KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CN 8, 9 LÝ 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

        TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
            TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2015 -2016
GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Hồ Hằng  TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 

PHẦN I: KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Bối cảnh năm học :
* Nhiệm vụ được phân công:
- Công tác giảng dạy: giảng dạy môn Công nghệ: Khối 9 (A,B,C), lớp 9A, 9B, 9C.Khối 8 (A,B), lớp 8A, 8B.  Tự chọn Lý 8,  ( A, B ) , Lý 7 ( A,B ,C) Lý 6 ( A,B,C )
* Bối cảnh:
-  Về công tác giảng dạy:
+ Chất lượng  bộ môn tương đối đồng đều.
+ Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo và tài liệu bồi dưỡng thường xuyên được nhà trường trang bị khá đầy đủ.
2. Thuận lợi :
- Đa số học sinh thuộc địa bàn Cỗ Mã - Vạn Thọ có bản chất ngoan hiền, lễ phép, biết vâng lời thầy cô và có tinh thần hiếu học.
- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính Quyền, Ban Ngành, Đoàn Thể, Phòng GD & ĐT, nhà trường và ban đại diện PHHS.
- Nhà trường có trang thiết bị giảng bài giảng điện tử, ĐDDH đáp ứng cơ bản phục vụ dạy và học bộ môn.
- Phòng học : Đảm bảo quy cách, đủ ánh sáng, trang thiết bị, thư viện có đầy đủ các loại sách giáo khoa và tham khảo để phục vụ cho việc giảng dạy.

- Có 1 phòng học dùng làm phòng thực hành cho hai bộ môn: Lý – Công nghệ.
- Trang thiết bị phục vụ giảng dạy tương đối đầy đủ.
- Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập của con em mình.
- Giáo viên bộ môn đã có nhiều năm công tác (20 năm) .Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
3. Khó khăn :
- Vẫn còn một số ít học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc lĩnh hội tri thức, còn ham chơi internet và có thái độ học tập chay lười làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn.
- Vẫn còn một số phụ huynh có ý thức giao phó việc học tập của con em mình cho nhà trường và thầy cô giáo, chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.
 
 
 
 
 
 
4. Thống kê chất lượng
TT
Lớp
Sĩ số  HS
Môn
Kết quả chất lượng đầu năm học
Ghi
chú
 
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
7A
24

4(16,7%)
9(37,5%)
8(33,3%)
3(12,5%)
0
 
2
7B
26

3(11,5%)
11(42,3%)
9(34,7%)
3(11,5%)
0
 
3
7C
28

5(17,9%)
8(28,6%)
13(46,4%)
2(7,1%)
0
 
4
8A
40
Công nghệ
11(27,5%)
16(40%)
13(32,5%)
0
0
 
5
8B
42
Công nghệ
12(28,6%)
15(35,7%)
15(35,7%)
0
0
 
6
9A
28
Công nghệ
4(14,3%)
10(35,7%)
14(50%)
0
0
 
7
9B
26
Công nghệ
6(23,1%)
8(30,8%)
12(46,1%)
0
0
 
8
9C
28
Công nghệ
5(17,9%)
9(32,1%)
14(50%)
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. KẾ HOẠCH CHUNG:
TT
Lớp
Sĩ số học sinh
MÔN
CAM KẾT THỰC HIỆN CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC
Ghi chú
 
GIỎI
KHÁ
TB
YẾU
KÉM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
7A
24

5(20,8%)
9(37,5%)
9 (37,5%)
1 (4,2%)
0
 
2
7B
26

6(23,1%)
10(38,5%)
9(34,6%)
1(3,8%)
0
 
3
7C
28

6(21,4%)
10(35,7%)
11(39,3%)
1(3,6%)
0
 
4
K7
78

17(21,8%)
29(37,2%)
29(37,2%)
3(3,8%)
0
 
5
8A
40
Công nghệ
10(25%)
16(40%)
13(32,5%)
1(2,5%)
0
 
6
8B
42
Công nghệ
10(23,8%)
15(35,7%)
15(35,7%)
2(4,8%)
0
 
7
K8
82
Công nghệ
20(24,4%)
31(37,8%)
28(34,2%)
3(3,6%)
0
 
8
9A
26
Công nghệ
7(26,9%)
10(38,5%)
9(34,6%)
0
0
 
9
9B
27
Công nghệ
7(25,8%)
10(37,1%)
10(37,1%)
0
0
 
10
9C
32
Công nghệ
9(28,1%)
12(37,5%)
11(34,4%)
0
0
 
11
K9
85
Công nghệ
23(27,1%)
32(37,6%)
30(35,3%)
0
0
 
1. Phân công giảng dạy và bàn giao cam kết thực hiện chất lượng dạy học:
 
2. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện giảng dạy đảm bảo theo phân phối chương trình, theo lịch báo giảng , đảm bảo quy chế chuyên môn.
- Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu , bồi dưỡng học sinh giỏi
- Đổi mới phương pháp, nội dung kiểm tra đánh giá để đánh giá sát và đúng đối với năng lực của từng học sinh.
- Chú trọng nâng cao chất lượng bộ môn.
-Thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ.
3. Một số giải pháp cơ bản:
*Về công tác giảng dạy:

- Soạn giảng đầy đủ, có chất lượng theo hướng đổi mới nội dung và phương pháp giảng    dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cũng như các năng lực của học sinh trong quá trình học tập.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, với chất lượng tốt.
-Thiết kế bài giảng ngắn gọn, đầy đủ các bước lên lớp quy định, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh (đặc biệt cần có hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển hoạt động để tạo hứng thú học tập cho học sinh). Ở mỗi bài học trên cơ sở chuẩn KT-KN cần xác định rõ các năng lực cần đạt để từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung bài học, tăng cường các loại câu hỏi kích thích tư duy để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cũng như các năng lực của học sinh trong quá trình học tập.
- Bám sát các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực cần đạt để làm nổi bật trọng tâm tiết dạy và thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện Thực hiện dạy theo định hướng phát triển năng lực từ năm học 2014 - 2015.
- Đối với các tiết dạy theo PPCT Giáo án soạn theo mẫu của sở (3 cột).
-Đối với tiến trình bài giảng: tổ chức hoạt động dạy học nhằm hướng tới những năng lực đã xác định.
-Bài tập củng cố (củng cố từng phần, củng cố toàn bài) phù hợp với năng lực đã xác định.
*Về phương pháp và hình thức dạy học.
-Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất; Cần tăng cường liên hệ thực tế cuộc sống và sản xuất; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh.
-Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.
-Đẩy mạnh việc vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, tăng cường sử dụng phương pháp thực nghiệm - thực hành trong giảng dạy, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Thực hiện đầy đủ các thí nghiệm biểu diễn và các tiết thực hành thí nghiệm chính khoá theo kế hoạch dạy học và các nội dung yêu cầu của sách giáo khoa.
-Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị, thí nghiệm Lý – Công nghệ trong giảng dạy, chống “dạy chay”. Sử dụng thiết bị, thí nghiệm theo định hướng chủ yếu là nguồn để học sinh nghiên cứu, khai thác, tìm tòi kiến thức Lý học. Hạn chế sử dụng chúng để minh họa hình ảnh mà không có tác dụng khắc sâu kiến thức và rèn luyện kĩ năng.

*Về kiểm tra đánh giá
-Đối với kiểm tra 1 tiết và học kỳ: Xây dựng ma trận đề kiểm tra, câu hỏi kiểm tra theo CV 8773 phù hợp chuẩn KT-KN, dựa vào năng lực cần đạt trong 1 chương, 1 học kì đã xác định.
-Ma trận:
  +Chọn mẫu ma trận có kiến thức, kỹ năng.
+ Tỉ lệ ma trận: nhận biết: 20%, thông hiểu: 50%, vận dụng: 30%.
*Về hình thức và sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
- Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ qua dự giờ đồng nghiệp, qua sinh hoạt tổ nhóm và sinh hoạt cụm chuyên môn.
+ Thường xuyên học hỏi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn .Tích cực sưu tầm, tích lũy tài liệu làm hồ sơ riêng.
- Chuyên đề: Nhóm toán
4. Các chỉ tiêu phấn đấu cuối năm học:
- Danh hiệu thi đua:  Lao động tiên tiến
 
- Số tiết dạy bằng giáo án điện tử:4 tiết/ 1 năm
- Số tiết dự giờ: 10 tiết/ học kì
- Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: đổi mới phương pháp trong dạy học môn Lý học là “Dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ”.
- Tự nghiên cứu, học tập để nâng chuẩn.
5. Lịch trình thực hiện kế hoạch (theo năm học):
 
Thời gian
Nội dung
công việc
Chỉ tiêu /
kết quả
Nguồn
lực
Ghi chú
(điều chỉnh)
 
 
 
 
 
 
THÁNG 8
Năm 2015
- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè
- Tham gia viết bài thu hoạch chính trị.
- Thực hiện kế hoạch cá nhân & kế hoạch giảng dạy.
-  Học tập các thông tư cần thiết phục vụ trong năm học.
 
Viết bài thu hoạch chính trị.
- Hoàn thành kế hoạch cá nhân & kế hoạch giảng dạy
 
 
 
- Tiến hành lập kế hoạch dạy học
 
 
 

 
THÁNG 9
Năm 2015
 
 
 
 
 
 
Nắm tình hình lớp giảng dạy, chú ý HS cá biệt & lên kế hoạch phối hợp với các bộ phận nhằm giáo dục các em tiến bộ.
- Khai giảng năm học mới ngày 5/9/2015
- Tham gia ngày hội Trung thu
-Đăng kí dạy thao giảng xếp loại tay nghề đầu năm.
-Hoàn thành sổ điểm cá nhân.
 
 
 
 
THÁNG 10
Năm 2015
-Đề ra biện giúp đỡ HS yếu, bồi dưỡng học sinh Giỏi
- Tham gia HĐNGLL: ngày hội tiếng Anh
- Thực hiện thao giảng  đánh giá tay nghề
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp
- Tiếp tục quan tâm giúp đỡ & phối hợp giáo dục HS cá biệt.
 
 
 
 
 
THÁNG 11
Năm 2015
- Tiếp tục tổ chức dạy học theo hướng phát huy năng lực HS.(Lớp 9)
- Tiếp tục tham gia các hoạt động cùng với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường & địa phương để thực hiện công tác giáo dục HS.
- Tham gia các hoạt động hướng về kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
 
 
 
 
THÁNG 12
Năm 2015
- Tiếp tục bám sát tình hình tiến bộ của học sinh môn lý học nhằm hạn chế sự sai lệch của HS
- Thông báo kế hoạch ôn tập bộ môn
 
 
 
 
THÁNG 1
Năm 2016
- Tiếp tục theo dõi & giúp đỡ HS yếu, bồi dưỡng HSG trong các tiết lên lớp.
-Lên kế hoạch cụ thể .Phân công học sinh giỏi giúp đỡ học sinh
 
 
 

 
yếu.
- Dự giờ để học hỏi đồng nghiệp, nâng cao tay nghề.
- Đánh giả kết quả bộ môn của học sinh trong học kì I. Rút ra kinh nghiệm bổ sung kế hoạch rèn luyện cho học kì II
 
 
 
THÁNG 2
Năm 2016
- Tham gia phối hợp với các tổ chức giáo dục HS thực hiện đúng thời gian nghỉ tết, chăm chỉ học tập, đảm bảo chuyên cần. Ký cam  kết thực hiện các quy định về: ATGT, không tham gia tàng trữ, mua bán và sử dụng chất gây nổ…
 
 
 
THÁNG 3
Năm 2016
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tham gia các hoạt động kỉ niệm ngày 8/3 và  26/3 để năng cao kỹ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong hoạt động giáo dục.
-Thực hiện chuyên đề: Dạy học, kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của HS.
 
 
 
THÁNG 4
Năm 2016
 
- Tăng cường xây dựng kế hoạch ra đề cương, ôn tập & theo dõi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.
 
 
 
 
THÁNG 5
Năm 2016
-  Thực hiện thi học kì II
-  Báo cáo , cộng điểm đúng thời hạn
 
 
 
III. NHỮNG ĐỀ XUẤT/KIẾN NGHỊ :
- Tổ, nhóm chuyên môn thường xuyên trao đổi, thống nhất, tổ chức các hình thức và phương pháp dạy học.
 
 
 
 
PHẦN II: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
 
 

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
  MÔN: CÔNG NGHỆ 9  -  Năm học:  2018 - 2019
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hồ Hằng
Học kỳ 1 : 19 tuần (18 tiết)
Học kỳ 2 : 18 tuần (17 tiết)
 
 
HỌC KỲ 1:                      
 
Tuần
Tiết
Tên bài
P.Tiện
ĐDDH
 
Kiểm
tra
Ghi chú
1
1
Giới thiệu nghề điện dân dụng
Tranh ảnh về nghề điện
 
 
2
2
V ật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (tiết 1)
Một số dây dẫn điện và cáp điện
 
 
3
3
V ật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (tiết 2)
Một số dây dẫn điện và cáp điện
 
 
4
4
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
(tiết 1)
Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
 
 
5
5
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
(tiết 2)
Thước, kìm điện các loại
15’
 
6
6
Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện
(tiết 1)
Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
Kìm, tua vít,bút thử điện, dây d ẫn
 
 
7
7
Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện
(tiết 2)
Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
Kìm, tua vít,bút thử điện, dây d ẫn
 
 
8
8
Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện
(tiết 3)
Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng
Kìm, tua vít,bút thử điện, dây d ẫn
 
 
9
9
Thực hành nối dây dẫn điện (tiết 1)
Dây dẫn các loại. Kìm, tua vít,bút thử điện
 
 
10
10
Thực hành nối dây dẫn điện (tiết 2)
Dây dẫn các loại. Kìm, tua vít,bút thử điện
 
 
11
11
Thực hành nối dây dẫn điện (tiết 3)
Dây dẫn các loại. Kìm, tua vít,bút thử điện
 
Mục hàn nối không

 
 
 
 
 
bắt buộc
12
12
Kiểm tra 1 tiết
Ma trận đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm
1tiết
 
13
13
Thực hành lắp mạch điện, bảng điện
(lí thuyết)
Bảng phụ, phấn màu, máy tính
 
 
14
14
Thực hành lắp mạch điện, bảng điện
( TH tiết 1 )
Dây dẫn các loại. Kìm các loại, tua vít,bút thử điện
 
 
15
15
Thực hành lắp mạch điện, bảng điện
 
( TH tiết 2 )
 
 
Dây dẫn các loại. Kìm các loại, tua vít,bút thử điện
HS1
 
16
16
Thực hành lắp mạch điện, đèn ống huỳnh quang ( tiết 1 )
Dây dẫn các loại. Kìm các loại, tua vít,bút thử điện. đèn huỳnh quang
 
 
17
17
Thực hành lắp mạch điện, đèn ống huỳnh quang ( tiết 2 )
Dây dẫn các loại. Kìm các loại, tua vít,bút thử điện. đèn huỳnh quang
 
 
18
18
Kiểm tra học kì I
Ma trận đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm
 
HKI
 
 
19
 
Bổ sung những tiết còn thiếu
 
 
 
 
 
 
HỌC KỲ 2
Tuần
Tiết
Tên bài
P.Tiện
ĐDDH
Kiểm
tra
Ghi chú
20
19
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 1 )
Bóng đèn, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 
21
20
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 2 )
Bóng đèn, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 
22
21
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 3 )
Bóng đèn, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 
23
22
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn ( tiết 1 )
2 công tắc 3 cực, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 
24
23
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn ( tiết 2)
2 công tắc 3 cực, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 

25
24
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn ( tiết 3)
2 công tắc 3 cực, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
HS1
 
26
25
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 1)
2 công tắc 3 cực, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 
27
26
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 2)
2 công tắc 3 cực, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
 
28
27
Thực hành lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn ( tiết 3)
2 công tắc 3 cực, bảng điện. Kìm, dao nhỏ
 
M ục 3. Quy trình lắp mạch điện - Không dạy
29
28
Kiểm tra thực hành
 
1tiết
 
30
29
Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà ( tiết 1)
Tranh, mẫu dây dẫn, ống PVC
 
 
31
30
Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà ( tiết 2)
Tranh, mẫu dây dẫn, ống PVC
 
 
32
31
Kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà
Mẫu dây dẫn, cầu chì, ổ cắm, phích cắm
15
ph
 
33
32
Ôn tập lý thuyết
Bảng phụ, phấn màu, máy tính
 
 
34
33
Ôn tập thực hành ( tiết 1)
Bảng phụ, phấn màu, máy tính
 
 
35
34
Ôn tập thực hành ( tiết 2)
Bảng phụ, phấn màu, máy tính
 
 
36
35
Kiểm tra học kì 2
Ma trận đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm
HK2
 
37
 
Hoàn tất chương   trình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-08-28 09:04:44 | Thể loại: Công nghệ 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: docx
lần xem

giáo án KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CN 8, 9 LÝ 7, Công nghệ 9. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016 GIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Hồ Hằng TỔ: KHOA HỌC

https://tailieuhoctap.com/giaoancongnghe9/ke-hoach-giang-day-cn-8-9-ly-7.nlm10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác