Tài liệu Hóa học 11

Download tài liệu Hóa học lớp 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

12/4/2019 6:32:00 PM +00:00

Đề cương ôn thi

12/4/2019 9:48:34 AM +00:00

Đề cương ôn thi

12/4/2019 5:18:18 AM +00:00

Bài 25. Ankan

12/3/2019 4:54:52 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/3/2019 12:59:38 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/2/2019 10:47:11 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/2/2019 10:41:39 PM +00:00

Bài 15. Cacbon

12/2/2019 9:19:15 PM +00:00

Bài 15. Cacbon

12/2/2019 9:10:50 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/2/2019 7:32:09 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/2/2019 7:32:07 PM +00:00

Bài 7. Nitơ

12/2/2019 3:22:57 PM +00:00

Bài 7. Nitơ

12/2/2019 3:22:57 PM +00:00

Bài 7. Nitơ

12/2/2019 3:22:57 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

12/1/2019 5:00:11 AM +00:00

PP Lập CTPT HCHC (Đại cương)

11/30/2019 9:40:49 PM +00:00

lập CTDG VÀ CTPT

11/29/2019 4:19:25 PM +00:00

MĐHHC + tính % nguyên tố

11/29/2019 4:17:38 PM +00:00

Bài 16. Hợp chất của cacbon

11/27/2019 7:29:40 AM +00:00

thực hành hóa hữu cơ

11/26/2019 11:51:38 AM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

11/24/2019 9:54:54 PM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

11/24/2019 9:12:28 PM +00:00