Giáo án học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Giáo án môn Vật lý 9

Ngày soạn: 29/12/2017
Ngày giảng: 04/01/2018
Tiết theo PPCT: 37
 
BÀI 33: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
* Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây
* Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luôn phiên thay đổi
* Bố trí được TN tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín theo hai cách
* Dựa vào quan sát TN để rút ra điều kiện chung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
2. Kĩ năng:
* Quan sát và mô tả chính xác hiện tượng xảy ra
3. Thái độ:
* Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và yêu thích môn học
 
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
* Mô hình máy phát điện xoay chiều
2. Chuẩn bị của HS:
* Mỗi nhóm HS:
+ 1 cuộn dây dẫn kín có 2 bóng đèn LED mắc song song, ngược chiều vào mạch điện.
+ 1 nam châm vĩnh cửu có trục quay
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp (2 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
a) Câu hỏi: Chữa bài tập 32.1 và 32.3
b) Đáp án: + Bài 32.1: (a) ...biến đổi của số đường sức từ...
(b) ....Dòng điện cảm ứng
+ Bài 32.3: Khi cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên, do đó trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng
 
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)
GV: ĐVĐ như phần mở bài trong SGK
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Hoạt động 2: Phát hiện dòng điện cảm ứng đổi chiều và tìm hiểu trong trường hợp nào thì dòng điện cảm ứng đổi chiều (10 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
 
GV: Yêu cầu HS làm TN hình 33.1 SGK theo nhóm, quan sát kĩ hiện tượng xảy ra để trả lời câu hỏi C1
HS: Hoạt động nhóm tiến hành TN
GV: Yêu cầu HS so sánh sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín trong 2 trường hợp.
HS: Quan sát kĩ TN, mô tả chính xác TN +So sánh được 2 trường hợp di chuyển thanh nam châm trường hợp nào số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây tăng, giảm.
+ Phát hiện sự đổi chiều dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp trên  từ đó rút ra kết luận
GV: Nhấn mạnh lại kết luận  HS ghi vở
I. CHIỀU CỦA DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
1. Thí nghiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kết luận:
SGK - tr 90
 
Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm dòng điện xoay chiều (5 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Yêu cầu cá nhân HS đọc mục 3 - tìm hiểu khái niệm dòng điện xoay chiều.
HS: Từ tìm hiểu mục 3, nêu lên được: khái niệm dòng điện xoay chiều
GV: Nhấn mạnh lại khái niệm  HS ghi vở:
GV: Liên hệ thực tế: + Dòng điện sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là dòng điện xoay chiều có U = 220V. Trên các dụng cụ điện có ghi AC 220V (AC: alternating cu
ent) có nghĩa là phải sử dụng dụng cụ đó ở nguồn điện xoay chiều có U = 220V.
Hoặc ghi DC 6V (DC: direct curent) có nghĩa là phải sử dụng dụng cụ đó ở nguồn điện một chiều (không đổi) có U = 6V
3. Dòng điện xoay chiều
 
 
 
 
Dòng điện luôn phiên đổi chiều được gọi là dòng điện xoay chiều.
 
 
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách tạo ra dòng điện xoay chiều (10 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Yêu cầu HS đọc câu C2  Thực hiện theo yêu cầu của C2
HS: Cá nhân HS đọc C2, cả nhóm thảo luận câu C2
GV: Cho HS làm TN kiểm tra
HS: tiến hành TN theo nhóm  thảo luận để rút ra kết luận trả lời C2
II. CÁCH TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín
 
 
 
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

C2: Khi cho nam châm quay trước cuộn dâysố đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây luân phiên tăng giảmdòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín là dòng điện xoay chiều
GV: Hướng dẫn HS tiến hành C3 tương tự như C2
HS: Thực hiện C3  rút ra kết luận về cách tạo ra dòng điện xoay chiều
GV: Nhắc lại kết luận
 
2. Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường.
3. Kết luận:
Khi cho cuộn dẫn kín quay trong từ trường của nam châm hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn thì trong cuộn dây có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.
 
Hoạt động 5: Vận dụng - Củng cố (8 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Yêu cầu HS nhắc lại điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín.
HS: Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV: Dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín luân phiên tăng, giảm
GV: Hướng dẫn HS trả lời câu C4 của phần vận dụng
HS: Cá nhân hoàn thành C4:
GV: Cho HS đọc phần thể em chưa biết
HS: 1HS đọc phần thể em chưa biết trước lớp
III. VẬN DỤNG
 
 
 
 
C4: Khi khung dây quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây tăng, một trong hai đèn LED sáng. Trên nửa vòng tròn còn lại số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây giảm, chiều dòng điện cảm ứng thay đổi nên đèn LED thứ hai sáng
 
4. Hướng dẫn học ở nhà(2 phút)
* Học thuộc phần ghi nhớ
* Làm bài tập 33.1  33.4
* Nghiên cứu trước bài 34 “ Máy phát điện xoay chiều”
 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................
............................................................................
............................................................................
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Ngày soạn: 29/12/2017
Ngày giảng: 06/01/2018
Tiết theo PPCT: 38
 
BÀI 34: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
* Nhận biết được hai bộ phận chính của một máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rôto và stato của mỗi máy.
* Nêu được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
* Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện liên tục.
2. Kĩ năng:
* Quan sát, mô tả trên hình vẽ. Thu nhận thông tin từ SGK
3. Thái độ:
* Thấy được vai trò của vật lý học  yêu thích môn học
 
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
* tranh vẽ phóng to hình 34.1 và 34.2
* Mô hình máy phát điện xoay chiều
2. Chuẩn bị của HS:
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp (2 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
a) Câu hỏi: * Nêu các cách tạo ra dòng điện xoay chiều
* Nêu hoạt động của đinamô xe đạp
b) Đáp án: * Có thể tạo ra dòng điện xoay chiều bằng cách cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn hoặc cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm
* Hoạt động của đinamô: Khi nam châm quay số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây của đinamô
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)
GV: ĐVĐ như phần mở bài trong SGK
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều
và hoạt động của chúng khi phát điện (15 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Treo tranh vẽ hình 34.1 và 34.2. Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, kết hợp với mô hình máy phát điện để trả lời C1
HS: Hoạt động cá nhân quan sát hình vẽ  trả lời C1. 1HS trả lời trước lớp
I. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Quan sát
 
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

C1: *Giống nhau:  Đều có cuộn dây và nam châm
* Khác nhau: + Một loại có nam châm quay, cuộn dây đứng yên
+ Một loại có nam châm đứng yên, cuộn dây quay, loại này còn có thêm cổ góp điện gồm vành khuyên và thanh quét
GV: hướng dẫn HS trả lời C2:
HS: Thảo luận theo từng bàn  trả lời C2
C2: Khi nam châm hay cuộn dây quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây luân phiên tăng, giảm.
GV: Vậy qua quan sát và trả lời hai câu hỏi C1, C2 chúng ta có thể rút ra kết luận gì về cấu tạo của máy phát điện xoay chiều? và nó hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?
HS: Đọc và ghi vở kết luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kết luận
* Cấu tạo: gồm hai bộ phận chính là cuộn dây và nam châm.
* Nguyên tắc họa động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
 
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số đặc điểm của máy phát điện trong kĩ thuật
và trong sản xuất (10 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Cho HS tự nghiên cứu phần II sau đó yêu cầu 2 HS nêu các đặc điểm kĩ thuật của máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật như: Cường độ dòng điện, hiệu điện thế, tần số, kích thước, cách làm quay rôto của máy phát điện.
HS: Cá nhân HS tự nghiên cứu phần II để nêu được một số đặc điểm kĩ thuật:
II. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG KĨ THUẬT.
 
+ I đến 2000A
+ U đến 25000V
+ f = 50Hz
+ Cách làm quay máy phát điện: Dùng động cơ nổ, dùng tua bin nước, dùng cánh quạt gió...
 
Hoạt động 4: Vận dụng - Củng cố (8 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Yêu cầu HS dựa vào những thông tin vừa thu thập được để trả lời câu C3
HS: Thảo luận nhóm trả lời C3
GV: Nhấn mạnh lại một lần nữa nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều sau đó Yêu cầu HS đọc phần thể em chưa biết để biết thêm tác dụng của cổ góp điện
HS: 1HS đọc phần thể em chưa biết
III. VẬN DỤNG
C3:
 
Đinamô
MPĐ xoay chiểu trong KT
Giống nhau
+ Đều có cuộn dây và nam châm
+ Cùng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
Khác nhau
- kích thước nhỏ
- công suất nhỏ
- dùng nam châm vĩnh cửu
- Kích thước lớn
- công suất lớn
- Dùng nam châm điện

 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)
* Học thuộc phần ghi nhớ
* Làm bài tập 34.1  34.4
* Nghiên cứu trước bài 35 “Các tác dụng của dòng điện xoay chiều”
 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................
............................................................................
............................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Ngày soạn: 06/ 01/2018
Ngày giảng: 11/ 01/2018
Tiết theo PPCT: 39
 
BÀI 35: CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
* Nhận biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ, của dòng điện xoay chiều.
* Bố trí được TN chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều
* Nhận biết được kí hiệu của ampe kế và vôn kế xoay chiều, sử dụng được chúng để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.
2. Kĩ năng:
* Sử dụng các dụng cụ đo điện, mắc mạch điện theo sơ đồ, hình vẽ.
3. Thái độ:
* Trung thực, cẩn thận, có ý thức sử dụng điện an toàn
* Hợp tác trong hoạt động nhóm.
 
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
* 1 ampe kế và 1 vôn kế xoay chiều
* 1 bút thử điện.
* 1 bóng đèn có đui; 1 công tắc.
* 8 đoạn dây nối; 1 nguồn điện 1 chiều 3V - 6V; 1 nguồn điện xoay chiều 3V - 6V
2. Chuẩn bị của HS:
* Mỗi nhóm HS
+ 1 bộ TN về tác dụng từ của dòng điện 1 chiều và xoay chiều
+ 1 nguồn điện 1 chiều và một nguồn điện xoay chiều khoảng 3V - 6V
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp (2 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
a) Câu hỏi: * Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện một chiều?
* Dòng điện 1 chiều có những tác dụng gì?
b) Đáp án: * Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian; dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều luân phiên thay đổi.
* Dòng điện 1 chiều có tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng phát sáng, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý.
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)
GV: ĐVĐ như phần mở bài trong SGK
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Hoạt động 2: Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện xoay chiều (10 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Làm 3 TN biểu diễn như hình 35.1, yêu cầu HS quan sát thí nghiệm và nêu rõ mỗi TN dòng điện xoay chiều có tác dụng gì?
HS: Quan sát GV làm 3 TN yêu cầu mô tả được TN và nêu rõ tác dụng của dòng điện ở mỗi TN
+ TN 1: tác dụng nhiệt
+ TN 2: tác dụng phát quang
+ TN 3: tác dụng từ
GV: Ngoài 3 tác dụng trên, dòng điện xoay chiều còn có tác dụng gì?
HS: Ngoài ra dòng điện xoay chiều còn có tác dụng sinh lí
GV: Thông báo: Dòng điện xoay chiều trong lưới điện sinh hoạt có HĐT 220V nên tác dụng sinh lí rất mạnh, gây nguy hiểm chết người, vì vậy khi sử dụng điện chúng ta phải đảm bảo an toàn.
* Khi cho dòng điện xoay chiều vào nam châm điện thì nam châm điện cũng hút đinh sắt giống như khi cho dòng điện một chiều vào nam châm. Vậy có phải tác dụng từ của dòng điện xoay chiều giống hệt của dòng điện một chiều hay không?
HS: Dự đoán về tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.
I. TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dòng điện xoay chiều có các tác dụng: nhiệt, quang, từ, sinh lý
 
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện xoay chiều (5 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
 
GV: Cho HS tự bố trí TN hình 35.2, 35.3
HS: Hoạt động nhóm tiến hành TN theo yêu cầu câu C2  thảo luận, trả lời câu C2: * Khi sử dụng dòng điện 1 chiều: Mới đầu cực N của nam châm bị hút, sau đổi chiều dòng điện thì nó bị đẩy ra xa
* Khi dùng dòng điện xoay chiều thì lần lượt cực N của nam châm bị hút, đẩy. Nguyên nhân là dòng điện luân phiên đổi chiều làm cho cực từ của nam châm điện luân phiên thay đổi.
GV: Từ hai TN trên chúng ta có thể rút ra kết luận gì?
HS: Nêu và ghi vở kết luận
II. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Thí nghiệm.
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kết luận
SGK - tr 95
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Hoạt động 4: Tìm hiểu các dụng cụ đo, cách đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều (10 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
 
GV: Ta đã biết cách dùng vôn kế và ampe kế một chiều để đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mạch điện một chiều. Có thể dùng những dụng cụ này để đo ở mạch điện xoay chiều hay không? Nếu dùng thì sẽ có hiện tượng gì đối với kim của các dụng cụ trên?
HS: Dự đoán câu trả lời, nêu được: Khi dòng điện đổi chiều thì kim của dụng cụ đo cũng đổi chiều
GV: Mắc vôn kế một chiều vào mạch điện xoay chiều, yêu cầu HS quan sát và so sánh với dự đoán.
HS: Quan sát thấy kim nam châm đứng yên.
GV: Thông báo: Kim nam châm đứng yên và lực từ tác dụng lên kim luân phiên đổi chiều theo tần số của dòng điện. Nhưng vì kim có quán tính và sự đổi chiều của dòng điện diễn ra quá nhanh nên không kịp đổi chiều quay
GV: Giới thiệu: Để đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều người ta dùng vôn kế và ampe kế xoay chiều. Cho HS quan sát vôn kế và ampe kế xoay chiều để thấy được các đặc điểm của nó
HS: Hoạt động nhóm quan sát, nhận biết vôn kế và ampe kế xoay chiều.
GV: Dùng vôn kế và ampe kế xoay chiều mắc vào mạch điện xoay chiều (đổi vị trí chốt nối dây của dụng cụ cho HS quan sát hiện tượng
HS: Cá nhân HS quan sát TN của GV, thấy được đặc điểm của các dụng cụ trên từ đó rút ra kết luận
GV: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều luôn biến đổi. Vậy các dụng cụ đó cho chúng ta biết giá trị nào?
HS: Dự đoán câu trả lời
GV: Thông báo và giải thích cho HS hiểu về giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và hiệu điện thế
III. ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU.
1. Quan sát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kết luận
SGK - tr 96
 
 
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Hoạt động 5: Vận dụng - Củng cố (8 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
GV: Đặt câu hỏi: * Dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì? Trong các tác dụng đó, tác dụng nào phụ thuộc vào chiều dòng điện?
* Vôn kế và ampe kế xoay chiều có kí hiệu ntn? Mắc vào mạch điện ntn?
HS: Lần lượt trả lời câu hỏi của GV , tự ghi nhớ kiến thức tại lớp
GV: Yêu cầu HS trả lời câu C3 và dự đoán câu C4
HS: Làm việc cá nhân, trả lời C3
* 2 HS dự đoán câu C4
GV: Hướng dẫn HS tìm ra câu trả lời cho C4
+ Dòng điện chạy qua nam châm điện A là dòng điện xoay chiều
+ Từ trường của ống dây có dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì?
+ Từ trường này xuyên qua cuộn dây dẫn kín B sẽ có tác dụng gì?
IV. VẬN DỤNG
 
 
 
 
 
 
 
 
C3: Sáng như nhau. Vì hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tương đương với hiệu điện thế của dòng điện một chiều có cùng giá trị.
C4: Có. Vì dòng điện xoay chiều chạy vào cuộn dây của nam châm điện và tạo ra một từ trường biến đổi. Các đường sức từ của từ trường trên xuyên qua tiết diện của cuộn dây B biến đổi. Do đó trong cuộn dây B xuất hiện dòng điện cảm ứng.
 
 
4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)
* Học thuộc phần ghi nhớ
* Làm bài tập 35.1  35.5
* Nghiên cứu trước bài 36 “Truyền tải điện năng đi xa”
 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
............................................................................
............................................................................
............................................................................
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Giáo án môn Vật lý 9

Ngày soạn: 06/ 01/2018
Ngày giảng: 13/ 01/2018
Tiết theo PPCT: 40
 
BÀI 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
* Lập được công thức tính năng lượng hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện
* Nêu được hai cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây
2. Kĩ năng:
* Tổng hợp kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới
3. Thái độ:
* Ham học hỏi, hợp tác trong hoạt động nhóm.
 
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
2. Chuẩn bị của HS:
 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp (2 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
a) Câu hỏi: * Viết các công thức tính công suất của dòng điện
b) Đáp án: * P = U.I; P = I2R; P = ; P =
3. Bài mới
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập (3 phút)
GV: + ở các khu dân cư người ta thường có trạm biến thế. Trạm biến thế đó dùng để làm gì?
+ Vì sao ở trạm biến thế thường ghi kí hiệu nguy hiểm không lại gần?
+ Tại sao đường dây tải điện có hiệu điện thế lớn? Làm thế có lợi gì?
 
Hoạt động 2: Phát hiện sự hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện. Lập công thức tính công suất hao phí (15 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
 
 
GV: Nêu câu hỏi: + Truyền tải điện năng đi xa có thuận tiện gì hơn so với vận chuyển các nhiên liệu dự trữ năng lượng như than đá, dầu lửa...?
+ Liệu tải điện bằng dây dẫn như thế có hao hụt, mất mát gì dọc đường không?
HS: Dự đoán câu trả lời
GV: Yêu cầu HS tự đọc mục 1 trong SGK trao
I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN
 
 
 
 
 
1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện
 
 
GV: Bùi Văn Nhuận                      1                 TRƯỜNG TH&THCS LẬP CHIỆNG
 


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-03-24 21:20:25 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.87 M | File type: docx
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2, . Giáo án môn Vật lý 9 Ngày soạn: 29/12/2017 Ngày giảng: 04/01/2018 Tiết theo PPCT: 37 BÀI 33: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: * Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự b

https://tailieuhoctap.com/giaoan/giao-an-hoc-ki-2.zeqz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác