâng “Được học hành” là nguyện vọng cao cả của Bác đối với mọi người nói chung và đối với thanh niên Việt Nam nói riêng. Vì thế trong thư Bác gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước VNDC Cộng Hoà tháng  9- 1945, và thư gửi cho ngành giáo dục ngày 16 - 10 - 1965 Bác luôn bày tỏ quan tâm của mình về vấn đề đó.
- Khắc sâu lời lời dạy đó của Bác và suy nghĩ, và hành động của chúng ta như thế nào . . . Hôm nay, lớp 9... tổ chức hoạt động với chủ đề “Thư Bác về trường em” Đó là lí do của buổi hoạt động hôm nay;
- Giới thiệu thành phần tham dự … ;
      -  Giới thiệu ct-hđ gồm 2 phần:
      + Tìm hiểu về thư Bác
      + Văn nghệ
2. Thảo luận:
a) Thi tìm hiểu về thư Bác.
- DCT: Nêu lần lượt các câu hỏi dự thi .
- Mời BGK lên công bố thể lệ cuộc thi và thang điểm .
- Mời các đội thi (chia 2 đội )lên bàn dành cho đội chơi
- Cuối cùng, BGK tổng kết điểm của từng đội .
- Câu hỏi:
+ Câu 1 : Bác hồ viết thư gửi hs cả nước  nhân ngày khai trường đầu tiên của nước V-N dân chủ cộng hoà vào thời gian nào? (Khoảng tháng 9 – 1945)
      + Câu 2: Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của của một nền gd mới . Bạn đọc lại lời thư đó của Bác? (Từ giờ phút này trở đi . . .1 nền giáo viên làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em )
      + Câu 3: Trong thư Bác nói về vai trò trách nhiệm của hs , bạn hãy chỉ ra đoạn thư đó của Bác. (Sau 80 năm giới nô lệ . . . công học tập của các em )
+ Câu 4: Trong thư 1968 ,Bác căn dặn thầy trò về công tác chuyên môn và học tập ntn? (Dù khó khăn đến đâu . . . công học tập của các em )
+ Câu 5  : Quyền được hưởng giáo dục . . . trong thư Bác viết tháng 9 – 1945. Thể hiện ở đoạn “ Một nền giáo dục . . . năng lực sẵn có của các em”
b)Văn nghệ: 
- Mỗi tổ 1tiết mục vn ca ngợi về Bác;
- Tìm hiểu: Bài hát “Bác Hồ người cho em tất cả” Do nhạc sĩ nào sáng tác? (Hoàng Long - Hoàng Lân )
- DCT : Mời BGK công bố kết quả của các đội thi .
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG       - Cảm nghĩ của một số bạn khi tham dự buổi hoạt động .
- GVCN nhận xét
HOẠT ĐỘNG 2: SINH HOẠT VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 19-5 I. YÊU CẦU GIÁO DỤC :
- Giúp hs thể hiện được tài năng VN trước lớp với các thể loại hát, ngâm thơ kể chuyện, …;
- Tạo không khí sôi nổi vui tươi, yêu cuộc sống yêu trường, yêu lớp;
- Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động VN do trường tổ chức.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG .
1. Nội dung : Các bài hát, bài thơ, tiểu phẩm, truyện kể … phù hợp với lứa tuổi hs.
2. Hình thức : Thi trình diễn VN với các thể loại : Đơn ca , song ca , tốp ca , ngâm thơ , diễn tiểu phẩm kể chuyện .
III. CHUẨN BỊ :
1. Về phương tiện: Một số nhạc cụ đơn giản: sáo, Amô-ni -ca. Phần thưởng.
2. Tổ chức:
 - Động viên các tổ, nhóm ,cá nhân đăng kí tiết mục tham dự;
       - Các cá nhân , nhóm tích cực tập luyện;
- Trang trí lớp;
- Cử BGK , XD thang điểm .
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG.
              Khởi động:  
- Tổ chức trò chơi hoặc hát tập thể;.
- Tuyên bố lí do: Nhằm tạo nên không khí vui tươi sôi nổi để xua tan bớt những căng thẳng trong quá trình học tập đồng thời phát huy những “ Hạt giống” văn nghệ cho lớp sẵn sàng tham gia các cuộc thi văn nghệ do nhà trường tổ chức và rèn luyện cho các bạn tích cực, mạnh dạn . . . Đó chính là lí do của buổi hoạt động hôm nay .
- Giới thiệu thành phần tham dự : Khách , GVCN , tập thể lớp;
- Giới thiệu chương trình : Gồm 2 phần chính:.
+ Đố vui;
+ Thi tài năng .
2. Bắt đầu cuộc thi:
 - Câu 1:   Con gì đến chán - Giống ngỗng giống ngan
                  Bơi trên bài làm - Của anh lười học .                                                                                         Đố là: Số mấy ? ( 2 )
 - Câu 2:           Con gì đầu rắn, mình rùa
                    Tên nhân thành chín, nếu trừ bằng không ?
      Là con gì ? ( ba ba )
 - Câu 3:                   Bọn em hai đứa cùng tên
     Đứa đựng sách vở, đứa trên mái đầu                                                                                                                       Là cái gì ?
3. Thi văn nghệ
   - DCT : Giới thiệu lần lượt các tiết mục VN lên trình diễn;
  - Sau mỗi tiết mục BGK công bố điểm kèm theo nhận xét;
 - Thư ký tổng hợp điểm của các đội - công bố đội nhất, nhì .
4. Văn nghệ tập thể : Tự chọn
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG :
      - Phát biểu cảm nghĩ của 1-2 bạn;
  - Mời GV nhận xét, nhắc nhở , dặn dò chuẩn bị hoạt động sau;
 - Tuyên bố kết thúc hoạt động ./.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Năm học: 2016-2017


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-09-22 22:23:57 | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN NGLL 9 CẢ NĂM-TÂN HIỆP, Giáo án. Ngày dạy: 16/9/2016 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG * Mục tiêu giáo dục: Giúp học sinh - Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS. - Tự hào và trân trọng truyền thống tốt đẹp của trường, lớp. - Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập..

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/giao-an-ngll-9-ca-nam-tan-hiep.xern0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác