Tài liệu Lớp 4

Download tài liệu Lớp 4:Giáo án theo Tuần (Lớp 4), Tập đọc 4, Chính tả 4, Luyện từ và câu 4, Tập làm văn 4, Kể chuyện 4, Đạo đức 4, Toán học 4, Khoa học 4, Kĩ thuật 4, Lịch sử 4, Địa lí 4, An toàn giao thông 4, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4, Âm nhạc 4, Mĩ thuật 4

Nhân với số có một chữ số

3/22/2020 3:53:55 PM +00:00

Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?

3/22/2020 2:25:31 PM +00:00

Bài 41. Âm thanh

3/22/2020 1:26:38 PM +00:00

Bài 41. Âm thanh

3/22/2020 1:23:29 PM +00:00

Bài 41. Âm thanh

3/22/2020 1:17:07 PM +00:00

Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp

3/22/2020 12:53:48 PM +00:00

Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp

3/22/2020 12:25:58 PM +00:00

Bài 42. Sự lan truyền âm thanh

3/22/2020 11:23:58 AM +00:00

Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực

3/22/2020 8:24:45 AM +00:00

TÊN TRƯỜNG

3/21/2020 11:09:13 PM +00:00

Phân số bằng nhau

3/21/2020 10:47:03 PM +00:00

Tiết 12. HH: Cò lả

3/21/2020 10:08:40 PM +00:00

Phiếu số 5_4B22

3/21/2020 9:59:54 PM +00:00

Phiếu số 5_4B22

3/21/2020 9:59:54 PM +00:00

Bài 29. Tiết kiệm nước

3/21/2020 9:37:09 PM +00:00

Phiếu số 4_4B22

3/21/2020 9:27:48 PM +00:00

Phiếu số 4_4B22

3/21/2020 9:27:48 PM +00:00

Tuần 16. Câu kể

3/21/2020 9:21:04 PM +00:00

Toán học 4.Phiếu số 3_4B22

3/21/2020 9:20:55 PM +00:00

Toán học 4.Phiếu số 3_4B22

3/21/2020 9:20:55 PM +00:00

Phiếu số 2_4B22

3/21/2020 9:19:27 PM +00:00

Phiếu số 2_4B22

3/21/2020 9:19:27 PM +00:00

Phiếu số 1_4B22

3/21/2020 9:16:41 PM +00:00

Phiếu số 1_4B22

3/21/2020 9:16:41 PM +00:00

Nhanh như Chớp lop 4

3/21/2020 8:20:33 PM +00:00