Tài liệu Hóa học 11

Download tài liệu Hóa học lớp 11

Đề thi học kì 2

4/14/2019 9:43:12 AM +00:00

Bài 41. Phenol

4/13/2019 3:07:06 PM +00:00

Bài 44. Anđehit - Xeton

4/11/2019 2:26:45 PM +00:00

Kiểm tra 15'

4/9/2019 9:52:16 AM +00:00

Hóa học 11

4/7/2019 7:01:11 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

4/6/2019 7:46:15 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

4/6/2019 11:38:22 AM +00:00

Đề thi học kì 2

4/5/2019 7:40:42 PM +00:00

Ancol

4/5/2019 4:21:58 PM +00:00

Phenol

4/5/2019 4:18:22 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

4/1/2019 11:09:16 PM +00:00

THI CHUYÊN ĐỀ

3/31/2019 10:19:53 AM +00:00

Bai giang ANCOL TIẾT 2

3/30/2019 8:23:13 AM +00:00

Bài 41. Phenol

3/29/2019 11:14:20 PM +00:00

Đề thi học kì 2

3/27/2019 3:26:24 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/26/2019 10:35:21 AM +00:00

Bài 40. Ancol

3/25/2019 10:35:48 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/24/2019 4:19:41 PM +00:00

3/23/2019 10:39:22 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

3/23/2019 8:23:43 PM +00:00

Hóa học8 hay lí thuyet.

3/22/2019 10:28:06 AM +00:00

Chuyên đề Ancol (75 trang)

3/21/2019 8:21:02 PM +00:00

Bài 30. Ankađien

3/20/2019 2:43:51 PM +00:00