nho thay co giai giup

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

1/Tại 2 điểm O1,O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát có Pt
U1 = 5 cos(100t) mm, U2=5cos(100t+) mm. vận tốc truyền sóng 2 m/s. số điểm dao động trên O1O2 biên dộ cực đại(không kể O1.O2)
A23            B24               C25               D26
Bài nay em tính sao 25 nhưng DA ra 24
2/Một phô tôn có năng lượng 1.79 eV bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1.79 eV, nằm trên cùng phương của phô tôn,Các nguyên tử có thể ở trạng thái cơ bản hay ở trạng thái kích thích. Goi X là số phô tôn có thể thu dược sau đó, theo phương của phô tôn tới. chỉ ra phương án sai
A x=0       B X=3            CX=1       D X=2
Các thầy cô giải thích giùm

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-17 21:53:12 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi nho thay co giai giup, Vật lý 12. 1/Tại 2 điểm O1,O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát có Pt U1 = 5 cos(100t) mm, U2=5cos(100t+) mm. vận tốc truyền sóng 2 m/s. số điểm dao động trên O1O2 biên dộ cực đại(không kể O1.O2)

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/nho-thay-co-giai-giup.nzm4wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác