Tài liệu Lớp 1

Download tài liệu Lớp 1:Giáo án theo Tuần (Lớp 1), Học vần 1, Tập đọc 1, Tập viết 1, Chính tả 1, Kể chuyện 1, Đạo đức 1, Toán học 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Thủ công 1, An toàn giao thông 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Thể dục 1, Tin học 1, Tiếng Anh 1

Bài 14. An toàn khi ở nhà

3/22/2020 5:22:45 PM +00:00

Nhiều hơn, ít hơn

3/22/2020 2:32:56 PM +00:00

Bài 41. iêu, yêu

3/22/2020 12:28:29 PM +00:00

Tiết học đầu tiên

3/22/2020 12:19:33 PM +00:00

lop 1

3/22/2020 12:11:39 PM +00:00

Phép cộng dạng 14+3

3/22/2020 11:04:33 AM +00:00

Unit 1. Hello, Cow! Bye-bye, Bird!

3/22/2020 11:02:35 AM +00:00

Phép trừ trong phạm vi 3

3/22/2020 9:33:02 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/22/2020 9:27:59 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/22/2020 9:27:20 AM +00:00

Luyện tập Trang 82

3/22/2020 9:00:30 AM +00:00

toan hoc 1

3/21/2020 11:24:34 PM +00:00

Cộng các số tròn chục

3/21/2020 8:10:45 PM +00:00

Giải toán có lời văn

3/21/2020 6:45:23 PM +00:00

lop 1 Ôn tập

3/21/2020 12:51:51 PM +00:00

lop 1 Ôn tập

3/21/2020 12:50:12 PM +00:00

Bài 92. oai, oay

3/21/2020 11:48:29 AM +00:00

Bài 27. Con mèo

3/21/2020 11:42:06 AM +00:00

Phép cộng dạng 14+3

3/21/2020 9:37:17 AM +00:00

Bài 87. ep, êp

3/21/2020 1:02:53 AM +00:00

Bài 86. ôp, ơp

3/21/2020 12:56:46 AM +00:00

Toán học 4. Đề cương ôn thi

3/20/2020 10:48:07 PM +00:00

Đề ôn tập môn toán lớp 2

3/20/2020 10:11:51 PM +00:00

Đề ôn tập môn toán lớp 2

3/20/2020 10:05:39 PM +00:00

Ôn tập chung

3/20/2020 10:00:13 PM +00:00

Bài 27. Con mèo

3/20/2020 9:00:16 PM +00:00

Giải toán có lời văn

3/20/2020 8:57:48 PM +00:00

Bài 23. Cây hoa

3/20/2020 8:49:36 PM +00:00