Đề 0028 - Kiểm tra giữa HK1 - Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
HÓA HỌC 9
TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG
DẦU MỎ
Thời gian 1 tiết
Bài 40
KHÍ THIÊN NHIÊN
&
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầu mỏ, khí thiên nhiên .
Biết crăckinh là một phương pháp quan trọng để chế biến dầu mỏ .
Nắm được đặc điểm cơ bản của dầu mỏ Việt Nam, vị trí một số mỏ dầu, mỏ khí và tình hình khai thác dầu khí ở nước ta .
Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy, nổ, ô nhiễm môi trường khi sử dụng dầu khí .
I. DẦU MỎ
Hãy quan sát mẫu dầu mỏ và thảo luận theo các nội dung sau :
1. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
* Về trạng thái .
* Về màu sắc .
* Về tính tan trong nước .
Dầu mỏ là chất lỏng sánh
Dầu mỏ có màu nâu đen
Dầu mỏ không tan trong nước và nhẹ hơn nước
2. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Quan sát hình sau, em chọn câu đúng .
Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung ở sâu
d . trong khí quyển .
e . trong không khí .
f . trong lòng đất .
c . trong biển .
b . dưới lòng đất
a . dưới đáy biển .
dưới lòng đất
2. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Quan sát hình sau, em hãy trả lời câu hỏi sau :
Tên của lớp thứ nhất ? Thành phần chính của lớp này ?
Khí mỏ dầu hay khí đồng hành
Thành phần chính là metan
2. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Quan sát hình sau, em hãy trả lời câu hỏi sau :
Tên của lớp giữa ? Thành phần chính của lớp này ?
Lớp dầu lỏng có hoà tan khí ở giữa
Thành phần là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hidrocacbon và những lượng nhỏ của các hợp chất khác .
2. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Quan sát hình sau, em hãy trả lời câu hỏi sau :
Tên của lớp dưới đáy mỏ dầu ? Thành phần chính của lớp này ?
Một lớp nước mặn ,
2. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Quan sát hình sau, em hãy trả lời câu hỏi sau :
Dầu mỏ được khai thác như thế nào ?
Muốn khai thác dầu, người ta khoan những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng ( giếng dầu ) . Đầu tiên dầu tự phun lên, sau đó người ta phải bơm nước hoặc khí xuống để đẩy dầu lên ,
3. CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Em hãy trả lời các câu hỏi sau :
* Tại sao phải chế biến dầu mỏ ?
* Dầu mỏ được chế biến như thế nào ?
Em hãy đánh dấu X vào ô vuông để trả lời đúng :
Những sản phẩm chính thu được khi chế biến dầu mỏ :
Dầu Diesel
Dầu mazut
Dầu thắp
Khí đốt
Nhựa đường
Xăng
X
X
X
X
X
X
3. CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Quan sát hình tháp chưng cất, em hãy cho biết các ứng dụng của các sản phẩm
3. CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ DẦU MỎ
I. DẦU MỎ
Em hãy trả lời các câu hỏi sau :
* Tại sao phải sử dụng phương pháp crăckinh ?
* Quá trình crăckinh như thế nào ?
Lượng xăng thu được khi chưng cất dầu mỏ chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, sử dụng phương pháp crăckinh để tăng lượng xăng .
Dầu nặng
crăckinh
Xăng
+
Hỗn hợp khí
Nhận xét

Nhờ phương pháp crăckinh, lượng xăng thu được chiếm khoảng 40% khối lượng dầu mỏ .
II. KHÍ THIÊN NHIÊN
Em hãy chọn câu đúng .
Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí
d . trong khí quyển .
e . trong không khí .
f . trong lòng đất .
c . trong biển .
b . dưới lòng đất
a . dưới đáy biển .
dưới lòng đất
Điền từ thích hợp vào chổ trống .
Khí thiên nhiên là nguồn ________________
hidrocacbon
II. KHÍ THIÊN NHIÊN
Quan sát biểu đồ hàm lượng metan trong khí thiên nhiên, em chọn câu đúng
Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là
c . etilen .
d . metan .
b . benzen
a . axetilen .
metan
Quan sát biểu đồ hàm lượng metan trong khí thiên nhiên và trong khí mỏ dầu, em hãy cho biết hàm lượng metan trong khí nào lớn hơn ?
Hàm lượng metan trong khí thiên nhiên lớn hơn trong khí mỏ dầu
II. KHÍ THIÊN NHIÊN
Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta phải làm như thế nào ?
Muốn khai thác khí thiên nhiên, người ta phải khoan xuống mỏ khí . Khí sẽ tự phun lên
Tại sao khi khoan xuống mỏ khí, khí tự phun lên ?
Áp suất ở các mỏ khí lớn hơn áp suất khí quyển
Khí thiên nhiên có ứng dụng như thế nào ?
Là nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp .
III. DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM
Quan sát bản đồ Việt Nam, hãy trả lời các câu hỏi sau :
1. Dầu mỏ và khí thiên nhiên của nước ta tập trung chủ yếu ở đâu ?
2. Trử lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên ở nước ta dự đoán khoảng bao nhiêu ?
3. Đặc điểm của dầu mỏ nước ta
Thềm lục địa phía Nam
Khoảng 3 – 4 tỉ tấn đã quy đổi ra dầu
Hàm lượng các hợp chất chứa lưu huỳnh thấp < 0,5%
Chứa nhiều parafin nên dầu mỏ dễ bị đông đặc .
CỦNG CỐ
Câu 1 : Chọn những câu đúng trong các câu sau :
a. Dầu mỏ là một đơn chất .
b. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp .
c. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon .
d. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định .
e. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau .
Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon .
Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau
CỦNG CỐ
Câu 2 : Điền những từ thích hợp vào các chổ trống bằng các câu sau :
a. Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được

b. Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành
dầu nặng .
c. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là
d. Khí mỏ dầu có gần như khí thiên nhiên
Xăng, dầu hoả và các sản phẩm khác
crăckinh
metan
thành phần
CỦNG CỐ
Câu 3 : Để dập tắt xăng dầu chảy người ta làm như sau :
a. Phun nước vào ngọn lửa .
b. Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa .
c. Phủ cát vào ngọn lửa .
Cách làm nào ở trên là đúng . Giải thích
Dùng chăn ướt trùm lên ngọn lửa
Phủ cát vào ngọn lửa
Vì ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc với không khí
Ghi nhớ

Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hidrocacbon .
Crăckinh dầu mỏ để tăng thêm lượng xăng .
Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên và khí mỏ dầu .
Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trong đời sống và trong công nghiệp
DẶN DÒ
Chuẩn bị trước bài 41 _ “ NHIÊN LIỆU “
Thực hiện các bài tập 4 sách giáo khoa _ trang 129

Thực hiện 03 năm 2006
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-31 17:56:50 | Thể loại: Địa lí 11 | Lần tải: 107 | Lần xem: | Page: 23 | FileSize: 2.95 M | File type: ppt
lần xem

Đề 0028 - Kiểm tra giữa HK1 - Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh, Địa lí 11. HÓA HỌC 9 TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG DẦU MỎ Thời gian 1 tiếtBài 40KHÍ THIÊN NHIÊN& MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Nắm được tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, thành phần, cách khai thác, chế biến và ứng dụng của dầ

https://tailieuhoctap.com/diali11/de-0028-kiem-tra-giua-hk1-truong-thpt-han-thuyen-bac-ninh.t1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan