Tài liệu Hướng dẫn học Tin học 5

Download tài liệu Hướng dẫn học Tin học 5

Giáo án cả năm

2/29/2020 10:06:23 PM +00:00

CĐ4. Bài 1. Những gì em đã biết

1/16/2020 8:32:46 PM +00:00

CĐ3. Bài 6. Thực hành tổng hợp

1/12/2020 8:28:33 PM +00:00

Giáo án học kì 1

1/1/2020 10:46:38 AM +00:00

CĐ2. Bài 1. Những gì em đã biết

12/20/2019 11:01:05 AM +00:00

CĐ3. Bài 1. Những gì em đã biết

12/11/2019 5:17:29 PM +00:00

CĐ3. Bài 1. Những gì em đã biết

11/28/2019 4:48:19 PM +00:00