tuần 8 - tiết 8 - lí 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THCS Liêng Trang                                                                        Giáo án: Vật Lí 7
 

Tuần:  08
Ngày soạn: 04/10/2018
Tiết: 08
Ngày dạy: 08/10/2018
 
BÀI 8
GƯƠNG CẦU LÕM
 
I. MỤC TIÊU:
      1. Kiến thức :
       - Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
       - Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biếnđổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.
     2. Kỹ năng:
      - Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm cho HS.
     3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong học tập, chú ý nghe giảng, có thái độ hợp tác trong làm việc nhóm.
   II. CHUẨN BỊ:
      1. Chuẩn bị của giáo viên:
        - Đồ dùng cho mỗi nhóm HS: một gương cầu lõm có giá đỡ thẳng đứng, 1 cây nến, đèn pin, màn chắn.
       2. Chuẩn bị của học sinh:
     -  Đọc trước bài 8(SGK ).
   III.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:                                
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp học.
7A1:..............
7A2:..............
7A3:..............
7A4:..............
7A5:..............
7A6:..............
2. Kiểm tra bài cũ : 
? Nêu đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi. So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi với gương phẳng có cùng kích thước.
Đáp án: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
- Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của  gương phẳng
có cùng kích thước.
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của HS
Kiến thức cần đạt được
Hoạt động I: Giới thiệu bài mới
Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu. Liệu gương cầu lõm có tạo được ảnh của một vật giống gương cầu lồi không thì chúng ta cùng tím hiểu bài học hôm nay
HS chú ý lắng nghe
 
Hoạt động II: Tìm hiểu tính chất của ảnh tạo bởi gương cầu lõm
? Cho biết thí nghiệm làm như thế nào
 
- Đặt cây nến trước gương cầu lõm. Quan sát ảnh cây nến tạo bỡi gương cầu lõm.
I. Ảnh tạo bỡi gương cầu lõm:
 
 
Giáo viên: Nguyễn Thị Hương                                                 Năm học: 2018 - 2019
 
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                        Giáo án: Vật Lí 7
 

 
 
 
? Yêu Cầu HS làm thí nghiệm quan sát, thay cây nến bằng chiếc pin.
- Trả lời C1: Ảnh tạo bởi gương cầu lõm là ảnh gì? So với vật thì lớn hơn hay nhỏ hơn vật.
? C2 yêu cầu ta làm gì
 
 
 
 
 
- Các em làm thí nghiệm tương tự ở gương cầu lồi và nêu kết quả so sánh.
- Gọi vài nhóm đọc kết quả so sánh.
? Yêu cầu HS hoàn thành kết luận được kết luận ?
Đặt cây nến sát gương rồi di chuyển  từ  từ ra xa gương cho đến khi không nhìn thấy ảnh đó nữa.
- Nhóm làm thí nghiệm và quan sát.
 
- C1: Ảnh tạo bởi gương cầu lõm là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
- C2: Bố trí thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bỡi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bỡi gương phẳng.
Mô tả cách bố trí thí nghiệm, nêu kết quả so sánh.
- Nhóm làm thí nghiệm.
- Ảnh tạo bỡi gương cầu lõm lớn hơn ảnh tạo bỡi gương phẳng.
- Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết luận:
Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
Hoạt động III: Nghiên cứu sự phản xạ của ánh sáng trên gương cầu lõm
? Cho biết thí nghiệm 1 làm như thế nào.
 
GV: Các em đọc phần thí nghiệm và C5. Cho biết thí nghiệm 2 làm như thế nào?
 
 
 
- Các em thực hiện KT các mảnh ghép, các nhóm 1, 3, 5 làm TN 1, các nhóm 2, 4, 6 làm TN 2, quan sát và hoàn thành kết luận.
Các nhóm trả lời 2 câu hỏi:
Câu 1: Chiếu chùm tia tới song song tới cầu lõm thì chùm tia phản xạ như thế nào?
Câu 2: Chiếu chùm tia tới đến gương cầu lõm như thế nào để được chùm tia phản xạ song song?
- Dùng một đèn pin  chiếu chùm sáng song song đi là là trên màn chắn tới gương cầu lõm.
- Điều chỉnh đèn để tạo chùm tia sáng phân kì xuất phát từ điểm S trước gương tới gương cầu lõm.
Di chuyển đèn để tìm vị trí của S để thu được chùm tia phản xạ song song.
- Các nhóm làm thí nghiệm.
 
 
 
Trả lời câu 1, 2.
- Chiếu chùm tia tới song song tới cầu lõm thì chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.
II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm:
1. Đối với chùm tia tới song song:
- Chiếu chùm tia tới song song tới cầu lõm thì chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.
 
 
 
 
2. Đối với chùm tia tới phân kì:
 
- Chiếu chùm tia tới phân kì ở vị trí thích hợp đến gương cầu lõm thì được chùm tia phản xạ song song.
 
Giáo viên: Nguyễn Thị Hương                                                 Năm học: 2018 - 2019
 
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                        Giáo án: Vật Lí 7
 

- Gọi 2 nhóm trả lời, các nhóm còn lại nhận xét
- Trả lời C4:? Có những cách nào để đun nước.
 
 
 
? Cách đun nước nào không gây ô nhiễm môi trường.
- Chiếu chùm tia tới phân kì ở vị trí thích hợp đến gương cầu lõm thì được chùm tia phản xạ song song.
- C4: Chùm sáng mặt trời chiếu đến gương là song song cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vật nên vật nóng lên.
- Nấu bằng củi, than, dùng năng lượng ánh sáng Mặt Trời?
- Dùng năng lượng ánh sáng Mặt Trời.
 
 
 
*Ứng dụng thực tế của gương cầu lõm trong cuộc sống:
- Nung nóng vật
- Trong y tế
- Làm gương trang điểm cho các diễn viên
-  Làm các pha đèn(đèn pin, đèn ô tô),chế tạo kính thiên văn, ...;
- Một cách sử dụng năng lượng Mặt Trời đó là: Sử dụng gương cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng Mặt Trời vào một điểm (để đun nước, nấu chảy kim loại, … ),
- Sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời vào việc chạy ôtô, đun bếp, làm pin nhờ vào gương cầu lõm
Hoạt động IV: Vận dụng
? Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.
- Trả lời C7: Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn ra xa hay lại gần gương? => Phụ đạo HS yếu
- Về nhà các em lấy đèn pin làm để quan sát khi bóng đèn ra xa gương và lại gần gương.
- Trả lời C6: Chùm sáng song song ánh sáng theo một hướng nên ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.
- Trả lời C7: Xoay để bóng đèn ra xa gương.
III. Vận dụng:
- C6.
Chùm sáng song song ánh sáng theo một hướng nên ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.
 
- C7.
Xoay để bóng đèn ra xa gương.
IV. CỦNG CỐ:
*Phụ đạo HS yếu
- Ảnh của một vật tạo bỡi gương cầu lõm khi đặt vật gần sát mặt gương có đặc điểm gì?
- Nêu sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm?
V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Về  học thuộc bài.
- Làm các bài tập: 8.1.2.3 SBT.
-  Xem trước nội dung bài học 9 chuẩn bị cho tiết học sau.
VI. RÚT KINH NGHIỆM
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Giáo viên: Nguyễn Thị Hương                                                 Năm học: 2018 - 2019
 
 


Trường THCS Liêng Trang                                                                        Giáo án: Vật Lí 7
 

 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Nguyễn Thị Hương                                                 Năm học: 2018 - 2019
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-07 19:10:15 | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

giáo án tuần 8 - tiết 8 - lí 7, . Trường THCS Liêng Trang Giáo án: Vật Lí 7 Tuần: 08 Ngày soạn: 04/10/2018 Tiết: 08 Ngày dạy: 08/10/2018 BÀI 8 GƯƠNG CẦU LÕM I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : - Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạ

https://tailieuhoctap.com/giaoan/tuan-8-tiet-8-li-7.1j810q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác