Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

        TUẦN 9:
Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017
Tiết 1:                                 Chào cờ
_______________________________
 
 
Tiết 3 + 4:                          Học vần
Bài 36: uôi - ươi
1. Mục tiêu dạy học:
  Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức
- Nhận biết được vần uôi, ươi và từ nải chuối, múi bưởi.
- Đọc và viết được: vần uôi, ươi và từ nải chuối, múi bưởi.
- Đọc được câu ứng dụng: Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
1.2. Kĩ năng:
  Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Chuối, bưởi, vú sữa.
1.3. Thái độ:
  Tích cực đọc viết vần uôi, ươi.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
1.1.Cá nhân
- Học sinh  chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.
- Các hình ảnh hoặc vật có chữ: uôi, ươi in và chữ uôi, ươi viết.
2.2. Nhóm học tập
Thảo luận nhóm tìm chữ uôi, ươi trong các đoạn văn bản, qua sách báo
Bộ đồ dùng bảng gài môn Tiếng việt
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Dạy vần uôi, ươi
* Mục tiêu: HS nhận biết được vần uôi, ươi và từ nải chuối, múi bưởi.
* Cách tiến hành:
a. Dạy vần uôi:
- Nhận diện vần: Vần uôi được tạo bởi uô và i.
- GV đọc mẫu: uôi.
- Hỏi: So sánh uôi và ôi?
+ Giống nhau: kết thúc bằng i.
+ Khác nhau: uôi bắt đầu bằng uô, vần ôi bắt đầu bằng ô.
- Phát âm vần: uôi (cá nhân, đồng thanh).
- Ghép bảng cài: uôi đánh vần uôi.
- Đọc tiếng khoá và từ khoá: chuối, nải chuối.
- Phân tích tiếng chuối.
- Ghép bảng cài: chuối đánh vần chuối.
- Đọc: uôi, chuối, nải chuối (cá nhân, đồng thanh).
b. Dạy vần ươi: (Qui trình tương tự vần uôi)
- So sánh vần uôi, ươi.
- Giống: kết thúc bằng i.

- Khác: uôi bắt đầu uô, ươi bắt đầu ươ.
- HS đánh vần: ươi, bưởi, múi bưởi.
- Đánh vần, đọc trơn (cá nhân – đồng thanh)
- Đánh vần, đọc trơn:         uôi                          ươi
                                        chuối                        bưởi
                                  nải chuối                 múi bưởi
3.2. Hoạt động 2: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình vần, tiếng và từ.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn viết:
+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)
- HS viết bảng con: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
- Giáo viên nhận xét bài của học sinh trên bảng con.
3.3. Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS đọc được các từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- HS đọc GV kết hợp giảng từ: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học. Đọc trơn từ ứng dụng (cá nhân - đồng thanh)
- Đọc lại bài ở trên bảng.
Tiết 2
3.4. Hoạt động 4: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1
- Đọc câu ứng dụng:
+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
- Tìm tiếng có chứa vần đã học trong câu ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng (Cá nhân- đồng thanh)
- Đọc SGK (Cá nhân- đồng thanh)
3.5. Hoạt động 5: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng các từ vào vở.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS viết vở theo dòng
- HS viết vở tập viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- GV nhận xét vở tập viết học sinh tuyên dương trước lớp.
3.6. Hoạt động 6: Luyện nói
* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: “Chuối, bưởi, vú sữa”
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: + Trong tranh vẽ gì?

                + Trong ba thứ quả em thích loại nào?
                + Vườn nhà em trồng cây gì?
                + Chuối chín có màu gì? Vú sữa chín có màu gì?
                + Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- HS quan sát tranh và trả lời.
4. Kiểm tra đánh giá
- Cho học sinh đọc SGK.
- HS tìm tiếng có chứa vần uôi, ươi – HS thi đua tìm.
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- 1 HS học đọc lại toàn bài
- GV đưa câu văn để HS tìm uôi, ươi “Mẹ nấu canh chuối  ăn rất ngon.”
- GV nhận xét tiết học.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Về tìm vần uôi, ươi qua sách báo.
- Học sinh chuẩn bị xem trước bài 36: ay, â, ây.
- Các hình ảnh hoặc vật mẫu các vần ay, â, ây.
 
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Tiết 3:                                   Toán
Luyện tập
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Biết làm phép cộng một số với 0.
- Thuộc bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học.
- Tính chất phép cộng (Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, kết quả không thay đổi).
1.2. Kỹ năng:
   Đọc, viết được các phép tính cộng một số với 0.
1.3. Thái độ:
  - Tích cực thực hiện các phép tính cộng một số với 0.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. Giáo viên: Bảng phụ, SGK, tranh vẽ…
2.2. HS: Bộ đồ dùng toán.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập về phép cộng với số 0.
* Mục tiêu: Giúp HS nhớ được khái niệm về số 0 trong phép cộng.
* Cách tiến hành:

- GV cho HS làm vào bảng con. 0 + 3 = ….   ; 3 + 0 = ….
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con.
- HS, GV nhận xét và tuyên dương HS làm đúng.
3.2. Hoạt động 2: HS làm bài tập vận dụng
* Mục tiêu: HS ôn lại số 0 trong phép cộng.
* Cách tiến hành:
+ Bài 1: HS làm bài tập 1 trang 52 SGK
- Mục đích: HS đọc, thực hiện được các phép tính cộng.
- HS nêu yêu cầu, GV h­­ướng dẫn cách làm.
- 3 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào bảng con.
- Lớp đọc bảng cộng trong phạm vi 5
- GV cho HS nhận xét phép tính: 2 + 3; 3 + 2
- HS, GV nhận xét tuyên dương những HS làm bài tốt.
+ Bài 2: HS làm bài tập số 2 trang 52 SGK
- Mục đích: HS thực hiện và đọc được các phép tính.
- HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn cách làm.
- HS làm bài cá nhân.
- HS làm bài vào vở, nêu kết quả.
- HS, GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
+ Bài 3: HS làm bài tập số 3 trang 52 SGK
- Mục đích: HS điền được dấu >, =? Vào chỗ chấm.
- HS nêu yêu cầu, GV hư­­ớng dẫn cách làm.
- HS làm bài, nêu kết quả.
- HS, GV nhận xét, tuyên dương HS làm bài tốt.
4. Kiểm tra, đánh giá.
  Sản phẩm cá nhân: Tuyên dương những HS có sự chuẩn bị tốt, làm bài đúng. Động viên, khích lệ các HS khác cùng cố gắng
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1 Trò chơi củng cố:
- GV tổ chức cho HS hoạt động nối tiếp. (1HS nêu phép tính VD: 3 + 1) và có quyền chỉ một bạn nêu kết quả (bằng 4) và HS đó trả lời đúng thì được chỉ tiếp bạn khác trả lời câu hỏi của mình hặc ngược lại, sẽ bị phạt. GV chỉ định HS khác hoạt động.
- Mục đích: Nhằm củng cố các phép cộng trong phạm vi 5.
-  HS, GV nhận xét tuyên dương HS trả lời tốt.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài sau
- Cá nhân: HS về xem lại bài, chuẩn bị cho bài luyện tập chung trang 53 SGK. Xem trước bài tập 4 và tập nêu bài toán qua những bức tranh của ý a, b.
- GV và HS chuẩn bị đồ dùng học tâp tranh, ảnh, bộ đồ dùng, SGK, que tính.

* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ………………………………………………………………………………………………..…........................................................................................................................................................................................................
______________________________________________
 
Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017
Tiết 1 + 2:                         Học vần
Bài 36: ay – â – ây
 1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Nhận biết được vần ay, â, ây và từ máy bay, nhảy dây.
- Đọc được câu ứng dụng: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.
1.2. Kĩ năng:
Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
1.3. Thái độ:
 Tích cực đọc viết vần ay, ây.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Học sinh  chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.
- Các hình ảnh hoặc vật có vần ay, ây in và chữ ay, ây viết.
- Vở tập viết 1.
2.2. Nhóm học tập
- Thảo luận nhóm tìm tiếng có vần ay, ây trong các đoạn văn bản, qua sách báo.
- Bộ đồ dùng bảng gài môn Tiếng việt
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Dạy vần ay, â, ây.
* Mục tiêu: HS nhận biết được vần ay, â, ây từ máy bay, nhảy dây.
* Cách tiến hành:
a. Dạy vần ay:
- Nhận diện vần: Vần ay được tạo bởi a và y.
- GV đọc mẫu: ay.
- Hỏi: So sánh ay và ai?
+ Giống nhau: bắt đầu bằng a.
+ Khác nhau: ay kết thúc bằng y, vần ai kết thúc bằng i.
- Phát âm vần: ay (cá nhân, đồng thanh).
- Ghép bảng cài: ay đánh vần ay.
- Đọc tiếng khoá và từ khoá: bay, máy bay.
- Phân tích tiếng bay.
- Ghép bảng cài: bay đánh vần bay.
- Đọc: ay, bay, máy bay (cá nhân, đồng thanh).

b. Dạy vần â – ây: (Qui trình tương tự vần ay)
- So sánh vần ay, ây.
- Giống: kết thúc bằng y.
- Khác: ay bắt đầu a, ây bắt đầu â.
- HS đánh vần: â - ây, dây, nhảy dây.
- Đánh vần, đọc trơn (cá nhân – đồng thanh)
- Đánh vần, đọc trơn:         ay                          ây
                                        bay                        dây
                                 máy bay               nhảy dây
3.2. Hoạt động 2: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình vần, tiếng và từ.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn viết:
+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)
- HS viết bảng con: ay, â, ây, máy bay, nhảy dây.
- Giáo viên nhận xét bài của học sinh trên bảng con.
3.3. Hoạt động 3: Đọc từ ngữ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS đọc được các từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- HS đọc GV kết hợp giảng từ: cối xay, ngày hội, vây cá, cây cối.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học. Đọc trơn từ ứng dụng (cá nhân - đồng thanh)
- Đọc lại bài ở trên bảng.
Tiết 2
3.4. Hoạt động 4: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1
- Đọc câu ứng dụng:
+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.
- Tìm tiếng có chứa vần đã học trong câu ứng dụng.
- Đọc câu ứng dụng (Cá nhân- đồng thanh)
- Đọc SGK (Cá nhân- đồng thanh)
3.5. Hoạt động 5: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng các từ vào vở.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS viết vở theo dòng
- HS viết vở tập viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- GV nhận xét vở tập viết học sinh tuyên dương trước lớp.
3.6. Hoạt động 6: Luyện nói

* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: “Chạy, bay, đi bộ, đi xe”
*Cách tiến hành:
- GV hỏi: + Trong tranh vẽ gì?
                + Em gọi tên các hoạt động trong tranh?
                + Khi nào thì phải đi máy bay?
                + Hằng ngày em đi bằng gì?
                + Ngoài ra, người ta còn dùng cách nào để đi từ chỗ này sang chỗ khác?
- HS quan sát tranh và trả lời.
4. Kiểm tra đánh giá
- Cho học sinh đọc SGK.
- HS tìm tiếng có chứa vần ay, ây – HS thi đua tìm.
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- 1 HS học đọc lại toàn bài
- GV đưa câu văn để HS tìm ay, ây “Lớp em tổ chức trò chơi các bạn nam thi chạy,  các bạn gái thi nhảy dây.”
- GV nhận xét tiết học.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Về tìm vần ay, ây qua sách báo.
- Học sinh chuẩn bị xem trước bài 37: ôn tập.
- Các hình ảnh hoặc vật mẫu các vần đã học.
 
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
 
Thứ tư ngày 1 tháng 11 năm 2017
 
Tiết 1 + 2:                       Tiếng việt
Bài 37: Ôn tập
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Đọc và viết được chắc chắn các vần kết thúc bằng i, y.
- Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng.
1.2. Kĩ năng:
Nghe và hiểu, kể lại theo tranh truyện kể: Cây khế.
1.3. Thái độ:
 Hứng thú đọc viết vần ua, ưa.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Học sinh  chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.
- Các hình ảnh hoặc vật có vần đã học.
- Vở tập viết 1.
2.2. Nhóm học tập
- Thảo luận nhóm tìm vần đã học trong các đoạn văn bản, qua sách báo.
- Bộ đồ dùng bảng gài môn Tiếng việt
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp
3.1. Hoạt động 1: Ôn tập
* Mục tiêu: Ôn các vần đã học.
* Cách tiến hành:
- GV viết các vần đã học: HS lên bảng chỉ và đọc vần.
- Ghép chữ và vần thành tiếng.
- HS đọc các tiếng ghép từ chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn.
- Đọc (cá nhân - đồng thanh).
3.2. Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng.
* Mục tiêu: HS đọc trơn được từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- HS đọc GV kết hợp giảng từ: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa ôn. Đọc trơn từ ứng dụng (cá nhân - đồng thanh)
- Đọc lại bài ở trên bảng.
3.3. Hoạt động 3: Luyện viết.
* Mục tiêu: HS đọc được các từ ứng dụng.
* Cách tiến hành:
- Hướng dẫn viết:
+ Viết mẫu trên bảng (Hướng dẫn qui trình đặt bút)
- HS viết bảng con: tuổi thơ, mây bay.
- Giáo viên nhận xét bài của học sinh trên bảng con.
 
Tiết 2
3.4. Hoạt động 4: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được đoạn thơ ứng dụng
* Cách tiến hành:
- Luyện đọc:
- Đọc lại bài tiết 1
- Đọc câu ứng dụng:
+ Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
+ Hướng dẫn đọc câu ứng dụng: Gió từ tay mẹ
                                                     Ru bé ngủ say
                                                     Thay cho gió trời
                                                     Giữa trưa oi ả.
- Tìm tiếng có chứa vần đã học trong đoạn thơ ứng dụng.

- Đọc đoạn thơ ứng dụng (Cá nhân- đồng thanh)
- Đọc SGK (Cá nhân- đồng thanh)
3.5. Hoạt động 5: Luyện viết
* Mục tiêu: HS viết đúng các từ vào vở.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS viết vở theo dòng
- HS viết vở tập viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
- GV nhận xét vở tập viết học sinh tuyên dương trước lớp.
3.6. Hoạt động 6: Kể chuyện.
* Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện: “Cây khế”
*Cách tiến hành:
- HS đọc tên câu chuyện.
- GV dẫn vào câu chuyện.
- GV kể diễn cảm, có kèm theo tranh minh hoạ
+ Tranh 1: Người anh lấy vợ ra ở riêng, chia cho em mỗi một cây khế ở góc vườn. Người em ra làm nhà cạnh cây khế và ngày ngày chăm sóc cây. Cây khế ra rất nhiều trái to và ngọt.
+ Tranh 2:  Một hôm, có một con đại bàng từ đâu bay tới. Đại bàng ăn khế và hứa sẽ đưa cho người em ra một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc, châu báu.
+ Tranh 3: Người em theo đại bàng ra một hòn đảo đó và nghe lời đại bàng chỉ nhặt lấy một ít vàng bạc. Trở về, người em trở nên giàu có.
+ Tranh 4: Người anh sau khi nghe chuyện của em liền bắt em đổi cây khế lấy nhà cửa, ruộng vườn của mình
+ Tranh 5: Nhưng khác với em, người anh lấy quá nhiều vàng bạc. Khi bay ngang qua biển, đại bàng đuối sức vì chở quá nặng. Nó xoải cánh, người anh bị rơi xuống biển.
+ Ý nghĩa: Không nên tham lam.
4. Kiểm tra đánh giá
- Thảo luận nhóm và cử đại diện lên thi kể chuyện.
- GV nhận xét HS - tuyên dương trước lớp
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố (hoặc nâng cao).
- Về nhà kể cho ông bà bố mẹ nghe.
- GV nhận xét tiết học.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau.
- Về tìm chuyện Cây Khế.
- Học sinh chuẩn bị xem trước bài 38: eo ao.
- Các hình ảnh hoặc vật mẫu các vần eo ao.
 
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ………………………………………………………………………………………………..….....................................................................................................

Tiết 3:                                  Toán
Luyện tập chung
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học,
- Phép cộng một số với 0.
- Nhìn tranh, viết phép tính thích hợp.
1.2. Kỹ năng:
  Đọc, viết được các phép tính trong phạm vi các số đã học.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục HS có ý thức trong giờ học.
- Tích cực thực hiện các phép tính trong phạm vi các số đã học.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
2.1. GV: Tranh vẽ, một số vật mẫu,…
2.2. HS: Que tính, bộ đồ dùng toán, hồ dán.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:
3.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập thực hiện các phép tính cộng trong phạm vi các số đã học.
* Mục tiêu: Giúp HS nhớ được khái niệm về bảng cộng trong phạm vi 4.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS làm vào bảng con: 2 + 0 =…; 3 + 2 =…; 1 + 4 =…; 2 + 1 =
- 2 HS lên bảng viết bài.
- 2 HS đọc.
- HS, GV nhận xét và tuyên dương HS làm bài đúng.
3.2. Hoạt động 2: HS làm bài tập vận dụng.
* Mục tiêu: HS thực hiện được các phép tính, đọc được kết quả của các phép tính.
* Cách tiến hành:
+ Bài 1: HS làm bài tập số 1 trang 53 SGK
- Mục đích: HS thực hiện được các phép tính, viết đúng được kết quả của của các phép tính.
- HS nêu yêu cầu và làm bài làm.
- GV lưu ý HS phải viết các số thẳng cột.  
- HS làm bài vào vở, bảng lớp (3 HS).
- GV quan sát uốn nắn HS.
- HS, GV nhận xét tuyên dương.
+ Bài 2: HS làm bài tập số 2 trang 53 SGK
- Mục đích: HS biết cách đặt các phép tính theo hàng ngang và thực hiện các phép tính đó.
- HS  nêu yêu cầu, GV h­­ướng dẫn cách tính.
- HS làm bài vào vở, bảng lớp (2HS).
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.
+ Bµi 4: HS làm bài tập 4 trang 53 SGK.

  - Mục đích: HS viết được phép tính thích hợp.
  - GV nêu yêu cầu.
  - HS nhìn hình vẽ nêu bài toán, phép tính.
  - 1 HS lên bảng viết phép tính, lớp viết vào vở.
  - GV nhận xét sửa sai.
4. Kiểm tra, đánh giá.
  Tuyên dương những HS có sự chuẩn bị tốt, làm bài đúng. Động viên, khích lệ các HS khác cùng cố gắng.
5. Định hướng học tập tiếp theo.
5.1. Trò chơi củng cố:
- GV cho HS chơi trò chơi “Tính kết quả nhanh”.
- GV nêu cách chơi.
- HS chia làm 2 đội chơi, cử đại diện lên chơi.
-  HS, GV nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài sau
  GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài phép trừ trong phạm vi 3, tập nêu bài toán  ở bài tập 3 trang 54 và tranh, ảnh, hình các con bướm, con thỏ, hình tròn,…
 
* Bổ sung, điều chỉnh sau tiết dạy: ………………………………………………………………………………………………..…........................................................................................................................................................................................................
________________________________________
 
Thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2017
Tiết 1 + 2:                         Học vần
Bài 38: eo - ao
1. Mục tiêu dạy học:
Sau tiết học, HS có khả năng:
1.1. Kiến thức:
- Nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao.
- Đọc và viết được: vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao.
- Đọc được đoạn thơ ứng dụng: Suối chảy rì rào….
1.2. Kĩ năng:
Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Gió, mây, mưa, bão, lũ.
1.3. Thái độ:
 Tích cực tìm những vần, tiếng, từ có vần eo, ao.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
- Học sinh  chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt Tập 1.
- Các hình ảnh hoặc vật có vần eo, ao in và chữ eo, ao viết.
- Vở tập viết 1.
2.2. Nhóm học tập

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-02-27 08:48:24 | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: docx
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Giáo án. TUẦN 9: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Tiết 1: Chào cờ _______________________________ Tiết 3 + 4: Học vần Bài 36: uôi - ươi 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức - Nhận

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/giao-an-ca-nam.faaz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác