Tài liệu Kĩ thuật 5

Download tài liệu Kĩ thuật 5

Bài 19. Lắp rô-bốt

3/21/2020 7:48:44 PM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

3/20/2020 8:39:46 AM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

3/9/2020 8:33:26 AM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

2/27/2020 8:36:59 AM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

2/25/2020 4:22:05 PM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

2/6/2020 4:37:18 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

1/31/2020 5:14:47 PM +00:00

Bài 16. Lắp xe cần cẩu

1/31/2020 4:59:36 PM +00:00

Bài 15. Vệ sinh phòng bệnh cho gà

1/19/2020 5:07:12 PM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

1/19/2020 5:05:54 PM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà tuần 19

1/17/2020 12:58:42 AM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/14/2020 9:04:22 AM +00:00

sáng tạo khoa học

1/12/2020 10:52:40 PM +00:00

sáng tạo khoa học

1/12/2020 10:19:47 PM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

1/12/2020 11:43:59 AM +00:00

Bài 14. Chăm sóc gà

1/12/2020 11:41:33 AM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/12/2020 10:19:19 AM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/4/2020 5:39:37 PM +00:00

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/4/2020 4:22:04 PM +00:00

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

1/1/2020 9:50:25 AM +00:00

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

12/21/2019 10:03:19 PM +00:00

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

12/21/2019 9:28:38 PM +00:00

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

12/20/2019 10:30:13 PM +00:00

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

12/20/2019 10:30:13 PM +00:00

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

12/20/2019 10:30:13 PM +00:00

Bài 10. Lợi ích của việc nuôi gà

12/20/2019 10:30:12 PM +00:00

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

12/17/2019 11:42:49 AM +00:00