Giáo dục công dân 12 (Full)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
1

 

 
                                                                                                                                                          PPCT:1,2
Lớp
12 A5
12A6
12A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
BÀI 1- TIẾT 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG
 
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 1 học sinh cần năm được
1. Về kiến thức.
- Nêu được khái niệm, bản chất của pl,mqh giữa pl với kinh tế, chính trị ,đạo đức.
-Hiểu được vai trò của pl đối với nhà nước,xã hội và công dân.
2. Về kĩ năng.
Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật
3. Về thái độ.
Có ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác sống và học tập theo quan điểm của pháp luật.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
a)     Chuẩn bị của Gv: sgk,sgv, tình huống…..
b)     Chuẩn bị của HS: đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
Kiểm tra sách, vở và đồ dùng phục vụ cho học tập
3. Học bài mới.
Theo em một xã hội mà không có pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội thì điều gì sẽ xảy ra?... Vậy pháp luật là gì? pháp luật có vai trò gì đối với đời sống xã hội. Đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
      Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với hoạt động nhóm và đàm thoại.
      Nhóm 1: Các em hãy cho biết một XH mà không có pháp luật thì điều gì sẽ xẩy ra? Ngược lại một XH có PL thì sẽ ntn? TS XH có PL thì mọi việc sẽ trật tự an toàn?
      Nhóm 2: Theo em công dân có quyền và nghĩa vụ nào? các nghĩa vụ đó do ai đặt ra? Ai sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ đó? Nếu không thực hiện đúng thì nhà nước sẽ làm gì?
     GV giới thiệu sơ lược về nguồn gốc pháp luật sau đó đưa ra câu hỏi (2 câu hỏi tình huống)
                Không thờ cúng tổ tiên
                Vi phạm ATGT như vượt đèn đỏ
      ? Theo em cả 2 trường hợp trên có bị phạt tiền không? vì sao?
      ? Qua hai ví dụ trên em hiểu như thế nào về pháp luật?
      ? Em hãy kể tên một số luật mà em biết, những luật đó do ai ban hành, nhằm mục đích gì?
      ? Em hiểu thế nào là quyền và lợi ích của pháp luật? Cho ví dụ minh họa?
      ? Em hiểu thế nào là nghĩa vụ và trách nhiệm của pháp luật? Cho ví dụ minh họa?
      ? Theo em pháp luật thể hiện ý chí của ai?
(Nhân dân)
       ? Theo em pháp luật được thực thi bằng sức mạnh của ai? Cho ví dụ minh họa?
        Nêu nên được các đặc trưng của PL. GV sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với thảo  luận theo cả lớp.
      Cho học sinh đọc phần “b” sau đó đưa ra câu hỏi tình huống.
      ? Theo em pháp luật có những đặc trưng cơ bản nào?                
(có 3 đặc trưng cơ bản)
     Thảo luận: PL có 3 đặc trưng cơ bản vậy nội dung cơ bản của các đặc trưng này ra sao?
 
? Theo em đặc trưng tính quy phạm phổ biến của pháp luật được thể hiện như thế nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Theo em đặc trưng tính quyền lực và bắt buộc chung của PL được thể hiện ntn?
 
 
 
 
 
      ? Theo em đặc trưng tính xác định chặt chẽ về hình thức của PL được thể hiện như thế nào?
1. Khái niệm pháp luật
a. Pháp luật là gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pháp luật là những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước xây dựng, ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Các đặc trưng của pháp luật.
 
 
 
 
 
 
- Có tính quy phạm phổ biến.
 
+ Là quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung
 
+ Được áp dùng lần, nhiều nơi
 
+ Được áp dụng cho mọi người, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
- Tính quyền lực và bắt buộc chung:Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện,bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân,bất kì ai cũng phải thực hiện,bất kì ai vi phạm cũng đều bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
+ Hình tức thể hiện của pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật.
+ Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước được quy định trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
+ Các văn bản quy phạm pháp luật nằm trong một hệ thống nhất: Văn bản do cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành không được trái với văn bản do cơ quan cấp trên; nội dung củ của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến Pháp vì Hiến Pháp là luật cơ bản của Nhà nước.
 
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với vấn đáp từ đó giúp học sinh nắm được bản chất giai cấp của pháp luật.
     ? Bằng kiến thức đã học em cho biết nhà nước có mang bản chất giai cấp không?
     ? Vậy tại sao pháp luật lại mang bản chất giai cấp?
     ? Theo em nhà nước ta có mang bản chất giai cấp nào?
     Vì vậy pháp luật nước ta mang bản chất giai cấp GCCN và đại diện cho toàn thể ND LĐ. nên CT HCM “PL của ta là PL thực sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho ND LĐ”
     Giảng giải + vấn đáp để giúp học sinh nắm được bản chất xã hội của PL.
     ? Theo em tại sao pháp luật lại mang bản chất xã hội?
     ? Theo em tại sao nhà nước phải xây dựng pháp luật? Lấy ví dụ chứng minh?
    (Pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Mà pháp luật được bắt nguồn từ thực tiễn và thực hiện trong thực tiễn xã hội)
    Bằng phương pháp giảng giải kết hợp với thảo luận nhóm (3 nhóm) từ đó giúp học sinh nắm được MQH giữa PL với KT, CT, đạo dức.
     Nhóm 1: nội dung về mqhệ giữa PL với kinh tế
Tìm hiểu nội dung từ đó trả lời câu hỏi
     ? Theo em tại sao pháp luật có mối quan hệ với kinh tế?
Vì PL dựa trên cơ sở các quan hệ kinh tế hay có nguồn gốc từ tư hữu, lấy làm của riêng...
     ? Lấy ví dụ chứng minh sự tác động của pháp luật với kinh tế?
      Bằng kiến thức thực tế CM ví dụ trong SGK trang 8 cho HS hiểu thêm.
 
 
      Nhóm 2: Cho học sinh tìm hiểu nội dung về mối quan hệ giữa PL với chính trị?
     Cho HS đọc nội dung và ví dụ trong SGK  và phân tích để thấy được PL vừa là phương tiện thực hiện đường lối chính trị vừa là phương thức biểu hiện.
 
 
 
 
     Nhóm 3: Cho HS tìm hiểu nội dung về mối quan Theo em tại sao pháp luật lại có mối quan hệ với hệ giữa pháp luật với đạo đức.
     Đạo đức là những quy tắc xử sự và PL là khuân mẫu chung cho những quy tắc xử sự cho mọi người
2. Bản chất của pháp luật.
a. Bản  chất giai cấp của pháp luật.
- PL do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.
   Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào;tuy nhiên, mỗi kiểu pháp luật lại có những biểu hiện riêng của nó.
    Pháp luật xã hội chủ nghỉa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, mà đại diện là nhà nước của nhân dân lao động.
b. Bản chất xã hội của pháp luật.
- Pháp luật bắt nguồn từ xã hội cho nên:
+ PL không chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.
+ Các quy phạm PL được thực hiện trong thực tiễn đời sống XH, vì sự phát triển của XH.
 
 
 
 
 
Tiết 2:
3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức.
a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế.
    Trong mối quan hệ với kinh tế,PL có tính độc lập tương đối: một mặt Pl phụ thuộc vào kinh tế, mặt khác tác động trở lại đối với kinh tế.
   +Sự phụ thuộc của Pl vào kinh tế thể hiện ở chổ, chính các quan hệ kinh tế quyết định nội dung của Pl.
   + Pl lại tác động trở ngược lại đối với kinh tế, sự tác động này có thể là tích cực và có thể là tiêu cực.
b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị.
 - Mqh giữa pl với chính trị được thể hiện tập trung trong mqh giữa đường chính trị của đảng cầm quyền và pl của nhà nước.Đường lối chính trị của đảng cầm quyền có vai trò chỉ đạo trong việc xây dựng và thực hiện pl. Thông qua pl, ý chí của giai cấp cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước.
- Ở VN, đường lối của Đảng được nhà nước thể chế hóa thành pl.PL là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực hiện trong toàn xã hội.
VD: là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện nhà nước như luật Chính phủ, HĐND, UBND...
c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.
- PL có cơ sở từ đạo đức và bảo vệ đạo đức.
- NN luôn đưa những quy phạm đạo đức  vào trong các QPPL
- Các QPPL luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức
VD: Như sự công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải... đều là giá đạo đức mà con người luôn hướng tới.
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
    GV tiến hành thuyết trình + hoạt động nhóm + đàm thoại.
    Các mối quan hệ xã hội rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy để điều chỉnh các mối quan hệ này NN phải đề ra pháp luật nhằm điều chỉnh các mối quan hệ đó trong khuân khổ chung.
     ? Theo em để quản lí xã hội nhà nước cần dùng  biện pháp nào? (Pháp luật)
     ? Vậy ngoài pháp luật để quản lí xã hội NN còn quản lí bằng phương tiện nào nữa? (giáo dục, đạo đức, chính sách, kế hoạch)
     ? Theo em nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật như thế nào?
     ? Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính dân chủ?
     ? Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính thống nhất?
     ? Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính có hiệu lực?
     ? Theo em để tăng cường pháp chế trong quản lí NN thì NN cần phải làm gì?
     ? Theo em tại sao quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất?
      Cho HS đọc phần b và cùng thảo luận sau đó GV đưa ra câu hỏi cùng đàm thoại.
? Khi tính mạng, tài sản, quyền tự do...của mình bị đe doạ chúng ta phải dựa vào đâu? (Pháp luật)
     ? Vậy PL có vai trò gì đối với mỗi công dân? (là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân)
     ? Chúng ta phải làm gì để thực hiện tốt vai trò của mình đối với pháp luật?
4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.
 
- NN quản lí xã hội bằng nhiều phương tiện như: Giáo dục, đạo đức, chính sách, kế hoạch...trong đó PL là phương tiện chủ yếu.
 
- NN quản lí xã hội bằng PL sẽ đảm bảo:
 
+ Tính dân chủ (vì phù hợp với lợi ích ý chí của ND)
+ Tính thống nhất (vì PL có tính bắt buộc chung)
 
+ Tính có hiệu lực (vì PL có sức mạnh cưỡng chế)
 
- Để tăng cường pháp chế trong quản lí NN phải: Xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật.
 
- Quản lí bằng pháp luật là phương pháp dân chủ và hiệu quả vì:
+ PL là khuân mẫu, tính phổ biến và bắt buộc chung
+ PL ban hành để điều chỉnh các mối quan hệ XH.
 
b. PL là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình.
 
- PL là công cụ thực hiện quyền của mình
 
- Công dân phải chấp hành PL, tuyên truyền cho mọi người, tố cáo những người VPPL.
 
     Như vậy: PL vừa quy định quyền công dân vừa quy định cách thức để công dân thực hiện.
4. Củng cố.
 Phaùp luaät laø gì? Taïi sao laïi caàn phaûi coù phaùp luaät ? Em haõy neâu caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät . Theo em, noäi quy nhaø tröôøng , Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh coù phaûi laø vaên baûn quy phaïm phaùp luaät khoâng?
(Gôïi yù  : Noäi quy nhaø tröôøng vaø Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn  Hoà Chí Minh khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
   Noäi quy nhaø tröôøng do Ban Giaùm Hieäu ban haønh coù giaù trò baét buoäc phaûi thöïc hieän ñoái vôùi hoïc sinh, giaùo vieân thuoäc phaïm vi nhaø tröôøng nhöng khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät theo quy ñònh cuûa Luaät ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät.
   Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø söï thoaû thuaän cam keát thi haønh cuûa nhöõng ngöôøi töï nguyeän gia nhaäp toå chöùc Ñoaøn , khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät mang tính quyeàn löïc nhaø nöôùc )
 Haõy phaân tích baûn chaát giai caáp vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät . Em haõy trình baøy nguoàn goác, noäi dung, hình thöùc theå hieän, phöông thöùc taùc ñoäng cuûa ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät.
Gôïi yù: Keû baûng  vaø ñieàn noäi dung:
 
Ñaïo ñöùc
Phaùp luaät
Nguoàn goác (hình thaønh töø ñaâu?)
Hình thaønh töø ñôøi soáng
 
Caùc quy taéc xöû söï trong ñôøi soáng xaõ hoâi, ñöôïc nhaø nöôùc  ghi nhaän thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät
Noäi dung
Caùc quan nieäm, chuaån möïc thuoäc ñôøi soáng tinh thaàn, tình caûm cuûa con ngöôøi (veà thieän, aùc, coâng baèng, danh döï, nhaân phaåm, nghóa vuï,…)
Caùc quy taéc xöû söï (vieäc ñöôïc laøm, vieäc phaûi laøm ,vieäc khoâng ñöôïc laøm)
Hình thöùc theå hieän
 
Trong nhaän thöùc, tình caûm cuûa con ngöôøi.
Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät
Phöông thöùc taùc ñoäng
Dö luaän xaõ hoäi
Giaùo duïc, cöôõng cheá baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc
 
  Em haõy söu taàm 3-5 caâu ca dao, tuïc ngöõ, chaâm ngoân veà ñaïo ñöùc ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc ghi nhaän thaønh  noäi dung caùc quy phaïm phaùp luaät , qua ñoù phaân tích quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc .
( Gôïi yù:   Moät quy taéc ñaïo ñöùc ñoàng thôøi laø moät quy phaïm phaùp luaät :
    Ca dao:                                    “ Coâng  cha nhö nuùi Thaùi Sôn
Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra
Moät loøng thôø meï kính cha.....”
     Ñieàu 35, Luaät hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 quy ñònh : “ Con coù boån phaän yeâu quyù , kính troïng , bieát ôn , hieáu thaûo vôùi cha meï , laéng nghe nhöõng lôøi khuyeân baûo ñuùng ñaén cuûa cha meï , giöõ gìn danh döï , truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa gia ñình .
     Con coù nghóa vuï vaø quyeàn chaêm soùc, nuoâi döôõng cha, meï ” )
 Theá naøo la quaûn lí xaõ hoâi baèng phaùp luaät ? Muoán quaûn lí xaõ hoâi baèng phaùp luaät , Nhaø nöôùc phaûi laøm gì?
 Em vaø gia ñình ñaõ bao giôø coù nhöõng baát ñoàng, tranh chaáp vôùi haøng xoùm lieân quan ñeán quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình chöa? Neáu coù roài thì em vaø gia ñình ñaõ giaûi quyeát nhö theá naøo ?    Taïi xaõ, phöôøng hay thò traán nôi em ôû coù Tuû saùch phaùp luaät khoâng? Theo em, Tuû saùch phaùp luaät coù yù nghóa gì ñoái vôùi nhaân daân trong xaõ?
 Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau:Ngöôøi naøo tuy coù ñieàu kieän maø khoâng cöùu giuùp ngöôøi ñang ôû trong tình traïng nguy hieåm ñeán  tính maïng, daãn ñeán haäu quaû ngöôøi ñoù cheát, thì:a) Vi phaïm quy taéc ñaïo ñöùc. b) Vi phaïm phaùp luaät hình söï.
c) Vi phaïm phaùp luaät haønh chính.d) Bò xöû phaït vi phaïm haønh chính.e) Phaûi chòu traùch nhieäm hình söï.
g) Phaûi chòu traùch nhieäm ñaïo ñöùc.h) Bò dö luaän xaõ hoäi leân aùn.
4. Daën doø:
- Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.
- Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)
- Ñoïc tröôùc baøi 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEÄ THOÁNG PHAÙP LUAÄT VIEÄT NAM
(Luaät Ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät naêm 2008)
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                PPCT: 3,4
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT  (Tiết 1)
 
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 2 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
- Giúp cho học sinh nắm được khái niệm thực hiện pháp luật.
- Giúp học sinh nắm được các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.
-Thế nào là vi phạm pl và trách nhiệm pháp lí.
2. Về kĩ năng.
Giúp học sinh biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
3. Về thái độ.
Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật, đồng thời phê phán những hành vi làm trái quy định.
 II. Chuẩn bị của GV và HS:
a)     Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,bài tập tình huống…..
b)     Chuẩn bị của HS:  đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Theo em pháp luật có những vai trò gì đối với xã hội? Lấy ví dụ minh hoạ?
3. Học bài mới.
Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền và lợi ích hợp của mình. Tuy nhiên do điều kiện khách quan mà việc thực hiện pháp luật của công dân có thể đúng hoặc sai, mà nhà nước với tư cách là người làm ra luật và dùng pháp luật để quản lí xã hội tức là đưa PL vào cuộc sống để xử lí những hành viVPPL. Vậy xử lí những hành vi VPPL như thế nào đó là nội dụng của bài hôm nay.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
   Để quản lý đất nước, NN không chỉ ban hành PL mà còn phải làm cho các quy định của PL đi vào đời sống được thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh.
  GV yêu cầu HS đọc hai tình huống ở trong SGK, sau đó hướng dẫn học sinh khai thác vấn đề bằng cách đưa ra các câu hỏi.
     ? Trong VD 1 chi tiết nào trong tình huống thể hiện hành động thực hiện pháp luật giao thông đường bộ một cách có ý thức, có mục đích? Sự tự giác đó đã đem lại tác dụng như thế nào?
     ? Trong VD 2 để xử lí 3 thanh niên  vi phạm, cảnh sát giao thông đã làm gì?( áp dụng pháp luật, xử phạt hành chính) Mục đích của việc xử phạt đó để làm gì? (Răn đe hành vi VPPL và GD hành vi thực hiện đúng PL cho 3 thanh niên).
     Từ những câu trả lời của HS, GV tổng kết và đi đến kết luận trong SGK.
GV keû baûng: Caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät. Chia lôùp thaønh 4 nhoùm, ñaùnh soá thöù töï vaø phaân coâng nhieäm vuï töøng nhoùm töông öùng vôùi thöù töï caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät trong SGK .
GV keû saün moät baûng toång hôïp ôû nhaø ñeå cuûng coá cho HS hieåu 4 hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät.
Caùc ví duï minh hoaï:
+ Söû duïng phaùp luaät
Ví duï : Coâng daân A göûi ñôn khieáu naïi Giaùm ñoác Coâng ty khi bò kyû luaät caûnh caùo nhaèm baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình bò vi phaïm.
Trong tröôøng hôïp naøy, coâng daân A ñaõ söû duïng quyeàn khieáu naïi cuûa mình theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, töùc laø coâng daân A söû duïng phaùp luaät.
Ñaëc ñieåm cuûa hình thöùc söû duïng phaùp luaät : Chuû theå phaùp luaät coù theå thöïc hieän hoaëc khoâng thöïc hieän quyeàn ñöôïc phaùp luaät cho pheùp theo yù chí cuûa mình maø khoâng bò eùp buoäc phaûi thöïc hieän.
+ Thi haønh phaùp luaät (xöû söï tích cöïc)
Ví duï : Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï xaây döïng heä thoáng keát caáu haï taàng thu gom vaø xöû lyù chaát thaûi theo tieâu chuaån moâi tröôøng. Ñaây laø vieäc laøm cuûa cô sôû saûn xuaát, kinh doanh chuû ñoäng thöïc hieän coâng vieäc maø mình phaûi laøm theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 37 Luaät Baûo veä moâi tröôøng naêm 2005. Thoâng qua vieäc laøm naøy, cô sôû saûn xuaát, kinh doanh, dòch vuï ñaõ thi haønh phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng.
+ Tuaân thuû phaùp luaät (xöû söï thuï ñoäng)
Ví duï : Khoâng töï tieän chaët caây phaù röøng ; khoâng saên baét ñoäng vaät quyù hieám ; khoâng khai thaùc, ñaùnh baét caù ôû soâng, ôû bieån baèng phöông tieän, coâng cuï coù tính huyû dieät (ví duï : mìn, chaát noå,...).
+ AÙp duïng phaùp luaät
   Thöù nhaát, cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh caùc quyeát ñònh cuï theå.
Ví duï : Chuû tòch Uyû ban nhaân daân tænh ra quyeát ñònh veà ñieàu chuyeån caùn boä töø Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo sang Sôû Vaên hoaù - Thoâng tin. Trong tröôøng hôïp naøy, Chuû tòch Uyû ban nhaân daân tænh ñaõ aùp duïng phaùp luaät veà caùn boä, coâng chöùc.
  Thöù hai, cô quan nhaø nöôùc ra quyeát ñònh xöû lyù ngöôøi vi phaïm phaùp luaät hoaëc giaûi quyeát tranh chaáp giöõa caùc caù nhaân, toå chöùc.
Ví duï : Toaø aùn ra quyeát ñònh tuyeân phaït caûi taïo khoâng giam giöõ vaø yeâu caàu boài thöôøng thieät haïi ngöôøi ñoát röøng, phaù röøng traùi pheùp ; Caûnh saùt giao thoâng xöû phaït ngöôøi khoâng ñoäi muõ baûo hieåm laø 100.000 ñoàng.
Ñeå khaéc saâu kieán thöùc, phaùt trieån tö duy HS, GV yeâu caàu caùc em phaân tích ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa 4 hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät.
* Löu yù:
+ Gioáng nhau: Ñeàu laø nhöõng hoaït ñoäng coù muïc ñích nhaèm ñöa phaùp luaät vaøo cuoäc soáng, trôû thaønh nhöõng haønh vi hôïp phaùp cuûa ngöôøi thöïc hieän.
+ Khaùc nhau: Trong hình thöùc söû duïng phaùp luaät thì chuû theå phaùp luaät coù theå thöïc hieän hoaëc khoâng thöïc hieän quyeàn ñöôïc phaùp luaät cho pheùp theo yù chí cuûa mình chöù khoâng bò eùp buoäc phaûi thöïc hieän.
Ví duï: Luaät giao thoâng ñöôøng boä quy ñònh, coâng daân töø 18 tuoåi trôû leân coù quyeàn ñieàu khieån xe moâ toâ coù dung tích xi lanh töø 50 cm3 trôû leân. Khi aáy, nhöõng ngöôøi ñaït ñoä tuoåi naøy coù theå ñi xe gaén maùy vaø coù theå ñi xe ñaïp (khoâng baét buoäc phaûi ñi xe gaén maùy).
   Giaùo vieân phaûi laøm cho HS thaáy roõ ñöôïc raèng phaùp luaät coù ñöôïc thöïc hieän hay khoâng, phaùp luaät coù ñi vaøo cuoäc soáng hay khoâng tröôùc tieân vaø chuû yeáu laø do moãi caù nhaân, toå chöùc coù chuû ñoäng, töï giaùc thöïc hieän ñuùng caùc quyeàn, nghóa vuï cuûa mình theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hay khoâng.
 
GV đặt câu hỏi theo một trình tự lô gic để HS trả lời qua đó giúp HS chủ động nắm kiến thức.
     ? Theo em quyền và nghĩa vụ của vợ-chồng xuất hiện khi nào? (xuất hiện sau hôn nhân)
     ? Vợ chồng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thế nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật.
a. Khái niệm thực hiện pháp luật.
- Khái niệm: THPL là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của PL đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Các hình thức thực hiện pháp luật.
 
 
 
 
 
 
- Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình , làm những việc mà pháp luật cho phép làm.
 VD: Công dân có quyền bầu cử, ứng cử, quyền khái nại tố cáo.
 
 
 
 
 
 
- Thi hành pháp luật: ( còn gọi là chấp hành pháp luật): Các cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành động tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm ( xử sự tích cực).VD: 1 công dân SX-KD thì phải nộp thuế…
 
 
 
- Tuân thủ pháp luật: là cá nhân, tổ chức không được làm những điều mà pháp luật cấm.
VD: không được tự tiện phá rừng, đánh bạc…
 
- Áp dụng pháp luật Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định của pháp luật, ban hành các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ  cụ thể của cá nhân, tổ chức. Đó là các trường hợp:
+ Thứ nhất, cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định trong quản lí, điều hành. Ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về điều chuyển cán bộ từ Sở giáo dục và Đào tạo sang Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Thứ hai, cơ quan nhà nước ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức.
 Ví dụ: Toà án ra quyết định tuyên phạt cải tạo không giam giữ và yêu cầu bồi thường thiệt hại người đốt rừng, phá rừng trái phép.
nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật.
- Giai đoạn 1: giữa các cá nhân, tổ chức hình thành một mối quan hệ xã hội do pháp luật điều chỉnh (QHPL).
- Giai đoạn 2: Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình..
 
 
 
 
     GV sử dụng VD trong SGK và yêu cầu HS chỉ ra các dấu hiệu của vi phạm pháp luật..
     ? Qua ví dụ trong SGK em hãy chỉ ra các hành vi của chủ thể?
(gồm có dấu hiệu trái pháp luật ;
có lỗi ; năng lực trách nhiệm pháp lý)
     ? Vậy theo các em những ý nghĩ, tư tưởng ý chí VPPL có được coi là VPPL không?    
(không)
    Lưu ý: Pháp luật không điều chỉnh suy nghĩ của con người bởi đặc tính đó chưa biểu hiện thành hành vi cụ thể.
 
      ? Vậy phải có biểu hiện như thế nào mới được coi là hành vi trái pháp luật?
 
     ? Em hiểu như thế nào là hành động của hành vi trái pháp luật ? Lấy ví dụ minh họa ?
 
 
 
      ? Em hiểu như thế nào là không hành động của hành vi trái pháp luật? lấy ví dụ minh hoạ?
 
 
 
 
 
 
 
GV giải thích rõ thế nào là năng lực trách nhiệm pháp lí? Những người nào đủ năng lực trách nhiệm pháp lí và những người nào không đủ năng lực trách nhiệm pháp lí?
     GV cho HS đọc VD trong SGK trang 20 sau đó đặt câu hỏi cho HS.
     ? Em hiểu như thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lí?
      ? Em hiểu như thế nào là người không đủ năng lực trách nhiệm pháp lí?
 
 
 
 
 
 
 
     Từ VD trang 19 trong sách giáo khoa giáo viên đặt câu hỏi cho HS
     ? Người vi phạm tức là có lỗi vậy theo em lỗi có những loại lỗi nào?
(Lỗi cố ý và lỗi vô ý)
      ? Em hiểu như thế nào là lỗi cố ý trực tiếp? Lấy ví dụ minh hoạ?
     ? Em hiểu như thế nào là lỗi cố ý gián tiếp? Lấy ví dụ minh hoạ?
      ? Em hiểu như thế nào là lỗi vô ý do quá tự tin? Lấy ví dụ minh hoạ?
      ? Em hiểu như thế nào là lỗi vô ý do cẩu thả? Lấy ví dụ minh hoạ?
      ? Từ các dấu hiệu nêu trên của VPPL em hãy nêu ra khái niệm VPPL?
     Để dẫn dắt đến khái niệm và ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí GV có thể đặt câu hỏi để HS suy nghĩ.
     ? Các vi phạm pháp luật gây ra hậu quả gì? cho ai?
(Thiệt hại về vật chất và tinh thần: cho XH hoặc người khác – Tức là trách nhiệm)
      ? Trách nhiệm p.lí được hiểu theo nghĩa nào?
(Theo nghĩa thứ hai)
      ? Vậy cần phải làm gì để khắc phục hậu quả đó và phòng ngừa các vi phạm tương tự?
Tiết 2
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
a. Vi phạp pháp luật.
Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do nười có năng lực trách nhiệm pháp lí  thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật phải có đủ 3 dấu hiệu cơ bản sau đây;
Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật.
- Hành vi trái pháp luật có thể là hành động hoặc không hành động.
   + Hành vi trái pháp luật có thể là hành động: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật.
  + Hành vi trái pháp luật có thể là không hành động: Cá nhân, tổ chức  không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật.
- Hành vi trái pháp luật đó xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
Thứ hai, do người có năng lưc trách nhiệm pháp lí thực hiện.
-Người đã đạt dộ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật.Ví dụ: Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí hành chính và hình sự.
-Người có thể nhận thức và điều khiển hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình (nkhông bị bệnh về tâm lí làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức về hành vi của mình).
Thứ ba, người có hành vi trái pháp luật có lỗi.
Lỗi được hiểu là trạng thái tâm lí phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình và đối với hậu quả của hành vi đó.
Lỗi được thể hiện dưới hình thức: lối cố ý và lỗi vô ý.
Chủ thể vi phạm pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ, vì thế, nhà nước thông qua pháp luật buộc chủ thể vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm của mình
 
b. Trách nhiệm pháp lí:
 Chủ thể vi phạm pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ, vì thế, nhà nước thông qua pháp luật buộc chủ thể vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm của mình.
ĐN: Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
 
     Các loại VPPL xảy ra rất đa dạng. Tuy nhiên căn cứ vào đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm cho XH mà PL chia thành 4 loại và tương ứng với mỗi loại VPPL là một loại trách nhiệm pháp lí
     Giáo viên sử dụng các phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại, thuyết trình từ đó tổ chức cho HS nắm được các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí.
 
     ? Theo em vi phạm hình sự có tính chất như thế nào? trong những lĩnh vực nào? lấy ví dụ minh hoạ?
Ví dụ: Xâm hại đến chủ quyền, chế độ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp và TTATXH.
     ? Em hãy chỉ ra chủ thể của vi phạm hình sự?
     ? Vậy em hiểu như thế nào là người có năng lực trách nhiệm hình sự?
     ? Theo em ngoài TA còn cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm hình sự không?
(Không, chỉ có TA  mới có thẩm quyền áp dụng)
   ? Em hiểu như thế nào là vi phạm hành chính? Lấy ví dụ minh hoạ?
     ?  Em hãy chỉ ra chủ thể của vi phạm hành chính
   ? Vậy khi có vi phạm hành chính thì ai có thẩm quyền áp dụng đối với chủ thể vi phạm hành chính?
(Cơ quan quản lý nhà nước)
 
     ? Em hiểu như thế nào là vi phạm dân sự? Lấy ví dụ minh hoạ?
     ? Em hãy chỉ ra chủ thể của vi phạm dân sự? Lấy ví dụ minh hoạ?
     ? Theo em ai có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm dân sự với chủ thể vi phạm?
     ? Theo em việc vi phạm này thường thể hiện chủ thể không thực hiện cái gì ?
 
 
     ? Theo em vi phạm kỉ luật là hành vi xâm hại tới các quan hệ nào? lấy ví dụ minh hoạ?
     ? Theo em chủ thể vi phạm kỉ luật là ai? Lấy ví dụ minh hoạ?
     ? Theo em ai có thẩm quyền áp dụng đối với chủ thể vi phạm kỉ luật? Lấy VD minh hoạ?
 
     Như vậy trách nhiệm pháp lí là áp dụng đôí với chủ thể khi có vi phạm để trừng phạt và giáo dục hệ quả do chủ thể vi phạm gây ra.
      ? Theo em khi thực hiện truy cứu trách nhiệm PL phải đảm bảo những yêu cầu nào?
c. Các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vi phạm hình sự: Là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Người có hành vi vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự, thể hiện ở việc phải chấp hành hình phạt theo quyết định của Tòa án.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vi phạm hành chính:
Là hành vi do cá nhân, tổ chức cơ quan thực hiện, có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước. Người vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính, như: bị phạt tiền, phạt cảnh cáo, khôi phục lại tình trạng ban đầu, thu giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm, …
- Vi phạm dân sự.
Là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự, như: Bồi thường thiệt hại về vật chất và đôi khi còn có trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần
- Vi phạm kỉ luật:
Là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỉ luật lao động và công vụ nhà nước trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Người vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác, buộc thôi việc,…
                                                                                                                                                                                     
 
4. Cuûng coá:
 Thöïc hieän phaùp luaät laø gì? Em haõy phaân tích nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät .
 Gôïi yù: Caùc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa hai hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät.
 
 
Söû duïng PL
Thi haønh PL
Tuaân thuû PL
Aùp duïng PL
Chuû theå
Caù nhaân,
toå chöùc
Caù nhaân,
toå chöùc
Caù nhaân,
toå chöùc
Cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn
Möùc ñoä
chuû ñoäng
cuûa chuû theå
Chuû ñoäng thöïc hieän quyeàn (nhöõng vieäc ñöôïc laøm)
Chuû ñoäng thöïc hieän nghóa vuï (nhöõng vieäc phaûi  laøm)
Khoâng laøm nhöõng vieäc bò caám
Cô quan nhaø nöôùc chuû ñoäng ra quyeát ñònh hoaëc thöïc hieän haønh vi phaùp luaät theo ñuùng chöùc naêng, thaåm quyeàn ñöôïc trao
Caùch thöùc
thöïc hieän
Neáu phaùp luaät khoâng quy ñònh thì caù nhaân, toå chöùc coù thaåm quyeàn löïa choïn, thoaû thuaän (ví duï:caùc beân coù theå töï thoaû thuaän caùch kyù hôïp ñoàng mua baùn taøi saûn, caùch thöùc trao taøi saûn, thôøi gian giao traû tieàn vaø taøi saûn, ñòa ñieåm thöïc hieän)
Baét buoäc tuaân theo caùc thuû tuïc, trình töï chaët cheõ do phaùp luaät quy ñònh
 Theá naøo laø vi phaïm phaùp luaät ? Neâu ví duï
 Haõy phaân bieät söï khaùc nhau giöõa vi phaïm hình söï vaø vi phaïm haønh chính . Neâu ví duï. Trong tình huoáng neâu ôû muïc 2. Vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí, vaän duïng caùc tö lieäu trong baøi, em haõy phan tích caùc vi phaïm cuûa baïn A vaø vi phaïm cuûa boá baïn A. Vôùi caùc vi phaïm cuûa moãi ngöôøi, theo em, hoï phaûi chòu traùch nhieäm phaùp lí naøo?
5. Dặn dò:
Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK.
Sưu tầm các tài liệu có liên quan đến bài.
Đọc trước bài 3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPCT:5,6
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
 
I. Mục tiêu bài học.
Học xong bài 3 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước PL.
2. Về kĩ năng.
  Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế.
  Lấy được VD chứng minh mọi công dân đều bình đẳng tong hưởng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
3. Về thái độ.
  Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dan.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
A)   Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
B)   Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.      ? Thế nào là vi phạm HS và DS cũng như trách nhiệm pháp lí?
3. Học bài mới.
   Con người sinh ra dều mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng. Mà NN ta là NN của dân do dân vì dân chính vì vậy đã đem lại quyền bình đẳng cho công dân. Vậy ở nước ta hiện nay quyền bình đẳng của công dân được thực hiện trên cơ sở nào và làm gì để quyền bình đẳng của công dân  được tôn trọng và bảo vệ.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
 
     ? Em hiểu thế nào là bình đẳng ?
     Trong điều 52 của HP 1992 (sđ) đã ghi nhận: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
     GV cho HS đọc lời tuyên bố của chủ tịch HCM trong SGK cuối trang 27 sau đó hỏi.
     ? Em hiểu như thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố của chủ tịch HCM?
(Đề cập đến quyền bầu và ứng cử, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc, địa vị XH)
     ? Theo em công dân ở một nước như thế nào mới có quyền bình đẳng trên?
(ở một nước có độc lập-một xã hội tiến bộ)
GV cho học sinh đọc phần in nhỏ trong sách giáo khoa trang 28 sau hỏi.
     ? Theo em những trường hợp nêu trong SGK có mâu thuẫn với quyền bình đẳng không? vì sao?
     GV đưa ra một tình huống có vấn đề sau đó yêu cầu học sinh giải quyết tình huống.
     Một nhóm học sinh rủ nhau đi đua xe máy với lí do hai bạn trong n hóm mới mua xe máy. Bạn A trong nhóm có ý không đồng ý vì cho rằng bạn chưa có GPLX. Bạn B cho rằng bạn A lo xa vì trong nhóm  bố bạn B làm trưởng công an huyện, nếu tình huống xấu xẩy ra đã có bố bạn B lo sau đó cả nhóm nhất trí với B.
      Khái niệm bình đẳng luôn gắn liền với quyền lợi. thông thường khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là đề cập đến bình đẳng về quyền lợi.
     ? Quan điểm và thái độ của trước những ý kiến trên như thế nào? nếu nhóm bạn ấy là cùng với lớp em, em sẽ làm gì?
     ? Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được thể hiện như thế nào?
     Giáo viên nêu câu hỏi sau đó yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi theo hướng lô gíc.
      ? Theo em quyền và nghĩa vụ của công dân được ghi nhận ở đâu?
      ? Theo em ai có quyền xử phạt (áp dụng) đối với chủ thể VPPL?
      ? Để đảm bảo cho công dân bình đẳng trong việc thực hiện trách nhiệm pháp lí được tiến hành theo nguyên tắc nào?
      ? Theo em nhà nước có trách nhiệm gì để công dân thực hiện quyền bình đẳng của mình?
      ? Theo em NN có cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện HTPL không? vì sao?
      ? Theo em cơ sở nào để đảm bảo quyền bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?
      Giáo viên cho học sinh giải quyết tình huống trong SGK trang 29
      ? Từ tình huống trong SGK theo em điều đó có ảnh hưởng tới ngtắc mọi CD được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập hay không?
 
1. Công dân BĐ về quyền và nghĩa vụ
- Khái niệm: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ trước NN và XH theo quy định của PL.Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân
     - Biểu hiện:
 
          +  Bất kì công dân nào, nếu đáp ứng các quy định của pl đều được hưởng các quyền công dân. Ngoài việc hưởng quyền ,công dân còn phải thực hiện nghĩa vụ một cách bình đẳng theo quy định của pl.
           + Quyền và nghĩa vụ không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo,thành phần, địa vị XH.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
      Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề nhgiệp gì khi vi phạm pl đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo qui định của pl(trách nhiệm hành chính,hình sự ,dân sự , kỉ luật),không bị phân biệt đối xử.
 
3. Trách nhiệm của NN trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
 
- Được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.
 
- Cơ quan NN có thẩm quyền xử phạt (áp dụng) với chủ thể VPPL.
 
- Chỉ truy cứu trách nhiệm theo nguyên tắc  công bằng, công khai, nhanh chóng.
 
- NN có trách nhiệm tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 
- NN có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
 
 
                        
 
 
 
 
                                                                                                                                    PPCT: 6
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN
TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 1)
I. Mục tiêu bài học.
Học xong bài này   học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Học sinh nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong trong một số lĩnh vực của đời sống XH.
  - Nêu được trách của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ của công dân trong lĩnh vực hôn nhân ,gia đình ,lao động ,kinh doanh.
2. Về kĩ năng.
  Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực của đời sống xã hội HN-GĐ.
3. Về thái độ.
  Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực của đời sống XH.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
C)   Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
D)   Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Giáo viên nhận xét qua bài kỉêm tra 1 tiết?
3. Học bài mới.
   ở bài trước các em đã nắm dược thế nào là công dân bình đẳng trước pháp luật. Vậy công dân bình đẳng trong những lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Nhà nước có vai trò quan trọng như thế nào trong việc đảm bảo cho công dân thực hiện quyền bình đẳng đó trên thực tế? Hôm nay thầy cùng các em cùng đi tìm hiểu bài 4.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên giới thiệu luật HNGĐ: năm 2000 QH khoá X kì họp thứ 7 thông qua luật HN và GĐ mới vào ngaỳ 6-9-2000 và có hiệu lực pháp lí 1-1-2001.
     ? Theo em hôn nhân là đánh dấu sau một sự kiện pháp lí gì:
(Đăng kí kết hôn)
     ? Theo em mục đích của hôn nhân là gì?
     ? Từ khái niệm em hãy đánh giá các nguyên tắc bình đẳng trong HN và GĐ của địa phương em hiện nay?
     ? Theo em bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong những lĩnh vực nào?
(lĩnh vực nhân thân và tài sản)
     Giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và kết hợp phương pháp thảo luận nhóm để tổ chức học tập cho HS, GV chia lớp thành 4 nhóm.
Nhóm 1 + 2 thực hiện nội
dung bình đẳng trong quan hệ nhân thân
     ? Trong quan hệ nhân thân sự bình đẳng giữa vợ chồng được thể hiện như thế nào?
     ? Theo em mối quan hệ vợ chồng hiện nay (ở nước ta) có những nét đổi mới gì so với truyền thống?
     ? Em hãy giải quyết tình huống 1 trong sách giáo khoa trang 33?
Nhóm 3 + 4 thực hiện nội
dung bình đẳng trong quan hệ tài sản.
     ? Trong quan hệ tài sản sự bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện như thế nào?
     ? Em hãy giải quyết tình huống 2 trong sách giáo khoa trang 33.
    Giáo viên cho đại diện các nhóm trình bày sau đó trao đổi giữa các nhóm.
     ? Em hiểu như thế nào là tài sản chung và tài sản riêng của vợ và chồng.
     ? Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con?
     ? Các con có nghĩa vụ gì đối với cha me?
 
 
 
 
 
 
 
     ? Cha em có được phân biệt đối xử giữa các con không?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Sự bình đẳng giữa ông bà (nội-ngoại) và cháu theo hai chiều được thể hiện như thế nào?
 
 
 
 
 
 
 
     ? Sự bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện như thế nào?
     ? Để đảm bảo thực hiện quyền bình đẳng trong HN GĐ cái gì làm cơ sở pháp lí?
( Đó là luật và tổ chức tuyên truyền trong nhân dân)
 
 
 
     ? Để đảm bảo xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc NN phải có biện pháp và vai trò gì?
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
a. Thế nào là bình đẳng trong HN và GĐ.
Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng  lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội.
.b. Nội dung bình đẳng trong HN và GĐ.
 
* Bình đẳng giữa vợ và chồng.
.+Trong quan hệ nhân thân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau; giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
 
 
 
 
+Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài snả chung, thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.
 
 
 
 
-Bình đẳng giữa cha mẹ và con:
+Cha mẹ phải thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và phát triển lành mạnh của con cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức.
+Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con ( kể cả con nuôi); không được lạm dụng sức lao động chưa thành niên; không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
+Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con không được có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ.
-Bình đẳng giữa ông bà và cháu: Được thể hiện qua nghĩa vụ và quyền giữa ông bà nội, ông bà ngoại và các cháu. Đó là mối quan hệ hai chiều: nghĩa vụ và quyền của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu và bổn phận của cháu đối với ông bà nội, ông bà ngaọi.
-Bình đẳng giữa anh, chị, em: Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau;,có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nôm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.
c. Trách nhiệm của NN trong việc đảm baỏ  quyền bình đẳng trong HN và GĐ.
+Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để các công dân nam, nữ xác lập hôn nhan tự nguyện, tiến bộ và gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình.
+Nhà nứơc xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.
 
4. Củng cố.
* Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện ntn trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa ntn đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay?
* Theo em, việc PL thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không?
* Quy tắc đạo đức và cách cư xử
5. Dặn dò nhắc nhở.
  Về nhà học bài cũ, làm bài tập và BTTH và chuẩn bị tiết 2 của bài 4
 
                                                                                                 PPCT 7
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN
TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 2)
2. Kiểm tra bài cũ.   
 ? Em hãy trình bày nội dung bình đẳng trong lĩnh vực HN và GĐ?
3. Học bài mới.
Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân, nó được thể hiện trong các quy định của pháp luật về LĐ và PL nước ta thừa nhận sự bình đẳng của công dân trong lao động. Vậy sự bình đẳng đó được thể hiện ntn? Hôm nay thầy cùng các em cùng đi tìm hiểu bài 4 tiết 2.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     ? Theo tại sao lao động là hoạt động quan trong nhất?
(vì nó tạo ra của cải VC và TT)
     ? Từ KN theo em nguyên tắc cơ bản của PL LĐ xác định quyền BĐ trong LĐ của công dân được thể hiện trên phương diện nào?
     VD: chế độ thai sản cho LĐ nữ  là được nghỉ 4 tháng và 6 tháng đối với công việc nặng nhọc, nguy hiểm, hảo đảo, biên giới…
      ? Theo em người LĐ được tự do sử dụng SLĐ của mình như thế nào?
      ? Hiện nay luật lao động quy định tuổi LĐ và tuổi sử dụng LĐ là bao nhiêu?
      ? Trong quá trình lao động có bị phân biệt đối xử giữa các lao động không?
     GV cho học sinh giải quyết tình huống trong sách giáo khoa trang 36 và đưa học sinh vào tình huống có vấn đề.
      ? Nếu là chủ doanh nghiệp em có yêu cầu gì khi tuyển dụng LĐ? vì sao?
     GV tổ chức cho học sinh trả lời theo câu hỏi có tính lô gíc và yêu cầu HS lấy VD minh hoạ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Theo em chủ thể HĐ LĐ là ai? Lấy ví dụ?
     ? Người lao động và người sử dụng lao động có mối quan hệ gì trong HĐLĐ?
(Mối quan hệ pháp lí)
     ? Theo em chủ thể HĐ LĐ là ai? Lấy VD?
     ? Theo em giao kết HĐ LĐ được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?
     ? Theo em tại sao người LĐ và người sử dụng LĐ phải kí kết HĐ LĐ?
     Chú ý: HĐ LĐ được thực hiện liên tục trong một khoảng thời gian nhất định trừ trường hợp tác động khách quan.
     GV giải cho học sinh thấy quyền LĐ dựa trên cơ sở không phân biệt giới tính nhưng do đặc điểm về TSL nên PL có chính sách đối với LĐ nữ để họ có ĐK thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ LĐ. lấy VD?
     ? Theo em BĐ giữa LĐ nam và LĐ nữ được thể hiện như thế nào?
     ? Theo em người sử dụng LĐ có được đơn phương chấm dứt HĐ LĐ  đối với LĐ không hoặc cả đối với LĐ nữ đang nghỉ chế độ thai sản?
     Giáo viên giúp HS nêu và phân tích một số quy định của PL để đảm bảo cho CD BĐ trong LĐ?
      ? Với tư cách là người HS em cần làm gì để trở thành người LĐ có tay nghề và BĐ trong lao động?
 
Nhà nước có trách nhiệm gì?
2. Bình đẳng trong lao động.
Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi côg dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc làm, bình đẳng giữa sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vị cả nước
b. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động.
* Công dân BĐ trong thực hiện quyền lao động.
-Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc làm, bình đẳng giữa sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vị cả nước.
-Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động: Mọi người đều có quyền làm việc, tự do chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.
-Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động: Trong quan  hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thể hiện thông qua hợp đồng lao động.
 
Việc giao kết hợp đồng phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyên, bình đẳng; không trái pháp luật và thoả ước lao đôngh tập thể; giao kết trực tiếp giữa người lao động  với người sử dụng lao động.
-Bình đẳng lao động nam và nữ: bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dung; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Trách nhiệm của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ của công dân trong lao động.
Nhà nước đã ban hành hệ thống pháp luật về lao động, trong đó có các quy định về:
+Mở rộng dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất – kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp để mọi người lao động đều có cơ hội việc làm hoặc tự tạo việc làm.
+Có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.
+Ban hành các quy định để bảo đảm cho phụ nữ bình đẳng với nam giới trong lao động.
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên giúp học sinh nhớ lại kiến thức đã học ở lớp 11 về KTTT, về các thành phần kinh tế. Từ đó học sinh thấy được các hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng và phong phú.
      ? Vậy từ KN các em cho biết bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện như thế nào?
      ? Cho học sinh trả lời tình huống trong sách giáo khoa trang 38?
      Từ tình huống này học sinh they được quá trình KD, các DN đều BĐ trước PL nhưng DN NN giữ vai trò chủ đạo để làm định hướng XHCN ở nước ta.
      Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh đã được cụ thể hoá thành năm nội dung trong sách giáo khoa. Giáo viên cần phân tích rõ cho học sinh qua năm nội dung đó rồi sau đó GV đi đến kết luận.
     Trong nội dung thứ nhất giáo viên cần khai thác việc công dân phải “sở thích và khả năng và có đủ điều kiện”
     Trong 4 nội  dung còn lại giáo viên có thể thông qua sơ đồ tóm tắt quyền BĐ của các loại hình DN để HS tìm ra nội dung chính: CD dù KD ở loại hình DN nào thì trong quá trình KD đều BĐ trước PL về quyền và nghĩa vụ.
     ? Bình đẳng về quyền thể hiện ở những điểm nào?
      ? Bình đẳng về nghĩa vụ thể hiện ở những điểm nào?
 
 
 
 
     Giáo viên cho HS tìm hiểu vai trò của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ trong KD bằng PP vấn đáp và giải thích. Giáo viên đưa ra câu hỏi kèm theo ví dụ để HS dễ hiểu.
 
3 Bình đẳng trong kinh doanh.
a. Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh.
Quyền bình đẳng trong kinh doanh là quyền bình đẳng của mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh , lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xúât kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
b. Nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh.
 
+Mọi công dân, không phân biệt, nếu có đủ điều kiện có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo điều kiện và khả năng của mình.
+Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ dăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
+Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình dẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài.
+Mọi doanh ngiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 
c. Trách nhiệm của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ trong kinh doanh
Nhà nước ta không những đảm bảo cho công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình mà còn xử lí nghiêm minh những hành vi vi phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội.
Để bảo đảm cho mọi công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thừi kì nhất định làmcơ sở pháp lí cho việc xử lí mọi hành vi xâm hại quyền và lợi ích  của công dân, của Nhà nước và xã hội.
 
4. Củng cố.
  * Tại sao người lao động và người sdlđ phải giao kết hợp đồng lđ?
  * Việc nhà nước ưu tiên cho người lđ có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao và quy định không sử dụng lao động nữ vào các công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con có trái với nguyên tắc công dân bình đẳng trong lao động không? Vì sao?
  * PL thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò ntn đối với người kinh doanh và xã hội?.
   * Cho học sinh làm  bài tập sau
  Em hãy xem xét các quan điểm sau quan điểm nào đúng quan điểm nào sai? Vì sao?
     Chỉ có NN mới tạo ra được việc làm cho mọi người trong xã hội
     Tạo ra công ăn việc làm cho con cái chính là trách nhiệm của cha mẹ
     Tạo ra việc làm chính là trách nhiệm của công dân, gia đình và xã hội
  - Theo em NN có những khoản thu và khoản chi chính nào?
  + Nguồn thu chính của ngân sách NN.
     Từ thuế, phí, lệ phí
     Từ các hoạt động kinh tế của NN
     Từ các khoản đóng góp của tổ chức và công dân
     Viện trợ của nước ngoài và các tổ chức quốc tế
     Vay nợ để chi bội chi
  + Nguồn chi chính của ngân sách NN
     Chi cho PT KT XH
     Chi cho QPAN
     Chi cho hoạt động của bộ máy NN
     Chi cho hoạt động của ĐCS và các tổ chức chính trị
     Chi cho viện trợ và các khoản chi khác
  Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận bài tập 9 qua đó giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống xã hội đã đặt ra.
5. Dặn dò nhắc nhở.
  Về nhà học bài cũ, làm bài tập và chuẩn bị bài 5 trước khi đén lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               PPCT: 9
 
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
BÀI 5- TIẾT 1: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 5 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Học sinh nêu được khái niệm, nội dung,ý nghĩa quyền BĐ giữa các dân tộc.
  - Hiểu được CS và PL của NN về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
2. Về kĩ năng.
  - Phân biệt được việc làm đúng hay sai trong việc thực hiện quyền BĐ giữa các dân tộc.
  - Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền BĐ giữa các dân tộc.
3. Về thái độ.
  - Ủng hộ CS của Đảng và PL của NN về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
  - Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền BĐ giữa các dân tộc.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
E)    Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
F)    Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày nội dung bình đẳng trong lĩnh vực Kinh doanh?
Bình đẳng trong kinh doanh có ý nghĩa ntn đối với người kinh doanh?
3. Học bài mới.
      Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã xác định vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Để đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay, Đảng và NN ta đã có những chính sách như thế nào về vấn đề dân tộc. Hôm nay thầy trò ta cùng nghiên cứu bài 5 tiết 1.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Trước hết giáo viên giúp học sinh nắm được khái niệm dân tộc là gì.
     ? Theo em hiểu như thế nào là dân tộc? Lấy ví dụ?
     Giáo viên đưa ra các câu hỏi để học sinh suy nghĩ, phân tich hoặc yêu cầu học sinh tìm ra các ví dụ chúng tỏ ở Việt Nam không có sự phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
     ? Trong câu: Đại GĐ các DT VN thống nhất 54 DT anh em. Vậy theo em vì sao nói: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam?
     ? Theo em vì sao khi đô hộ Việt Nam thực dân Pháp lại sử dụng chính sách chia để trị?
     ? Ngày nay trên các đường phố lại mang tên các vị anh hùng dân tộc thiểu số, điều đó có ý nghĩa gì?
     ? Theo em mục đích của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
     Các DT VN tuy có sắc thái văn hoá riêng nhưng luôn đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chống thiên tai và xây dựng đất nước. Chính vì vậy trong VK ĐH Đảng lần II (1951) đã khẳng định: Các DT ở VN đều BĐ về quyền và nghĩa vụ, phải đoàn kết giúp đỡ nhau trong kháng chiến, kiến quốc” đồng thời trong HP cũng ghi: mọi hành vi chia rẽ dân tộc đều bị pháp luật nghiêm cấm.
     Để HS hiểu được nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện như thế nào trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, giáo viên tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm.
Nhóm 1:
     ? Theo em các DT ở Việt Nam đều được BĐ về chính trị được thể hiện như thế nào?
     ? Việc NN đảm bảo tỉ lệ người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực NN và đại phương có ý nghĩa gì?
     ? Em hãy lấy ví dụ chứng tỏ sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?
Nhóm 2:
     ? Theo em các DT ở Việt Nam đều được BĐ về kinh tế được thể hiện như thế nào?
     ? Các CS PT KT-XH ở vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc ít người có ý nghĩa như thế nào trong việc thực hiện quyền BĐ giữa các DT?
      ? Em hãy lấy ví dụ chứng tỏ sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế?
 
 
 
 
Nhóm 3:
     ? Theo em các DT ở Việt Nam đều được BĐ về văn hoá, giáo dục được thể hiện như thế nào?
     ? Teo em CS học bổng, ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số vào các trường chuyên nghiệp có ý nghĩa như thế nào?
     ? Em hãy lấy ví dụ chứng tỏ sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh văn hoá, giáo dục?
 
 
 
 
 
Nhóm 4:
     ? Theo em thực hiện quyền BĐ giữa các dân tộc có ý nghĩa gì?
     ? ở nước ta có sự chênh lệch khá lớn về trình độ PT KT-XH giữa các DT em hãy lấy VD chứng minh?
     Giáo viên giúp HS nêu được các CS của Đ và PL của NN về quyền BĐ giữa các DT bằng cách yêu cầu HS thảo luận các ý đã nêu trong SGK.
     ? Tại sao quyền BĐ giữa các dân tộc lại được ghi nhận trong HP và PL
 
 
(Làm cơ sở pháp lí…)
 
      ? Thực hiện chiến lược PT KT-XH đối với vùng đồng bào DTTS có ý nghĩa gì?
      ? Khi nói về nguồn gốc DT VN chúng ta: con rồng cháu tiên; một gốc nhiều cành. điều này có ý nghĩa gì?
( Có cùng nguồn gốc – nên phải đoàn kết..)
1. Bình đẳng giữa các dân tộc.
a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc.
- KN quyền bình bình đẳng giữa các dân tộc: là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da… đều được NN và PL tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Nội dung quyền BĐ giưũa các dân tộc
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ….
+Trong lĩnh vực chính trị, quỳyền bình đẳng giữa các dân tộc đựoc thể hiện ở quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ( tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia thảo luận góp ý các vấn đề chung của cả nứơc ), được thực hiện theo hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
+Trong lĩnh vực kinh tế, quyền bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, khong có sự phân biệt đối với dân tộc đa số hay thiểu số.Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế để rút ngắn khoảng cách, tạp điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hộ vươn lên phát triển về kinh tế.
+Trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục:
.Các dân tộc có quyền dùnh tiếng nói, chữ viết của mìn.Những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục, phát huy.
.Công dân thuộc các dân tộc khác nhau ở Việt Nam đều được Nhà nước tạo mọi điều kiện để được bình đẳng về cơ hội học tập.
 
 
 
 
           c -Ý nghĩa:
 Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm mục tiêu xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp.Không có bình đẳng thì không thể có đàon kết thực sự.
d. CS của Đảng và PL của NN về quyền BĐ giữa các dân tộc.
 
 
+Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được Nhà nước quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, trong đó khẳng định rõ: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc Việt Nam.
+Nhà nước thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng núi, vùng đồng bào dân tộc, nhằm hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện và từng bước nâng cáo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc. Nhà nước thừa nhận và tôn trọng những giá trị và bản sắc của 54 dân tộc sống trên đất nước ta.
+Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chi rẽ dân tộc. Mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc, vi phạm quyền bình đẳng giữa các dâb tộc đều bị xử lí nghiêm minh.
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
 
     Giáo viên giúp HS nắm được nguồn gốc, bản chất tôn giáo cũng như năm đựơc khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.
     ? Theo em tại sao tôn giáo có nguồn gốc từ KT-XH, nhận thức, tâm lí?
     ? Theo em tôn giáo lại được coi là thuốc phiện của nhân dân?
     ở nước ta hiện nay có 6 tôn giáo lớn: Phật giáo khoảng 10 triệu, Thiên chúa giáo khoảng 5,5 triệu, Cao đài khoảng 2,4 triệu, Hoà hảo khoảng 1,3 triệu, Tin lành khoảng 1 triệu, Hồi giáo khoảng 60 nghìn.
     ? Vậy em hiểu như thế nào là bình đẳng giữa các tôn giáo?
     Giáo viên giúp HS so sánh phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa TG với TN.
      ? Theo em người có đạo có phải là người tín ngưỡng không? vì sao?
      ? Thờ cúng tổ tiên là hiện tượng tín ngưỡng hay tôn giáo?
     ? Tôn giáo và tín ngưỡng giống và khác nhau như thê nào?
     Giáo viên tổ chức cho HS nắm được nội dung quyền BĐ giữa các tôn giáo bằng cách chia nhóm. Chia lớp thành 4 nhóm.
        Nhóm 1 + 2 thực hiện nội dung 1
các TG được NN công nhận đều BĐ trước PL…
     ? NN công nhận đều BĐ trước PL… được thể hiện như thế nào?
     ? Em hãy lấy ví dụ về các nội dung đó?
       Nhóm 3+ 4 thực hiện nội dung 2
     ? HĐ TN, TG theo quy định của PL được NN đảm bảo được thể hiện như thế nào?
    ? Em hãy lấy ví dụ về các nội dung đó?
     Giáo viên tổ chức cho học sinh nắm được ý nghĩa của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Vậy Đ và NN ta thực hiện quyền BĐ giữa các TG có ý nghĩa gì trong việc thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH?
     Các TG được NN thừa nhận quyền BĐ trước PL, hoạt động trong khuân khổ PL nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH.
 
 
 
     ? Vậy Đ và NN hiện nay có những CS gì nhằm thực hiện quyền BĐ giữa các TG?
 
  CS của Đảng và NN ta đối với TG:
- Thực hiện quyền TD TN và không TN
- Vận động đồng bào TG sống “tốt đời đẹp đạo’
- TG hoạt động theo PL gắn bó với sự nghiệp CM toàn dân
- Chống lại âm mưu thủ đoạn lợi dụng TG
- Quan hệ QT về TG theo đúng PL
 
 
 
 
 
 
 
? Đảng và nhà nước có chính sách gì trong việc đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo ?
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo.
a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.
Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy.
Tín ngưỡng là niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhân ( thần thánh).
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật; đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ cúng tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.
 
 
 
 
 
 
b. Nội dung quyền BĐ giữa các TG.
+Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo hoặc không có tôn giáo đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân, không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo. Công dân có tôn giáo hoặc không có tôn giáom, cũng như công dân có tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau.
+Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.
Các tôn giáo ở Việt Nam dù lớn hay nhỏ đều được Nhà nước đối xử bình đnảg như nhau và được tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
 
c. Ý nghĩa quyền BĐ giữa các TG.
Đồng bào mỗi tôn giáo là một bộ phân không thể tách rời của toàn dân tộc Việt Nam. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sơt, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sưc mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn thịnh.
 
d. Chính Sách của Đảng và PL của NN về quyền BĐ giữa các tôn giáo.
+Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.
+Nhà nước  thừa nhận và bảo đảm cho công dân có hoặc không có tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.
+Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo.
+Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng các vấn đề đân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối trật tự công cộng, làm tổn hại đế an ninh quốc gia.
 
4. Củng cố.
   - Em hãy nêu một vài chính sách của nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo.
* Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dt, nhà nước cần quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển KT – XH thấp.
* Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:
a. Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nào.
b. Người theo tín ngưỡng tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của PL
c. người đã theo một tín ngưỡng tôn giáo không có quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.
d. . Người theo tín ngưỡng tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng tôn giáo đó
 
   - Anh A và chị T yêu nhau và đi đến kết hôn nhưng bố chị T không đồng ý vì lí do anh A và chị T không cùng đạo. Em hãy cho biết ý kiến của em về vấn đề này?
5. Dặn dò nhắc nhở.
   Về nhà làm bài tập, học bài cũ và chuẩn bị trước bài 6.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                PPCT:10
Lớp
12A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
 
 
BÀI 6- TIẾT 1: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 6 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  Giúp học sinh nêu được KN, ND, ý nghĩa của quyền bất khả xâm phạm về thân thể của CD.
2. Về kĩ năng.
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do của CD.
  - Biết bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.
3. Về thái độ.
  - Có ý thức bảo vệ quyền tự do của mình và tôn trọng quyền tự do của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
 II/ Chuẩn bị của GV và HS:
G)   Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
H)   Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày nội dung và ý nghĩa quyền BĐ giữa các tôn giáo ở VN?
3. Học bài mới.
      Ông A mất một con trâu và lên báo với công an xã nơi mình cư trú. Ông A khẳng định là ông B là người lấy cắp. Dựa vào lời khai báo của ông A, công an xã ngay lập tức bắt ông B. Vậy việc làm của công an xã có đúng không? Vậy để  trả lời câu hỏi này hôm nay thầy cùng các em đI tìm hiểu bài 6 tiết 1 để làm sáng tỏ nội dung trên.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên sử dụng tình huống trong điểm a mục 1 về việc làm của công an xã làm câu hỏi đàm thoại.
     ? Theo em tại sao việc làm của công an xa là vi phạm quyền BKXP về thân thể của CD?
(Vì chưa có căn cứ chứng minh anh X lấy trộm, không có thẩm quyến)
     ? Vậy thế nào là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
     Như vậy quyền BKXP về thân thể thì không ai được tự tiện bắt người. Và hành vi tự tiện bắt người là hành vi xâm phạm đến quyền tự do về thân thể của công dân và là hành vi trái pháp luật.
     ? Theo em những người, cơ quan có thame quyền có quyền tự ý bắt người khác không?
     Để đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân thì chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong một số trường hợp cần thiết mà pháp luật quy định mới được tiến hành bắt người.
     ? Vậy có khi nào pháp luật cho bắt người không?
     Chú ý 1: điều 88 của BLTTHS năm 2003 thì tội đặc biệt nghiêm trọng phạt từ 15 năm đến chung thân đến tử hình. Tội rất nghiêm trọng tối đa là 15 năm, Tội nghiêm trọng tối đa là 7 năm. Tội từ 2 năm trở xuống thì không áp dụng biện pháp bất để tạm giam.
     Chú ý 2: Thẩm quyền ra lệnh bắt tạm giam: theo khoản 1 điều 80 BLTTHS 2003 quy định
+ Viện trưởng, viện phó VKSND, VKSQS các cấp.
+ Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS các cấp.
+ Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh án toà án phúc thẩm TANDTC, Hội đồng xét xử.
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp lệnh bắt người của những người này phải được VKS cùng cấp phê chuẩn.
     ? Vậy theo em bắt người trong trường hợp khẩn cấp phải đảm bảo những căn cứ nào?
     ?  Vậy theo em khi có căn cứ quyết định người đó c.bị phạm tội rất và đặc biệt nghiêm trọng cần phải đảm bảo những yếu tố nào?
     ? Theo em bắt người trong trường hợp khẩn cấp cần phaỉ có những điều kiện nào?
 
 
 
     ? Theo em bắt người phạm tội quả tang hay bị truy nã cần phải có điều kiện gì?
     Chú ý 1: Người phạm tội hoặc sau khi phạm tội bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt cũng như người đang bị truy nã thì ai cũng có quyền được bắt và giải đến cơ quan có chức năng.
     ? Tại sao pháp luật cho phép bắt người trong trường hợp này?
     Chú ý 2: Thẩm quyền bắt người trong trường hợp khẩn cấp được quy định ở khoản 2 điều 81 BLTTHS năm 2003.
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
+ Người chỉ huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn, người chỉ huy đồn biên phòng ở hải đảo và biên giới.
+ Người chi huy tàu bay, tàu biển khi rời khỏi sân bay, bến cảng.
     ? Theo em tại sao đây là quyền cơ bản nhất của CD?
(vì nó liên quan đến quyền được sống, TD của con người, liên quan đến hoạt động của các cơ quan NN với công dân)
 
1. Các quyền tự do cơ bản của công dân.
a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân có nghĩa là, không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.
* Nội dung quyền BKXP về thân thể của CD.
Không một ai, dù ở cương vị nào có quyền tự ý bắt và giam, giữ người chỉ vì do nghi ngờ không có căn cứ pháp luật. Tự tiện bắt và giam, giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là hành vi trái pháp luật, phải bị xử lí ngiêm minh theo pháp luật.
+Theo quy định của pháp luật, chỉ được bắt người trong ba trường hợp sau đây, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luâtj quy định:
Trường hợp 1: Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật  có quyền ra lệnh bắt bịi can, bị cáo để tạm giam.
Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi thuộc một trong ba căn cứ theo quy định của pháp luật và chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt.
Trường hợp 3: Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
Đối với người phạm tội quả tang và người đang bị truy nã thì bất kì ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ý nghĩa quyền BKXP về TT của công dân.
+Pháp luật quy định về  quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là nhằm ngăn chặn mọi hành vi tuỳ tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.
         +Trên cơ sở pháp luật, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tổn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của cá nhân, coi đó là bảo vệ quyền của con người, quyền công dân trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên tổ chức sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề, đàm thoại, thuyết trình để dạy đơn vị kiến thức này.
     ? Theo em quyền này có được ghi nhận trong hiến pháp không?
     ? Công dân có quyền được bảo hộ về…Vậy công dân có phải tôn trọng quyền này của người khác không?
      Không chỉ cơ quan mà người tiến hành TTHS mà mọi công dân nói chung đều không được xâm phạm tới những quyền này của công dân.
     ? Vậy em hiểu từ bảo hộ có nghĩa là gì?
     (che chở, bảo vệ, đảm bảo an toàn, không cho ai xâm phạm tới)
      ? Pháp luật bảo hộ về TM, SK, DD, NP của công dân được thể hiện ở mấy ND cơ bản?
(Hai nội dung cơ bản)
     Với nội dung 1 giáo viên sử dụng tình huống trong SGK trang 57 để dẫn dắt cho học sinh năm được nội dung đó.
     ? Theo em nếu TM, SK của một người luôn bị đe doạ thì cuộc sống của người đó sẽ ra sao?
   (luôn bị bất an, không yên ổn để LĐ, HT, CT vì tính mạng là vốn quý của con người)
     ? TM, SK của nhiều người luôn bị đe doạ thì xã hội sẽ thế nào? có phát triển lành mạnh được không?
     ? Đối với nội dung này pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi nào?
     ? Thế nào là xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác?
     ? Em hãy nêu một vài ví dụ về hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác?
     ? Em sẽ làm gì nếu bị người khác bịa đặt điều xấu, vu cáo hoặc xúc phạm?
 
 
 
 
 
 
 
   ? Theo em pháp luật đảm bảo quyền về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm có ý nghĩa gì?
 
1. Các quyền tự do cơ bản của công dân.
b. Quyền được PL bảo hộ về TM, SK, DD, NP.
- KN: Công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ, được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.
 
 
 
 
 
* Nội dung quyền được bảo hộ về TM, SK, DD, NP.
+Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ của người khác.
Xâm phạm tới tính mạng, sức khoẻ của người khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính mạng và sức khoẻ của người khác.
Pháp luật nước ta quy đinh:
.Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khắc như giết người, đe doạ giết người, làm chết người.
.Nghiêm cấm những hành vi đánh người, đặc biệt là đánh người gấy thương tích, làm tổn hại cho sức khoẻ của người khác.
+Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác.
Xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của ngườ khác là hnàh vi bị đặt điều xấu, nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó.
Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều vừa trái đạo đức xã hội, vừa vi phạm pháp luật, phải bị xử lí theo pháp luật
 
* Ý nghĩa quyền được PL bảo hộ về TM, SK, DD, NP.
 
+Quyền được phápluật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm là quyền về tự do thân thể và phẩm giá con người.
+Quyền tự do cơ bản xuất phát từ mục đích hoạt động của Nhà nước ta luôn vì con người, đề cao nhân tố con người trong Nhà nứoc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 
 
4. Củng cố.
 Em hiểu thế nào là quyền tự do cơ bản của công dân ? Theo em, v́ì sao các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp ?
(Gợi ư: Các quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền quy định mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân, được quy định trong Hiến pháp và luật.
  Các quyền tự do cơ bản của công dân cần phải được quy định trong Hiến pháp, v́: Đây là các quyền liên quan đến con người cần phải được quy định trong văn bản có giá trị pháp lí cao nhất nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng, tránh mọi sự tuỳ tiện.)
 Nêu ví dụ về việc vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân và cho biết tại sao em cho là vi phạm.
( Gợi ư:
Ví dụ 1: Ong A nghi cho em H (là trẻ em hàng xóm) lấy trộm đồ dùng nhà ḿình nên trói em lại để tra khảo.
=> Hành vi của ông A là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, v́ theo quy định của pháp luật, ông A không có quyền này.
Ví dụ 2: Hai bạn HS lớp 12 căi nhau to tiếng ngoài đường, bị Cảnh sát trật tự bắt giam trong thời gian 2 giờ.
=> Theo quy định tại Điều 43, 45 của Pháp lệnh Xử lí vi phạm chính năm 2002, hành vi này của Cảnh sát trật tự  là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, v́ cảnh trật tự không có quyền này và hành vi căi nhau chưa phải đến mức bị bắt giam).
 Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không? Giải thích v́ sao?
( Gợí ư:  Không phải trong mọi trường, công an đều có quyền bắt người, v́ chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong những mà pháp luật quy định mới có quyền bắt người).
 Thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân                phẩm của công dân? Nêu ví dụ.
 Em hiểu thế nào về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
 Em hăy nêu ví dụ và chứng minh rằng công dân có quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín , điện thoại, điện tín.
( Gợi ư:  Ví dụ: Một người tự tiện bóc thư của người khác, một người nghe trộm điện thoại của người khác, một người cất dấu điện tín của người khác… =>  Dựa vào nội dung bài học để chứng minh).
5. dặn dò
Học bài và xem trước phần còn lại.
 
 
                                                                                                                          PPCT: 11
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
 
Ngày dạy
 
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Với đơn vị kiến thức này giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với thuyết trình và tổ chức thảo luận nhóm từ đó dẫn dắt học sinh đến nội dung kiến thức.
     ? Theo em chỗ ở của công dân bao gồm những chỗ nào?
(nhà riêng, căn hộ trong chung cư, tập thể)
     Giáo viên cho học sinh đọc từ: quyền BKXP….pháp luật quy định trang 58 sau đó đặt câu hỏi.
     ? Theo em có thể tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý hay không?
     ? Cho học sinh thảo luận tình huống trong SGK trang 58-chia lớp làm bốn nhóm?
     Về nguyên tắc không ai được tự ý vào chỗ ở của ự tiện vào chỗ ở của người khác là VPPL tuỳ theo người khác nếu không được người đó đồng ý. T mức độ vi phạm khác nhau mà có thể bị xử lí theo quy định của pháp luật.
     ? Có khi nào PL cho phép khám xét chỗ ở của CD không? đó là những trường hợp nào?
     ? Theo em những người nào có thẩm quyền ra lệnh khám chỗ ở, làm việc, địa điểm của người khác?
+ Viện trưởng, viện phó VKSND, VKSQS các cấp.
+ Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS các cấp.
+ Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh án toà án phúc thẩm TANDTC, Hội đồng xét xử.
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
Trong trường hợp không thể trì hoãn
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
+ Người chỉ huy đơn vị QĐ độc lập cấp trung đoàn
+ Người chỉ huy tàu bay, tàu biển đã rời sân bay bến cảng.
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Cả hai trường hợp này cần phải tuân theo trình tự thủ tục nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ? Theo em đảm bảo quyền BKXP về chỗ ở của công dân sẽ có ý nghĩa gì?
Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận các câu hỏi sau đó các nhóm trình bày kết quả thảo luận và bổ sung ý kiến cho nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Thế nào là bí mật, an toàn thư tín của CD?
     ? Thế nào là quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín?
     ? Theo em những ai có thẩm quyền được kiểm soát điện thoại, điện tín của người khác?
+ Viện trưởng, viện phó VKSND, VKSQS các cấp.
+ Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS các cấp.
+ Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh án toà án phúc thẩm TANDTC, Hội đồng xét xử.
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
Trong trường hợp không thể trì hoãn
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
+ Ng chỉ huy đơn vị QĐ độc lập cấp trung đoàn
+ Người chỉ huy tàu bay, tàu biển đã rời sân bay bến cảng.
     ? Nếu ai đó tự tiện bóc thư của em, em sẽ làm gì để bảo vệ quyền của mình?
1. Các quyền tự do cơ bản của công dân.
c. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trong, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thị việc khám xét cũng không được tiến hành tù tiện mà phải tuân theo đúng trình tư, thủ tục do pháp luật quy định.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nội dung quyền BKXP về chỗ ở của CD.
+Về nguyên tắc, việc cá nhân, tổ chức tự tiện vào chỗ ở của ngườikhác, tự tiện khám chỗ ở củacông dân là vi phạm pháp luật.
+Theo quy định của pháp luật, chỉ được phép khám xét chỗ ở của công dân trong hai trường hợp, nhưng việc khám không được tiến hành tuỳ tiện mà phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định:
Trường hợp thứ nhất, khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương tiện, tài liệu liên quan đến vụ án.
Trường hợp thứ hai, việc khám chỗ ở, địa điểm của người nào đó cũng được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tráng ở đó.
+Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong những trường hợp do pháp luật là thực hiện khám trong những trường hợp do pháp luật quy đinh: chỉ những người có thẩm quyền theo quy định cảu Bộ luật Tố tụng hình sự mới có quyền ra lệnh khám; người tiến hành khám pải thực hiện theo đúng thể thức mà pháp luật quy định.
 
 
* Ý nghĩa quyền BKXP về chỗ ở của CD.
+Những quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở nhằm đảm bảo cho công dân có được cuộc sống  tự do trong một xã hội dân chủ, văn minh; cũng để tránh mọi hành vi tự tiện của bất kì ai, cũng như hành vi lạm dụng quyền hạn của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hnàh công vụ.
+Trên cơ sở quy định của pháp luật, quyền của công dân được tôn trọng và bảo vệ, từ đó công dân có cuộc sống bình yên, có điều kiện để tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.
 
 
d. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật.Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trưong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nàh nước có thẩm quyền.
 
-Nội dung
Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong những trường hợp cần thiết mới tiến hành kiểm thư, điện thoại, điện tín của người khác. Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủ thư, điện tín của người khác thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ có thể bị ử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ý nghĩa
 
- Ý nghĩa:
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội.Trên cơ sở quyền này, công dân có một đời sống tinh thần thoải máy mà không ai được tùy tiện xâm phạm tới
4. Củng cố.
 Em hieåu theá naøo veà quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû cuûa coâng daân ?
 Em haõy neâu ví duï vaø chöùng minh raèng coâng daân coù quyeàn ñöôïc baûo ñaûm an toaøn vaø bí maät thö tín , ñieän thoaïi, ñieän tín.
( Gôïi yù:  Ví duï: Moät ngöôøi töï tieän boùc thö cuûa ngöôøi khaùc, moät ngöôøi nghe troäm ñieän thoaïi cuûa ngöôøi khaùc, moät ngöôøi caát daáu ñieän tín cuûa ngöôøi khaùc… =>  Döïa vaøo noäi dung baøi hoïc ñeå chöùng minh).
*Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau ñaây:
    Quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû coù nghóa laø:
a) Trong moïi tröôøng hôïp, khoâng ai ñöôïc töï yù vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc neáu khoâng ñöôïc ngöôøi ñoù ñoàng yù.
      b) Chæ ñöôïc khaùm xeùt choã ôû cuûa moät ngöôøi khi ñöôïc phaùp luaät cho pheùp vaø phaûi coù
      leänh cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn.
      c) Coâng an coù quyeàn khaùm choã ôû cuûa moät ngöôøi khi coù daáu hieäu nghi vaán ôû nôi ñoù coù
      phöông tieän, coâng cuï thöïc hieän toäi phaïm.
      d) Vieäc khaùm xeùt choã ôû phaûi theo trình töï, thuû tuïc do phaùp luaät quy ñònh.
      e) Khoâng ai ñöôïc töï yù vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc, neáu khoâng ñöôïc ngöôøi ñoù ñoàng yù; tröø tröông hôïp ñöôïc phaùp luaät cho pheùp.
    ( Gôïi yù: Ñaùp aùn ñuùng laø b, d, e )
 Ñaùnh daáu X vaøo caùc coät töông öùng vôùi caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät döôùi ñaây:
TT
Haønh vi
Vi phaïm
quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå  coâng daân
 
      (1)
Vi phaïm quyeàn ñöôïc phaùp luaät baûo hoä veà tính maïng, söùc khoeû
 
(2)
Vi phaïm quyeàn ñöôïc phaùp luaät baûo hoä veà danh döï, nhaân phaåm
 
       (3)
Vi phaïm quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû cuûa coâng daân
 
       (4)
Vi phaïm quyeàn ñöôïc ñaûm baûo an toaøn vaø bí maät thö tín, ñieän thoaïi, ñieän tín
       (5)
1
Ñaët ñieàu noùi xaáu,vu caùo ngöôøi khaùc.
 
 
 
 
 
2
Ñaùnh ngöôøi gaây thöông tích.
 
 
 
 
 
3
Coâng an baét giam ngöôøi vì nghi laø laáy troäm xe maùy.
 
 
 
 
 
4
Ñi xe maùy gaây tai naïn cho ngöôøi khaùc.
 
 
 
 
 
5
Giam giöõ ngöôøi quaù thôøi haïn quy ñònh.
 
 
 
 
 
6
Xuùc phaïm ngöôøi khaùc tröôùc maët nhieàu ngöôøi.
 
 
 
 
 
7
Töï yù boùc thö cuûa ngöôøi khaùc.
 
 
 
 
 
8
Nghe troäm ñieän thoaïi cuûa ngöôøi khaùc.
 
 
 
 
 
9
Töï tieän khaùm nhaø ôû cuûa coâng daân.
 
 
 
 
 
 
     (Gôïi yù:
      ­ Coät 1: Caùc haønh vi 3,5
      ­ Coät 2: Caùc haønh vi 2,4
      ­ Coät 3: Caùc haønh vi 1, 6
      ­ Coät 4: Caùc haønh vi 9
      ­ Coät 5: Caùc haønh vi 7,8 )
 
5. Dặn dò nhắc nhở.
  Về nhà học bài cũ và chuẩn bị tiết 4 bài 6
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                PPCT:12
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 6- TIẾT 3: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 4 bài 6 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một số quyền tự do cơ bản của công dân.
  - Trình bày được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân
2. Về kĩ năng.
  -Biết thực hiện được các quyền tự do về than thể và tinh thần của công dân
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do về than thể và tin thần của công dân.
3. Về thái độ.
  - Có ý thức bảo vệ quyền tự do của mình và tôn trọng quyền tự do của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
I)      Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
J)      Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày ND và YN quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
3. Học bài mới.
      Công dân có quyền tự do ngôn luận được hiểu là tự do phát biểu ý kiến, thể hiện chính kiến, quan điểm của mình về các vấn đề chung của đất nước. Vậy tự do ngôn luận có phải chúng ta muốn nói gì thì nói không? để làm sáng tỏ vấn đề này hôm nay thầy và các em cùng tìm hiểu tiếp bài 6 tiết 4.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Điều 69 HP 1992 (sđ) quy định: CD có quyền TD ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền được hội họp, lập hội ,biểu tình theo quy định của pháp luật.
     ? Quyền tự do ngôn luận là quyền gì của công dân?
     ? Quyền TD ngôn luận có vai trò gì đối với CD khi tham gia vào công việc NN và XH?
     ? Quyền tự do ngôn luận của công dân được thể hiện bằng mấy hình thức? đó là những hình thức nào?
(2 hình thức trực tiếp và gián tiếp)
     ? Em hãy lấy ví dụ thể hiện hình thức trực tiếp và gián tiếp?
    ? Là học sinh phổ thông em đã thực hiện quyền TD ngôn luận của mình ở trường, lớp như thế nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Theo em đảm bảo quyền tự do ngôn luận sẽ đem lại ý nghĩa gì?
 
     Giáo viên giảng giải cho cho HS thấy rõ trách nhiệm của NN và CD. NN đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân. CD thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác. Sau đó giáo viên đặt câu hỏi.
 
 
 
 
     ? NN bảo đảm các quyền tự do cơ bản của công dân như thế nào?
 Giáo viên nêu một số quy định về các tội phạm hình sự ở phần tư liệu tham khảo trang 63 SGK.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Theo em công dân có thể làm gì để thực hiện các quyền tự do cơ bản của mình?
Cả lớp trao đổi và phát biểu ý kiến
     ? Vậy công dân học tập và tìm hiểu pháp luật để làm gì?
 
1. Các quyền tự do cơ bản của công dân.
e. Quyền tự do ngôn luận.
Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế,văn hóa, xã hội của đất nước.
 
 
-Nội dung:
Quyền tự do ngôn luận của công dân được thực hiện bằng các hình thức khác nhau và ở phạm vi khác nhau.
+Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình.
+Công dân có thể viết bài gửi dăng báo để bày tỏ ý kiến quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán và phản đối cái sai, cái xấu trong đời sống xã hội.
+Công dân có quyền đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biêu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri ở cơ sở, hoặc công dân có tể viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày, để đạt nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm.
- Ý nghĩa:
Quyền tự do ngôn luận là chuẩn mực của một xã hội mà trong đó nhân dân có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự; là cơ sở, điều kiện để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội.
2. Trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền TD cơ bản của công dân.
a. Trách nhiệm của NN.
Trách nhiệm của Nhà nước được thể hiện qua công tác ban hành pháp luật, tổ chức bộ máy và kiểm tra, giám sát việc bảo đảm quyền tự do cơ bản của công dân:
-Nhà nước xây dựng và ban hành một hệ thống pháp luật, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản theo quy định của pháp luật; quy định xử lí, trừng trị những hành vi xâm phạm tới quyền tự do cơ bản của công dân.
-Nhà nước tổ chức và xây dựng bộ máy các cơ quan bảo vệ pháp luật, bao gồm Tòa án, Viên kiểm sát, Công an…. Các cấp từ Trung ương đến địa phương, thực hiện chức năng điều tra, kiểm sát, xét xử để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của công dân, bảo vệ cuộc sống yên lành của mọi người.
*Trách nhiệm của công dân
-Học tập, tìm hiểu để nắm nội dung các quyền tự do cơ bản của mình.
-Phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
-Tích cực tham gia giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người, khám người trong những trường hợp được pháp luật cho phép
-Tự rèn luyện nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tôn trọng pháp luật, tự giác tuân thủ pháp luật của Nhà nước, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.     
 
4. Củng cố.
 Haõy cho bieát hoïc sinh trung hoïc phoå thoâng coù theå söû duïng quyeàn töï do ngoân luaän nhö theá naøo?
( Gôïi yù: HS trung hoïc phoå thoâng coù theå söû duïng quyeàn töï do ngoân luaän baèng caùch:
­ Phaùt bieåu trong caùc cuoäc hoïp ñeå xaây döïng tröôøng, lôùp mình.
­ Vieát baøi giöû ñaêng baùo baøy toû yù kieán veà chuû tröông, chính saùch, phaùp luaät cuøa Nhaø nöôùc; goùp yù vôùi caùn boä, coâng chöùc nhaø nöôùc;…
­ Coù theå goùp yù kieán, ñeà xuaát vôùi ñaïi bieåu Hoäi ñoàng nhaân daân xaõ, huyeän, tænh vaø vôùi ñaïi bieåu Quoác hoäi trong nhöõng laàn caùc ñaïi bieåu tieáp xuùc vôùi cöû tri).
  - Cho học sinh làm một số bài tập trong SGK và BTTH
 Baèng kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc vaø qua thöïc teá cuoäc soáng, haõy chöùng minh raèng  Nhaø nöôùc ta luoân ñaûm baûo caùc quyeàn töï do cô baûn cuûa coâng daân.
 
5. Dặn dò nhắc nhở.
  Về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                                                                     PPCT:13
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
BÀI 7- TIẾT 1: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 7 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện một số quyền dân chủ của công dân.
- Trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân.
  2. Về kĩ năng.
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD.
  - Biết thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.
3. Về thái độ.
  - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
a)     Chuẩn bị của GV: sgk, sgv,tư liệu tham khảo…….
b)     Chuẩn bị của HS: đọc SGK, tư liệu tham khảo ở phía sau bài
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày những hình thức và ý nghĩa quyền tự do ngôn luận của công dân? trách nhiệm của NN và công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân?
3. Học bài mới.
      Giáo viên đặt vấn đề: Các em hiểu như thế nào là NN của dân, do dân, vì dân? HS trả lời từ đó giáo viên giải thích: đó chính là biểu của quyền dân chủ, quyền làm chủ của công dân trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước. Vậy pháp luật có vai trò và ý nghĩa gì trong việc xác lập và đảm bảo cho người dân sử dụng các quyền dân chủ của mình? đó là nội dung của bài học hôm nay.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     GV tổ chức cho học sinh đọc khái niệm quyền bầu cử và ứng cử trong SGK trang 69, sau đó đặt vấn đề cho học trả lời để dẫn dắt học sinh nắm được nội dung kiến thức.
     ? Em đã tham gia vào các cuộc bầu cử nào chưa? hình thức mà em tham gia bầu cử đó là gì?
(Bỏ phiếu kín hay giơ tay biểu quyết)
     ? Theo em quyền bầu cử và ứng cử của công dân thuộc lĩnh vực nào?
 
     GV sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với nêu vấn đề và đặt vấn đề và giải thích để dẫn dắt học sinh nắm được nội dung vấn đề.
     ? Theo em pháp luật VN hiện nay quy định độ tuổi bầu cử và ứng cử của công dân là bao nhiêu?
 
     ? Vậy theo em mọi công dân cứ đủ 18 tuổi và 21 tuổi trở lên đều được bầu cử và ứng hay không?
    ? Theo em nhũng trường hợp nào không được thực hiện quyền bầu cử?
     ? Theo em những trường hợp nào không được thực hiện quyền ứng cử?
     ? Theo em tại sao pháp luật lại hạn chế quyền bầu cử và ứng cử của những người thuộc những trường hợp trên?
 
     (Vì họ là người VPPL, ý thức pháp luật kem, nếu để học thực hiện quyền bầu cử và ứng cử có thể gây hậu quả xấu cho xã hội)
     ? Vậy em hiểu như thế nào là nguyên tắc bầu cử: Phổ thông, Bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín ở nước ta hiện nay?
     ? Theo em quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo mấy cách?
     ? Vậy theo em  ai cũng có thể ra ứng cử được hay không?
      (Không. mà phải người có năng lực và được tín nhiệm của cử tri và ứng cử phải được MT TQ VN giới thiệu)
     ? Theo em quyền bầu cử và ứng cử của công dân là việc thực hành hình thức dân chủ trực tiếp hay gián tiếp?
(Đó là hình thức dân chủ gián tiếp)
 
     ? Theo em đại biểu nhân dân phải chịu trách nhiệm gì trước sự giám sát của cử tri?
     ? Theo em đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử của công dân sẽ đem lại ý nghĩa gì?
     ? Theo em tại sao thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử lại đảm bảo tốt quyền công dân và quyền công người?
1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
a. Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử.
Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.
 
 
 
 
 
b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi  trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Công dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không bị phân biệt đối xử theo giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệ, thời hạn cư trú tại nơi họ thực hiện quyền bầu cử, ứng cử, trừ một số người vi phạm pháp luật thuộc trường hợp ,mà Luật Bầu cử quy định không được thực hiện quyền bầu cử và quyền ứng cử.
 
 
 
 
 
 
-Cách thực hiện:
+ Quyền bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, phổ thông, trực tiếp bỏ phiếu kín
         +Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường: tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. Các công dân đủ 21 tuổi trở lê, có năng lực và tín nhiệm với cử tri đều có thể tự ứng cử hoặc được cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội giới thiệu ứng cử ( trừ các trường hợp do luật định không ứng cử).
 
c. Ý nghĩa của quyền BC và UC của CD
Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình, thông qua các đại biểu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do mình bầu ra.
Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và quyền ứng cử cũng chính là bải đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.
 
4. Củng cố.
   Söû duïng hieåu bieát veà caùc quyeàn ñaõ hoïc trong baøi, em haõy phaân tích nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa daân chuû tröïc tieáp vaø daân chuû giaùn tieáp.
 Laø hoïc sinh lôùp 12, em vaø caùc baïn coù theå tham gia vaøo vieäc xaây döïng vaø quaûn lí tröôøng lôùp baèng nhöõng hình thöùc daân chuû naøo?
( Gôïi yù: Hoïc sinh lôùp 12 coù theå tham gia vaøo caùc coâng vieäc chung cuûa tröôøng, lôùp baèng caùc hình thöùc daân chuû nhö :
  Daân chuû tröïc tieáp: Taäp theå hoïc sinh baøn baïc, ñeà xuaát vaø ra nghò quyeát chung veà vieäc toå chöùc caùc hình thöùc, noäi dung hoïc taäp, sinh hoaït taäp theå, caùc hoaït ñoäng tình nghóa, nhaân ñaïo cuûa lôùp, tröôøng trong phaïm vi noäi quy, ñieàu leä tröôøng cho pheùp.
Daân chuû giaùn tieáp: Baàu ra caùc baïn lôùp tröôûng, toå tröôøng ñeå caùc baïn ñoù thay maët taäp theå hoïc sinh laøm vieäc vôùi Ban giaùm hieäu, vôùi caùc thaày, coâ giaùo chuû nhieäm vaø boä moân trong quaù trình ñieàu haønh, duy trì traät töï, kæ cöông hoïc taäp, sinh hoat ïtaïi tröôøng, lôùp.
     Sau ngaøy baàu cöû ñaïi bieåu Hoäi ñoàng nhaân daân, caùc baïn lôùp 12 ñeán tröôøng vôùi nieàm töï haøo lôùn tröôùc caùc em lôùp döôùi vì ñaõ laàn ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän quyeàn baàn cöû cuûa coâng daân. H haõnh dieän khoe: “Tôù khoâng chæ coù moät phieáu ñaâu nheù! Caû ba vaø meï ñeàu “tín nhieäm cao” giao phieáu cho tôù gaïch vaø boû vaøo thuøng luoân”.
    Em coù chia seû vôùi H nieàm töï haøo ñoù khoâng? Vì sao?
(Gôïi yù:
H. töï haøo vì laàn ñaàu tieân ñöôïc thöïc hieän quyeàn baàu cöû cuûa coâng daân laø raát chính ñaùng. Tuy nhieân, vieäc H. haõnh dieän vì khoâng chæ boû moät phieáu cuûa mình maø coøn boû phieáu thay caû baø vaø meï laïi laø moät vieäc laøm sai, caàn phaûi pheâ phaùn. Nguyeân taéc baàu cöû tröïc tieáp ñoøi hoûi moãi coâng daân phaûi töï mình löïa choïn caùc ñaïi bieåu xöùng ñaùng maø mình tin caäy, töï mình theå hieän söï tính nhieäm ñoù treân laù phieáu vaø töï mình boû phieáu vaøo thuøng phieáu. Ñeå ñaûm baûo nguyeân taéc naøy ñöôïc thöïc thi, ngaøy baàu cöû ôû nöôùc ta thöôøng ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy chuû nhaät ñeå moïi ngöôøi daân ñeàu coù ñieàu kieän tröïc tieáp boû phieáu. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi taøn taät, nhöõng ngöôøi oám naëng khoâng ñeán ñöôïc ñòa ñieåm boû phieáu, Toå baàu cuû phaûi cöû ngöôøi mang hoøm phieáu ñeán taän nôi ñeå giuùp hoï tröïc tieáp thöïc hieän quyeàn coâng daân cuûa mình. Vieäc H. laøm thay baø vaø meï quyeàn boû phieáu tröïc tieáp, thöïc chaát laø vi phaïm luaät baàu cöû )
 
5. Dặn dò nhắc nhở.
   Về nhà làm bài tập, học bài cũ và đọc trước tiết 2 bài 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  PPCT:14
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 7- TIẾT 2: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 2 bài 7 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân.
2. Về kĩ năng.
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD.
  - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.
3. Về thái độ.
  - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
a)     Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,bài tập tình huống,tư liệu tham khảo…
b)     Chuẩn bị của HS: Học bài và xem phần 2
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày ND và YN quyền bầu cử và ứng cử của công dân?
3. Học bài mới.
      Tại sao NN quản lý XH bằng PL (điều chỉnh các mối quan hệ XH) do vậy việc đầu tiên phải thực hiện bằng sự tham gia của công dân vào quá trình xây dựng pháp luật, vì vậy để pháp luật phù hợp với đời sống xã hội thì phải có sự tham gia quản lý NN và XH của công dân. Vậy sự tham gia của CD như thế nào chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 7 tiết 2.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     GV sử dựng PP vấn đáp kết hợp với giải quyết vấn đề và giải thích để dẫn dắt HS năm được nội dung kiến thức.
     Giáo viên cho học sinh đọc khái niệm và sau đó đặt câu hỏi.
     ? Theo em quyền bầu cử và ứng cử của công dân là việc thực hành hình thức DCTT hay DCGT?
(Dân chủ gián tiếp)
     ? Vậy theo em quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công là việc thực hành hình thức dân chủ trực tiếp hay dân chủ gián tiếp?
(Dân chủ trực tiếp)
     ? Vậy theo em tại sao việc tham gia quản lý NN và XH của công dân là hình thức dân chủ trực tiếp?
(Vì công dân trực tiếp tham gia vào các công việc của nhà nước và xã hội)
Bằng những câu hỏi gợi mở và câu hỏi tình huống giáo viên giúp học sinh nắm được nội dung của quyền tham gia quản lí NN và XH
     ? Theo em công dân thực hiện quyền tham gia quản lí NN được phân biệt ở mấy phạm vi?
(Ở 2 phạm vi-cả nước và cơ sở)
     ? Vậy công dân thực hiện quyền này trong phạm vi cả nước được thể hiện trên những lĩnh vực nào?
     ? Vậy quá trình xây dựng các loại văn bản pháp luật công dân có quyền gì?
     ? Em hãy lấy ví dụ về những vấn đề mà nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý?
(Như một số loại luật, việc mở rộng thủ đô...)
     ? Công dân thực hiện quyền này ở cơ sở được thực hiện theo cơ chế nào?
     ? Theo em thực hiện cơ chế “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để làm gì?
(Tạo ra sự dân chủ ở cơ sở)
     ? Theo em tại sao các CS, PL của nhà nước phải thông báo để dân biết và thực hiện?
(Để nhân dân biết và thực hiện đúng)
     ? Em hãy lấy ví dụ những việc dân bàn và quyết định trực tiếp?
     ? Em hãy lấy ví dụ những việc dân thảo luận trước khi chính quyền xã quyết định?
     ? Em hãy lấy ví dụ những việc nhân dân ở xã giám sát kiểm tra?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Vậy theo em đảo bảo quyền thám gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân sẽ đem lại những ý nghĩa gì?
     ? Là một học sinh lớp 12 em có thể tham gia vào việc xây dựng và quản lý trường bằng những hình thức nào?
- DCTT: bàn bạc đề xuất hình thức, nội dung học tập, thực hiện nội quy trường lớp.
- DCGT: bầu ra lớp trưởng, bí thư để các bạn đó thay mặt lớp báo cáo với ban giám hiệu, các thầy cô về quá trình điều hành, tình hình học tập, sinh hoạt của lớp.
 
2. Quyền tham gia quản lí NN và XH.
a. Khái niệm quyền tham gia quản lí NN và XH.
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội.
 
b. Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
+Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội chủ yếu bằng cách:
.Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân, như Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và gia đình, ….
.Thảo luận và biểu quyết các vấn đè trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
+Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Bằng cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân được thôg tin đầy đủ về chính sách, pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó bàn bạc và trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền lợi và nghĩa vụ của người dân ở ngay cơ sở nơi họ sinh sống,Ví dụ: Bàn bạc và quyết định mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng hoặc cơ sở hạ tầng; Xây dựng hương ước, quy ước…; Thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, các đề án dầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lí…
c. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân, của toàn xã hội vào việc xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.
 
 
4. Củng cố.
   - Giáo viên hệ thống lại kiến thức cơ bản của tiết
   - Giáo viên cho học sinh làm bài tập: Em hãy nêu ra những hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
+ Dân chủ trực tiếp: Phụ thuộc vào trình độ nhận thức của người dân
+ Dân chủ gián tiếp: nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp; phụ thuộc vào năng lực người đại diện.
  Vì vậy, phải kết hợp hai hình thức này để phát huy tối đa hiệu quả nền dân chủ XHCN
5. Dăn dò nhắc nhở:
   Về nhà học bài cũ, làm bài tập cuối phần học và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      PPCT:15
Lớp
12 A5
12A6
12A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
 
BÀI 7- TIẾT 3: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 3 bài 7 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Giúp học sinh nắm được KN, ND, YN và cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
  - Giúp HS nắm được trách nhiệm của NN và CD trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền dân chủ của công dân
2. Về kĩ năng.
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của CD.
  - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.
3. Về thái độ.
  - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
 II/ Chuẩn bị của GV và HS:
a)     Chuẩn bị của GV: sgk, sgv,tư liệu tham khảo 12…….
b)     Chuẩn bị của HS: đọc sgk trước ở nhà, tìm tư liệu có lien quan đến quyền khiếu nại ,tố cáo.
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày ND và YN quyền tham gia quản lí NN và XX của công dân?
3. Học bài mới.
      Theo em khi nào có khiếu nại, khi nào có tố cáo? (Khi có VPPL). Vậy khiếu nại và tố cáo có điểm giống và khác nhau không? để trả lời những câu hỏi này hôm nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu tiếp bài 7 tiết 3.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     GV nhắc lại ý nghĩa của hai quyền:  Bầu-ứng cử và quyền tham gia quản lí NN. Sau đó giáo viên nêu ra câu hỏi.
     ? Trong khi thực hiện hai quyền trên nếu phát hiện những VPPL thì người dân có thể làm gì? làm như thế nào để ngăn chặn việc làm sai đó?
     GV: quyền khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân, là công cụ để công dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.
     ? Theo quyền khiếu nại là việc làm của ai? Giải quyết về cái gì? lấy VD minh hoạ?
     ? Theo em quyền tố cáo là việc làm của ai? Thông báo cái gì? cho ai? Lấy ví dụ?
     Căn cứ vào khái niệm quyền khiếu nại và tố cáo cho học sinh tìm và trả lời mục đích của quyền khiếi nại và tố cáo.
     ? Theo em đảm bảo quyền KN của công dân nhằm mục đích gì?
     ? Theo em đảm bảo quyền TC của công dân nhằm mục đích gì?
     GV tổ chức cho học sinh tiến hành thảo luận theo nhóm, lớp theo hướng so sánh nội dung của KN-TC theo hệ thống câu hỏi lô gíc. Sau đó đại diện từng nhóm trình bày sau đó các nhóm khác đóng góp ý kiến (nếu có).
    ? Theo em chủ thể của khiếu nại và tố cáo là ai?
     ? Theo em ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân?
      Chú ý: nếu là CD vi phạm thì thủ trưởng giải quyết còn nếu thử trưởng cơ quan đó vi phạm thì cơ quan cấp trên thẩm quyền giải quyết.
     ? Theo em đối tượng giải quyết của người có thẩm quyền là những cái gì ?
 
 
 
 
 
 
 
     ? Em hãy trình bày trình tự giải quyết khiếu nại của công dân?
     Chú ý: thời gian giải quyết KN không quá 90 ngày từ khi nhận được QĐHC, KL giải quyết trong 10 từ khi nhận được đơn, giải quyết lần đầu không quá 30 ngày, phức tạp 45 ngày, vùng sâu khó khăn là 60 ngày mỗi lần tiếp theo không quá 45 ngày từ ngày thụ lí.
     Giáo viên sử dụng sơ đồ để giúp học sinh năm được quy trình và các bước giải quyết khiếu nạn và tố cáo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Em hãy trình bày trình tự giải quyết tố cáo của công dân?
     Chú ý: Phải giải quyết ngay chậm nhất là 10 ngày thời gian giải quyết tiếp theo không quá 60 ngày, phức tạp là 90 ngày từ ngày thụ lí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Theo em đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo của CD sẽ đem lại những ý nghĩa gì?
     ? Bằng nội dung đã học và kiến thức tế em hãy cho biết người KN-TC có quyền và nghĩa vụ gì?
* Quyền KN-TC:
- KN:  Tự mình hoặc qua người đại diện.
            Rút đơn kiện
            Nhận được văn bản thụ lí
            Được khôi phục quyền lợi và B.thường
          Được KN tiếp.
- TC:  Gửi đơn hoặc trực tiếp TC
           Giữ bí mật tên, bút tích, địa chỉ.
           Yêu cầu cơ quan bảo vệ khi bị đe doạ
* Nghĩa vụ KN-TC.
- KN:  Đến đúng người có thẩm quyền
          KN trung thực cung cấp thông tin  và chịu trách nhiệm về thông tin
           Chấp hành QĐ KN có hiệu lực
- TC:   Nêu rõ họ tên, địa chỉ
            Trình bày trung thực nội dung TC
            Chịu trách về ND TC
     GV sử dụng PP thuyết trình kết hợp với đàm thoại để HS nắm được trách nhiệm của nhà nước và của công dân.
     ? Theo em nhà nước ta bảo đảm các quyền dân chủ của công dân như thế nào?
 
 
 
 
 
 
     ? Theo em công dân có trách nhiệm thực hiện các quyền dân chủ như thế nào?
 
3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
a. Khái niệm quyền KN-TC của công dân.
+Quyền  khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xém xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 
 
 
 
+Quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức,  cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 
 
b. Nội dung quyền KN-TC của công dân.
+Người có quyền khiếu nại, tố cáo:
.Người khiếu nại: cá nhân ( công dân), tổ chức đều có quyền khiếu nại, tố cáo;
Giải quyết khiếu nại là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết cảu người giải quyết khiếu nại. Giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lí của người giải quyết tố cáo.
Người giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Người giải quyết tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo.
Cách thực hiện khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại:
Bước 1. Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
Bước 2. Người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian do luật định.
Bước 3. Nếu người khiếu nại đồng ý với kết quả giải quyết thì quyết định của người giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.
Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết thì họ có quyền: Hoặc tiếp tục khiếu nại lên người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan đã bị khiếu nại lần đầu; hoặc kiện ra tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân.
Bước 4. Người giải quyết khiếu nại lần 2 xem xét, giải quyết yêu cầu của người khiếu nại.
Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần 2 thì trong thời hạn theo luật định có quyền khởi kiện ra tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân.
+Cách thực hiện tố cáo và giải quyết tố cáo:
Bưới 1. Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
Bươi 2. Trong thời hạn luật định, người giải quyết tố cáo phải tiến hành các việc xác minh và phải ra quyết định về giải quyết nội dung tố cáo.
Bước 3. Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo không đúng pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.
Bước 4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết tố cáo lần 2 có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn luật định.
 
Sơ đồ so sánh các bước giải quyết KN-TC
KHIẾU NẠN                   TỐ CÁO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Ý nghĩa của quyền KN-TC của công dân.
+Pháp luật về việc khiếu nại tố cáo là cơ sở pháp lý để công dân thực hiện một cách có hiệu quả quyền công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.
+Thông qua việc giải quyết khiếu nại tố cáo, quyền công dân được bảo đảm, bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố vững mạnh để thực sự là bộ máy của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
4. Trách nhiệm của NN và CD trong việc thực hiện các quyền DC của CD.
 
Trách nhiệm của NN.
           Nhà nước phải đảm bảo các điều kiện để công dân thực hiện quyền dân chủ:
-Quốc hội ban hành hiến pháp và các luật làm cơ sở pháp lý vững chất cho sự hành thành chế độ dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
-Chính phủ và chính quyền các cấp là cơ quan tổ chức thi hành hiến pháp và pháp luật, đảm bảo cho cácquyền dân chủ của công dân.
-Tòa án và các cơ quan tư pháp bảo vệ quyền dân chủ của công dân thông qua việc phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm.
.b. Trách nhiệm của công dân.
Công dân cần chủ động tham gia tích cực vào việc thực hiện các quyền dân chủ của mình ở trong phạm vi cả nước và trong phạm vi từng địa phương, cơ sở với ý thức của người làm chủ nhà nước và xã hội.
 
 
4. Củng cố.
 Ghi vaøo baûng döôùi ñaây söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa khieáu naïi vaø toá caùo.
 
Khieáu naïi
Toá caùo
Ai laø ngöôøi coù quyeàn?
 
 
Muïc ñích
 
 
Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi khieáu naïi, toá caùo
 
 
Ngöôøi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát
 
 
 
( Gôïi yù
 
Khieáu naïi
Toá caùo
Ai laø ngöôøi coù quyeàn?
Caù nhaân, toå chöùc coù quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp bò xaâm haïi.
Baát cöù caù nhaân naøo.
Muïc ñích
Khoâi phuïc quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa chính ngöôøi khieáu naïi ñaõ bò xaâm phaïm.
Phaùt hieän, ngaên chaën caùc vieäc laøm traùi phaùp luaät xaâm haïi ñeán lôïi ích cuûa nhaø nöôùc, toå chöùc vaø caù nhaân.
Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi khieáu naïi, toá caùo
Ñieàu 17 Luaät Khieáu naïi, toá caùo (xem Tö lieäu tham khaûo)
Ñieàu 58 Luaät Khieáu naïi, toá caùo (xem Tö lieäu tham khaûo)
Ngöôøi coù thaåm quyeàn giaûi quyeát
­ Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan haønh chính coù quyeát ñònh, haønh vi haønh chính bò khieáu naïi; ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan caáp treân tröïc tieáp cuûa cô quan haønh chính coù quyeát ñònh, haønh vi haønh chính bò khieáu naïi;
­ Chuû tòch Uyû nhaân daân caáp tænh, Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang boä, Toång Thanh tra Chính phuû.
­ Ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc quaûn lí ngöôøi bò toá caùo; ngöôøi ñöùng cô quan, toå chöùc caáp treân cuûa cô quan, toå chöùc coù ngöôøi bò toá caùo;
­ Chaùnh thanh tra caùc caáp, Toång thanh tra Chính phuû;
­ Caùc cô quan toá tuïng (ñieàu tra, kieåm saùt, toaø aùn ) neáu haønh vi bò toá caùo coù daáu hieäu toäi phaïm hình söï.
 Moät caùn boä xaõ nghi moät hoïc sinh lôùp 8 laáy caép xe ñaïp cuûa con mình neân ñaõ baét em veà truï sôû xaõ, nhoát vaøo phoøng laøm vieäc caû ngaøy vaø maéng nhieác, xoaén tai, doïa daãm, eùp em phaûi nhaän toäi. Thöïc ra, chieác xe ñoù ñaõ bò moät baïn khaùc trong lôùp möôïn maø khoâng hoûi. Cuoái ngaøy, sau khi chieác xe ñaïp ñaõ ñöôïc traû laïi, oâng caùn boä xaõ môùi thaû cho em hoïc sinh veà trong traïng thaùi tinh thaàn hoaûng loaïn. Meï em hoïc sinh do bò caùn boä xaõ khoáng cheá, doïa naït neân khoâng daùm noùi gì.
     Em vaø caùc baïn coù theå laøm gì ñeå giuùp baïn hoïc sinh trong tröôøng hôïp naøy vaø cuõng ñeå phoøng ngöøa nhöõng vieäc töông töï coù theå xaûy ra ñoái vôùi em vaø caùc baïn khaùc trong tröôøng?
( Gôïi yù:
    Vieäc laøm cuûa ngöôøi caùn boä xaõ laø haønh vi vi phaïm nghieâm troïng quyeàn baát khaû xaâm phaïm thaân theå, danh döï nhaân phaåm cuûa coâng daân. Hieán phaùp quy ñònh “Coâng daân coù quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà thaân theå” vaø “Khoâng ai bò baét neáu khoâng coù quyeát ñònh cuûa Toaø aùn nhaân daân, quyeát ñònh hoaëc pheâ chuaån cuûa Vieän Kieåm saùt nhaân daân, tröø tröôøng hôïp phaïm toäi quaû tang” (Ñieàu 71, Hieán phaùp 1992)
   Trong tình huoáng naøy, em hoïc sinh khoâng laáy caép xe ñaïp, ngöôøi caùn boä xaõ khoâng baét ñöôïc  quaû tang ngöôøi naøo laáy xe cuûa con mình maø chæ döïa treân söï nghi ngôø vaø laïm duïng quyeàn cuûa mình ñeå baét nhoát, doaï daãm em hoïc sinh.Trong tröôøng hôp ñoù, HS trong lôùp caàn phaûi coù nhöõng haønh ñoäng tích cöïc ñeå giuùp baïn  mình  vaø phoøng ngöøa nhöõng haønh ñoäng töông töï coù theå xaûy ra baèng nhieàu caùch:
   - Töï mình söû duïng quyeàn toá caùo cuûa coâng daân ñeå göûi ñôn ñeán caùc cô quan nhaø nöôùc (Coâng an, Vieän Kieåm saùt, Toaø aùn , UyÛ ban nhaân daân, ...) hoaëc caùc cô quan thoâng tin ñaïi chuùng (baùo, ñaøi…) vaø ñeà nghò cô quan coù thaåm quyeàn xem xeùt, xöû lí nghieâm minh ñoái vôùi ngöôøi caùn boä xaõ ñoù.
   - Coù theå giaûi thích cho gia ñình hoïc sinh hieåu veà quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa hoï trong vieäc khieáu naïi, toá caùo haønh vi vi phaïm phaùp luaät cuûa ngöôøi caùn boä xaõ, ñoøi boài thöôøng nhöõng thieät haïi veà theå chaát, tinh thaàn, danh döï cho em hoïc sinh theo Ñieàu 72, Hieán phaùp 1992: “Ngöôøi bò baét, bò giam giöõ, bò truy toá, xeùt xöû traùi phaùp luaät coù quyeàn ñöôïc boài thöôøng thieät haïi veà vaät chaát vaø phuïc hoài veà danh döï. Ngöôøi laøm traùi phaùp luaät trong vieäc baét,  giam giöõ, truy toá, xeùt xöû gaây thieät haïi cho ngöôøi khaùc phaûi bò xöû lí nghieâm minh”.
    - Coù theå ñeà nghò Ban Giaùm hieäu thay maët nhaø tröôøng thöïc hieän quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa mình ñeå yeâu caàu caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn xem xeùt vaø xöû lí haønh vi xaâm phaïm ñeán quyeàn cô baûn cuûa hoïc sinh.)
 Em haõy duøng kieán thöùc trong baøi ñeå veõ sô ñoà quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi cuûa ngöôøi daân ñoái vôùi haønh vi haønh chính cuûa moät caùn boä xaõ (khoâng phaûi laø Chuû tòch UÛy ban nhaân daân xaõ) vì cho raèng haønh vi ñoù traùi phaùp luaät, xaâm phaïm ñeán quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi daân ñoù.
( Gôïi yù:
Quy trình khieáu naïi vaø giaûi quyeát khieáu naïi cuûa ngöôøi daân ñoái vôùi haønh vi haønh chính cuûa moät caùn boä xaõ:
Khieáu naïi laàn ñaàu:
­ Ngöôøi khieáu naïi göûi ñôn khieáu naïi ñeán Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ.
­ Neáu ngöôøi khieáu naïi ñoàng yù vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát khieáu naïi cuûa Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ thì quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc, moïi caùc nhaân, toå chöùc coù lieân quan phaûi chaáp haønh.
­ Neáu sau thôøi haïn do phaùp luaät quy ñònh maø ñôn khieáu naïi khoâng ñöôïc giaûi quyeát hoaëc coù ñöôïc giaûi quyeát nhöng ngöôøi khieáu naïi khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát cuûa Chuû tòch UÛy ban nhaân daân xaõ thì ngöôøi ñoù coù quyeàn löïa choïn moät trong hai phöông aùn sau:
      Thöù nhaát: Khieáu naïi laàn 2 leân Chuû tòch Uyû ban nhaân daân caáp huyeän.
      Thöù hai: Khôûi kieän ngöôøi caùn boä xaõ taïi Toaø aùn nhaân daân.
Neáu choïn phöông aùn khôûi kieän laàn 2:
­ Ngöôøi khieáu naïi göûi ñôn ñeán Chuû tòch Uyû ban nhaân daân caáp huyeän ( keøm theo quyeát ñònh giaûi quyeát laàn 1 cuûa Chuû tòch Uyû ban nhaân daân xaõ).
­ Neáu ngöôøi khieáu naïi ñoàng yù vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát cuûa Chuû tòch Uyû ban nhaân daân  huyeän thì quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc, moïi caù nhaân, toå chöùc coù lieân quan phaûi chaáp haønh.
­ Neáu khoâng ñöôïc giaûi quyeát trong thôøi haïn luaät ñònh hoaëc ñöôïc giaûi quyeát nhöng khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh giaûi quyeát cuûa Chuû tòch Uyû ban nhaân daân  huyeän thì ngöôøi khieáu naïi chæ coøn moät phöông aùn duy nhaát laø khôûi kieän taïi Toaø aùn nhaân daân. )
 Baøi taäp thöïc haønh
     a) Moãi toå tieán haønh khaûo saùt thöïc tieãn vieäc thöïc hieän Quy cheá daân chuû ôû xaõ, phöôøng, thò traán nôi mình sinh soáng (nhöõng vieäc gì treân thöïc teá daân ñöôïc bieát, vieäc gì daân ñöôïc baøn, vieäc gì daân ñöôïc quyeát ñònh vaø vieäc gì daân kieåm tra, giaùm saùt); caùch thöùc ñeå thöïc hieän caùc vieäc ñoù nhö theá naøo?
     b) Moãi toå cöû moät, hai baïn laøm nhieäm vuï cuûa caùc ñaïi dieän hoïc sinh ñeå thu thaäp yù kieán, nguyeän voïng cuûa caùc baïn trong toå, sau ñoù tham gia thaûo luaän vôùi caùc ñaïi dieän cuûa caùc toå khaùc, cuoái cuøng ñöa ra nghò quyeát chung cuûa lôùp veà caùc vaán ñeà moïi ngöôøi cuøng quan taâm nhö: caùch toå chöùc oân thi toát nghieäp, nghe giôùi thieäu höôùng nghieäp taïi ñòa phöông, hoaït ñoäng vaên ngheä, theå thao ñeå chia tay vôùi tröôøng…
4. Daën doø:
- Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.
- Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)
- Ñoïc tröôùc baøi 8.
 
                                                                                                          PPCT: 18
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
BÀI 8- TIẾT 1: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 8 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  Giúp học sinh nắm được KN, nội dung, ý nghĩa quyền học tập và quyền sáng tạo của công dân.
  Trình bày được trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền học tập, sáng tạo,và phát triển của công dân.
 
2. Về kĩ năng.
  Biết thực hiện và có khả năng nhận xét việc thực hiện quyền học tập và sáng tạo của công dân theo quy định của pháp luật.
3. Về thái độ.
  Có ý thức thực hiện quyền học tập và quyền sáng tạo của mình và tôn trọng các quyền đó của người khác.
 II/ Chuẩn bị của GV và HS:
a)Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
b)Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.
      Chăm lo cho con người và tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện chính là việc chúng ta chăm lo và quan tâm đến các quyền cơ bản của công dân được học tập, sáng tạo và phát triển để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Vậy các quyền này được thực hiện như thế nào, hôm nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu bài 8 tiết 1:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo các tình huống để tìm ra nội dung kiến thức. Giáo viên đưa ra ba tình huống sau.
 
Tình huống 1:
     Thắng bị liệt cả hai chân từ khi lên 3, và nay Thắng đã 8 tuổi mà chưa được đến trường vì mẹ của Thắng cho rằng Thắng học cũng không có ích gì.
     ? Em có tán thành ý kiến của mẹ Thắng không? vì sao?
 
Tình huống 2:
    Sau khi TN THCS hai chị em Hiền và Tú có nguyện vọng vào học lớp 10. Nhưng vì GĐ khó khăn nên bố Hiền quyết định. Thằng Tú con trai nên tiếp tục đi học còn cái Hiền là con gái không cần học cao, ở nhà đỡ và lấy chồng.
    ? Em có tán thành ý kiến của bố Hiền không? vì sao?
Tình huống 3:
     Một người bạn kuyên Thành: ở quê mà làm ruộng, mình là người dân tộc, lại là nông dân không thể trở thành hoạ sĩ được mà học mĩ thuật. Khó khăn như thế này, biết bao giờ mới đi thi và đi học được.
     ? Em có suy nghĩ gì về ý kiến của bạn thành?
     ? Theo em tại sao nói ở nước ta công dân có quyền học không hạn chế, học bất cứ ngành nghề nào, học thường xuyên, học suốt đời?
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại để dẫn dắt học sinh nắm được ND.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ? Theo em quyền sáng tạo của công dân bao gồm mấy nội dung?
     ? Theo em pháp luật nước ta có khuyến khích và bảo vệ quyền sáng tạo của CD hay không?
1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
a. Quyền học tập của công dân
Khái niệm:
  Học tập là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân đều có quyền từ thấp đến cao,có thể học bất cứ ngành nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời
Nội dung:
+Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục, thông qua các kì tuyển sinh hoặc xét tuyển.
+Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
+Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời. Quyền học tập này của công dân có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau.
+Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ họi học tập. Quyền này của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoặc hoàn cảnh kinh tế.
 
b. Quyền sáng tạo của công dân.
  Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế ,sáng kiến kỉ thuật, hợp lí hóa sản xuất, quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật , khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Nội dung:
Công dân có quyền sáng tạo ra các sản phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; các tác phẩm báo chí; các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa và tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ.
-
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại bằng cách lần lượt đưa ra các câu hỏi.
     ? Các em được GĐ và NN quan tâm tới sự phát triển trí tuệ, sức khoẻ và đời sống tinh thần như thế nào?
     ? Đới với trẻ em có năng khiếu thì được NN tạo điều kiện phát triển năng khiếu ntn?
     ? Vì sao em có được sự quan tâm đó?
(Có được sự quan tâm đó là vì PL nước ta quy định CD được quyền phát triển)
     Giáo viên  chuyển vấn đề. Các em đã biết quyền phát triển của CD. Vậy nội dung cụ thể của quyền này là gì?
    Giáo viên đặt một số câu hỏi để học sinh tìm hiểu sâu thêm nội dung bài học.
     ? Quyền được phát triển của công dân được biệu hiện ở mấy nội dung? đó là những nội dung nào?
     ? Em hiểu thế nào là công dân được hưởng đời sống vật chất đầy đủ? Nêu ví dụ?
     ? Em hiểu thế nào là công dân được hưởng đời sống tinh thần đầy đủ? Nêu ví dụ?
      Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại bằng cách lần lượt đưa ra các câu hỏi.
      ? Việc NN công nhận quyền học tập của CD có ý nghĩa như thế nào đối với em?
     ? Việc NN công nhận quyền sáng tạo của CD có ý nghĩa như thế nào đối với em?
     ? Việc NN công nhận quyền được phát triển của CD có ý nghĩa ntn đối với em?
     ? Việc NN công nhận quyền học tập, sáng tạo, phát triển của công dân có ý nghĩa ntn?
 
 
 
 
 
 
      Phần trách nhiệm của công dân giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo sách giáo khoa để học sinh năm được trách nhiệm của nhà nước và của công dân và đưa ra một số câu hỏi đàm thoại sau.
     ? Nhà trường đã đảm bảo quyền học tập và sáng tạo của các em như thế nào?
     ? Ở địa phương em đã đảm bảo quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân như thế nào?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ? Công dân có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển như thế nào?
     ? Em hãy nêu một số ví dụ về trách nhiệm của công dân?
1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.
c. Quyền được phát triển của công dân.
Khái niệm
     Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chết, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, có mức sống đầy đủ về vật chất, học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe,được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng.
        Nội dung:
+Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện, phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước.
+Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng.
 
 
*Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân
-Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tót đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển toàn diện.
-Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân nhằm đáp ứng và bảo đảm nhu cầu học tập của mỗi người, thực hiện công bằng xã họi trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành.
 
 
 
 
 
3. Trách nhiệm của NN và CD trong việc đảm bảo và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát tiển của công dân.
 
 
 
a. Trách nhiệm của nhà nước.
-Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này  thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân.
-Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Thông qua chính sách về học phí, học bỏng để giúp đỡ, khuyến khích người học, đặc biệt là HS thuộc diện chính sách.
- Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, có chính sách chăm lo điều kiện việc làm, lợi ích vật chất và tinh thần của người nghiên cứu, phát minh và ứng dụng khoa học, công nghệ.
-Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tạo điều kiện cho những người học giỏi, co snăng khiếu được phát triển.
 
b. Trách nhiệm của công dân.
-Có ý thức học tập tốt để có kiến thưc, xác định mục đích học tập là học cho mình, cho gia đình và cho đất nước để trở thành người có ích trong cuộc sống.
-Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội.
 
4. Củng cố.
 Baèng ví duï minh hoïa, haõy chöùng minh raèng quyeàn hoïc taäp cuûa coâng daân Vieät Nam hieän nay ñang ñöôïc thöïc hieän toát.
( Gôïí yù: chöùng minh treân cô sôû caùc ví duï veà:
­ Coâng daân hoïc khoâng haïn cheá, hoïc thöôøng xuyeân, hoïc suoát ñôøi, hoïc baát cöù ngaønh ngheà naøo.
­ Coâng ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng veà cô hoäi hoïc taäp.
­ Heä thoáng tröôøng lôùp roäng khaép trong caû nöôùc, töø maãu giaùo ñeán ñaïi hoïc, sau ñaïi hoïc…)
 Taïi sao noùi quyeàn hoïc taäp cuûa coâng daân Vieät Nam theå hieän tính nhaân vaên cuûa cheá ñoä xaõ hoäi ôû nöôùc ta?
( Gôïi yù:  Khoâng phaûi trong cheá ñoä xaõ hoäi naøo coâng daân cuõng coù quyeàn ñöôïc hoïc taäp. Ví duï, ôû nöôùc ta trong xaõ hoäi phong kieán coù tôùi moät nöûa daân soá laø muø chöõ. Coøn nhöõng ngöôøi bieát chöõ cuõng chuû yeáu laø hoïc ôû baäc Tieåu hoïc. Ngaøy nay, chuùng ta ñaõ hoaøn thaønh phoå caäp giaùo duïc Tieåu hoïc, ñang töøng böôùc phoå caäp Trung hoïc cô sôû vaø Trung hoïc phoå thoâng. Ñaây laø moät böôùc tieán vöôït baäc cuûa ñaát nöôùc , theå hieän chuû tröông , quan ñieåm cuûa Ñaûng taát caû vì con ngöôøi , thöïc hieän öôùc mô cuûa Baùc Hoà “Ai cuõng coù côm aên aùo maëc, ai cuõng ñöôïc hoïc haønh”. Ñaây chính laø tính nhaân vaên cuûa cheá ñoä xaõ hoäi ôû nöôùc ta.)
 Theo em, taïi sao Hieán phaùp vaø Luaät Giaùo duïc nöôùc ta quy ñònh coâng daân coù quyeàn hoïc taäp baèng caùc hình thöùc khaùc nhau vaø ôû caùc loïai hình tröôøng, lôùp khaùc nhau?
( Gôïi yù: Hieán phaùp vaø Luaät Giaùo duïc nöôùc ta quy ñònh coâng daân coù quyeàn hoïc taäp baèng caùc hình thöùc khaùc nhau vaø ôû caùc loïai hình tröôøng, lôùp khaùc nhau laø caên cöù vaøo ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa moãi ngöôøi, ñeå moãi coâng daân coù theâm cô hoäi hoïc taäp phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân, hoaøn caûnh gia ñình ñeå coù theå hoïc thöôøng xuyeân, hoïc suoát ñôøi.)
 Em haõy neâu ví duï chöùng minh raèng coâng daân coù quyeàn saùng taïo vaø phaùt trieån.
( Gôïi yù: Ví duï nhö vieát baøi ñaêng baùo; caûi tieán maùy moùc trong saûn xuaát ñeå tieát kieäm nguyeân, nhieân lieäu, taêng naêng suaát lao ñoäng; HS coù naêng khieáu ñöôïc vaøo hoïc ôû caùc tröôøng, lôùp naêng khieáu; HS hoïc gioûi  ñöôïc höôûng hoïc boång;…)
 Baèng kieán thöùc ñaõ hoïc vaø qua nhöõng hieåu bieát cuûa mình töø thöïc tieãn, haõy chöùng minh raèng Nhaø nöôùc ta luoân quan taâm ñaûm baûo quyeàn hoïc taäp, saùng taïo vaø phaùt trieån cuûa coâng daân.
 Linh vaø Lan laø hoïc sinh lôùp 12 Tröôøng Trung hoïc phoå thoâng X.M. Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, hai baïn thöôøng hay taâm söï vôùi nhau, thöôøng keå cho nhau nghe veà nhöõng suy nghó vaø tình caûm cuûa mình. Ñieàu laøm Linh baên khoaên maõi laø lieäu hoïc sinh trung hoïc phoå thoâng coù quyeàn vieát baøi ñeå ñaêng baùo hay khoâng?
Em haõy giuùp Linh giaûi quyeát noãi baên khoaên naøy vaø cho bieát ñaây laø quyeàn gì cuûa coâng daân.
( Gôïi yù: Linh hoaøn toaøn coù quyeàn göûi baøi ñaêng baùo theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñaây laø quyeàn saùng taïo cuûa coâng daân).
 Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau ñaây.
Quyeàn ñöôïc phaùt trieån cuûa coâng daân coù nghóa laø:
a) Moïi coâng daân ñeàu coù ñôøi soáng vaät chaát ñaày ñuû.
b) Moïi coâng daân ñeàu coù quyeàn ñöôïc höôûng söï chaêm soùc y teá.
c) Moïi coâng daân ñeàu ñöôïc höôûng söï öu ñaõi trong hoïc taäp ñeå phaùt trieån naêng khieáu.
d) Nhöõng ngöôøi coù taøi ñöôïc taïo moïi ñieàu kieän ñeå laøm vieäc vaø phaùt trieån taøi naêng.
 Haõy keå veà nhöõng taám göông thöïc hieän toát quyeàn hoïc taäp cuûa coâng daân.
4. Daën doø:
Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.
Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)
Ñoïc tröôùc baøi 9.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  PPCT19
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 9- TIẾT 1: PHÁP LUẬT VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 9 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  Giúp học sinh nắm được vai trò và nội dung của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xã hội.
2. Về kĩ năng.
  Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ an ninh,quốc phòng theo quy định của pl.
 3. Về thái độ.
  Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về kinh tế, văn hoá và xã hội bảo vệ an ninh,quốc phòng
Có hành vi phê phán những hành vi vi phạm pl về các lĩnh vực trên.
II/ Chuẩn bị của GV và HS:
a)Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có……..
b)Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
 ? Em hãy trình bày ý nghĩa và trách nhiệm của NN và của công dân đối với quyền học tập, sáng tạo và sáng tạo của công dân?
3. Học bài mới.
 Một đất nước phát triển = Kinh tế phát triển + công bằng xã hội. Vậy pháp luật có vai trò như thế nào đối với sự phát triển bền vững của đất nước, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu...
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     ? Có quan điểm cho rằng, để tăng trưởng kinh tế đất nước thì chỉ cần có các chủ trương, chính sách là đủ mà không cần pháp luật. Em có đồng ý với ý kiến này không?
Sau khi HS trả giáo viên đặt câu hỏi tiếp
     ? Pháp luật có vai trò gì đối với sự phát triển kinh tế đất nước?
(Không có PL thì KT sẽ PT tự phát, hỗn độn, cạnh tranh không lành mạnh, NN không quản lí được, thất thu thuế..)
     ? Vậy theo em một đất nước bền vững cần phải có những tiêu chí nào? Và tiêu chí nào là quan trọng nhất?
 
     ? Theo em nếu trong lĩnh vực kinh tế nếu không có pháp luật thì nền kinh tế sẽ ntn?
(Sẽ không quản lí được KT-XH, không tạo ra được một trật tự pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh, SX-KD hỗn loạn...)
 
 
 
 
     ? Theo em, trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hoá VN có cần PL không?
(Có. Vì PL q.định những việc được làm, phải làm và không được làm trong lĩnh vực văn hoá, nếu không có pháp luật thì v.hoá khó được bảo vệ và pt theo đường lối chủ trương, chính sách của nhà nước)
     ? Theo em tại sao pháp luật lại góp phần phát huy các giá trị v.hoá dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại?
 
 
     ? Theo em tại sao cần quản lý xã hội bằng pháp luật?
     ? Theo em nếu không có pháp luật mà chỉ có chính sách của Đảng và NN thì có giải quyết được các vấn đề xã hội không?
(Không có pháp luật sẽ dẫn đến tình trạng ai muốn làm gì thì làm, bất bình đẳng xã hội, tệ nạn xã hội, giàu-nghèo...)
 
1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Vai trò của pháp luật được thể hiện trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh
a. Trong lĩnh vực kinh tế.
Vai trò nổi bật, bao trùm là: Pháp luật tác động đến quá trình tăng trưởng kinh tế đất nước. Cụ thể là:
-Pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của hoạt động kinh doanh.
-Pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng trong xã hội.
-Thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành, ngề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
b. Trong lĩnh vực văn hoá.
Pháp luật giữ vai trò chủ đạo,tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam:
-Phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.
-Đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.
-Xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.
 
 
c.Trong lĩnh vực xã hội.
-Pháp luật thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.
-Pháp luật góp phần tích cực vào việc bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trên đất nước ta.
Pháp luật góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như: dân số và việc làm; bất bình đẳng xã hội và tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo; sức khỏe cho nhân dân; nạn đói nghèo; tệ nạn xã hội    ( ma túy, mại dâm); đạo đức và lối sống không lành mạnh; v.v…..
.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
     Con người có mối quan hệ mật thiết với môi trường, con người thường xuyên tác động đến môi trường và tài nguyên để phục vụ nhu cầu bản thân và xã hội.
 
     ? Theo em pháp luật có vai trò như thế nào đối với bảo vệ môi trường?
     ? Vai trò của pháp luật được thể hiện như thế nào trong lĩnh vực bảo vệ môi trường?
     PL quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sx, kd, dv và trong cuộc sống cộng đồng trong khai thác và sử dụng tài nguyên. Xử phạt với hành vi vi phạm là một trong các yếu tố cấu thành của phát triển bền vững.
     ? Em có cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước hay không?
     (Đúng. Vì môi trường có được bảo vệ thì kih tế mới có điều kiện tăng trưởng, mà tăng trưởng KT là tiền đề cho PT bền vững)
      Những năn qua, PT KT-XH ở nước ta còn dựa vào  việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, công nghệ lạc hậu, còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu, thải ra ô nhiễm môi trường.
     ? Vậy theo em để ngăn ngừa và hạn chế tình trạng này NN cần phải làm gì?
- Đầu tư để thay đổi trang thiết bị kĩ thuật lạc hậu
- Đầu tư khoa học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm có thể thay thế sản phẩm khai thác từ tự nhiên.
     Điều 7 của Luật bảo vệ môi trường quy định “những hành vi bị nghiêm cấm” trang  105
 
 
 
     ? Theo em tại sao một đất nước ổn định và phát triển không thể thiếu vai trò của quốc phòng an ninh?
     (Vì: một đất nước muốn phát triển được thì an ninh, TTATXH phải được đảm bảo...)
 
 
d. Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
-Pháp luật là công cụ quan trọng của Nhà nước nhằm ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trình khai thác, sử sụng tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo vệ có hiệu quả môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
-Pháp luật giáo dục công dân xử sự đúng pháp luật về bảo vệ môi trường; xư lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
-Pháp luật góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường  trng các tổ chức, cá nhân; khuyến khích người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
e. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
 
-Pháp luật là cơ sở để tăng cường tiểm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm cho đất nước có đầy đủ điều kiện để phát triển bền vững.
-Pháp luật nghiêm khắc trừng trị và xử lí nghiêm minh đối với những hành vi gây mất ổn ịnh chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                PPCT 20
 
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
BÀI 9- TIẾT 2: PHÁP LUẬT VỚI SỰ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
 
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
 ? Em hãy trình bày vai trò của pháp luật đối với bảo vệ môi trường và QP-AN?
3. Học bài mới.
Trong sự phát triển bền vững của đất nước, pháp luật có vai trò rất lớn. Vậy trong sự phát triển bền vững của đất nước pháp luật có những nội dung gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung bài học hôm nay.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
 
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại
     ? Các em hiểu như thế nào là quyền tự do kinh doanh của công dân?
 
     Sau khi cả lớp trao đổi và đàm thoại giáo viên kết luận nội dung cần đạt.
 
     ? Khi kinh doanh công dân phải có những nghĩa vụ cơ bản nào?
     ? Theo em trong các nghĩa vụ kinh doanh, thì nghĩa vụ nào là quan trọng nhất?
     Giáo viên giới thiệu cho học sinh hiểu rõ về các mức thuế suật khác nhau đối với cơ sở kinh doanh căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
     Giáo viên giới thiệu qua cho học sinh năm được cơ bản về các loại thuế:
     + Thuế thu nhập doanh nghiệp
     + Thuế giá trị gia tăng
     + Thuế tiêu thụ đặc biệt
     + Thuế thu nhập cá nhân (01-01-2009)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình là chính và kết hợp với phương pháp đàm thoại để giúp học sinh nắm được nội dung.
     ? Em hiểu thế nào là pháp luật về phát triển văn hoá?
     ? Em hiểu thế nào là nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc?
     ? Em hiểu thế nào là văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể?
     + Phi vật thể = là sản phẩm tinh thần
     + Vật thể = là sản phẩm vật chất
 
     ? Theo em quy định của pháp luật nước ta về nghĩa vụ của công dân là sinh ít con (tối đa 2 con) vậy có trái với quyền tự do cá nhân không?
(Nhằm mục đích tạo điều kiện để chăm sóc, giáo dục con cái chu đáo)
 
 
 
 
 
 
     ? Em hãy kể tên một số luật liên quan đến nội dung của pháp luật trong phát triển các lĩnh vực xã hội?
(Hiến pháp; Bộ luật lao động; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;Luật phòng chống ma tuý, Pháp lệnh dân số; Pháp lệnh phòng chống mại dâm...)
2. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.
 
a. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.
-Quyền tự do kinh doanh của công dân:
Quyền tự do kinh doanh có nghĩa là, mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.
Công dân có quyền tự mình quyết định kinh doanh mặt hàng nào, quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ, tổ chức theo hình thức nào ( thành lập công ti hay chỉ đăng kí kinh doanh với danh nghĩa cá nhân).
-Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh:
Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, công dân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật:
+Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh vfa những ngành nghề mà pháp luật không cấm;
+Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật;
+Bảo vệ môi trường;
 
 
b. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển  văn hoá.
Pháp luật về phát triển văn hóa là hệ thống quy định của pháp luật về:
-Xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; nghiêm cấm, loại trừ truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, đồi trụy; giã gìn và phát triển  các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.
-Bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
-Nghiêm cấm những hành vi truyền bá tư tưởng và văn hóa phản động, lối sống đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mĩ tục.
Những nội dung trên đây được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật di sản văn hóa, Luật xuất bản, Luật báo chí …
 
 
c. Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.
-Pháp luật khuyến khích các cơ sở kinh doanh bằng nhiều giải pháp, tạo ra nhiều việc làm mới cho những người đang trong độ tuổi lao động.
-Pháp luật quy định, Nhà nước sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để thực hiện xóa đói giảm nghèo bằng cách tăng nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo, mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo để sản xuất – kinh doanh.
-Pháp luật có những quy định nhằm kiềm chế sự gia tăng nhanh dân số, góp phần làm cho kinh tế - xã hội phát triển lành mạnh.
-Trong vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỉ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, nhất là nạn mại dâm, ma túy; ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh.
 
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với phương pháp giải quyết vấn đề.
     ? Tại sao bảo vệ MT và TNTN là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KTXH?
Sau khi HS trả lời, GV kết luận
 
     ? Theo em trong hệ thống các văn bản luật nêu trong SGK (100) văn bản luật nào quan trọng nhất?
Sau khi HS trả lời, GV kết luận
(Luật BVMT giữ vai trò quan trọng nhất)
     ? Trong bảo vệ môi trường chúng ta phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?
Sau khi HS trả lời, GV kết luận
     ? Theo em bảo vệ môi trường bao gồm các hoạt động chủ yếu nào?
Sau khi HS trả lời, GV kết luận
 
    ? Theo em tại sao trong bảo vệ môi trường thì bảo vệ rừng có tầm quan trọng nhất?
Sau khi HS trả lời, GV kết luận
(vì rừng là TN quý có giá trị KT cao…)
     ? Theo em pháp luật về bảo vệ môi trường nghiêm cấm những hành vi nào?
(GV kết luận theo nội dung trong SGK)
     ? Theo em, mỗi học sinh chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường?
     Với đơn vị kiến thức này giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại và kết hợp với thoả luận nhóm.
     Giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ và tổ chức thảo luận theo các câu hỏi.
     ? Thế nào là đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia?
     ? PL nước ta quy định như thế nào về đảm bảo QP-AN quốc gia?
     ? Nhà nước và công dân có trách nhiệm gì trong công cuộc bảo vệ QP-AN?
 
Các nhóm tiến hành thảo luận
Các nhóm trình bày kết quả thảo luận và bổ sung ý kiến cho nhau.
Giáo viên nhận xét và kết luận theo các nội dung trong sách giáo khoa.
2. Nội dung cơ bản của pháp luật về sự phát triển bền vững của đất nước.
……….
d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.
-Pháp luật quy định các nguyên tắc vầ bảo vệ môi trường.
-Pháp luật quy định các hoạt động bảo vệ môi trường chủ yếu gồm; bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác; quản lí chất thải; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khăc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.
-Pháp luật xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước, của các tổ chức và mọi công dân trong bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời trừng trị nghiêm khắc các hành vi phá hoại rừng.
-Pháp luật nghiêm cấm các hành vi phá hoại, khai thác trái phép rừng, các nguồn tài nguyên thiên nhiên; các hành vi khai thác, đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ hủy diệt; khai thức, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục cấm; chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng nơi quy định; thải chất thải chưa xử lí, các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước…
e. Nội dung cơ bản của pháp luật về QP-AN.
-Pháp luật quy định cũng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm , nghĩa vụ tham gia cũng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia.Mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đều phải bị xử lí nghiêm minh, kịp thời.
-Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.Nhà nước ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự, thực hiện giáo dục quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức và đối với mọi công dân; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ an ninh quốc gia.
 
4. Củng cố.
 Taïi sao noùi, thoâng qua caùc quy ñònh veà quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân vaø caùc quy ñònh veà thueá, phaùp luaät taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc?
( Gôïi yù: phaùp luaät taùc ñoäng ñeán söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc theå hieän ôû choã, phaùp luaät laø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá:
+ Nhöõng quy ñònh baûo ñaûm quyeàn töï do kinh doanh  seõ khôi daäy tieàm naêng to lôùn trong xaõ hoäi.
+ Nhöõng quy ñònh thoâng thoaùng seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi saûn xuaát kinh doanh, seõ kích thích saûn xuaát kinh doanh phaùt trieån.
+ Nhöõng quy ñònh öu ñaõi veà thueá seõ thu huùt ñaàu tö vaøo nhöõng ngheà coù cho quoác keá daân sinh, vaøo nhöõng ñòa baøn khoù khaên nhaèm caân ñoái cô caáu kinh teá giöõa caùc vuøng, mieàn trong caû nöôùc).
 Theo Luaät Thueá thu nhaäp doanh nghieäp naêm 2003, cô sôû kinh doanh ñaàu tö xaây döïng daây chuyeàn saûn xuaát môùi, môû roäng quy moâ, ñoåi môùi coâng ngheä, caûi thieän moâi tröôøng sinh thaùi, naâng cao naêng löïc saûn xuaát ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp cho phaàn thu nhaäp taêng theâm do ñaàu tö mang laïi toái ña laø boán naêm vaø giaûm 50% soá thueá phaûi noäp toái ña laø baûy naêm tieáp theo.
     Theo em, taïi sao phaùp luaät laïi quy ñònh öu ñaõi mieãn thueá vaø giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñoái vôùi caùc cô sôû kinh doanh naøy? Caùc quy ñònh öu ñaõi veà thueá coù moái lieân heä gì vôùi söï taêng tröôûng kinh teá ñaát nöôùc?
( Gôïi yù:
+ Ñieàu 18, Luaät Thueá thu nhaäp doanh nghieäp naêm 2003, quy ñònh mieãn thueá thu nhaäp doanh nghieäp tôùi 4 naêm vaø giaûm 50% soá thueá phaûi noäp toái ña laø 7 naêm tieáp theo cho caùc cô sôû kinh doanh naøy vì ñaây laø nhöõng cô sôû kinh doanh trong ngaønh ngheà coù lôïi cho neàn kinh teá ñaát nöôùc, thuoäc dieän khuyeán khích ñaàu tö.
+ Caùc quy ñònh öu ñaõi mieãn thueá vaø giaûm thueá coù taùc duïng kích thích, thu huùt ñaàu tö vaøo nhöõng ngaønh ngheà maø Nhaø nöôùc khuyeán khích, töø ñoù saûn xuaát phaùt trieån, taïo ra nhieàu saûn phaåm cho xaõ hoäi, goùp phaàn laøm cho kinh teá phaùt trieån vaø taêng tröôûng. )
 Em hieåu theá naøo veà quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân?
( Gôïi yù: Quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân coù nghóa laø, moïi coâng daân khi coù ñuû ñieàu kieän do phaùp luaät quy ñònh ñeàu coù quyeàn tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh sau khi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chaáp nhaän ñaêng kí kinh doanh. Coâng daân coù quyeàn töï mình löïa choïn vaø quyeát ñònh ngaønh ngheà, quy moâ vaø hình thöùc kinh doanh).
 Taïi sao ñeå phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc caàn phaûi quan taâm xaây döïng phaùp luaät veà lónh vöïc vaên hoùa, xaõ hoäi?
( Gôïi yù: Ñeå phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc caàn quan taâm xaây döïng phaùp luaät veà lónh vöïc vaên hoaù vaø xaõ hoäi laø vì, moät ñaát nöôùc phaùt trieån beàn vöõng phaûi laø moät ñaát nöôùc coù söï taêng tröôûng kinh teá keát hôïp haøi hoaø vôùi phaùt trieån lónh vöïc vaên hoaù, xaõ hoäi ñeå coù neàn vaên hoaù laønh maïnh, vöøa tieân tieán, hieän ñaïi vöøa mang baûn saéc daân toäc, baøo ñaûm tieán boä vaø coâng baèng trong xaõ hoäi..)
 Em coù suy nghó gì veà moái lieân heä giöõa phaùp luaät veà kinh teá, vaên hoùa, xaõ hoäi vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc?( Gôïi yù: Kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi, moâi tröôøng, quoác phoøng, an ninh laø nhöõng boä phaän caáu thaønh khoâng theå taùch rôøi nhau trong quaù trình phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc. Phaùp luaät coù vai troø thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån, baûo ñaûm söï phaùt trieån tieán boä veà vaên hoaù vaø xaõ hoäi, giöõ gìn vaø baûo veä moâi tröôøng, giöõ vöõng quoác phoøng vaø an ninh. Ñaây laø nhöõng yeâu caàu cô baûn cho phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc).
 Taïi sao phaùp luaät nöôùc ta quy ñònh nghóa vuï coâng daân laø xaây döïng quy moâ gia ñình ít con? Quy ñònh naøy coù yù nghóa gì ñoái vôùi yeâu caàu phaùt trieån beàn vöõng cuûa ñaát nöôùc?
( Gôïi yù: Daân soá khoâng chæ laø vaán ñeà quoác gia maø laø vaán ñeà toaøn caàu. Daân soá taêng nhanh seõ aûnh höôûng ñeán vaán ñeà xaõ hoäi, laø nguyeân nhaân daãn ñeán naïn ñoùi ngheøo, beänh taät, teä naïn xaõ hoäi... Quy moâ gia ñình ít con seõ laø cô sôû, laø ñieàu kieän ñeå khaéc phuïc vaø haïn cheá tôùi möùc toái ña caùc vaán ñeà xaõ hoäi naøy, laø moät trong caùc yeâu caàu, ñieàu kieän ñeå phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc.)
 Theo em, vieäc khai thaùc, söû duïng taøi nguyeân thieân nhieân cuûa con ngöôøi coù lieân quan gì ñeán hieän töôïng thieân nhieân baát thöôøng trong nhöõng naêm gaàn ñaây ôû Vieät Nam?
 Taïi sao ñeå phaùt trieån beàn vöõng ñaát nöôùc, Nhaø nöôùc phaûi quan taâm xaây döïng vaø hoøan thieän phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng?
 Haõy phaân tích vai troø cuûa phaùp luaät ñoái vôùi vieäc baûo ñaûm quoác phoøng, baûo veä an ninh chính trò vaø traät töï an toøan xaõ hoäi.
 Ñieàu 41 Hieán phaùp naêm 1992 quy ñònh: “Baûo veä Toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa laø söï nghieäp cuûa toøan daân”. Em hieåu theá naøo veà quy ñònh naøy?
 Ñieàu 10 Luaät Xuaát baûn quy ñònh caùc haønh vi bò caám hoïat ñoäng xuaát baûn goàm: …tuyeân truyeàn phaù hoïai khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc; tuyeân truyeàn, kích ñoäng chieán tranh xaâm löôïc; gaây haän thuø giöõa caùc daân toäc vaø nhaân daân caùc nöôùc; kích ñoäng baïo löïc; truyeàn baù tö töôûng phaûn ñoäng, haønh vi toäi aùc,…
     Theo em, phaùp luaät quy ñònh nhö vaäy nhaèm muïc ñích gì?
( Gôïi yù: Quy ñònh taïi Ñieàu 10 Luaät Xuaát baûn laø nhaèm ngaên chaën moïi aâm möu vaø haønh ñoäng phaù hoaïi cuûa caùc theá löïc choáng ñoái nhaø nöôùc ta, nhaèm laøm cho xaõ hoäi oån ñònh veà chính trò, vôùi muïc ñích cuoái cuøng laø baûo ñaûm an ninh cho ñaát nöôùc ).
 Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau ñaây.
Quyeàn töï do kinh doanh cuûa coâng daân coù nghóa laø:
     a) Moïi coâng daân ñeàu coù quyeàn thöïc hieän hoïat ñoäng kinh doanh.
     b) Moïi coâng daân ñöôïc hoïat ñoäng kinh doanh khi coù ñuû ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät 
     sau khi ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn chaáp nhaän ñaêng kí kinh doanh.
     c) Coâng daân coù theå kinh doanh baát kì ngaønh, ngheà naøo theo sôû thích cuûa mình.
     d) Coâng daân coù quyeàn quyeát ñònh quy moâ vaø hình thöùc kinh doanh.
     e) Chæ ñöôïc kinh doanh nhöõng maët haøng ñaêng kí trong giaáy pheùp kinh doanh.
( Gôïi yù: Caâu traû lôøi ñuùng laø b, d, e ).
 Phaùp luaät veà baûo veä moâi tröôøng nghieâm caám haønh vi naøo trong caùc haønh vi döôùi ñaây:
     a) Khai thaùc röøng ñeå phuïc vuï saûn xuaát.
     b) Ñoát röøng ñeå laáy ñaát troàng caây aên quaû.
     c) Kinh doanh caùc loøai thöïc vaät, ñoäng vaät hoang daõ quyù hieám.
     d) Choân laáp chaát ñoäc, chaát phoùng xaï, chaát thaûi vaø chaát nguy haïi ñuùng quy ñònh.
     e) Thaûi caùc chaát ñoäc, chaát phoùng xaï vaø chaát nguy haïi khaùc vaøo ñaát vaø nguoàn nöôùc.
( Gôïi yù: Caâu traû lôøi ñuùng laø c, e ).
 Choïn moät caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau.
  Luaät Nghóa vuï quaân söï quy ñònh ñoä tuoåi goïi nhaäp nguõ trong thôøi bình laø:
     a) Töø 18 tuoåi ñeán 27 tuoåi.
     b) Töø ñuû 18 tuoåi ñeán heát 25 tuoåi.
     c) Töø 17 tuoåi ñeán 27 tuoåi.
     d) Töø ñuû 17 tuoåi ñeán 25 tuoåi.
( Gôïi yù: Caâu traû lôøi ñuùng laø b).
 Haõy saép xeáp caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät sau ñaây theo caùc lónh vöïc khaùc nhau.
STT
                           Lónh vöïc
 
Teân vaên baûn
Phaùp luaät veà
kinh doanh
(1)
Phaùp luaät veà vaên hoùa
(2)
Phaùp luaät veà xaõ hoäi
(3)
1
Hieán phaùp.
 
 
 
2
Luaät Giaùo duïc.
 
 
 
3
Luaät Di saûn vaên hoùa.
 
 
 
4
Phaùp leänh daân soá.
 
 
 
5
Luaät Doanh nghieäp.
 
 
 
6
Boä luaät Lao ñoäng.
 
 
 
7
Luaät Ñaàu tö.
 
 
 
8
Luaät Phoøng, choáng ma tuùy.
 
 
 
9
Phaùp leänh Phoøng, choáng maïi daâm.
 
 
 
10
Luaät Thueá thu nhaäp ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao.
 
 
 
( Gôïi yù:
   ­ Vaên baûn 1: Caùc coät 1, 2, 3               ­ Vaên baûn 2: Coät 2                  ­ Vaên baûn 3: Coät 2
   ­ Vaên baûn 4: Coät 3                             ­ Vaên baûn 5: Coät 1                   ­ Vaên baûn 6: Coät 3
   ­ Vaên baûn 7: Coät 1                             ­ Vaên baûn 8: Coät 3                   ­ Vaên baûn 9: Coät 3
   ­ Vaên baûn 10: Coät 1   )
4. Daën doø:
- Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.
- Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)
- Ñoïc tröôùc baøi 10.
 
 
      Giáo viên sử dụng sơ đồ về sự tác động của PL đối với sự phát triển của kinh tế đất nước (hoặc sử dụng sơ đồ này và dạy phần vai trò của pháp luật đối với kinh tế)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             PPCT:21 
 
 
 
Lớp
12 A5
12A6
12 A7
Ngày dạy
 
 
 
Sĩ số
 
 
 
 
 
BÀI 10- TIẾT 1: PHÁP LUẬT VỚI HOÀ BÌNH
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI
 
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 1 bài 10 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
  - Hiểu được vai trò của pháp luật đối với hoà bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại.
  - Nhận biết được thế nào là điều ước quốc tế, mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.
  - Hiểu được VN tham gia và thực hiện tích cực các điều ước QT về quyền con người, về hòa bình hữu nghị, và hợp tác giữa các quốc gia về hội nhập kinh tế khu vực. và QT.
2. Về kĩ năng.
  Phân biệt được điều ước quốc tế với các van bản pháp luật quốc gia.
3. Về thái độ.
  Tôn trọng pháp luật của Nhà nước về quyền con người, hoà bình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc giá, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế
 II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
  - SGK, SGV GDCD 12, TLHDGD GDCD 12
  - Bài tập tình huống
  - Các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
 ? Em hãy trình bày nội dung của pháp luật đối về môi trường và quốc phòng an ninh ?
3. Học bài mới.
Thế giới ngày nay là thế giới của hộ nhập và toàn cầu hoá. Nước ta đã và đang thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, mở rộng, đa phương hoá, đa dạng hoá các mối quan hệ quốc tế. Vậy pháp luật có vai trò gì đối với hoà bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại…?
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
 
     Giáo viên giúp học năm được vai trò của pháp luật rất quan trọng trong việc bảo vệ hoà bình cho thế giới, trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vì sự tiến bộ của nhân loại.
     Với kiến đơn vị kiến thức này giáo viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình giúp cho học hiểu được bốn vai trò của nổi bật pháp luật. Giáo viên yêu cầu học đọc phần 1 nhỏ trang 110 đến 111.
     ? Vậy pháp luật có vai trò gì trong việc đảm bảo hoà bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại?
 
     Đối với đơn vị kiến thức này giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phưong pháp đàm thoại.
     ? Theo em tại sao lại cần phải có điều ước quốc tế?
     ? Theo em Điều ước quốc tế được kí kết giữa những chủ thể nào?
 
     Các loại điều ước quốc tế giáo viên giảng giải cho học sinh nám được từ đó lấy ví dụ về các loại điều ước quốc tế.
     VD về Hiến chương: Hiến chương lien hợp quốc, Hiến cương ASIAN..
    VD Hiệp định: Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa kì, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở VN..
    VD Hiệp ước: Hiệp ước ĐNA về không có vũ khí hạt nhân, Hiệp ước về biên giới đát liền giữa VN và TQ
     VD Công ước: Công ước về quyền trẻ em, Công ước về luật biển…
     Để học sinh năm được mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với với pháp luạt quốc gia giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình với phương pháp đàm thoại.
     Thông thường điều ước quốc tế không có hiệu lực trực tiếp ở các nước thành viên mà phải được chuển hoá thành hệ thống pháp luật quốc gia thông qua các hình thức khác nhau mà mỗi quốc gia tự xác định.
 
    ? Vậy theo em điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia có mối quan hệ như thế nào?
1. Vai trò của pháp luật đối với hoà bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại.
Trong việc bảo vệ hoà bình cho thế giới, trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội vì sự phát triển, tiến bộ của nhân loại, pháp luật có vai trò:
-Là phương  tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia trong lợi ích chung của toàn thể giới.
-Là cơ sở để xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, xây dựng niềm tin, tạo cơ sở vững chắc cho hoà bình trên khắp hành tinh.
-Là cơ sở để thực hiện hợp tác kinh tế - thương mại giữa các nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia và trên phạm vi toàn cầu
-Là cơ sở để bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.
2. Điều ước quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia.
a. Khái niệm điều ước quốc tế.
Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thoả thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ vơi snhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.
Điều ước quốc tế là tên gọi chung, trong đó từng điều ướcquốc tế có thể có những tên gọi khác nhau như: hiên shcương, hiệp ước, hiệp đinh, công ước, nghị định thư, v.v…..
Điều ước quốc tế có thể do hai nước hoặc nhiều nước cùng kí kết với nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia.
 
 
 
 
 
 
 
b. Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia.
Từ khi kí kết hoặc tham gia điều ướcquốc tế, các quốc gia trở thành thành viên, bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định trong mỗi điều ước quốc tế.
Giữa điều ước quốc tê và pháp luật quốc gia có mói quan hệ mật thiết với nhau: Điều ước quốc tế sau khi được kí kết sẽ được thực hiện ở các quốc gia thành viên.Thực hiện đã cho thấy các quốc gia thực hiện điều ước quốc tế bằng cách:
+Ban hành văn bản pháp luật mới của nhà nước để cụ thể hoá nộid ung của điều ước quốc tế hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật hiện hành cho phù hợp với nội dung của điều ước quốc tế kliên quan.
+Tổ chức bộ máy cơ quan nhà nứơc liên quan để thực hiện các văn bản pháp luật trên, tức là để điều ước quốc tế được thực hiện ở các quốc gia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
 
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại để dạy đơn vị kiến thức này
     ? Tại sao VN lại tích cực tham gia các điều ước quốc tế về quyền con người?
     Vì: Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến con người, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân.
     ? Em có biết VN đã và đang tham gia các công ước quốc tế nào về bảo vệ quyền con người?
     ? Em hãy kể tên một số luật quy định, đảm bảo, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam?
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại để dạy đơn vị kiến thức này
     ? Tại sao Việt Nam tích cực tham gia các điều ước quốc tế về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia?
     Vì: nhân dan Việt Nam luôn yêu chuộng hoà bình, luôn muốn chung song trong bầu không khí hoà bình, muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
 
 
 
 
 
 
     ? Trong quan hệ với các nước láng giềng Việt Nam thực hiện mối quan hệ như thế nào?
     ? Sau khi tham gia các điều ước tế Việt Nam đã làm gì để thực hiện các điều ước quốc tế đó?
 
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp đàm thoại để dạy đơn vị kiến thức này
     ? Tại sao Việt Nam tích cực tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế?
 
     Vì: hợp tác, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang là xu thế chung trong thời đại ngày này. Có hội nhập, chúng ta mới có thể trang thủ  phát huy những khả năng về vốn, khoa học, kĩ thuật, kinh nghiệm sx KD cùng thành tựu khác mà loài người đã đạt đựoc, tạo điều kiện cần thiết cho công cuộc xây dựng đất nước.
    ? Ở phạm vi khu vực VN đã tham gia các tổ chức nào? (nêu một số tổ chức)\
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ? Ở phạm vi toàn cầu VN đã tham gia các tổ chức nào? (nêu một số tổ chức)
    ? Tại sao Việt Nam lại phải tham gia các tổ chức đó?
3. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người, về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
a. Việt Nam với các điều ước quốc tế về quyền con người.
-Quyền con người là quyền cơ bản của mỗi cá nhân đương nhiên có được ngay từ khi mới sinh cho đến trọn đời mình là mỗi nhà nứoc đều phải ghi nhận và bảo đảm. Đó là các quyền cơ bản đối với con người, như: quyền được sống, quyền tự do cơ bản, quyền bình đẳng, quyền lao động, quyền có cuộc sống ấm no và hạnh phúc, v.v…
-Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người.Ví dụ: Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, ban hành nhiều văn bản pháp luật để thực hiện Công ước này.
-Ngoài Công ước của Liên hợp quốc và Quyền trẻ em, Nhà nứơc ta đã kí kết hoặc tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng khắc về quyền con người như: Công ước năm 1966 về các quyền dân sự và Chính trị; Công ước năm 1966 về các quyền kinh tế, văn hoá và xã hội; Công ước năm 1965 về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc; ….
b. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia.
- Trong quan hệ với các nước láng giềng:
Hiệp ước về biên giới trên bộ và Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc; Hiệp ước về biên giới trên bộ với Lào; Hiệp ước giữa hữu nghị và hợp tác vơi Cam – Pu – chia, các Hiệp ước và Hiệp định về biên giới trên bộ với Cam – Pu – chia; Hiệp định phân định biển Thái Lan.
            Năm 2003 Quốc hội nước ta đã ban hành Luật biên giới quốc gia, khẳng định cam kết thực hiện các điều ước QT đã kí kết với các nước về hòa bình, hữu nghị ,láng giềng thân thiện.
              Với đường lối đối ngoại hoà bình ,hữu nghị và hợp tác, VIệt Nam đã tích cực kí kết, tham gia và thực hiện các điều ước quốc tế ở phạm vi toàn cầu và khu vực, nhằm mục đích phát triển kinh tế, giữ gìn hòa binh, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
 
 
 
 
 
 
c.  Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
* Ở phạm vi khu vực:
+Bứơc đi hội nhập đầu tiên của Việt Nam là tham gia Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ( gọi tắc là CEPT) từ năm 1995 nhằm làm cho hàng hoá được tự do lưu thông trong các nướ c ASEAN.
+Năm 1998 nứơc ta trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Tham gia vào APEC, Việt Nam đã kí kết một số hiệp định và thoả thuận về tự do hoá thương mại và đầu tư với các nước thành viên APEC.
 
 
 
* Ở phạm vi toàn thế giới:
+Nứơc ta đã có quan hệ thương mại với hơn 160 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.
+Việt Nam tham gia Diễn đàn  hợp tác Á – ÂU (ASEM), kí kết nhiều hiệp định về hợp tác kinh tế và thương mại với các nước trong Liên minh châu Âu (EU).
+Nước ta tham gia hàng loạt điều ước quóc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế trong khuôn khổ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thực sự hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.
 
 
4. Củng cố.
   Em hieåu theá naøo laø ñieàu öôùc quoác teá? Taïi sao caùc nöôùc laïi cuøng nhau kí keát ñieàu öôùc quoác teá?
( Gôïi yù:
­ Neâu ñònh nghóa ñieàu öôùc quoác teá.
­ Caùc nöôùc kí keát vôùi nhau ñieàu öôùc quoác teá nhaèm thöïc hieän  quan heä hôïp taùc giöõa caùc quoác gia trong caùc lónh vöïc: chính trò, kinh teá, thöông maïi, vaên hoaù, xaõ hoäi, baûo veä moâi tröôøng…qua ñoù goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá, taêng cöôøng tình höõu nghò giöõa caùc quoác gia).
 Taïi sao noùi ñieàu öôùc quoác teá laø coâng cuï höõu hieäu nhaát trong quan heä hôïp taùc vaø phaùt trieån giöõa caùc quoác gia?
( Gôïi yù:
Ñieàu öôùc quoác teá laø coâng cuï höõu hieäu nhaát trong quan heä hôïp taùc vaø phaùt trieån giöõa caùc quoác gia, vì:
­ Noäi dung cuûa ñieàu öôùc quoác teá laø caùc quy ñònh veà quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc quoác gia thaønh vieân, laø cô sôû phaùp lí ñeå thöïc hieän hôïp taùc quoác teá coù hieäu quaû.
­ Noäi dung cuûa ñieàu öôùc quoác teá xaùc ñònh roõ muïc tieâu hôïp taùc cuûa caùc quoác gia trong moãi lónh vöïc, ñöôïc theå hieän ôû moãi ñieàu khoaûn cuï theå. Thöïc hieän caùc ñieàu khoaûn naøy laø thöïc hieän roõ muïc tieâu hôïp taùc vì söï phoàn thònh vaø phaùt trieån cuûa moãi quoác gia vaø vì caû Coäng ñoàng quoác teá).
 Qua hieåu bieát cuûa mình veà ñieàu öôùc quoác teá, theo em, Vieät Nam ñaõ vaø ñang goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc kí keát vaø thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà quyeàn con ngöôøi nhö theá naøo?
(Gôïi yù:
Vieät Nam ñaõ vaø ñang tích cöïc goùp phaàn vaøo vieäc kí keát vaø thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà quyeàn con ngöôøi nhö:
­ Kí keát nhieàu ñieàu öôùc quoác teá quan troïng veà quyeàn con ngöôøi: Coâng öôùc cuûa Lieân hôïp quoác veà quyeàn treû em; Coâng öôùc veà caùc quyeàn daân söï vaø chính trò; Coâng öôùc veà caùc quyeàn kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi; Coâng öôùc veà loaïi tröø caùc hình thöùc phaân bieät chuûng toäc; Coâng öôùc veà choáng phaân bieät, ñoái xöû vôùi phuï nöõ;…
­ Nghieâm chænh thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà quyeàn con ngöôøi ñaõ ñöôc kí keát: Ban haønh caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät lieân quan veà quyeàn con ngöôøi; Toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc ñeå baûo veä quyeàn con ngöôøi ( Ví duï: UyÛ ban Daân soá, Gia ñình vaø Treû em; Caùc cô quan kieåm tra, giaùm saùt ôû Trung öông vaø ñòa phöông;…)
 Taïi sao noùi Vieät Nam ñaõ vaø ñang tham gia tích cöïc vaøo vieäc kí keát vaø thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hoøa bình, höõu nghò vaø hôïp taùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi?
( Gôïi yù:
Vieät Nam ñaõ vaø ñang tham gia tích cöïc vaøo vieäc kí keát vaø thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hoøa bình, höõu nghò vaø hôïp taùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ñöôïc theå hieän laø:
­ Vieät Nam kí keát caùc hieäp ñònh bieân giôùi vôùi caùc nöôùc laùng gieàng vôùi mong muoán xaây döïng nhöõng ñöôøng bieân giôùi hoaø bình, höõu nghò, taïo ra baàu  khoâng khí hoaø bình, oån ñònh.
­ Thoâng qua vieäc kí keát caùc ñieàu öôùc quoác teá vôùi caùc nöôùc ASEAN, vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc Chaâu A Ù- Thaùi Bình Döông …veà hôïp taùc ñaàu tö, veà dòch vuï, coâng nghieäp, giao thoâng… Nhaø nöôùc ta mong muoán taêng cöôøng quan heä hôïp taùc kinh teá - thöông maïi vì lôïi ích rieâng cuûa moãi nöôùc vaø vì lôïi ích chung cuûa toaøn theá giôùi.
­ Kí keát nhieàu ñieàu öôùc quoác teá veà hoaø bình, höõu nghò vaø hôïp taùc vôùi caùc nöôùc laùng gieàng, trong khu vöïc vaø treân theá giôùi ( teân goïi caùc ñieàu öôùc quoác teá ñöôïc ñeà caäp trong SGK).
­ Ban haønh phaùp luaät trong nöôùc vaø toå chöùc thöïc hieän phaùp luaät veà lónh vöïc naøy ).
 Vieät Nam ñaõ kí keát vaø tham gia vaøo caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá nhö theá naøo?
( Keå teân moät soá ñieàu öôùc quoác teá: Hieäp ñònh veà Chöông trình öu ñaõi thueá quan coù hieäu löïc chung (CEPT); Hieäp ñònh khung veà ñaàu tö ASEAN; Caùc hieäp ñònh veà khuyeán khích vaø baûo hoä ñaàu tö vôùi moät soá nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi; Caùc hieäp ñònh trong khuoân khoå WTO nhö Hieäp ñònh veà thöông maïi haøng hoaù, Hieäp ñònh veà thöông maïi dòch vuï, Hieäp ñònh noâng nghieäp; Hieäp ñònh haøng deät may;…)
 Theo em, coù theå chæ caàn kí keát vaø thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hoøa bình, höõu nghò maø khoâng coù caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hôïp taùc vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá coù ñuû ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc trong boái caûnh quoác teá hieän nay khoâng? Taïi sao?
( Gôïi yù:
Neáu chæ kí keát vaø thöïc hieän caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hoaø bình , höõu nghò maø khoâng coù caùc ñieàu öôùc quoác teá veà hôïp taùc vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá thì ñaát nöôùc seõ khoù coù theå phaùt trieån bình thöôøng trong boái caûnh quoác teá hieän nay, vì khoâng coù hôïp taùc vaø hoäi nhaäp kinh teá , chuùng ta seõ khoâng tranh thuû ñöôïc söï giuùp ñôõ voán vaø kó thuaät, coâng ngheä cuûa caùc nöôùc, seõ bò tuït haäu ngaøy caøng xa so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø quoác teá ).
 Saép xeáp caùc ñieàu öôùc quoác teá döôùi ñaây theo caùc coät töông öùng
STT
Teân ñieàu öôùc quoác teá
Ñieàu öôùc quoác teá veà quyeàn con ngöôøi
 
 
(1)
Ñieàu öôùc quoác teá veà hoøa bình, höõu nghò vaø hôïp taùc giöõa caùc quoác gia
(2)
Ñieàu öôùc quoác teá veà hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá
(3)
1
Coâng öôùc cuûa Lieân hôïp quoác veà quyeàn treû em
 
 
 
2
Coâng öôùc cuûa Lieân hôïp quoác veà Luaät Bieån
 
 
 
3
Nghò ñònh thö Ki-oâ-toâ veà moâi tröôøng
 
 
 
4
Hieäp öôùc veà bieân giôùi treân boä giöõa Vieät Nam vôùi caùc nöôùc laùng gieàng
 
 
 
5
Hieäp ñònh veà khuyeán khích vaø baûo hoä ñaàu tö
 
 
 
6
Hieäp ñònh Thöông maïi Vieät Nam – Nhaät Baûn
 
 
 
7
Hieäp ñònh veà giaùo duïc vaø ñaøo taïo giöõa Vieät Nam vaø OÂ-xtraây-li-a
 
 
 
8
Coâng öôùc veà choáng phaân bieät ñoái xöû vôùi phuï nöõ
 
 
 
   ( Gôïi yù:
­ Coät 1: Caùc ñieàu öôùc quoác teá 1,8.
­ Coät 2: Caùc ñieàu öôùc quoác teá 2,3,4,7 .
­ Coät 3: Caùc ñieàu öôùc quoác teá 5,6.   )
4. Daën doø:
- Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK.
- Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..)
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-11-07 18:32:38 | Thể loại: GD công dân 12 | Lần tải: 623 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo dục công dân 12 (Full), GD công dân 12. 1 PPCT:1,2 Lớp 12 A5 12A6 12A7 Ngày dạy Sĩ số BÀI 1- TIẾT 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 1 học sinh cần năm được 1. Về kiến thức. - Nêu được khái niệm, bản chất của

https://tailieuhoctap.com/giaoangdcongdan12/giao-duc-cong-dan-12-full.p52rxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan