Đề 0030 - Kiểm tra giữa HK1 - Trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh - Năm học 2016-2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
CHẤT ĐIỆN LI<br>SỰ ĐIỆN LI<br>I. CHẤT ĐIỆN LI :<br>A. THÍ NGHIỆM : <br>Cho muối khan , nước nguyên chất vào cốc . Đóng khoá K đèn không sáng .<br>Không có dòng điện đi qua hay nói cách khác muối khan , nước nguyên chất không dẫn điện .<br>2. Thay vào cốc dd NaCl ( dd NaOH , ddHCl ... )Đóng khoá K đèn sáng <br>Có dòng điện đi qua hay nói cách khác dd axit , dd Bazơ , dd muối đều có tính dẫn điện .<br>B. ĐỊNH NGHĨA :<br>Chất điện li là những chất tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện được .<br>II. SỰ ĐIỆN LI :<br>1. Giải thích tính dẫn điện của dd chất điện li :<br>* Xét dung dịch NaCl<br>Liên kết hoá học trong phân tử là liên kết ion <br>Các ion Na+ và Cl- nằm trên bề mặt tinh thể do dao động và do tương tác tương hỗ với các phân tử nước có cực <br>tn<br>Chúng tách ra khỏi mạng kết hợp với một số phân tử nước rồi phân tán vào nước .<br>Quá trình này tiếp tục diễn ra với những ion ở lớp trong làm cho muối tan dần ra .<br>2. SỰ ĐIỆN LI :<br>A. Định nghĩa :<br>Là sự phân li thành ion dương và ion âm của phân tử chất điện li khi tan trong nước .<br>Sự điện li biểu diễn bằng phương trình gọi là phương trình điện li .<br>Vì phân tử trung hoà điện nên tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm .<br>Ví dụ : Viết phương trình điện li<br>HCl H + + Cl -<br>Al (NO3)3 Al 3+ + 3 NO3 -<br>Xem thí nghiệm rồi rút ra kết luận . <br>B. CHẤT ĐIỆN LI MẠNH –<br> CHẤT ĐIỆN LI YẾU : <br>Cl-<br>Na+<br>Na+<br>Cl-<br>Cl-<br>Na+<br>Cl-<br>Na+<br>Na+<br>Cl-<br>Cl-<br>Cl-<br>Na+<br>Tinh Thể NaCl<br>- +<br>- +<br>- +<br>Na+<br>+ -<br>+ -<br>+ -<br>Na+<br>Cl-<br>+ -<br>Sơ đồ phân tử nước .<br>Cl-<br>Na+<br>+ -<br>+ -<br>+ -<br>+ -<br>+ -<br>+ -<br>+ -<br>- +<br>+ -<br>- +<br>- +<br>- +<br>- +<br>- +<br>- +<br>BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY<br> LÀ KẾT THÚC <br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-16 21:47:00 | Thể loại: Địa lí 11 | Lần tải: 70 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 0.46 M | File type: ppt
lần xem

Đề 0030 - Kiểm tra giữa HK1 - Trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh - Năm học 2016-2017, Địa lí 11. CHẤT ĐIỆN LISỰ ĐIỆN LII. CHẤT ĐIỆN LI :A. THÍ NGHIỆM : Cho muối khan , nước nguyên chất vào cốc . Đóng khoá K đèn không sáng .Không có dòng điện đi qua hay nói cách khác muối khan , nước nguyên chất k

https://tailieuhoctap.com/diali11/de-0030-kiem-tra-giua-hk1-truong-thpt-ly-thai-to-bac-ninh-nam-hoc-2016-2017.91z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan