giao an NGLL khoi 10 ca nam

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Chủ đề hoạt động tháng 9
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIÊÏP,
HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
A. MỤC TIÊU GIÁO DỤC
- Về kiến thức: Học sinh hiểu đựơc vai trò của CNH-HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xác định được quyền và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH.
- Về kỹ năng: Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện để có thể thực hiện được bổn phận của thanh niên học sinh, phấn đấu trở thành những công nhân có ích cho tương lai.
- Về thái độ: Tích cực chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động thể hiện vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp chung.
B. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
- Tham gia khai giảng năm học mới.
- Giới thiệu cho học sinh biết được những đặc điểm cơ bản của cấp học để các em chủ động, tự tin bước vào năm học.
- Tìm hiểu về yêu cầu , nhiệm vụ năm học đầu tiên của cấp THPT; tìm hiểu về truyền thống nhà trường, vị trí vai trò cũng như bổn phận của người thanh niên học sinh THPT trong nhà trường và trong thới kì CNH-HĐH đất nước.
- Tổ chức cho các em trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở nhà trường TH PT, giữa các học sinh cùng lớp hoặc với một số anh chị lớp trên hoặc với một số thầy, cô trong trường.
- Thi tìm hiểu một số vấn đề cơ bản trong luật giáo dục, đặc biệt những vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của học sinh.
Tiết 1
Vị Trí, Vai Trò Của Ngừơi Thanh Niên Học Sinh THPT
Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Đất Nước

I/ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
Học sinh hiểu được vị trí, vai trò của ngừơi thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; hiểu thanh niên học sinh có quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Xác định được trách nhiệm của thanh niên học sinh trong công cuộc xây dựng đất nước, từ đó tích cực học tập và rèn luyện.
Có thái độ tin tưởng vào sự thành công của CNH-HĐH đất nước.
II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG
Kỹ năng tự nhận thức
Kỹ năng xác định giá trị
Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Kỹ năng thể hiện sự tin tưởng
Ký năng lắng nghe tích cực.
Kỹ năng hợp tác
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT:
Kỹ thuật giao nhiệm vụ
Kỹ thuật đặt câu hỏi
Thảo luận
Kỹ thuật động não
Kỹ thuật trình bày 1 phút
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
- Thế nào là CNH, HĐH
- Chuẩn bị máy cho các tiết mục nhạc, trình chiếu hình ảnh…
- Một số hình ảnh về sự phát triển đất nước
V. TRÌNH :
Hoạt động 1: Khám phá
Chơi trò chơi : “ ô chữ”
Thể lệ: Chia lớp thành hai tổ, cử đại diện chọn số và xem gợi ý đoán từ phù hợp với số ô
Hoạt động 2: Kết nối
Vòng 1: Thảo luận Trình bày 1 phút
CNH, HĐH là ? Có tầm quan trọng như thế nào trong xây dựng và phát triển đất nước?
Vòng 2: Trình bày 1 phút:
CNH, HĐH có thể mang lại cho nhân dân nói chung, cho học sinh nói riêng những gì?
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 50 điểm. Trình bày trong 1 phút
Vòng 3: Trò chơi đuổi hình bát chữ
Thể lệ: Học sinh quan sát hình, đoán câu ca dao tục ngữ, mỗi trả lới đúng được một cục kẹo
Hoạt động 3: Thực hành
Xử lý tình huống
Thể lệ: Mỗi đội được 5 phút chuẩn bị, sau đó cử đại diện lên trình bày. Điểm cao nhất của phần trình bày là 100 điểm.
Hoạt động 4: Vận dụng
GVCN nhận xét và chốt lại nội dung chính của chủ đề
có câu: “ Đất nước Việt Nam có sánh vài cùng với các cường quốc năm châu ..đó nhờ vào công lao học tập của các cháu”
Dặn dò công việc về nhà
VI. :

T
A
C
P
H
O
N
G


C
H
U
D
O
N
G
C
H
I
U
K
H
O


T
U
D
U
YN
A
N
G
D
O
N
G
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-10-06 08:36:07 | Thể loại: GD hướng nghiệp 10 | Lần tải: 535 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

giáo án giao an NGLL khoi 10 ca nam, GD hướng nghiệp 10. Chủ đề hoạt động tháng 9THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIÊÏP,HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚCA. MỤC TIÊU GIÁO DỤC- Về kiến thức: Học sinh hiểu đựơc vai trò của CNH-HĐH trong quá trình xây

https://tailieuhoctap.com/giaoangdhuongnghiep10/giao-an-ngll-khoi-10-ca-nam.04xfxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác