Danh sách Tuyển Sinh vào lớp 10 4 Hội Đồng năm học 2018 -2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TỔNG HỢP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10
HỘI ĐỒNG THPT PRÓ

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Pró – Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng

Hồ sơ xét tuyển sinh vào lớp 09 gồm 09 bộ.
Trong đó gồm: 09 học bạ
09 giấy khai sinh
09 đơn xét tuyển vào lớp 10 + 2 ảnh
09 giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời
09 giấy chứng nhận nghề phổ thông


HIỆU TRƯỞNGCó thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-30 11:25:14 | Thể loại: Điểm Các Năm Học | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

giáo án Danh sách Tuyển Sinh vào lớp 10 4 Hội Đồng năm học 2018 -2019, Điểm Các Năm Học. TỔNG HỢP HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10HỘI ĐỒNG THPT PRÓKính gửi: Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Pró – Huyện Đơn Dương – Lâm ĐồngHồ sơ xét tuyển sinh vào lớp 09 gồm 09 bộ. Trong đó gồm: 09 học bạ 09

https://tailieuhoctap.com/giaoandiemcacnamhoc/danh-sach-tuyen-sinh-vao-lop-10-4-hoi-dong-nam-hoc-2018-2019.n9z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan