GA TD 6 TUẦN 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019
 

GIÁO ÁN SỐ   : 07                NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo PPCT: 07       ĐHĐN : Ôn các kĩ năng đã học học sinh thực hiện còn yếu.
NS: 12/09/2018            Bài TD : Ôn 9 động tác ( Vươn thở-Tay-Ngực-Chân-Bụng-Vặn mình-Phối hợp
                                                                      Động tác Nhảy – Điều hòa)
                                                  Chạy bền: Chạy vòng số 8
 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ  PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung          Chuyên môn…
 
- Can sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD - Chạy bền.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM
CƠ BẢN
1. ĐHĐN:
? Đi đều
 
 
? Đứng lại
 
? Vòng trái ( Phải)
 
2. Bài Thể dục:
? Một số lỗ sai thường mắc: Động tác Nhảy
 
 
 
 
Động tác Điều hòa
 
 
 
3. Chạy bền:
Chạy vòng số 8
 
 
 
 
* Yêu cầu: - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
*Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
                  - Các động tác vươn thở – tay – điều hào cần phối hợp nhịp nhàng và kết hợp với nhịp thơ
- Tập động tác với tốc đọ châm, sự phối hợp giữa chân và tay không tốt
- Khi thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh, thì bị rối loạn
- Thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh và không thở, không thả lỏng cơ khớp
 
 
- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
 
         
KẾT THÚC
1. Củng cố
2. Thả lỏng
3. Nhận xét
4. Dăn dò
 
- 9 động tác bài TD  bài TD phát triển chung.
- Thả lỏng tòan thân - Chân,đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN – 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.
IV. Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………...
Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh
 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019
 

MỤC TIÊU – YÊU CẦU                                                                               Tiết theo PPCT : 07                                                                         
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại         NS: 12/09/2018
- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 14/09/2018         
-phối hợp-nhảy-điều hòa
- Biết cách thực hiện chạy vòng số 8.
* Địa điểm - Phương tiện :  Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. Giáo án, sổ điểm.
ĐLĐV
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10ph
1-3’
1x1l
2lx8n
 
 
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                            
- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn  lớp. 
- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.   
- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp. 
 
28-30ph
1x5l
1x2l
 
 
 
4lx8nhip
1x3l
1x5l
 
 
 
2lx8nhip
 
1x4l
1x3l
 
1x2l
1x3l
 
 
1x800m/vòng
 
 
 
 
 
 
1x2l
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
+ Nhóm 1 : ĐHĐN                             + Nhóm 2: 9 động tác Bài TD phát triển chung
- Vòng trái - phải
                               * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung
                                                                                
                                                                                    
                                                                             
         CSL                                                                                              
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                      Gv
( Giậm chân tại chỗ)                                 - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng                        
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp        - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
- Đi đều thẳng hướng                              - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv                                                                          
                                                                                                                                
                              * Ôn 2 Động tác Nhảy – Điều hòa
                                                                    
                                                                                       
             CSL                                                                                                        
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                       
- Gv hướng dẫn lại em Hs thực  hiện                                       Gv                  
- Đứng lại                                                   - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác               
                           - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng            
                                     dẫn của Gv                  
            
             ĐL    
       CSL               
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện
Gv quan sát và sửa sai cho học sinh
 
 
 
3-5ph
1x1l
2lx8n
1x1l
 
-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp                                              
-Đội hình 4 hang so le cự li rộng                                         
-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                             
-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                                       
                                                        Gv
……………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh
 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019
 

GIÁO ÁN SỐ  : 08                 NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo PPCT: 08        ĐHĐN : Ôn : Đi đều – Đứng lại, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi sai nhịp
NS: 13/09/2018               Bài TD : Tiếp tục ôn tập và hòan thiện 9 động tác.
 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ  PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung          Chuyên môn…
 
- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm
- Xoay các khớp, ép dọc – ngang. Chạy BN – NCĐ – GCM .
CƠ BẢN
1. ĐHĐN:
? Đi đều
 
 
 
? Đứng lại
 
? Vòng trái ( Phải)
 
? Đổi chân khi sai nhịp
 
 
 
2. Bài Thể dục:
? Cách sửa động tác Nhảy
 
 
 
 
? Động tác Điều hòa
 
? Ôn 9 động tác bài TD
 
 
 
 
 
 
 
 
* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
                                                   Trái          Trái
                         
 
                           Phải        Phải
 
* Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
- Tập riêng động tác chân trong một số làn.
- Tập bật nhảy phối hựp với tay với nhịp độ chân
- Tập nhiều lần cho đến khi tương đối thuần thục mới tập với nhịp độ nhanh
- Gv nói rõ ý nghĩa của động tác, nhắc Hs chú ý thả lỏng cơ, khớp
- Tập với tốc độ châm, thực hiện theo yêu cầu của Gv           
 
- Các động tác Bụng – Vặn mình – Phối hợp tập từ chậm đến nhanh
- Chú ý đến biên độ và nhịp điệu của động tác
- Các động tác khác tập với tốc độ vừa phải.
- Khi thực hiện các động tác cần chú ý đến nhịp thở khi thực hiện
- Biên độ của tay – chân và mắt cần phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển
 
 
KẾT THÚC
1. Củng cố
2. Thả lỏng
3. Nhận xét
4. Dăn dò
 
- 9 động tác bài TD  bài TD phát triển chung.
- Thả lỏng toàn thân - Chân, đấm lưng nhẹ 
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN - 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.
IV. Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………...
Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh
 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019
 

MỤC TIÊU – YÊU CẦU                                                                                 Tiết theo PPCT : 08                                                                       
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại         NS: 13/09/2018
- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 15/09/2018         
-phối hợp-nhảy-điều hòa
* Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm .
ĐLĐV
PHƯƠNG PHÁP VÀ  BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8-10ph
1-3’
1x1l
2lx8n
 
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                            
- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn  lớp. 
- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.   
- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp. 
 
28-30ph
1x5l
1x2l
 
 
 
4lx8nhip
1x3l
1x5l
 
 
 
2lx8nhip
 
1x4l
1x3l
 
6
1x2l
1x3l
 
 
1x800m/vòng
 
 
1x2l
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
+ Nhóm 1: ĐHĐN                                 +Nhóm 2 : 9 động tác Bài TD phát triển chung
- Vòng trái - phải
                                * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung
                                                                               
                                                                                  
                                                                           
         CSL                                                                                              
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                  Gv
( Vòng trái , phải)                                    - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng                        
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp       - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
 - Đi đều – Đứng lại thẳng hướng          - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv                                                                          
                                                                                                                                
                              * Cách sửa 2 Động tác Nhảy – Điều hòa
                                                                   
                                                                                       
             CSL                                                                                                       
- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                     
- Gv hướng dẫn lại em Hs thực  hiện                                     Gv                 
 - Đổi chân khi sai nhịp                            - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác               
                         - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng            
                          dẫn của Gv                  
            
             ĐL    
CSL          
Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện                                                                                      Gv quan sát và sửa sai cho học sinh
3-5ph
1x1l
2lx8n
1x1l
 
 
-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp                                              
-Đội hình 4 hang so le cự li rộng                                         
-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                             
-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                                                                                                                              
                                                                            Gv
……………………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-09-15 15:52:54 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
lần xem

giáo án GA TD 6 TUẦN 4, . Giáo án Thể Dục 6 Năm học 2018 - 2019 GIÁO ÁN SỐ : 07 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo PPCT: 07 ĐHĐN : Ôn các kĩ năng đã học học sinh thực hiện còn yếu. NS: 12/09/2018 Bài TD : Ôn 9 động tác ( Vươn thở-Tay-

https://tailieuhoctap.com/giaoan/ga-td-6-tuan-4.d5u10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác