Giáo án học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Ngày soạn: 3/1/2019

CHỦ ĐỀ : THỐNG KÊ
Tiết 41: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ
I.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức:
- Học sinh nắm được khái niệm ban đầu về khoa học thống kê, ứng dụng của thống kê trong đời sống xã hội.
1.2 Kỹ năng:
- Hiểu được thế nào là thu thập số liệu, biết lập bảng số liệu thống kê ban đầu.
- Hiểu được thế nào là dấu hiệu, đơn vị điều tra, giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu, tần số cùng ký hiệu tương ứng.
1.3. Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập.
1.4. Định hướng phát triển năng lực :
- Năng lực giao tiếp , năng lực hợp tác , Năng lực tính toán , năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
2.1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bảng số liệu thống kê: bảng 1, bảng 2, bảng 3.
2.2. Chuẩn bị của học sinh
- SGK, dụng cụ học tập.
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
3.1. Ổn định lớp
3.2. Kiểm tra bài cũ:
3.3. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lượt về khoa học thống kê.
(1) Phương pháp( kĩ thuật dạy học ) : phương pháp gợi mở , vấn đáp
(2) Hình thức các tổ chức hoạt động : cá nhân/ trong lớp

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Gv giới thiệu về khoa học thống kê và ứng dụng của nó trong đời sống xã hội.
Hoạt động 2 Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu:
(1) Phương pháp( kĩ thuật dạy học ) : phương pháp gợi mở , vấn đáp ,Nêu và giải quyết vấn đề
(2) Hình thức các tổ chức hoạt động : cá nhân/ trong lớp

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Gv treo bảng 1 lên bảng.
Giới thiệu cách lập bảng.
Khi điều tra về số cây trồng của mỗi lớp, người ta lập bảng 1.
Việc lập bảng 1 gọi là thu thấp số liệu, và bảng 1 gọi là bảng số liệu ban đầu.
Làm bài tập?1.
Gv treo bảng 2 lên bảng.

Hs lập bảng điều tra số con trong mỗi gia đình trong tổ dân phố của mình đang sinh sống.
I/ Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu:
Khi điều tra về một vấn đề nào đó người ta thường lập thành một bảng (như bảng 1n) và việc làm như vậy được gọi là thu thập số liệu, và bảng đó gọi là bảng số liệu điều tra ban đầu.
VD: xem bảng 1, bảng 2 trong SGK.


Hoạt động 3: Dấu hiệu:
(1) Phương pháp( kĩ thuật dạy học ) : phương pháp gợi mở , vấn đáp
(2) Hình thức các tổ chức hoạt động : cá nhân/ trong lớp

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Gv giới thiệu thế nào là dấu hiệu.
Dấu hiệu thường được ký hiệu bởi các chữ cái in hoa như X, Y, Z.
Dầu hiệu ở bảng 1 là gì?

Dấu hiệu ở bảng 2 là gì?

Gv giới thiệu thế nào là đơn vị điều tra.
Mỗi lớp trong bảng 1 là một đơn vị điều tra.
Mỗi địa phương trong bảng 2 là một đơn vị điều tra.
Số các đơn vị điều tra được ký hiệu là N.
Gv giới thiệu giá trị của dấu hiệu.
Tìm giá trị của dấu hiệu mang số thứ tự là 12 trong bảng 1?

Gv giới thiệu dãy giá trị của dấu hiệu.


Dấu hiệu ở bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp.
Dấu hiệu ở bảng 2 là số dân ở các địa phương trong cả nước.
Trong bảng 1, giá trị của dấu hiệu ứng với số thứ tự 12 là 50.
II/ Dấu hiệu:
1/ Dấu hiệu, đơn vị điều tra:
a/ Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu.
KH: X, Y..
VD: Dấu hiệu X ở bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp.
b/ Mỗi lớp, mỗi người. được điều tra gọi là một đơn vị điều tra.
Tổng số các đơn vị điều tra
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 16:47:16 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.20 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2, Đại số 7. Ngày soạn: 3/1/2019 CHỦ ĐỀ : THỐNG KÊTiết 41: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊI.MỤC TIÊU 1.1 Kiến thức:- Học sinh nắm được khái niệm ban đầu về khoa học thống kê, ứng dụng của thống kê trong đời sống xã hội.

https://tailieuhoctap.com/giaoandaiso7/giao-an-hoc-ki-2.1ib40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác