Tài liệu Chính tả 2

Download tài liệu Chính tả lớp 2

Tuần 29. Nghe-viết: Hoa phượng

3/22/2020 4:02:39 PM +00:00

Tuần 27. Ôn tập Giữa Học kì II

3/15/2020 12:17:43 PM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Sông Hương

3/15/2020 10:54:54 AM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

3/13/2020 9:32:04 AM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Mưa bóng mây

3/13/2020 9:30:22 AM +00:00

Tuần 25. Nghe-viết: Bé nhìn biển

2/24/2020 9:27:28 AM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Mưa bóng mây

2/14/2020 5:32:50 AM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

2/14/2020 5:31:59 AM +00:00

Tuần 19. Nghe-viết: Thư Trung thu

2/5/2020 3:49:35 PM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Mưa bóng mây

1/15/2020 10:01:39 PM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

1/15/2020 6:50:10 PM +00:00

Tuần 19. Nghe-viết: Thư Trung thu

1/15/2020 3:24:22 PM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Gió

1/14/2020 1:46:50 PM +00:00

Tuần 20. Nghe-viết: Mưa bóng mây

1/11/2020 10:48:23 PM +00:00

Tuần 19. Nghe-viết: Thư Trung thu

1/11/2020 8:54:35 PM +00:00

Tuần 15. Nghe-viết: Bé Hoa

1/9/2020 6:06:30 PM +00:00

Tuần 17. Nghe-viết: Tìm ngọc

12/30/2019 3:58:17 PM +00:00

Tuần 19. Tập chép: Chuyện bốn mùa

12/30/2019 10:05:22 AM +00:00

Tuần 16. Nghe-viết: Trâu ơi!

12/21/2019 10:58:17 AM +00:00

Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I

12/20/2019 2:39:56 PM +00:00

Tuần 21. Nghe-viết: Sân chim

12/17/2019 9:08:16 PM +00:00

Tuần 21. Nghe-viết: Sân chim

12/16/2019 9:15:21 PM +00:00