BDTX-MODUL 20

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Module THCS 20: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Cơ sở vật chất sư phạm, cơ sở vật chất trường học.
- Cơ sở vật chất (CSVC) sư phạm là tất cả các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để  đạt được mục đích giáo dục.
- Hệ thống csvc sư phạm bao gồm: các công trình xây dụng, sân chơi bãi tập, vưởn  thực nghiệm, trang thiết bị chuyên dụng, TBDH các bộ môn, các phương tiện phục vụ việc giảng dạy và học tập.
- Hệ thống csvc trường học:

2. Thiết bị dạy học (Teaching Equipment).
- Thiết bị giáo dục - EducatLonal equipments.
- Thiết bị trường học - School equipmenls.
- Đồ dụng dạy học - Teaching equipments (aids / implẻments).

- Thiết bị dạy học - Teaching equipments.
- Dụng cụ dạy học - Teaching equipments (devices).
3. Phương tiện dạy học - Means (facilities) of teaching.
- Học cụ - Leaming equipments.
- Học liệu- Leaming (school) ntateriab.
3.1. Chức năng của hệ thống TBDH:
- Hệ thống TBDH là công cụ đặc thù của lao động sư phạm.
- Hệ thống TBDH phải cung cấp thông tin chính, đầy đủ về hiện tượng, đối tượng, quá trình nghiên cứu.
- Hệ thống TBDH phải nâng cao hiệu quả dạy học, tăng cường nhịp độ trình bày tài liệu và truyền tải thông tin.
- Hệ thống TBDH phải thoả mãn nhu cầu và sự say mê học tập của HS.
-  Hệ thống TBDH phải làm giảm nhẹ cường độ lao động sư phạm của người dạy và người học.
- Hệ thống TBDH phải nâng cao tính trực quan cho quá trình dạy học.
3.2. Các yêu cầu của hệ thống TBDH:
- Hệ thống TBDH học phải đảm bảo tính hệ thống (đầy đủ và đồng bộ).
- Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.
- Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính sư phạm (giáo khoa).
- Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính an toàn.
- Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính mĩ thuật.
- Hệ thống TBDH phải đảm bảo tính dùng chung cho một bộ môn, cho nhiều  bộ môn, cho nhiều hoạt động.
4. Phân  loại đặc điểm, hình thức sử dụng các loại hình thiết bị dạy học.
- Phân  loại theo điều kiện sử dụng.
- Phân  loại theo tính nâng công nghệ, quá trình chế tạo và sử dụng.
- Nhóm các thiết bị thông thường bao gồm:
+ Tự nhiên, nguyên mẫu.
+ Dụng cụ giảng dạy và học tập.
+ Tài liệu giáo khoa.
- Nhóm các thiết bị kĩ thuật bao gồm:
+ Các thiết bị nghe nhìn.

+ Các máy móc kĩ thuật thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm theo môn học.
+ Các phương tiện tượng tác mạnh.
5. Các chức năng của thiết bị dạy học.
- Chức năng cơ bản và quan trọng nhất của thiết bị dạy học là chức năng thông tin.
+ TBDH học chứa đầy đủ thông tin kiến thức về nội dung dạy học. Người dạy hiểu biết về những thông tin đó và sử dụng TBDH để truyền tải thông tin đến người học.
+ TBDH chứa thông tin về PPDH, nó hướng người dạy đến việc lựa chọn PPDH nào là hợp lí và hiệu quả.
- Thiết bị dạy học mức chức năng phản  ánh.
- Thiết bị dạy học mức chức năng giáo dục.
- Thiết bị dạy học mức chức năng phục vụ.
6. Vai trò của thiết bị dạy học trong quá trình dạy học.
- Vai trò của thiết bị dạy học đối với phương pháp dạy học.
+ TBDH góp phần nâng cao tính trực quan của quá trình dạy học.
+ TBDH hướng dẫn hoạt động nhận thức của HS thông qua việc đặt các câu hỏi gợi mở của GV.
- Việc lựa chọn để thực hiện PPDH và việc sử dụng TBDH mức ảnh hưởng đáng kể tới mức độ tiếp thu kiến thức và kĩ năng của HS trong quá trình dạy học.
- Sử dụng các TBDH trong khi tiến hành các thí nghiệm, thực hành giúp rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, khéo léo, cần cù và trung thực của HS. Qua đó rèn luyện lòng say mê nghiên cứu, mong muốn tìm kiếm kiến thức, say mê khoa học.
- Thông qua quá trình làm việc với TBDH, HS phát triển khả năng tự lực nắm vững kiến thức, kĩ năng.
- TBDH mức tầm quan trọng đặc biệt trong đổi mới PPDH. Đổi mới PPDH không phải là việc tìm ra một phương pháp hoàn toàn mới, khác hẳn với các PPDH hiện hành. Đổi mới PPDH là tìm cách tốt nhất phát huy hiệu quả của hệ thống PPDH đang mức trên cơ sở sử dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mà đặc biệt là CNTT & TT. Trong quá trình thực hiện đổi mới PPDH, nên tập trung vào các hướng sau đây:
6.1. Vai trò của thiết bị dạy học đối với nội dung dạy học.
6.2 Thiết bị kĩ thuật với đổi mới phương pháp dạy học.
- Đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở.

- Hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục.
6.3 Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học.
* Một số loại hình thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở:
- Một số thiết bị dạy học dụng chung:
+ Máy chiếu qua đầu (Overhead).
+ Máy chiếu đa nâng (Muiti Protector).
- Một số loại hình thiết bị dạy học bộ môn:
+ Tranh ảnh giáo khoa.
+ Bản đồ giáo khoa.
7. Mô hình, mẫu vật dạy học.
- Vật thật.
- Dụng cụ, hoá chất thí nghiệm.
- Băng, đĩa ghi âm.
- Băng hình và đĩa hình giáo khoa.
* Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị dạy học.
- An toàn điện.
- An toàn thị giác.
- An toàn thính giác.
* Các nguyên tắc sử dụng thiết bị dạy học.
- Sử dụng TBDH phải đảm bảo theo các nguyên tắc sau:
+ Sử dụng TBDH đúng mục đích.
+ sử dụng TBDH đúng lúc.
+ Sử dụng TBDH đúng chỗ.
+ Sử dụng TBDH đúng mức độ và cường độ.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-03-18 08:34:34 | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án BDTX-MODUL 20, . Module THCS 20: SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC 1. Cơ sở vật chất sư phạm, cơ sở vật chất trường học. - Cơ sở vật chất (CSVC) sư phạm là tất cả các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáo dục. - Hệ thống csvc sư phạm bao gồm: các công trình xây dụng, sân chơi bãi tập, vưởn thực nghiệm, trang thiết bị chuyên dụng, TBDH các bộ môn, các phương tiện phục vụ việc giảng dạy và học tập. - Hệ thống csvc trường học: 2.

https://tailieuhoctap.com/giao-an/bdtx-modul-20.9cv40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác