GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ( 5 HOẠT ĐỘNG)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

Ngày soạn: 18/08/2018
Ngày dạy: …..../….../2018            
Tuần 4 Tiết 4                            
BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO ĐẤT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí.
- Biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất.
2. Kỹ năng:
- Biết sử dụng các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất phù hợp.
- Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm.
- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích.
3. Thái độ:
-Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
4/ Năng lực cần đạt được: 
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn công nghệ: Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, năng lực triển khai công nghệ, năng lực hình thành ý tưởng và thiết kế công nghệ
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC:
- Dạy học nhóm, quan sát tìm tòi, vấn đáp tìm tòi
- Khăn trải bàn, mãnh ghép, chia sẽ nhóm đôi.
III. CHUẨN Bị:
1. Giáo viên:
- Hình 3, 4, 5 SGK
- Phiếu học tập trang 15 (Bảng: Biện pháp cải tạo đất, mục đích, áp dụng cho loại đất)
2. Học sinh: - Kẻ phiếu: Biện pháp sử dụng đất và mục đích (Bảng trang 14), Bảng trang 15 SGK
IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức lớp: 1phút
2. Kiểm tra bài cũ – 3’
- Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính?
- Nhờ đâu mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
- Độ phì nhiêu của đất là gì?
3. Bài mới:
3.1. Khởi động – 4’
- GV nêu một số vấn đề sau:
+ Diện tích đất trồng ở quê em hiện nay tăng hay giảm? Vì sao?
+ Em hãy nêu một vài biện pháp bảo vệ, cải tạo đất?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân
- Sản phẩm:
+ Diện tích đất giảm? Vì xây dưng, GTVT…?
+ Biện pháp: canh tác, thuỷ lợi và bón phân.
- Đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Giảng bài mới: Đất là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sở để sản xuất nông , lâm nghiệp. Vì vậy chúng ta phải biết cách sử dụng cải tạo và bảo vệ đất. Để biết như thế nào là sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất hợp lí ta vào bài mới.  
3.2. Hình thành kiến thức – 30’
 
 
    
  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
* Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?- 15’
Mục tiêu: Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí.   
_ Yêu cầu học sinh xem phần thông tin mục I SGK và hỏi:
TB, Y:  Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
_ Chia nhóm, yêu cầu thảo luận và hoàn thành bảng mẫu:
_ Giáo viên treo bảng phụ lên bảng.
_ Giáo viên  tổng hợp ý kiến đưa ra đáp án.
_ Học sinh đọc thông tin và trả lời:
 Do dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo trong khi đó diện tích đất trồng có hạn,
_ Học sinh chia nhóm, thảo luận.
_ Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
   Do dân số tăng nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng theo, trong khi đó diện tích đất trồng trọt có hạn, vì vậy phải sử dụng đất hợp lí.
Biện pháp sử dụng đất
Mục đích
_ Thâm canh tăng vụ.
 
_ Không bỏ đất hoang.
_ Chọn cây trồng phù hợp với đất.
_ Vừa sử dụng, vừa cải tạo.
_ Tăng năng suất, sản lượng.
_ Chống xói mòn.
_ Tạo điều kiện cho cây phát triển mạnh.
_ Cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây.


GD KNS: bảo vệ đất trồng, môi trường tự nhiên
Giáo viên  giảng giải thêm:
  Biện pháp vừa sử dụng, vừa cải tạo thường áp dụng đối với những vùng đất mới khai hoang hoặc mới lấn ra biển. Đối với những vùng đất này, không nên chờ đến khi cải tạo xong mới sử dụng  mà phải sử dụng ngay để sớm thu hoạch.
_ Tiểu kết, ghi bảng.
_ Học sinh lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Học sinh ghi bài.
 
* Hoạt động 2: Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất – 15’
Mục tiêu: Nắm được các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.
_ Giáo viên hỏi:
G, K: Tại sao ta phải cải tạo đất?
 
GD KNS: bảo vệ đất trồng, môi trường tự nhiên
- Giáo viên giới thiệu cho Học sinh một số loại đất cần cải tạo ở nước ta:
+ Đất xám bạc màu: nghèo dinh dưỡng, tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua.
+ Đất mặn: có nồng độ muối tương đối cao, cây trồng không sống được trừ các cây chịu mặn (đước, sú, vẹt, cói,..)
_ Học sinh trả lời:
 Vì có những nơi đất có những tính chất xấu như: chua, mặn,  bạc màu… nên  cần phải cải tạo mới sử dụng có hiệu quả được.
_ Học sinh lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất:
  Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là canh tác, thuỷ lợi và bón phân.

  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

+ Đất phèn: Đất rất chua chứa nhiều muối phèn gây độc hại cho cây trồng.
TB, Y - G, K: Yêu cầu theo nhóm cũ thảo luận theo bảng và kềt hợp quan sát hình 3,4,5.
- Tổng hợp các ý kiến và đưa ra đáp án.
 
 
 
_ Nhóm thảo luận và hoàn thành bảng.
_ Cử đại diện nhóm trình bày và nhóm khác bổ sung.
_ Học sinh ghi bài vào vở.
 
 
Biện pháp cải tạo đất
Mục đích
Áp dụng cho loại đất
_ Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.
_ Làm ruộng bậc thang.
 
_ Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây phân xanh.
_ Cày sâu, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.
_ Bón vôi.
_ Tăng bề dày lớp đất canh tác.
_ Hạn chế dòng chảy, xói mòn, rửa trôi.
_ Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn rửa trôi.
_ Tháo chua, rửa mặn.
 
_ Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
_ Đất xám bạc màu.
_ Đất dốc (đồi, núi).
_ Đất dốc đồi núi.
 
 
_ Đất phèn.
 
 
_ Đất phèn.


G, K: Qua đó thì cho biết những biện pháp nào thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất?
- Giáo viên giải thích hình thêm.
 
- Tiểu kết, ghi bảng.
_ Học sinh trả lời:
 Các biện pháp thường dùng: canh tác, thuỷ lợi, bón phân.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh ghi bài.
 

3.3. Luyện tập – 3’
- Học sinh đọc phần ghi nhớ.
  1. Đúng hay sai:
  a. Đất đồi dốc cần bón vôi.
 b. Đất đồi núi cần  trồng cây nông nghiệp xen giữa cây phân xanh.
 c. Cần dùng các biện pháp canh tác, thuỷ lợi, bón phân để cải tạo đất.
 d. Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ dùng cho đất phèn.
  2. Chọn câu trả lời đúng:Sử dụng đất hợp lí để:
 a. Cho năng suất cao.
 b. Làm tăng diện tích đất canh tác.
 c. Tăng độ phì nhiêu.
 d. Câu a và c.
Đáp án:
 Câu 1: Đúng: b,c.
 Câu 2: d
3.4. Vận dụng – 2’
- Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
- Hãy cho biết những biện pháp dùng để cải tạo và bảo vệ đất? Áp dụng ở địa phương?
3.5. Tìm tòi mở rộng – 2’
- Nhận xét về thái độ học tập cuả học sinh.
- Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 7.
  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

V. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------Hết-------------------------------------
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

Ngày soạn: 25/08/2018
Ngày dạy: …..../….../2018            
Tuần 5 Tiết 5                            
BÀI 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được thế nào là phân bón, các loại phân bón thường dùng và tác dụng của phân bón.
2. Kỹ năng:
- Phân biệt được các loại phân bón và biết cách sử dụng từng loại phân bón phù hợp  với từng loại đất và từng loại cây.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích và thảo luận nhóm.
3. Thái độ:
- Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ như  thân, cành, lá và cây hoang dại để làm phân bón.
4/ Năng lực cần đạt được: 
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng CNTT và truyền thông.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn công nghệ: Năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật, năng lực lựa chọn và đánh giá công nghệ
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC:
- Dạy học nhóm, vấn đáp tìm tòi, thực hành
- Khăn trải bàn, mãnh ghép
III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên.
- Sơ đồ 2 SGK, hình 6 SGK
- Bảng: Nhóm phân bón và loại phân bón
2. Học sinh.
- Kẻ sơ đồ 2 vào vở bài tập
- Bảng: Nhóm phân bón và loại phân bón
IV. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức lớp: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Vì sao phải cải tạo đất?
- Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?
3. Bài mới
3.1. Khởi động – 4’
- GV nêu một số vấn đề sau:
+ Giải thích câu tục ngữ: “ Nhất nước, nhì phân…..”
+ Em có biết bón phân là gì không? Tác dụng của bón phân?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân và nhóm 2 - 4 học sinh.
- Sản phẩm:
- Đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Giảng bài mới: người ta nói rằng phân bón là một yếu tố không thể thiếu trong sản xuất trồng trọt. Vậy phân bón là gì và nó có tác dụng như thế nào đối với cây trồng? Để biết được điều này ta vào bài 7.
3.2. Hình thành kiến thức – 30’
 
 
 
  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
* Hoạt động 1: Phân bón là gì – 16’
Mục tiêu: - Hiểu được thế nào là phân bón, Phân biệt được các loại phân bón và biết cách sử dụng từng loại phân bón phù hợp  với từng loại đất và từng loại cây.
_ Yêu cầu học sinh đọc mục I và trả lời các câu hỏi:
TB, Y:  Phân bón là gì?
TB, Y:  Vì sao người ta bón phân cho cây?
G, K:  Các chất dinh dưỡng chính trong cây là những chất nào?
+ Giáo viên giải thích thêm ngoài các chất trên , còn có nhóm các nguyên tốt vi lượng như: Cu, Fe, Zn,…
G, K: mấy nhóm chính?
TB, Y:  Phân hữu cơ gồm những loại nào?
+ Phân hóa học gồm những loại nào?
+ Phân vi sinh gồm những loại nào?
TB, Y - G, K: Yêu cầu học sinh chia nhóm và thảo luận để hoàn thành bảng.
 
Nhóm phân bón
Loại phân bón
Phân hữu cơ
Phân hóa học
Phân vi sinh
 

_ Học sinh đọc mục I và trả lời:
 Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng.
 
 Vì phân bón có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
 Đó là đạm, lân, kali.
_ Học sinh lắng nghe.
 
 Phân bón chia làm 3 nhóm chính: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh.
 Gồm: phân chuồng, phân bắc, phân rác, phân xanh, than bùn và khô dầu.
 Gồm: phân lân, phân đạm, phân kali, phân đa lượng, phân vi lượng.
 Gồm: phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đồng, vi sinh vật chuyển hóa lân.
_ Học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành bảng.
_ Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.
_ Yêu cầu nêu được:
+ Phân hữu cơ: a, b, e, g, k, l, m.
+ Phân hóa học: c, d, h, n.
+ Phân vi sinh: l
_ Học sinh lắng nghe.
_ Học sinh ghi bài.
I. Phân bón là gì?
   Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng. Có 3 nhóm phân bón là phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh.
Hoạt động 2: Tác dụng của phân bón – 13’
Mục tiêu: Phân biệt được các loại phân bón và biết cách sử dụng từng loại phân bón phù hợp  với từng loại đất và từng loại cây.
_ Yêu cầu học sinh quan sát hình 6 SGK và trả lời câu hỏi:
G, K:  Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất cây trồng và chất lượng nông sản?
- Giáo viên nhận xét.
-  Giáo viên giải thích thêm thông qua hình 6 : Nhờ phân bón mà có nhiều chất dinh dưỡng hơn nên cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao và chất lượng nông sản cũng cao hơn.
_ Học sinh quan sát hình và trả lời:
 
 Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất và chất lượng nông sản.
 
- Học sinh lắng nghe.
 
II. Tác dụng của phân bón:
    Phân bón  làm tăng độ phì nhiều của  đất, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản.

  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

+ Vậy bón phân cho đất càng nhiều càng tốt phải không? Vì sao?
GD KNS: bảo vệ đất trồng, môi trường tự nhiên, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu..
-Tiểu kết, ghi bảng.
 
 
 
 Không, vì khi bón phân quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối giữa các loại phân nhất là phân hóa học thì năng suất cây trồng không những không tăng mà có khi còn giảm.
- Học sinh ghi bài.
 

3.3. Luyện tập – 3’
- Thế nào là phân bón? Có mấy nhóm chính? Kể ra.
-  Phân bón có tác dụng như thế nào?
- Chọn câu trả lời đúng nhất:
1. Phân bón gồm 3 loại là:
a. Cây xanh, đạm, vi lượng          c. Phân chuồng, phân hoá học, phân xanh
b. Đạm, lân, kali                          d. Phân hữu cơ, phân hoá học, phân vi sinh
2. Bón phân:
a. Bón phân làm cho đất thoáng khí
b. Bón phân nhiều mới có năng suất cao
c.  Bón nhiều phân đạm hoá học chất lượng sản phẩm mới tốt
d. Bón phân hợp lý cây trồng mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt
3.4. Vận dụng – 2’
- Tìm hiểu cách bón phân của một số cây trồng phổ biến ở địa phương? ( Loại phân, thời điểm bón, số lượng…)
3.5. Tìm tòi mở rộng – 2’
- Đọc mục: Có thể em chưa biết
- Học và trả lời câu hỏi cuối bài
- Yêu cầu HS tìm hiểu các cách sử dụng và bảo quản phân bón ở địa phương
- Kẻ bảng: Trang 22 SGK vào vở bài tập.
V. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………
---------------------------------------Hết-------------------------------------
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Giáo án Công nghệ 7                                                                                         Năm học 2018 - 2019                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
  Giáo viên……………………                                         Trường THCS ……………………………


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-09-18 19:28:05 | Thể loại: Công nghệ 7 | Lần tải: 32 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ( 5 HOẠT ĐỘNG), Công nghệ 7. Giáo án Công nghệ 7 Năm học 2018 - 2019 Ngày soạn: 18/08/2018 Ngày dạy: …..../….../2018 Tuần 4 Tiết 4 BÀI 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO ĐẤT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được vì sao phải

https://tailieuhoctap.com/giaoancongnghe7/giao-an-phat-trien-nang-luc-hoc-sinh-5-hoat-dong.8vw10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác