Tài liệu Ngữ văn 12

Download tài liệu Ngữ văn 12

Giáo án tổng hợp

3/21/2020 2:16:44 PM +00:00

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

3/20/2020 9:02:04 PM +00:00

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

3/19/2020 5:00:54 PM +00:00

Giáo án học kì 2

3/11/2020 1:15:32 AM +00:00

Tuần 22. Rừng xà nu

3/6/2020 6:12:08 AM +00:00

Đề thi học kì 2

3/4/2020 9:26:14 PM +00:00

Đề chuẩn Ngữ văn 2020 số 3

3/1/2020 7:39:08 PM +00:00

Đề chuẩn Ngữ văn 2020 số 2

3/1/2020 7:38:57 PM +00:00

Đề chuẩn Ngữ văn 2020 số 1

3/1/2020 7:38:48 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/22/2020 3:58:00 PM +00:00

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

2/19/2020 4:38:14 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/12/2020 4:05:19 PM +00:00

Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca

2/11/2020 7:59:08 PM +00:00

Chuyên đề lí luận BDHSG Văn

2/7/2020 10:11:39 AM +00:00

Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn

1/13/2020 5:03:04 PM +00:00

Tuần 21. Vợ nhặt

1/8/2020 11:21:44 AM +00:00

giao duc gioi tinh

1/6/2020 3:04:39 PM +00:00

Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa

12/29/2019 9:21:31 PM +00:00

Tuần 19. Vợ chồng A Phủ (trích)

12/29/2019 8:24:17 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/26/2019 8:14:04 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/24/2019 1:12:07 PM +00:00