nho thay co giai giup

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Một sóng dừng truyền dọc trên dây, đặt dọc theo trục Ox với phương trình u = 3sin(0,2πx)cos(200πt  + π/3) với u, x đo bằng cm, t đo bằng s. Kết quả nào sai?
A. Bước sóng 10cm  B. Tần số 100Hz  C. Biên độ của bụng sóng bằng 3cm
D. Tốc độ truyền sóng 1m/s
 
Kính nhờ thầy, cô giải chi tiết dùm em!!!!!!!!!!111

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-08 16:34:25 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi nho thay co giai giup, Vật lý 12. Một sóng dừng truyền dọc trên dây, đặt dọc theo trục Ox với phương trình u = 3sin(0,2πx)cos(200πt + π/3) với u, x đo bằng cm, t đo bằng s. Kết quả nào sai? A. Bước sóng 10cm B. Tần số 100Hz C. Biên độ

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/nho-thay-co-giai-giup.ket3wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác