Ngày soạn :21/ 08/ 2016
Ngày giảng: 7A : 7B: 7C:
PHẦN I : TRỒNG TRỌT
CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT
TIẾT 1 : BÀI 1+2 : VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT.
KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG.

I. MỤC TIÊU :
- Hiểu được vai trò của trồng trọt.
- Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện.
- Có hứng thú trong học kỹ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt.
- Hiểu được đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng. Đất trồng gồm những thành phần gì ?
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường.
II. CHUẨN BỊ.
*GV : Bảng phụ, tranh hình 1, hình 2.phiếu học tập
*HS : Đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Tổ chức :
7A : .......... 7B : .......... 7C........
2. Kiểm tra : Kết hợp trong giờ
3. Bài mới:
Hoạt động 1 : : Tìm hiểu về vai trò của trồng trọt trong nền KT.

Gv : Giới thiệu hình 1 SGK
? Em hãy quan sát hình vẽ và cho biết vai trò thứ 1, 2, 3, 4 của trồng trọt là gì ?
Hs : Thảo luận nhóm
Gv : Gọi đại diện từng nhóm lên trả lời câu hỏi.
Hs : Các nhóm góp ý kiến.
Gv: Nhận xét và chốt lại.
Gv : giới thiệu thế nào là cây lương thực, thực phẩm, cây nguyên liệu cho công nghiệp.
? Em hãy kể 1 số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương em.
? Em hãy nêu 1 số nông sản ơ nước ta đã xuất khẩu ra thị trường thế giới.

I. Vai trò của trồng trọt

- Cung cấp : lương thực, thực phẩm cho con người.
- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến cho các nhà máy.
- Cung cấp thức ăn cho vật nuôi.
- Cung cấp nông sản xuất khẩu.


Họat động 2 : Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt.

? Dựa vào vai trò của trồng trọt em hãy cho biết SX nhiều lúa, ngô, khoai, sắn là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sản xuất nào
? Trồng cây rau, đậu, vừng, lạc, …là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SX nào .
? Phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt, là nhiệm vụ của lĩnh vực SX nào .
? Trồng cây mía, cây ăn quả cung cấp nguyên liệu cho nhà máy là nhiệm vụ thuộc lĩnh vực SX nào .
? Trồng cây lấy gỗ cung cấp nguyên liệu cho XD và công nghiệp làm giấy.
? Trồng cây đặc sản chè, cafê để lấy nguyên liệu để xuất khẩu là nhiệm vụ của lĩnh vực SX nào ?
? Vậy nhiệm vụ của trồng trọt là gì .
Hs : Trả lời câu hỏi.

II. Nhiệm vụ của trồng trọt.
1. Cung cấp cây lương thực.

2. Cung cấp thực phẩm cho con người.

3. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến hoa quả, cho nhà máy đường....4. Nông sản để xuất khẩu.
Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


Hoạt động 3 : Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt ?

Gv : Treo bảng phụ ghi bảng SGK
Hs : Suy nghĩ và lên bảng điền
- Khai hoang lấn biển.
- Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng.
- áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt.
? Mục đích cùng của các biện pháp đó là gì .
Hs : trả lời câu hỏi.
III. Để thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt, cần sử dụng những biện pháp gì ?

Một số biện pháp
Mục đích

Khai hoang lấn biển
Tăng diên tích cây trồng.

Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng
Tăng lượng nông sản.


áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt
Tăng năng suất cây trồng

Hoạt động 4 : Tìm hiểu khái niệm về đất trồng

Gv: cho hs đọc mục 1 sgk.
? Đất trồng là gì .
? Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không ? Vì sao ?
Gv : Hướng dẫn hs quan sát hình 2 SGK
? Cây trồng trong môi trường nước và môi trường đất có gì khác nhau.
? Vậy đất có vai trò quan trọng như thế nào đối với cây trồng.
Hs: Trả lời câu hỏi.