UBND THỊ XÃ LA GI TRƯỜNG MN BÔNG SEN
Số : 05/KH-MNBS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước hội, ngày 5 tháng 02 năm 2020


KẾ HOẠCH
Phòng chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới virut Corona

Căn cứ công văn số: 162/SGD&ĐT-GDTrH&GDCN-GDTX, ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào Tạo Bình Thuận về việc thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona gây ra;
Căn cứ công văn số: 154 /UBND-YT La Gi, ngày 31 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường MN Bông Sen xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona gây ra như sau:
I.Yêu cầu:
Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp do cơ quan chức năng hướng dẫn;
Tập thể giáo viên nhân viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm an toàn cho chính bản thân và học sinh trong nhà trường.
II. Nội dung phòng chống dịch bệnh
1. Triển khai các kế hoạch và công văn chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.
2. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế thị xã, Trạm y tế phường Phước Hội xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.
3. Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học, vệ sinh phòng bệnh tại trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Tuyệt đối đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn của nhà trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, dung dịch rửa tay cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường,
4. Hướng dẫn học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở đơn vị về các cấp quản lý.
II. Tổ chức thực hiện:
1.Hiệu trưởng:
Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Triển khai kịp thời các công văn chỉ đạo của cấp trên, xây dựng và chỉ đạo toàn trường thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Thường xuyên theo dõi tình hình của dịch bệnh để tiếp tục hướng dẫn các thành viên trong nhà trường thực hiện kế hoạch phù hợp đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
Kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của nhân dân.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, giáo viên và Phụ huynh