Nhờ mọi người giải giúp e ạ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

B10:Đốt cháy 2 kg than bùn thì đun được 6 kg nước.Hiệu suất sử dụng của bếp đun là 76%,khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 ,năng suất tỏa nhiệt của than bùn là 14.106 J/kg,nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K .Hỏi nhiệt đọ ban đầu của nước là bao nhiêu?
B19: Để xác định được thể tích bên trong của một lọ hoa bằng đất nung phải làm như thế nào nếu có một chiếc cân ,một bộ quả cân và nước


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 20:30:37 | Thể loại: Vật lý 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ mọi người giải giúp e ạ, Vật lý 9. B10:Đốt cháy 2 kg than bùn thì đun được 6 kg nước.Hiệu suất sử dụng của bếp đun là 76%,khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 ,năng suất tỏa nhiệt của than bùn là 14.106 J/kg,nhiệt dung riêng của nước

https://tailieuhoctap.com/dethivatly9/nho-moi-nguoi-giai-giup-e-a.1kb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác