MODUL 13

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Họ và tên : KIỀU THỊ MINH
Tổ KHXH
Trường THCS Tiền An
MODUL13 - THCS
CHUYÊN ĐỀ: NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu và nhu cầu học tập của học sinh trung học cơ sở
1. Nhu cầu:
+ Nhu cầu là sự cần thiết về một cái gì đó. Nhu cầu- điều đòi hỏi của đời sống, tự nhiên và xã hội.
+ Mọi người có nhiều nhu cầu:
- Nhu cầu thực tế: những nhu cầu mà ý nghĩa của nó được xác định bởi các hình thức tác động qua lại với đổi tượng (ăn uổng, nhận thức).
- Nhu cầu chức năng: những nhu cầu thúc đẩy con người hoạt động vì chính bản thân quá trình hoạt động (vui chơi, sáng tạo).
Các nhu cầu không phải lúc nào cũng hoàn toàn được thoả mãn, vì nhu cầu luôn thay đổi và phát triển, chẳng hạn: nhu cầu ăn, từ có cái ăn đến ăn no rồi phát triển tới ăn ngon...; tương tự, nhu cầu đi lại: từ đi bộ ( đi xe đạp ( đi ô tô ( máy bay...
Nhu cầu trở thành động lực thúc đẩy con người hoạt động, vì mọi hoạt động đều nhằm mục đích thoả mãn các nhu cầu. Thoả mãn nhu cầu cá nhân và động lực thúc đẩy học tập có mối quan hệ như thế nào?
+ Nhu cầu của con người gồm 5 bậc:
- Nhu cầu tự thể hiện, tự khẳng định.
- Nhu cầu được kính trọng.
- Nhu cầu xã hội văn hoá.
- Nhu cầu về an toàn tính mạng, tài sản.
- Nhu cầu sinh lí cơ bản: ăn, ở, vệ sinh, tình dục...
Mỗi người đều có nhu cầu từ bậc thấp đến bậc cao. Chúng liên kết với nhau trong liên hệ thứ bậc phụ thuộc gọi là thang nhu cầu
2. Nhu cầu học tập
+ Hoạt động học tập: là hoạt động đặc trưng cơ bản của con người, được điều khiển bởi mục đích tự giác là chiếm lĩnh hệ thống tri thức, kĩ năng, kỹ xảo mới tương ứng và các phương thức khái quát của hoạt động học tập bằng phương pháp nhà trường.
Chủ thể hoạt động học tập là nguời học với sự giác ngộ về động cơ, mục đích của việc học đối với bản thân trở thành động lực thúc đẩy tiến hành hoạt động học tập. Chỉ khi nào nguời học say mê, tích cực học tập nhằm chiếm lĩnh đổi tượng thì mới thực sự là chủ thể đích thực của hoạt động học. Về cấu trúc, hoạt động học tập cũng bao gồm các thành tố cơ bản của hoạt động nói chung.
+ Nhu cầu học tập có những đặc điểm: Cũng như các loại nhu cầu khác ở người, nhu cầu học tập có những đặc điểm cơ bản là cường độ, tính chu kì của sự xuất hiện và phương thức thoả mãn. Một đặc điểm khác rất quan trọng, đặc biệt khi nói về nhân cách là nội dung đối tượng của nhu cầu. Những đặc điểm này thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau, với các mức độ khác nhau tạo nên những nét đặc trưng cho nhu cầu học tập của con người.
- Đặc điểm về cường độ của nhu cầu học tập:
Cường độ nhu cầu học tập là độ mạnh, độ gay gắt của những đòi hỏi về thông tin, về sự hiểu biết của con người. Cường độ nhu cầu học tập có thể được xem xét dưới các góc độ sau đây:
• Góc độ ý thức:
Ý hướng nhận thức:
Ở mức độ này, nhu cầu học tập được phản ánh trong ý thức chưa rõ ràng vì nhu cầu học tập còn yếu ớt. Những tín hiệu của nó không được phản ánh một cách đầy đủ và rõ ràng trong ý thức. Những tín hiệu này là những dấu hiệu khách quan của những đáp ứng nhu cầu học tập và của bản thân trạng thái có tính chất nhu cầu học tập, ngay cả trong trường hợp đơn giản nhất mà còn là những đòi hỏi sơ đẳng về nhận biết thế giới khách quan.
Ý muốn nhận thức:
Ở mức độ này, nhu cầu học tập đã được ý thức rõ ràng hơn. Những tín hiệu trên được phản ánh đầy đủ hơn và kích thích hoạt động của tư duy, hướng tư duy vào việc tìm tòi những phương tiện thỏa mãn nhu cầu. Tuy vậy, ở mức độ này, con người chưa xác định được con đường, cách thức thực hiện mục đích đó. Ở đây đã xuất hiện tình cảm ham muổn (tình cảm trí tuệ). Tình cảm này do những trải nghiệm trước đây kết hợp với biểu tượng về sự thỏa mãn nhu cầu này gây ra. Sự ước ao, mong mỏi được tiếp nhận thông tin xuất hiện.
Ý định nhận thức:
Ở mức độ này, nhu cầu học tập đã được ý thức đầy đủ. Con người
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-04-04 11:01:50 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
lần xem

giáo án MODUL 13, . Họ và tên : KIỀU THỊ MINHTổ KHXHTrường THCS Tiền AnMODUL13 - THCS CHUYÊN ĐỀ: NHU CẦU VÀ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌCHoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu và nhu cầu học tập của học sinh trung học cơ sở1. Nhu cầu:+ Nhu cầu là sự cần thiết về một cái gì đó. Nhu cầu- điều đòi hỏi của đời sống, tự nhiên và xã hội.+ Mọi người có nhiều nhu cầu:- Nhu cầu thực tế: những nhu cầu mà ý nghĩa của nó được xác định bởi các hình thức tác động qua lại với đổi tượng (ăn uổng, nhận t

https://tailieuhoctap.com/giao-an/modul-13.8q740q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác