Tuần 20 - Tiết: 19
ND:
Thực hành:
XỬ LÍ HẠT GIỐNG BẰNG NƯỚC ẤM. XÁC ĐỊNH SỨC NẢY MẦM VÀ TỈ LỆ NẢY MẦM CỦA HẠT GIỐNG
1. MỤC TIÊU
Hoạt động 1: Qui trình thực hành.
1.1. Kiến thức:
- Hs biết: Cơ sở khoa học của việc xử lí hạt giống bằng nước ấm. Biết được cách xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
- HS hiểu và thực hiện đúng quy trình và kĩ thuật để lọc và xử lí hạt giống lúa, ngô … có hiệu quả.
1.2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được: Lọc rửa hạt giống, pha nước và kiểm tra đúng nhiệt độ nước, ngâm hạt lúa ngô đúng kĩ thuật.
- Thực hiện thành thạo: Quy trình xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống.
1.3. Thái độ:
- Thói quen: Ý thức biết giúp gia đình xử lí thành công hạt giống trước khi gieo trồng.
- Tính cách: Ý thức cẩn thận, chính xác.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Xử lí hạt giống.
- Xác định sức nảy mầm.
3. CHUẨN BỊ
3.1/ Giáo viên:
- Nhiệt kế.
- Nước nóng, chậu, xô đựng nước loại nhỏ, rổ.
3.2/ Học sinh:
- Mẫu hạt giống lúa, ngô, mỗi loại 0,3 – 0,5 kg/ nhóm.
- Muối ăn 1kg/ nhóm, 1 quả trứng gà.
4. Tổ chức các hoạt động học tập:
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: KT sỉ số HS
7A1:
4.2 Kiểm tra miệng: 4p
* Gv giới thiệu khái quát chương trình môn Công nghệ 7 trong HKII.
4.3/ Tiến trình bài học: 35p

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học


Giới thiệu bài: 1p
Để gieo trồng có hiệu quả cần chọn hạt giống đạt chuẩn..Vậy chọn hạt giống tốt phải đạt tiêu chuẩn nào? xử lí như thế nào để hạt đạt hiệu quả cao?
* Giới thiệu mục tiêu bài: 5p
- GV giới thiệu mục tiêu bài.
- GV giới thiệu và kiểm tra vật liệu và dụng cụ cần thiết cho tiết thực hành.
- HS: Phát biểu mục tiêu:
- Biết cách và làm được các thao tác xử lí hạt giống bằng nước ấm.
- Biết cách xác định sức nảy mầm, tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
- Làm được các bước đúng quy trình kĩ thuật.
* Hoạt động1: Giới thiệu quy trình thực hành : 30p
- GV treo tranh xử lí hạt giống bằng nước ấm (SGK/42, 43) và tranh xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống (SGK/43)
? Xử lí hạt giống bằng nước ấm gồm mấy bước?
@ Có 4 bước.
( HS nhìn tranh mô tả quy trình thực hành
- GV: Hoàn chỉnh:
- GV làm mẫu từng bước theo tranh vẽ.- GV: Giới thiệu cách hòa tan nước muối, khi nào cho trứng vào nước muối hòa tan, trứng nổi là đạt yêu cầu.
- GV hỏi HS khắc sâu quy trình thực hành:
? Vì sao ta phải thử nước muối ngâm hạt bằng trứng gà?
@ Vì tỉ trọng nước lớn, đẩy trứng nổi lên mà trứng nổi lên là nước đạt yêu cầu.
? Tại sao phải dùng nhiệt ở 54oC mà không để ở nhiệt độ cao hay thấp hơn 54oC ?
@ Nhiệt 54oC thì mầm bệnh đã chết, kích thích hạt nảy mầm thấp hơn 54oC thì mầm bệnh không chết, cao hơn 54 thì mầm hạt có thể lại chết.
- GV : Bằng công nghệ người ta có thể thay việc ngâm nước bằng cách cho vào lò sấy 54oC từ 5 – 10 phút.

- GV: Hướng dẫn HS quan sát hình ở SGK/ 43.
? Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm hạt giống gồm mấy bước?
@ Bốn bước.
- HS: Tìm hiểu TT.
? Trình bày các bước tiến hành?
GV: Hoàn chỉnh:

? Vì sao không gieo hạt vào đất mà lại dùng giấy hay vải thấm nước?
@ Hạn chế nấm gây hại mầm hạt giống.
( GV lưu ý cho HS : nếu dùng cát thay giấy thì cát phải rang để diệt nấm.

? Công thức tính sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm?
@ SNM = số hạt nảy mầm . 100
Tổng số hạt đem gieo
TLNM = Số hạt nảy mầm . 100
Tổng số hạt đem gieo
* Tổ chức học sinh thực hành : 15p
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.
( Từng nhóm nhận dụng cụ