Modul 20-Word

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
MÃ MÔ ĐUN THCS 20- SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Mã mô đun THCS 20 – BDTX – năm học 2014 - 20151. Vai trò cùa thiết bị dạy học đối với phương pháp dạy học
TBDH góp phần nâng cao tính trực quan của quá trình dạy học. Giúp HS nhận ra những sự việc, hiện tượng, khái niệm một cách cụ thể hơn, dễ dàng hơn. Mặt khác, TBDH là nguồn tri thức với tư cách là phương tiện chứa đựng và chuyển tải thông tin đến ngườ i học.
TBDH hướng dẫn hoạt động nhận thức của HS thông qua việc đặt các câu hối gợi mở của GV, để:
Nhận biết tên gọi, tính năng của thiết bị,
Lắp ráp thiết bị để tiến hành thí nghiệm thực hành,
Nhận biết, thu thập và phân tích kết quả thí nghiệm.
Thông qua quá trình làm việc với TBDH, HS phát triển khả năng tự học nắm vững kiến thức, kỉ năng:
Kĩ năng sử dụng các thiết bị kỉ thuật,
Kĩ năng thu thập dữ liệu,
Kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, kết luận.
Từ đó HS tự lực nắm vững kiến thức và phát triển trí tuệ.
Việc lựa chọn để thực hiện PPDH và việc sử dụng TBDH có ảnh huớng đáng kể tới mức độ tiếp thu kiến thức và kỉ năng của HS trong quá trình dạy học. Ta có thể tham khảo biểu đồ sau đây để thấy rõ hơn về vai trò của TBDH trong việc tiếp thu kiến thức và kỉ năng của HS.


Biểu đồ mối quan hệ giũa PPDH và TBDH với mức độ tiếp thu kiến thức, kĩ năng
của HS
Vai trò cùa thiết bị dạy học trong đối mới phương pháp dạy học
TBDH đóng vai trò quan trọng trong đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt, các TBDH có ứng dụng những thành tựu của CNTT & TT là công cụ giúp cho GV tổ chủc, điều khiển hoạt động nhận thức của HS.
Sử dụng hiệu quả TBDH giúp giảm lí thuyết, tâng thởi gian tự học, tự nghiên cứu, kích thích tính chủ động, tích cục, sáng tạo và tâng cưởng độ làm việc của cả GV và HS trong suổt quá trình dạy học. Nhử vậy, không khí học tập trở nên sôi nổi, hứng thu học tập bộ môn được nâng lên.
Sử dụng hiệu quả TBDH giúp giảm lối dạy học truyền thống theo lối truyền thụ một chìỂu, phát huy tính tích cục, tự giác trong hoạt động học tập, nghiên cứu. Giúp ngưởi học chủ động sáng tạo trong tiếp cận tri thức và trình bày những tri thức dã tự lĩnh hội được.
sử dụng TBDH hiệu quả, giúp GV truyền đạt tổt hơn những kiến thức khoa học mà trước đây khó giải thích khi sử dụng PPDH truyền thống.
Sử dụng TBDH hiệu quả, GV sẽ giúp HS hình thành những tri thức lí thuyết, kĩ năng, kỉ sảo thực hành.
ĐỂ TBDH được sử dụng hiệu quả trong công tác đổi mói PPDH, có một số yêu cầu đặt ra:
TBDH phải được trang bị theo phuơng châm “thiết thực, hiệu quả, chất lượng". Việc sử dụng phải thưởng xuyên, liên tục, đúng mục đích, trong quá trình sử dụng phải giảm thiểu mất mát, hư hống,... mới mang lại hiệu quả cao.
TBDH phải phù hợp với nội dung và phương pháp giáo dục, phải đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, an toàn cho ngưởi sử dụng và phải phù hợp với đặc điểm tâm lí và khả năng tư duy của HS. Tính khoa học là mức độ chuẩn xác trong việc phản ánh hiện thực. Tính sư phạm là sự phù hợp với các yêu cầu về mặt sư phạm như độ rõ, kích thước, mầu sắc, dễ sử dụng, phù hợp với tâm sinh lí HS,... tính kinh tế là giá thành tương xứng với hiệu quả đào tạo.
Như vậy, TBDH có thể đơn giản hay phúc tạp, nhưng qua sử dụng nó phải cho kết quả khoa học, đảm bảo yêu cầu về mặt mĩ quan, sư phạm, an toàn và giá cả hợp lí, tương xứng với hiệu quả mà nó mang lai và không nhất thiết phải là thiết bị đắt tiền. Việc trang bị và sử dụng TBDH lại phụ thuộc nhiều vào công tác quân lí TBDH, nó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong trường THCS.
Theo quan điểm lí luận dạy học hiện đại thì TBDH là 1 trong 6 thành tổ chủ yếu của quá trình dạy học: mục tiêu, nội dung, PPDH, TBDH, GV, HS. Do đó TBDH chịu sự chi phổi của nội dung chương trình và PPDH. Mỗi loại hình TBDH khi đưa vào sử dụng cần được cân nhắc, lựa chọn để đáp ứng được nội dung chương trình, PPDH, đồng thởi cũng phải thoả mãn các yêu cầu về khoa học, sư phạm, kinh tế, thẩm
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-02-28 22:40:26 | Thể loại: Bồi dưỡng TX THCS | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

giáo án Modul 20-Word, Bồi dưỡng TX THCS. MÃ MÔ ĐUN THCS 20- SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCMã mô đun THCS 20 – BDTX – năm học 2014 - 20151. Vai trò cùa thiết bị dạy học đối với phương pháp dạy họcTBDH góp phần nâng cao tính trực quan của quá trình dạy học. Giúp HS nhận ra những sự việc, hiện tượng, khái niệm một cách cụ thể hơn, dễ dàng hơn. Mặt khác, TBDH là nguồn tri thức với tư cách là phương tiện chứa đựng và chuyển tải thông tin đến ngườ i học.TBDH hướng dẫn hoạt động nhận thức của HS thông qua vi

https://tailieuhoctap.com/giao-an/modul-20-word.y0xi0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác