Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 16. Định dạng văn bản

3/22/2020 11:28:39 AM +00:00

Bài 7. Câu lệnh lặp

3/20/2020 7:52:42 PM +00:00

Bài 7. Câu lệnh lặp

3/20/2020 7:52:42 PM +00:00

Bài 7. Câu lệnh lặp

3/20/2020 7:52:42 PM +00:00

Bài 7. Câu lệnh lặp

3/20/2020 7:52:42 PM +00:00

Tin học 11.de thi thử HSG (mới)

3/20/2020 2:17:09 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

3/20/2020 9:09:39 AM +00:00

VAI THAY ĐOI VỀ THÔNG TƯ 30/2020

3/19/2020 7:54:42 PM +00:00

Bài 11. Kiểu mảng

3/19/2020 7:47:59 PM +00:00

Scratch-ôn tâo

3/19/2020 5:09:16 PM +00:00

TRO CHƠI ĐUA XE PowerPoint.

3/19/2020 3:39:36 PM +00:00

tro chơi bằng power point cá heo

3/17/2020 10:34:55 AM +00:00

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản(t1)

3/16/2020 2:27:35 PM +00:00

kt hoc kì

3/15/2020 3:01:27 PM +00:00