GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

CHƯƠNG I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
Tuần dạy: 1 Ngày soạn: 16 /8/2018 Ngày dạy: /8/2018
Tiết 1 - Bài 1


NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS nắm và hiểu được được các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo công thức: A(B  C) = AB  AC. Trong đó A, B, C là đơn thức.
2. Kĩ năng:
- HS thực hành đúng và thành thạo các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không 3 hạng tử & không quá 2 biến.
3. Thái độ:
HS có thói quen: cẩn thận chính xác , linh hoạt trong giải toán.
Rèn cho HS tính cách: nghiêm túc, tự giác trong học tập.
4.Năng lực – phẩm chất:
4.1.Năng lực:
- Năng lực chung:HS được rèn năng lực hợp tác,năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt: HS được rèn năng lực tính toán,năng lực vận dụng lí thuyết vào giải toán...
4.2. Phẩm chất: HS có tính tự lập, biết chia sẻ,sống tự chủ.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Phấn màu, máy chiếu.
HS : Bảng nhóm, nháp, SGK, đồ dùng học tập.
III.TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1.Ổn định tổ chức: Sĩ số: 8A: 8C:
2.Tổ chức các hoạt động dạy học:
2.1. Khởi động
GV kiểm tra đồ dùng học tập,sách ,vở của học sinh.
GV nêu quy định học bộ môn đại số 8, phương pháp học tốt môn đại số 8.
GV giới thiệu chương trình đại số lớp 8
GV giới thiệu chương I : Trong chương I chúng ta tiếp tục học về phép nhân và phép chia các đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ...
Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu: “ Nhân đơn thức với đa thức ”
2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt

* HĐ1: Hình thành qui tắc.
-Phương pháp: Hoạt động nhóm
-Kĩ thuật dạy học:Kĩ thuật chia nhóm, thảo luận nhóm.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung ?1định hướng cách làm.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?1 vào bảng nhóm:
(Cho đơn thức 3x .
-Hãy viết một đa thức bậc hai bất kỳ gồm 3 hạng tử
-Nhân 3x với từng hạng tử của đa thức vừa viết
-Cộng các tích tìm được )

- Các nhóm hoạt động giải bài tập
- 1 đại diện nhóm trình bày .
- Các nhóm khác nhận xét, sửa lại nếu có.
- GV phân tích lời giải,chốt lại lời giải đúng.
- GV cho các nhóm kiểm tra chéo kết quả bài làm của nhóm khác, đánh giá, nhận xét, báo cáo.
- GV kết luận về tích của đơn thức và đa thức.


-GV:Qua ?1 em hãy phát biểu qui tắc nhân 1 đơn thức với 1 đa thức?
HS : Nêu quy tắc
GV: nhắc lại và nêu tổng quát ?
Qui tắc

?1
Làm tính nhân (có thể lấy ví dụ HS nêu ra)
3x(5x2 - 2x + 4) = 3x. 5x2 + 3x(- 2x) + 3x.
= 15x3 - 6x2 + 24x
* Qui tắc: (SGK)
- Nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức
- Cộng các tích lại với nhau.
Tổng quát:A, B, C là các đơn thức
A(B  C) = AB  AC

* HĐ2: Áp dụng qui tắc.
- Phương pháp: tự nghiên cứu,luyện tập và thực hành.
- Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật giao nhiệm vụ.
Giáo viên yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4.
Gọi 1 HS phân tích cách làm.


Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?2
(3x3y - x2 +  xy). 6xy3
Gọi1học sinh lên bảng trình bày, HS khác làm vào vở.
GV lưu ý khi đã nắm vững quy tắc các em có thể bỏ bớt bước trung gian

?3:
Phương pháp: Hoạt động nhóm
-Kĩ thuật dạy học:Kĩ thuật chia nhóm, thảo luận nhóm.
GV cho HS làm ?3 theo nhóm.

GV: Gợi ý cho HS công thức tính S hình
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 17:53:06 | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.32 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019, Đại số 8. CHƯƠNG I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨCTuần dạy: 1 Ngày soạn: 16 /8/2018 Ngày dạy: /8/2018 Tiết 1 - Bài 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨCI. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm và hiểu được được các qu

https://tailieuhoctap.com/giaoandaiso8/giao-an-theo-mau-tap-huan-moi-2019.kwi40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác