de thi vl lop 7 hkI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN TÂN BÌNH
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi câu (ý) đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án đúng
A
B
D
C
A
C
1-c
2-d
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 8
 
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.                                                         - Góc phản xạ bằng góc tới
 
(0,5 điểm )
(0,5 điểm)
Câu 9
 
a)     Vẽ đúng ảnh của vật AB qua gương phẳng
 
 
 
 
 
 
 
 
b)     Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
- đó là ảnh ảo,
- có kích thước bằng vật,
- khoảng cách từ gương đến vật và ảnh bằng nhau.
 
 
 
 
(1,5 điểm)
 
 
 
 
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Câu 10
Âm có thể truyền qua các môi trường rắn, lỏng, khí nhưng không thể truyền được trong chân không.    
(1,0 điểm)
Câu 11
a, Trong cả hai phòng đều có âm phản xạ
b, Gọi khoảng cách giữa người nói và bức tường để nghe được tiếng vang là: S
Ta có: 2S = v.t (trong đó t = 1/15s) => S = v.t/2
Thay số ta có: S = 340(m/s) . 1/30(s) = 11,3(m)
Vậy khoảng cách ngắn nhất từ người nói đế bức tường để nghe được tiếng vang là: 11.3m.
(1,0 điểm)
 
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
 
 
 

 
PHÒNG GD&ĐT QUẬN BÌNH THẠNH
Trường:........................................................
Số phách (do Trưởng ban chấm thi ghi):
.....................................................................
 
       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013-2014
MÔN:VẬT LÝ - LỚP: 7
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề này có 04 trang)

 
 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm): Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
D
D
C
C
B
C
A
C
D
A
C
B

II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 13
(1 điểm)
- Có thể biết được khoảng cách từ nơi đứng đến nơi bị sét đánh.
- Khoảng cách đó là:
  s = v.t = 340.3 = 1020 (m)
0,5
0,5
Câu 14
(2 điểm)
 a.
 
 
 
 
 
 
- Lấy A' đối xứng A qua gương.
- Lấy B' đối xứng với B qua gương.
- Nối A' với B' ta được A'B' là ảnh AB qua gương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Vùng đặt mắt có thể quan sát được toàn bộ
ảnh A’B’ được giới hạn như hình vẽ.
 
 
0,5
 
 
0,25
 
0,25
 
 
 
 
1
Câu 15
(2 điểm)
Ô nhiễm tiếng ồn là những âm thanh to và kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và hoạt động bình thường của con người.
Những trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn:
 - Tiếng ồn của máy sát thóc.
 - Tiếng ồn của máy cưa trong xưởng cơ khí, xưởng gỗ.
(Hs kể được ít nhất 02 trường hợp đúng)
1
 
0,5
0,5
Câu 16
(2 điểm)
a) Tần số dao động của lá thép:
                      
b) Dao động của lá thép có phát ra âm thanh.
Tai con người không cảm nhận được âm thanh do lá thép đó phát ra.
Vì tai người chỉ nghe âm thanh có tần số từ 20Hz đến 20000 Hz.
 
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
0,5
Học sinh làm theo cách khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa./.
 
   PHOØNG GD- ÑT QUẬN TÂN PHÚ
                                                
   ÑAÙP AÙN
TRAÉC NGHIEÄM( 3 ñieåm)
Caâu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ñaùp aùn
C
A
B
C
C
A
C
D
C
C
B
B
Moãi caâu đúng đạt 0.25 ñieåm
TÖÏ LUAÄN:
 
Caâu 1:
         a/ Vì gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn gương phẳng có cùng kích thước, do đó nhìn vào gương sẽ quan sát vùng rộng hơnđảm bảo an toàn khi chạy xe.(1 ñieåm)
        b/ Âm truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí. Không truyền được trong chân không(1.5đ)
Caâu 2:(1.5 ñieåm)
        - Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới
        - Góc phản xạ bằng góc tới         
Caâu 3:
a/ Vaät B dao ñoäng nhanh hôn  (0.75 ñieåm)
b/Vaät A phaùt ra aâm traàm hôn  (0.75 ñieåm)
c/ Taàn soá dao ñoäng cuûa vaät C laø  300:10 = 30 Hz (0.5 ñieåm)
Caâu 4(1đ)
 
 
 S                                   
                                                           
 
 
 
  
             
 S/
 
SỞ GD –ĐT QUẬN 10        ĐÁP ÁN,HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
                                       Môn : Lý 7
Đáp án
Điểm
A. TRẮC NGHIỆM:
(4điểm)
Câu 1: Nguồn âm, dao động, Tần số, Hec, Hz,Lớn, cao; bé, thấp,20dB-40dB,Biênđộ,lớn, bé, nhỏ,Đềxiben, Cứng nhẵn, thô, xốp
1.5 đ
Câu 2: C
0.5 đ
Câu 3: D
0.5 đ
Câu 4: B
0.5 đ
Câu 5: B
0.5 đ
Câu 6: A
0.5 đ
B. TỰ LUẬN:
(6điểm)
Câu 7ª Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng chứa tia tới và dường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
Góc phản xạ bằng góc tới.
 
 
5 đ
Câu 8. Câu 8.  Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ. Tiếng vang là âm phản xạ dội đến tai ta cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây, Những vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém) Ví dụ : mặt gương, đá hoa cương, tấm kim loại, tường gạch.
1.đ
Câu 9. (nêu được mỗi biện pháp đúng cho 0,5 điểm)
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
      - Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hoặc yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.
      - Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.
     - Phân tán âm trên đường truyền: Treo rèm, trải thảm trong nhà...
 
 
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
 
 
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-12-14 13:00:42 | Thể loại: Vật lý 7 | Lần tải: 100 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi de thi vl lop 7 hkI, Vật lý 7. PHÒNG GD&ĐT QUẬN TÂN BÌNH ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi câu (ý) đúng được 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án đúng A B D C A C 1-c 2-d II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu Đáp án Điểm Câu

https://tailieuhoctap.com/dethivatly7/de-thi-vl-lop-7-hki.evm3zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan