HSG BN 2018 THPT-THCS (tat ca cac mon)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: Vật lý - Lớp 12 THPTBài
Nội dung
Điểm

1
Tính chu kỳ (s) suy ra 
1) Giả sử phương trình (cm)
 (cm/s)
Chọn mốc thời gian t0 = 0 lúc vật bắt đầu dao động
Tại thời điểm ta có 
Tính biên độ dao động A: 
Từ đường tròn lượng giác ta có pha của dao động ở thời điểm là (rad)
Tại thời điểm ta di chuyển điểm ngược chiều kim đồng hồ vòng tròn đến điểm ta được pha của dao động là 
Vậy phương trình dao động là : 
2) Do M, N lần lượt là trung điểm của OP và OQ nên ta có 
Dựa vào hình chiếu của chuyển động tròn đều hoà trên trục x’x là 1 dao động điều hoà.
Thời gian ngắn nhất vật dao động điều hòa từ – 4cm đến 4cm bằng thời gian ngắn nhất của chuyển động tròn đều từ M’ ( N’ (vẽ hình).
 (rad)
 (rad) 
( 
( 
Do đó tốc độ trung bình lớn nhất trên đoạn NM là

3) Ta có độ lớn của lực đàn hồi có biểu thức 
Tại vị trí cân bằng 
Ta có 

Tại t0 = 0 ( 
Do đó 
Tại t1 = 2,5s ( (m)

Chú ý: lực đàn hồi tác dụng lên điểm treo khi đó là lực nén và có độ lớn 1,66N
4) Tại thời điểm vật đi qua vị trí 
Khi đó vật có độ lớn vận tốc và chuyển động theo chiều dương.
Khi đó người ta bật tức thời một điện trường đều hướng lên, con lắc chịu tác dụng thêm một lực điện trường hướng xuống (do điện tích ) cùng chiều trọng lực nên từ thời điểm bật điện trường trở đi, vị trí cân bằng của con lắc thay đổi từ vị trí O đến vị trí O’. Ta có

Với 
Do đó 
Suy ra vị trí cân bằng mới dịch chuyển xuống dưới một đoạn là 
Do đó vị trí vật đi qua khi bật điện trường chính là vị trí cân bằng mới O’ nên vận tốc của vật khi đó chính là vận tốc cực đại () ứng với biên độ mới A’.
Ta có 
Chọn mốc thời gian mới khi vật qua VTCB O’ theo chiều dương nên 
Nên phương trình dao động mới là 
Vậy vận tốc của vật tại thời điểm kể từ thời điểm bắt đầu bật điện trường là

0,25


0,25
0,25


0,25


0,25

0,25


0,250,250,25


0,25
0,25


0,250,250,25
0,25


0,25


2
1) + Điểm M là cực đại ( 
giữa M và trung trực AB có 2 dãy cực đại khác
( M thuộc cực đại thứ 3 ( k = 3
( ( = 
( v = (f = 1,5 . 20 = 30 (cm/s)
+ Tìm số đường cực đại trên AB
N là cực đại ( d1- d2 = k( (1)(k Z)
Mà: d1 + d2 = AB (2)
Từ (1) và (2) ( 
Mà 0 < d1 < AB
( 0 < 0,75 k + 4 < 8
( - 5,3 < k < 5,3 ( k = 0;
Vậy có 11 giá trị của k ( có 11 dãy cực đại trong khoảng AB
Chú ý: Nếu học sinh không chứng minh công thức thì chỉ cho 0,25 điểm
2) Giả sử C nằm giữa cực đại bậc k và k + 1
Vì ABCD là hình thang cân ( CD // AB
( C và D đối xứng nhau qua trung trực II’ của AB
( số cực đại trên I’C bằng số cực đại trên I’D ta có:

( k( ( CA - CB (
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 20:45:29 | Thể loại: Chuyên đề | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 46.66 M | File type: doc
lần xem

giáo án HSG BN 2018 THPT-THCS (tat ca cac mon), Chuyên đề. UBND TỈNH BẮC NINHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN CHẤMKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2017- 2018Môn: Vật lý - Lớp 12 THPTBàiNội dungĐiểm1Tính chu kỳ (s) suy ra 1) Giả sử phương t

https://tailieuhoctap.com/giaoanchuyende/hsg-bn-2018-thpt-thcs-tat-ca-cac-mon.9cuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan