Tài liệu Thủ công 2

Download tài liệu Thủ công 2

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

3/20/2020 8:16:22 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

3/16/2020 7:53:35 PM +00:00

Bài 1. Gấp tên lửa

3/3/2020 3:25:04 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/22/2020 9:00:25 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/19/2020 9:54:39 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/18/2020 5:30:50 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/18/2020 5:27:18 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/15/2020 10:05:35 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/9/2020 4:56:50 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

2/9/2020 3:36:06 PM +00:00

Bài 7. Gấp, cắt, dán hình tròn

12/8/2019 9:39:53 PM +00:00

lop 2

12/7/2019 5:29:57 AM +00:00

Tập đọc 2.

12/2/2019 2:58:52 PM +00:00

Bài 7. Gấp, cắt, dán hình tròn

12/2/2019 11:08:13 AM +00:00

Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay

11/28/2019 10:18:14 PM +00:00

Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

11/28/2019 10:41:02 AM +00:00