NHỜ THẦY CÔ GIẢI GIÚP

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Cho hai nguồn A,B kết hợp cùng pha cách nhau 8cm. O là trung điểm A,B.Gọi C là một điểm trên trung trực A,B cách O 2cm.Tính khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm cực tiểu biết bước sóng bằng 2cm
A.1cm   B.0,64cm  C.0.56cm   D.0,5cm

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2011-06-08 22:20:37 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: docx
lần xem

đề thi NHỜ THẦY CÔ GIẢI GIÚP, Vật lý 12. Cho hai nguồn A,B kết hợp cùng pha cách nhau 8cm. O là trung điểm A,B.Gọi C là một điểm trên trung trực A,B cách O 2cm.Tính khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm cực tiểu biết bước sóng bằng 2cm A.1cm B

https://tailieuhoctap.com/de-thi/nho-thay-co-giai-giup.umu3wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác