Tài liệu Âm nhạc 5

Download tài liệu Âm nhạc lớp 5

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

3/21/2020 6:39:11 PM +00:00

tiết 29

3/20/2020 12:10:07 AM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

3/19/2020 8:06:22 AM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

3/18/2020 9:23:20 PM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

3/18/2020 9:05:34 PM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

3/18/2020 8:37:12 PM +00:00

Ôn tập Âm nhạc 5

2/23/2020 5:07:06 PM +00:00

Tiết 12. HH: Ước mơ

12/30/2019 9:42:24 AM +00:00

Tiết 11. TĐN: TĐN số 3

12/23/2019 8:41:02 AM +00:00

Tiết 15. Ôn tập TĐN số 3, số 4

12/21/2019 7:25:33 PM +00:00

Nghị quyết Hội đồng trường

12/17/2019 9:06:55 PM +00:00

Nghị quyết Hội đồng trường

12/17/2019 9:06:55 PM +00:00

Nghị quyết Hội đồng trường

12/17/2019 9:06:55 PM +00:00

Nghị quyết Hội đồng trường

12/17/2019 9:06:55 PM +00:00

Tiết 15. Ôn tập TĐN số 3, số 4

12/12/2019 10:40:06 AM +00:00

lop 5

12/5/2019 6:59:46 PM +00:00

Tiết 12. HH: Ước mơ

11/29/2019 6:30:50 PM +00:00

Tiết 29. Ôn tập TĐN số 7, số 8

11/28/2019 7:55:36 PM +00:00