HOP HDSP THANG 01-2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM
THÁNG 01/2019

Thời gian: 14h ngày 09/01/2018
Địa điểm: Phòng hội đồng
Thành phần:
- Chủ trì cuộc họp: Đ/c Lưu Thanh Hoài – Hiệu trưởng
- Vắng: ………………………………………………………………………………
A. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12
1. Tổ chức:
Ngày công:
- Vắng có P:
- Đi trễ:
Các hoạt động khác:
- Hoàn thiện các loại hồ sơ công tác thanh tra
- Hướng dẫn và xét tại đơn vị nâng lương, PCTNNG, PCUĐ 2019
- Tổ chức lễ sơ kết HKI 28/12
- Sĩ số học sinh 395/205 nữ /10lớp cụ thể:
+ Khối 6: 128/75 (6A1: 44/27; 6A2: 43/22; 6A3: 41/26)
+ Khối 7: 103/46 (7A1: 33/16; 7A2: 36/15; 7A3: 34/15)
+ Khối 8: 92/47 (8A1: 46/24; 8A2: 46/23)
+ Khối 9: 72/37 (9A1: 37/20; 9A2: 35/17)
- Số học sinh giảm trong tháng: 01 học sinh (lớp 7A1)
2. Chuyên môn:
2.1.Giáo án, hồ sơ sổ sách:
- Kiểm tra được 22 GV. Xếp loại tốt: 22
2.2. Sử dụng đồ dùng thiết bị (tổng số thiết bị/ TS tiết)
- Tổng số thiết bị sử dụng: 87 tiết
2.3.Lên lịch báo giảng:
- GV thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.
2.4.Thực hiện qui chế điểm:
- Đa số GV vào điểm kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên còn GV vào điểm sót :
+ Cô Hà: Tiếng Anh Lớp 8A 1 em Ái Vy thiếu điểm 1 tiết cột thứ 2.
Lớp 8A2 em Ngọc Thu thiếu điểm 15p cột 3.
Lớp 7A3 em Thịnh thiếu điểm 15p cột 3.
+ Cô P.Thanh: Sử lớp 8A2 thiếu điểm 1 tiết 2 em : Ngọc Hiền, Quế Hương.
Sử lớp 8A1 thiếu điểm 15p cột 1em : Lưu Thị Thanh Thúy.
Sử lớp 9A1 thiếu điểm 15p cột 1em Trinh Nguyên.
+ Cô K.Loan : thiếu 1 điểm 15 phút
+ Đinh Tuấn : thiếu 1 điểm một tiết
+ Cô Thu Hằng : GDCD 7A2,3 có 1 cột 15p (thiếu cột điểm tập).
2.5. Chuyên đề:
- Đã hoàn thành chuyên đề học kỳ 1
2.6. Các công tác khác:
- Ôn tập cho HS thi HK I tích cực.
- Tham gia coi thi, chấm thi nghiêm túc, thực hiện các báo cáo đúng quy định.
- Thầy Hùng, thầy Minh, cô Hồng Loan hướng dẫn học sinh hoàn thành dự án Khoa học kĩ thuật và tham gia thi theo kế hoạch.
- Họp tổ chuyên môn, Hội đồng thi đua xét thi đua học kì I, đánh giá chất lượng HKI.
- Tham gia lễ sơ kết HKI ngày 28/12/2018.
- Thầy Đinh Tuấn, cô Thu, cô Loan, thầy Hùng, cô Lài, cô Hà, cô Luyến, cô Bích Vân tham gia trực lễ nghiêm túc (Tết dương lịch)
* Đánh giá:
+ Ưu điểm:
- GV thực hiện giảng dạy nghiêm túc theo phân công, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, coi thi, chấm thi học kỳ 1 nghiêm túc.
+ Tồn tại: giáo viên còn đi trễ (Hà, Thúy Hằng), 3 GV thiếu cột điểm (Hà, PThanh, Thu Hằng, K.Loan, Đ.Tuấn).
3. Thư viện thiết bị
3.1. Thư viện
- Tổng số sách hiện có: 5513 bản. Trong đó
+ Sách giáo khoa: 1480 bản
+ Sách tham khảo: 2438 bản
+ Sách nghiệp vụ: 520 bản
+ Truyện thiếu nhi: 1075 bản
+ Băng đĩa giáo dục: 18 cái
- Nghiệp vụ: Trong tháng 02 giáo viên và học sinh mượn. Trong đó
+ Giáo viên: 01
+ Học sinh: 01
3.2. Thiết bị
- Tổng số lượt giáo viên mượn thiết bị: 87 Cụ thể: Tổ TN 45 đồ dùng. Tổ XH 42 đồ dùng.
- Số giáo viên nộp ĐDDH trong tháng: không
Đánh giá:
Ưu điểm:
- 100% giáo viên tích cực sử dụng ĐDDH hiện có của trường.
- Giáo viên kí mượn, trả sổ theo dõi thiết bị kịp thời.
- Tổng hợp số thiết bị giáo viên
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-01-14 08:02:14 | Thể loại: 3_HIỆU TRƯỞNG | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 24.65 M | File type: doc
lần xem

giáo án HOP HDSP THANG 01-2019, 3_HIỆU TRƯỞNG. PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 01/2019Thời gian: 14h ngày 09/01/2018Địa điểm: Phòng hội đồngThành ph

https://tailieuhoctap.com/giaoan3hieutruong/hop-hdsp-thang-01-2019.d2330q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác