NHO THAY CO GIAI GIUP EM

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

NHỜ QUÝ THẦY CÔ GIẢI GIÚP EM!
Bài 1 : Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định . Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là thì UC =200 V. Giá trị là
A. 100 V.            B. 150 V.        C. 300 V.                D. 250 V.
 
Bài 2 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định (V). Khi thay đổi giá trị của biến trở ta thấy có hai giá trị R = R1 = 45 hoặc R=R2 = 80 thì tiêu thụ cùng công suất P. Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở R1, R2 là
A. ; .             B. ; . 
C. ; .             D. ; .

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-09 07:07:24 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 28 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi NHO THAY CO GIAI GIUP EM, Vật lý 12. NHỜ QUÝ THẦY CÔ GIẢI GIÚP EM! Bài 1 : Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định . Điề

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/nho-thay-co-giai-giup-em.r5u3wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác