Tài liệu Lớp 5

Download tài liệu Lớp 5:Giáo án theo Tuần (Lớp 5), Tập đọc 5, Chính tả 5, Luyện từ và câu 5, Tập làm văn 5, Kể chuyện 5, Đạo đức 5, Toán học 5, Khoa học 5, Kĩ thuật 5, Lịch sử 5, Địa lí 5, An toàn giao thông 5, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5, Âm nhạc 5, Mĩ thuật 5

Tuần 29. Một vụ đắm tàu

3/22/2020 4:39:44 PM +00:00

Tuần 7. Những người bạn tốt

3/22/2020 4:37:44 PM +00:00

Bài 57. Sự sinh sản của ếch

3/22/2020 4:30:57 PM +00:00

Phép chia

3/22/2020 4:28:59 PM +00:00

Bài 11. Dùng thuốc an toàn

3/22/2020 4:24:04 PM +00:00

Ôn tập về phân số

3/22/2020 4:22:24 PM +00:00

ôn luyện từ và câu

3/22/2020 4:07:41 PM +00:00

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

3/22/2020 4:02:30 PM +00:00

3/22/2020 12:43:04 PM +00:00

Diện tích hình tròn

3/22/2020 10:21:10 AM +00:00

Tuần 20-21. MRVT: Công dân

3/22/2020 7:38:24 AM +00:00

Diện tích hình tròn

3/22/2020 1:24:12 AM +00:00

lop 5

3/21/2020 11:36:06 PM +00:00

BANNER TRƯỜNG

3/21/2020 11:07:43 PM +00:00

BANNER

3/21/2020 11:07:01 PM +00:00

Luyện tập chung trang 88

3/21/2020 11:01:06 PM +00:00

Nội dung ôn tập_5B1

3/21/2020 10:09:23 PM +00:00

Nội dung ôn tập_5B1

3/21/2020 10:09:23 PM +00:00

Bài 12. Em yêu hòa bình

3/21/2020 9:52:55 PM +00:00

Bài 22. Đường Trường Sơn

3/21/2020 9:50:12 PM +00:00

Bài 19. Lắp rô-bốt

3/21/2020 7:48:44 PM +00:00

Tiết 21. HH: Tre ngà bên Lăng Bác

3/21/2020 6:39:11 PM +00:00

Cộng số đo thời gian

3/21/2020 5:54:29 PM +00:00