GA TD 6 TUẦN 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019

 

GIÁO ÁN SỐ   : 07                NỘI DUNG BÀI DẠY

Tiết theo PPCT: 07       ĐHĐN : Ôn các kĩ năng đã học học sinh thực hiện còn yếu.

NS: 12/09/2018            Bài TD : Ôn 9 động tác ( Vươn thở-Tay-Ngực-Chân-Bụng-Vặn mình-Phối hợp

                                                                      Động tác Nhảy – Điều hòa)

                                                  Chạy bền: Chạy vòng số 8

 

PHẦN VÀ NỘI DUNG

YÊU CẦU VÀ  PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung          Chuyên môn

 

- Can sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD - Chạy bền.

- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung

- Gv nhận xét và cho điểm.

- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM

CƠ BẢN

1. ĐHĐN:

? Đi đều

 

 

? Đứng lại

 

? Vòng trái ( Phải)

 

2. Bài Thể dục:

? Một số lỗ sai thường mắc: Động tác Nhảy

 

 

 

 

Động tác Điều hòa

 

 

 

3. Chạy bền:

Chạy vòng số 8

 

 

 

 

* Yêu cầu: - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển

- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng

- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại

- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải

- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải

- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn

*Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.

                  - Các động tác vươn thở – tay – điều hào cần phối hợp nhịp nhàng và kết hợp với nhịp thơ

- Tập động tác với tốc đọ châm, sự phối hợp giữa chân và tay không tốt

- Khi thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh, thì bị rối loạn

- Thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh và không thở, không thả lỏng cơ khớp

 

 

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên

 

         

KẾT THÚC

1. Củng cố

2. Thả lỏng

3. Nhận xét

4. Dăn dò

 

- 9 động tác bài TD  bài TD phát triển chung.

- Thả lỏng tòan thân - Chân,đấm lưng nhẹ 

- GV nhận xét giờ học .

- Ôn tập ĐHĐN – 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.

IV. Rút kinh nghiệm:…………………………………………………………………………………...

Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh

 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019

 

MỤC TIÊU – YÊU CẦU                                                                               Tiết theo PPCT : 07                                                                         

- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại         NS: 12/09/2018

- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 14/09/2018         

-phối hợp-nhảy-điều hòa

- Biết cách thực hiện chạy vòng số 8.

* Địa điểm - Phương tiện :  Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. Giáo án, sổ điểm.

ĐLĐV

PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

8-10ph

1-3’

1x1l

2lx8n

 

 

- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                            

- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn  lớp. 

- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.   

- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp. 

 

28-30ph

1x5l

1x2l

 

 

 

4lx8nhip

1x3l

1x5l

 

 

 

2lx8nhip

 

1x4l

1x3l

 

1x2l

1x3l

 

 

1x800m/vòng

 

 

 

 

 

 

1x2l

TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM

+ Nhóm 1 : ĐHĐN                             + Nhóm 2: 9 động tác Bài TD phát triển chung

- Vòng trái - phải

                               * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung

                                                                                

                                                                                    

                                                                            

        CSL                                                                                              

-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                      Gv

( Giậm chân tại chỗ)                                 - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng                        

- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp        - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác

- Đi đều thẳng hướng                              - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv                                                                          

                                                                                                                                

                              * Ôn 2 Động tác Nhảy – Điều hòa

                                                                    

                                                                                       

             CSL                                                                                                        

- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                       

- Gv hướng dẫn lại em Hs thực  hiện                                       Gv                  

- Đứng lại                                                   - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác               

                          - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng            

                                    dẫn của Gv                  

          

            ĐL    

       CSL               

Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện

Gv quan sát và sửa sai cho học sinh

 

 

 

3-5ph

1x1l

2lx8n

1x1l

 

-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp                                             

-Đội hình 4 hang so le cự li rộng                                        

-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                            

-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                                       

                                                        Gv

……………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh

 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019

 

GIÁO ÁN SỐ  : 08                 NỘI DUNG BÀI DẠY

Tiết theo PPCT: 08        ĐHĐN : Ôn : Đi đều – Đứng lại, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi sai nhịp

NS: 13/09/2018               Bài TD : Tiếp tục ôn tập và hòan thiện 9 động tác.

 

PHẦN VÀ NỘI DUNG

YÊU CẦU VÀ  PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

MỞ ĐẦU

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu nội dung yêu cầu

3.Kiểm tra bài cũ

4. Khởi động : Chung          Chuyên môn

 

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD.

- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung

- Gv nhận xét và cho điểm

- Xoay các khớp, ép dọc – ngang. Chạy BN – NCĐ – GCM .

CƠ BẢN

1. ĐHĐN:

? Đi đều

 

 

 

? Đứng lại

 

? Vòng trái ( Phải)

 

? Đổi chân khi sai nhịp

 

 

 

2. Bài Thể dục:

? Cách sửa động tác Nhảy

 

 

 

 

? Động tác Điều hòa

 

? Ôn 9 động tác bài TD

 

 

 

 

 

 

 

 

* Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển

- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng

- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại

- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải

- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải

- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn

                                                   Trái          Trái

                         

 

                           Phải        Phải

 

* Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.

- Tập riêng động tác chân trong một số làn.

- Tập bật nhảy phối hựp với tay với nhịp độ chân

- Tập nhiều lần cho đến khi tương đối thuần thục mới tập với nhịp độ nhanh

- Gv nói rõ ý nghĩa của động tác, nhắc Hs chú ý thả lỏng cơ, khớp

- Tập với tốc độ châm, thực hiện theo yêu cầu của Gv           

 

- Các động tác Bụng – Vặn mình – Phối hợp tập từ chậm đến nhanh

- Chú ý đến biên độ và nhịp điệu của động tác

- Các động tác khác tập với tốc độ vừa phải.

- Khi thực hiện các động tác cần chú ý đến nhịp thở khi thực hiện

- Biên độ của tay – chân và mắt cần phối hợp nhịp nhàng uyển chuyển

 

 

KẾT THÚC

1. Củng cố

2. Thả lỏng

3. Nhận xét

4. Dăn dò

 

- 9 động tác bài TD  bài TD phát triển chung.

- Thả lỏng toàn thân - Chân, đấm lưng nhẹ 

- GV nhận xét giờ học .

- Ôn tập ĐHĐN - 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.

IV. Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………...

Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh

 


Giáo án Thể Dục 6                                                                                                   Năm học 2018 - 2019

 

MỤC TIÊU – YÊU CẦU                                                                                 Tiết theo PPCT : 08                                                                       

- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại         NS: 13/09/2018

- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 15/09/2018         

-phối hợp-nhảy-điều hòa

* Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện, Giáo án, sổ điểm .

ĐLĐV

PHƯƠNG PHÁP VÀ  BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

8-10ph

1-3’

1x1l

2lx8n

 

- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                            

- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn  lớp. 

- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.   

- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp. 

 

28-30ph

1x5l

1x2l

 

 

 

4lx8nhip

1x3l

1x5l

 

 

 

2lx8nhip

 

1x4l

1x3l

 

6

1x2l

1x3l

 

 

1x800m/vòng

 

 

1x2l

TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM

+ Nhóm 1: ĐHĐN                                 +Nhóm 2 : 9 động tác Bài TD phát triển chung

- Vòng trái - phải

                                * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung

                                                                               

                                                                                  

                                                                          

        CSL                                                                                              

-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                  Gv

( Vòng trái , phải)                                    - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng                        

- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp       - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác

 - Đi đều – Đứng lại thẳng hướng          - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv                                                                          

                                                                                                                                

                              * Cách sửa 2 Động tác Nhảy – Điều hòa

                                                                   

                                                                                       

             CSL                                                                                                       

- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp                                                     

- Gv hướng dẫn lại em Hs thực  hiện                                     Gv                 

 - Đổi chân khi sai nhịp                            - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác               

                        - Hs quan sát đồng thời tập theo sự hướng            

                         dẫn của Gv                  

          

            ĐL    

CSL          

Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm tập luyện                                                                                      Gv quan sát và sửa sai cho học sinh

3-5ph

1x1l

2lx8n

1x1l

 

 

-Đội hinh 4 hàng ngang cự li hẹp                                             

-Đội hình 4 hang so le cự li rộng                                        

-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                            

-Đội hình 4 hàng  ngang cự li hẹp                                                                                                                                              

                                                                            Gv

……………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Đạ Long                                                                                            GV: Đoàn Khoa Vịnh

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 9/15/2018 3:52:54 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án GA TD 6 TUẦN 4, . .

https://tailieuhoctap.com/giaoan/ga-td-6-tuan-4.d5u10q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


GIÁO ÁN SỐ : 07 NỘI DUNG BÀI DẠY
Tiết theo PPCT: 07 ĐHĐN : Ôn các kĩ năng đã học học sinh thực hiện còn yếu.
NS: 12/09/2018 Bài TD : Ôn 9 động tác ( Vươn thở-Tay-Ngực-Chân-Bụng-Vặn mình-Phối hợp
Động tác Nhảy – Điều hòa)
Chạy bền: Chạy vòng số 8


PHẦN VÀ NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp
2.Giới thiệu nội dung yêu cầu
3.Kiểm tra bài cũ
4. Khởi động : Chung Chuyên môn…

- Can sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp
- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung: ĐHĐN – Bài TD - Chạy bền.
- Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung
- Gv nhận xét và cho điểm.
- Xoay các khớp, ép dọc – Ngang, chạy BN – NCĐ – GCM

CƠ BẢN
1. ĐHĐN:
? Đi đều


? Đứng lại

? Vòng trái ( Phải)

2. Bài Thể dục:
? Một số lỗ sai thường mắc: Động tác Nhảy
Động tác Điều hòa3. Chạy bền:
Chạy vòng số 8
* Yêu cầu: - Thực hiện tương đối tốt Đi đều – đứng lại – dóng hàng điểm số – Thực hiện tương đối tốt đi đều chú ý đến cách đánh tay khi di chuyển
- Liếc sang hai bên để dóng hàng cho thẳng
- Nắm cơ bản được dự lệnh và động lệnh khi đứng lại
- Khi đứng lại động lệnh đứng rơi vào chân phải
- Bẻ góc 900 khi sang trái hoặc phải
- Bước thêm 1 bước ra trước mới bẻ góc, không xỗ nay chen lấn
*Yêu cầu : - Thuộc 9 động tác bài TD phát triển chung.
- Các động tác vươn thở – tay – điều hào cần phối hợp nhịp nhàng và kết hợp với nhịp thơ
- Tập động tác với tốc đọ châm, sự phối hợp giữa chân và tay không tốt
- Khi thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh, thì bị rối loạn
- Thực hiện động tác với nhịp điệu nhanh và không thở, không thả lỏng cơ khớp


- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiênKẾT THÚC
1. Củng cố
2. Thả lỏng
3. Nhận xét
4. Dăn dò

- 9 động tác bài TD bài TD phát triển chung.
- Thả lỏng tòan thân - Chân,đấm lưng nhẹ
- GV nhận xét giờ học .
- Ôn tập ĐHĐN – 9 động tác bài TD chú ý đên biên độ động tác.

IV. Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………...
MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo PPCT : 07
- Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng giậm chân tại chỗ-đi điều-đứng lại NS: 12/09/2018
- Biết tên và cách thực hiện các động tác Vươn thở – Tay – Ngực-chân-bụng-vặn mình ND: 14/09/2018
-phối hợp-nhảy-điều hòa
- Biết cách thực hiện chạy vòng số 8.
* Địa điểm - Phương tiện : Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập luyện. Giáo án, sổ điểm.

ĐLĐV
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

8-10ph
1-3’
1x1l
2lx8n


- Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp
- Tập hợp lớp 4 hàng ngang cự li hẹp - báo cáo, GV nhẫn lớp.
- Gọi 1-2 em lên trả lời câu hỏi bài củ.
- Lớp trưởng cho lớp giãn hàng khởi động.các khớp.


28-30ph
1x5l
1x2l4lx8nhip
1x3l
1x5l2lx8nhip

1x4l
1x3l

1x2l
1x3l


1x800m/vòng


1x2l
TRỰC QUAN- LÀM MẪU – GIẢNG GIẢI – SỬA SAI – PHÂN NHÓM
+ Nhóm 1 : ĐHĐN + Nhóm 2: 9 động tác Bài TD phát triển chung
- Vòng trái - phải
(((((((( * Ôn 9 động tác bài TD phát triển chung
(((((((( ( ( ( ( ( (
(((((((( ( ( ( ( ( (
(((((((( ( ( ( ( ( (
( CSL ( ( ( ( ( (
-Đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp (Gv
( Giậm chân tại chỗ) - Đội hình 4 hàng ngang sole cự li rộng
- Dưới sự điều khiển của cácn sự lớp - Gv làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác
- Đi đều thẳng hướng - Hs quan sát, tập theo hướng dẫn của Gv
(((((((( (
(((((((( ( * Ôn 2 Động tác