KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
1

BTV ĐOÀN XÃ MAI LÂM
  BCH CHI ĐOÀN THCS MAI LÂM
***
Số: 01-KT/ BCH-CĐ
 
         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
         Tĩnh Gia, ngày 20 tháng 08 năm 2015
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 - 2016
----------
 
Năm học 2015 – 2016 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016); Trên cơ sở căn cứ định hướng công tác đoàn và phong trào TTN năm học 2015 - 2016 của BTV xã đoàn Mai Lâm; Đồng thời để tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, phát huy cao độ vai trò xung kích. BCH Chi đoàn xây dựng định hướng chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2015 - 2016, cơ bản, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 - 2016.
Tuổi trẻ THCS Mai Lâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc cho ĐVTN. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 02 về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017” do BTV tỉnh Đoàn triển khai; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với BCH Công đoàn, BGH và Liên đội về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2012-2017. Khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong thanh thiếu nhi. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ THCS Mai Lâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
2. Triển khai, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, ”Sống và việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , ”Mỗi thầy cô là tâm gương sáng để thế hệ học sinh noi theo”.  Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn xã, huyện.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng đoàn viên, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước
4. Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn huyện lần thứ XXV; sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của Đoàn. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XIX.
5. Quan tâm lãnh chỉ đạo đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, nhất là việc chỉ đạo cơ sở nhằm chuyển biến tình hình sơ sở, tạo phong trào từ cơ sở, gắn với ĐVTN.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
 Số lượng đoàn viên: 18 đoàn viên
                             Trong đó: - Tổ tự nhiên  : 8 đồng chí
                                             - Tổ xã hội      : 7 đồng chí
                                            - Tổ hành chính: 3 đồng chí  
         1. 100%  Đoàn viên triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 2. 100% cán bộ công nhân viên chức tham gia các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
 3. 100% Đoàn viên đăng ký xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu 100% ĐVTN trong tổ chức có việc làm cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 4. Kết nạp tất cả các đội ưu tú đến độ tuổi kết nạp đoàn viên mới; 02 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tỉnh Đảng, giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
 5. Đoàn viên đăng ký lao động xuất sắc:13 tỉ lệ: 72,2%, Lao động tiên: 2, tỉ lệ: 11,1%   , Hoàn thành nhiệm vụ: 3, tỉ lệ: 16,7%
 6. 100% đoàn viên có hồ sơ giáo án xếp loại khá trở lên
 7. Tổ chức lớp học cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới vào dịp chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3/2016.
 8. Phối kết hợp với đội thiếu niên tiền phong Hồ Chi Minh tổ chức các sự kiện chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày thành lập đoàn .
 9. 02 đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được huyện Đoàn khen thưởng.
 10. 01 đoàn viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện trở lên. 
IV. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, khơi dậy và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn, Hội, Đội.
- Đăng ký học tập, rèn luyện và làm theo chuẩn mực tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tiếp cận đa dạng, cổ vũ tinh thần vươn lên, lối sống tích cực trong các đối tượng thanh thiếu nhi.
- Tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng thanh niên. Phát huy vai trò của Đoàn, Hội trong giáo dục, định hướng thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
2. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
- Đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thiếu niên, nhi đồng, phong trào " Thiếu nhi  Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" thi đua lập thành tích chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào "Nghìn việc tốt", "kế hoạch nhỏ", cuộc thi "Em yêu lịch sử Việt Nam".....trong thiếu niên, nhi đồng.
- Thực hiện có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đội viên" sửa đổi, bổ sung; chương trình " Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thanh Hóa"; Nâng cao chất lượng đội viên lớn. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng đội các cấp, đặc biệt là Hội Đồng Đội xã.
- Triển khai thực hiện thông tư về chế độ chính sách đối với giáo viên TPT Đội sửa đổi, bổ sung. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội.
3. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.
- Chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị về việc quan tâm chỉ đạo công tác thanh niên. Định kỳ gặp gỡ, nghe báo cáo tình hình công tác Đoàn, phong trào TTN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn.
- Đổi mới công tác chỉ đạo, thực hiện của Đoàn, trên địa bàn dân cư; đổi mới phương thức thiết kế, triển khai hoạt động của Đoàn. BCH Chi đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp.
V. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
- Tổ chức Đại hội Đoàn – Đội năm học 2015 – 2016 (Tháng 9/2015).
- Tổ chức cùng đội “Làm báo từng” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (Dự kiến tháng 11/2015).
- Tổ chức lớp cảm tình đoàn cho đội viên ưu tú năm học 2015-2016 (Tháng 3/2016).
- Tổ chức hội thi ”TDTT” chào mừng ngày thành lập đoàn (trung tuần tháng 3/2016) .
 
 
Nơi nhận:
- BVT đoàn xã
- BCH Công đoàn, BGH, TPT
- Lưu Vp Đoàn, Đội.
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
              Đào  Đình Đông
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-08-24 09:48:34 | Thể loại: Đoàn TNCSHCM | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
lần xem

giáo án KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015-2016, Đoàn TNCSHCM. 1 BTV ĐOÀN XÃ MAI LÂM BCH CHI ĐOÀN THCS MAI LÂM *** Số: 01-KT/ BCH-CĐ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Tĩnh Gia, ngày 20 tháng 08 năm 2015 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015

https://tailieuhoctap.com/giaoandoantncshcm/ke-hoach-hoat-dong-doan-nam-hoc-2015-2016.v90b0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác