Đề 0007 - Kiểm tra giữa HK2 - Trường THPT Nguyễn Trãi, Hòa Bình - Năm học 2016-2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài: 23. Tây nguyên<br>1. Khái quát chung :<br>- Gồm các tỉnh:.....<br>- Diện tích:........<br>- Dân số:.............<br>4,3 triệu người (2001)<br>a/ Hành chính, diện tích, số dân<br>1. Khái quát chung:<br>a/ Hành chính, diện tích, số dân<br>b/ ý nghĩa vị trí địa lí.<br>1. Khái quát chung:<br>a/ Hành chính, diện tích, số dân<br>b/ ý nghĩa vị trí địa lí.<br>c/ ý nghĩa kinh tế .<br>1. Khái quát chung:<br>a/ Hành chính, diện tích, số dân<br>b/ ý nghĩa vị trí địa lí.<br>c/ ý nghĩa kinh tế .<br>d/ ý nghĩa chính trị, XH và quốc phòng an ninh .<br>1. Khái quát chung:<br>2. Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm.<br>a. Nguồn lực phát triển<br>Tự nhiên<br>Đất:..<br>bazan: 1,36 triệu ha <br>= 66% toàn quốc<br>Khí hâu:..<br> Cận xích đạo, mùa mưa và mùa khô<br>Nước:..<br>Sông ngắn dốc, hồ nhỏ<br>Dân cư và nguồn lao động: Truyền thống <br>Cơ sở VC KT<br>Đường lối chính sách<br>1. Khái quát chung:<br>2. Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm.<br>a. Nguồn lực phát triển<br>Kinh tế - Xã hội:<br>Dân cư và nguồn lao động: Truyền thống <br>Cơ sở VC KT<br>Đường lối chính sách<br>1. Khái quát chung:<br>2. Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm.<br>a. Nguồn lực phát triển<br>Kinh tế - Xã hội:<br>Tự nhiên<br>Đất:..<br>Khí hâu:..<br>Nước:..<br>Thuận lợi:..<br>Khó khăn:..<br>Mùa khô kéo dài<br>Mùa mưa : rửa trôi đất<br>Thiếu lưc lượng lao động<br>Công nghiệp chế biến...<br>Hạ tầng GTVT<br>b. Các sản phẩm và phân bố<br>Tây nguyên<br>400 nghìn ha cây CN lâu năm = 33,8 % cả nước<br> Cà phê: 290 nghìn ha ( 79 % cả nước); <br> 89 % sản lượng<br>Chè: 24 % diện tích cả nước. <br>Cao su: 22 % diện tích cả nước.<br><br>1. Khái quát chung:<br>2. Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm.<br>3. Vấn đề phát triển khai thác và chế biến lâm sản<br>Tài nguyên rừng:<br>Diện tích: 3 triệu ha = 25,6 % cn<br>Độ che phủ : 54% <br>Xuất khẩu lâm sản đứng thứ 2 sau ĐBSCL.<br>4. Vấn đề khai thác thuỷ điện<br>1. Khái quát chung:<br>2. Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm.<br>3. Vấn đề phát triển khai thác và chế biến lâm sản<br>Trong các tỉnh ở Tây Nguyên, tỉnh mới thành lập là:<br>A - Đắk lắk<br>C - Gia Lai<br>B - Kon Tum<br>D - Đắc Nông<br>E - Lâm Đồng<br>Trong các tỉnh ở Tây Nguyên, tỉnh có diên tích lớn nhất là:<br>A - Đắk lắk<br>C - Gia Lai<br>B - Kon Tum<br>D - Đắc Nông<br>E - Lâm Đồng<br>?<br>?<br>?<br>Cây chè<br>Cây cao su<br>Cây cà phê<br>Yaly<br>Đa Nhim<br>Đrây Hơlinh<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-18 22:59:35 | Thể loại: Địa lí 12 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

Đề 0007 - Kiểm tra giữa HK2 - Trường THPT Nguyễn Trãi, Hòa Bình - Năm học 2016-2017, Địa lí 12. Bài: 23. Tây nguyên1. Khái quát chung :- Gồm các tỉnh:.....- Diện tích:........- Dân số:.............4,3 triệu người (2001)a/ Hành chính, diện tích, số dân1. Khái quát chung:a/ Hành chính, diện tích,

https://tailieuhoctap.com/diali12/de-0007-kiem-tra-giua-hk2-truong-thpt-nguyen-trai-hoa-binh-nam-hoc-2016-2017.jx400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan